Република българия министерство на околната среда и водите
ИмеРепублика българия министерство на околната среда и водите
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер44.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Agenda_BG.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕУправление на биоотпадъците – добри практики от Австрия
организиран от Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия


гр. СИЛИСТРА

23, 24 Август 2010
ЦЕЛ НА МИСИЯТА:


Целта на мисията е: Управление на биоотпадъците в Австрия – демонстриране на добрите практики


УЧАСТНИЦИ:


1. Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците”, МОСВ

2. Теодора Желева – началник на отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, МОСВ

3. Григор Стоянов – главен експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, МОСВ

4. Флориан Амлингер – Министерство на околната среда, Австрия

5. Волфганг Мюлер - Министерство на околната среда, Австрия

6. Гернот Лоренц – Постоянен съветник по туининг проекти, Федерална агенция по околна среда, Австрия

7. Представители на РИОСВ - РУСЕ

8. Представители на Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ)

9. Представители на община Силистра

10. Представители на община Алфатар

11. Представители на община Дулово

12. Представители на община Главница

13. Представители на община Кайнарджа

14. Представители на община Ситово

15. Представители на фермерски и земеделски организации, НПО

Ден I : Понеделник 23 Август 2010


Модератор: - Григор Стоянов, главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците, МОСВ


09:00

Приветствие – МОСВ, Kмет на гр.Силистра

09:15

Управление на биоотпадъците в България – съществуващо състояние

  • Григор Стоянов – главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците”, МОСВ

09:35

Компостиране на биоотпадъците – технологии и изисквания по отношение на околната среда

  • Флориан Амлингер – Министерство на околната среда, Австрия

10:35

Дискусии

11:00

Кафе пауза

11:30

Управление на биоотпадъците в Австрия – демонстриране на добрите практики: законодателна рамка, оптимизирани системи за разделно събиране, модели на децентрализирано сътрудничество при управлението на биоотпадъците и компостирането

  • Флориан Амлингер –Министерство на околната среда, Австрия

12:30

Дискусии

13:00

Обяд

14:30

Посещение на обекти свързани с управлението на биоотпадъците в регион Силистра

Ден II : Вторник 24 Август 2010Модератор: - Григор Стоянов, главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците, МОСВ


9:00

Управление на отпадъците в региона на РИОСВ – Русе

09:30

Икономически аспекти – разделно събиране, системи на таксуване на гражданите и заинтересованите страни.

  • Флориан Амлингер – Експерт-консултант към Министерство на околната среда, Австрия

10:30

Дискусии

11:00

Кафе пауза

11:30

Третиране на смесени твърди битови отпадъци (ТБО).

  • Кристиан Нойбаер –Федерална агенция по околната среда, Австрия

12:30

Дискусии

13:00

Обяд

14:30

Посещение на обекти свързани с управлението на биоотпадъците в регион СилистраМисията е организирана от Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална Агенция по околна среда, Австрия


България

1000, София

Бул. „Мария Луиза” ,22
Телефон: +359 2 940 66 27, Факс: +359 2 940 66 35


Уеб сайт: http://moew.government.bg/


Свързани:

Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Указанията са утвърдени със Заповед № рд – 1242 от 24. 11. 2004 г на министъра на околната среда и водите
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Относно: пуп-прз за „Монтаж на соларна инсталация” в имот №038088, землище с. Брягово, Община Първомай
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз и представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз, представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз, представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз и представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пловдив
Нуриоспппиппцозз, представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз), представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconМинистерство на транспорта транспорт и околна среда в република българия
Министерство на транспорта, съгласно указанията на ръководството на Междуведомствената работна група, създадена със Заповед № рд-395/30....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом