Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер21.93 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Reklama_ZIP.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА - ЗИП

Професия: ХОТЕЛИЕР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
1. Реклама – история, същност, видове

 1. ПР– същност, видове, роля

 2. Бял, черен и жълт ПР

 3. Реклама – ПР – Маркетинг - Комуникация

 4. Прилики и различия между ПР и реклама

 5. Създаване на ПР стратегия и програма

 6. Кризисен ПР

 7. Видове публики

 8. Процес на рекламно планиране – същност, основни етапи

 9. Участници в рекламната комуникация – рекламен четириъгълник

 10. Рекламни агенции – необходимост, функции, видове

 11. Структура на рекламната агенция

 12. Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране

 13. Рекламни цели – функции, типове – продажбено и комуникативно ориентирани цели . Методика DAGMAR за дефиниране на рекламните цели

 14. Рекламен и ПР бюджет

 15. Стратегия на рекламното послание.

 16. Творческият процес в рекламата. Структура на рекламното послание

 17. Психология на рекламното възприятие

 18. Рекламни апели – същност, основни класове. Основни типове рационални и емоционални апели. Продуктово фокусирани и потребителски фокусирани апели

 19. Специфични стилове на изпълнение на рекламата

 20. Рекламният контекст – същност, типове. Символи в рекламата

 21. Рекламно послание– типове, проектиране, производство

 22. Медийно планиране – същност, основни етапи

 23. Създаване на ПР материали за пресата

 24. Дефиниране на медийните цели. Подбор на медии и медийни носители

 25. Видове медии

 26. Интернет реклама

 27. Интерактивен ПР

 28. Реклама и ПР в туризма

 29. Интегрирани маркетингови комуникации.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


1. Велев М., Маркетингови комуникации, Софтреид, 2001, София

2. Каменов К., Увод в мениджмънта на рекламата, Лаков Прес, 2000

3. Доганов Д., Рекламата каквато е, Принцепс, 1996, София

4. Рийвс Р., Реализмът в рекламата, Принцепс, 1992, София

5. Доганов Д. Дуранкиев Б., Българска рекламна енциклопедия, 2001 Сиела, София

6. Кафтанджиев Хр., Хармония в рекламната комуникация, Сиела, 2003, София

 1. Стойков Л., Пачева В., Връзки с обществеността и бизнескомуникация, София 2005ИЗГОТВИЛИ: 1. д.р Пламен Павлов

2. д-р Камен Ковачев

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип
Етични принципи. Принцип на утилитаризма. Принцип на формализма. Принцип на справедливостта
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом