Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер16.9 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-106_4.1-03.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с изпълнявания от Община Опан договор за безвъзмездна финансова помощ, имаме следния въпрос:
В чл.13 - Плащания от Общите условия към Договора, т.13.4 са указани условията, при които се извършва авансово плащане. Ако Общината избере да представи Запис на заповед, какво се разбира под "Начинът за обезпечаване на аванса е по избор на бенефициента".
Молим за разяснения какви начини на обезпечаване на аванса са приемливи от УО на ОПРР.

Магдалена Панева
Ръководител на екипа за управление на проекта


В чл.13.4 от Общите условия към Договора е посочено "За бенефициенти Общини - авансовото плащане се извършва при условие, че бенефициентът представи заедно с Искането за плащане и Запис на заповед или Банкова гаранция за размера на отпуснатия аванс в полза на Управляващия орган, както и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението посочено в Записа на заповед/банковата гаранция. Начинът на обезпечаване на аванса е по избор на бенефициента.". Това означава, че общината-бенефициент сама решава по какъв начин да обезпечи аванса - чрез запис на заповед или чрез банкова гаранция за размера на отпуснатия аванс в полза на УО. Към Искането за плащане задължително следва да представите и Решение на Общинския съвет за поемане на финансов ангажимент.


Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом