Избирателен списък
ИмеИзбирателен списък
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер253.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gornamalina.eu/images/docs/izbori/006.doc
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: СОФИЙСКА ОБЩИНА: ГОРНА МАЛИНА

С.АПРИЛОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 006

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АЛБЕНА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

АЛБЕНА НЕШЕВА КРАЛЕВА-СТОЙКОВА

АЛЕКСАНДРИНА АТАНАСОВА СТОИЛОВА

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ НАЙДЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЧОВ СТЕФАНОВ

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧОВ МЕТОДИЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПЕШЕВ

АЛИПИ АПОСТОЛОВ ГЕОРГИЕВ

АЛИПИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

АНА ИВАНОВА БОНЕВА

АНА РАЙЧЕВА КУРТЕВА

АНА САШЕВА КАЦАРОВА

АНА СИМЕОНОВА СЛАВЧЕВА

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ

АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАДОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

АНГЕЛ ЕВСТАТИЕВ ПАУНОВ

АНГЕЛ МАНОЛОВ ТАНЕВ

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ ГЕРГОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ ГЕЛЕВ

АНГЕЛИНА АСЕНОВА БОГОСЛОВА

АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА РАЙЧЕВА

АНГЕЛИНКА СТЕФАНОВА ГЕЛЕВА

АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА МЕТОДИЕВА

АНЕЛИЯ РАЙКОВА АСЕНОВА

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ДИНЕВА

АНЕТА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

АНЕТА СИМЕОНОВА КОСТОВА

АНЕТА ТРАЙКОВА ГЕЛЕВА

АНИ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

АНИ ЮРИЕВА ПЕШЕВА

АНКА БОГДАНОВА ВАСИЛЕВА

АНКА ВЛАДОВА МАРИНОВА

АНКА ИЛИЕВА КОСТОВА

АНКА МЕТОДИЕВА ЦВЕТКОВА

АННА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА

АННА СТОИЛОВА ТИТОВА

АНТОАНЕТА САШОВА РАЙЧЕВА

АНТОАНЕТА СВИЛЕНОВА СТОЯНОВА

АНТОН БОРИСЛАВОВ ГЕЛЕВ

АРАНГЕЛ ВЛАДОВ ИВАНОВ

АРАНГЕЛ ЕВСТАТИЕВ ПАУНОВ

АРАНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

АРСЕНА ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОВА

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ РАЙЧЕВ

АСЕН ВАЛЕНТИНОВ МАРТИНОВ

АСЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

АСЕН МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ

АСЕН РАЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

АСЕН СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

АСЕН ТОНЕВ АСЕНОВ

АСЕН ЯНКОВ ТОШЕВ

АСТО ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ

АСЯ ЮРИЕВА РАЙЧЕВА

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ СТОИЛОВ

АТАНАС БОРЕВ РАЙЧЕВ

АТАНАС БОРИСОВ ПЕТРОВ

АТАНАС БОРИСОВ СТОЯНОВ

АТАНАС ВЕЛИНОВ ВЛАДОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

АТАНАС ИВАНОВ ПЕТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ

АТАНАС ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС НИКОЛОВ СТОИЛОВ

АТАНАС НИКОЛОВ ЯНЧЕВ

АТАНАС ПЕТРОВ ПАУНОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ЯКИМОВ

АТАНАС ТРАЙКОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ТРАЙКОВ ЛЕНКОВ

АТАНАСА ГЕОРГИЕВА ТИТОВА

АТАНАСКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

БЕДРИЕ БЕДРИ ХЮСЕИН

БИСЕР ИЛИЕВ ЦЕНОВ

БИСТРА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

БИСТРА МАНОЛОВА СТОЙКОВА

БИСТРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

БЛАГОВЕСТ СТОЯНОВ АСЕНОВ

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ

БЛАГОЙ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

БОГОМИЛ ЗАХАРИЕВ БОГДАНОВ

БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ БОНЕВ

БОЖИДАР НИКОЛОВ ГЕРГОВ

БОЖУРА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА

БОЙКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

БОЙКА НАЙДЕНОВА БОРИСОВА

БОЙКО АТАНАСОВ КОЛЕВ

БОЙКО СТОЯНОВ БОГДАНОВ

БОНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

БОНЕ МАЛИНОВ СТОЙКОВ

БОНЕ НИКОЛОВ БОНЕВ

БОНЕ ТРАЙКОВ СТОИЛОВ

БОНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

БОНКА ДИМИТРОВА ЯКИМОВА

БОНКА ИВАНОВА КОСТОВА

БОНЧЕ ГЕНЕВ ПЕТКОВ

БОРИС ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

БОРИС НАЙДЕНОВ КУНЕВ

БОРИС ЦВЕТКОВ БОРИСОВ

БОРИС ЯНКОВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ АСТОВ ВЕЛЕВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕЛЕВ

БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ КОСТОВ

БОРИСЛАВ ИЛИЕВ АТАНАСОВ

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ГЕЛЕВ

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

БОРЯНА БОРИСОВА ВЕЛЕВА

БОРЯНА БОРИСОВА ИЛЧЕВА

БОРЯНА ДОБРОЛЮБОВА ПЕШЕВА

БОРЯНА ЦЕНКОВА ДИМИТРОВА

БОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ МЕТОДИЕВ

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ВАЛЕНТИН КРЪСТАНОВ ПЕТКОВ

ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ АСЕНОВ

ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ

ВАЛЕНТИН МИТКОВ АСЕНОВ

ВАЛЕНТИН НАЙДЕНОВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГЕРГОВ

ВАЛЕНТИН ПЕШЕВ ЕМАНУИЛОВ

ВАЛЕНТИН СТОЙОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА БОГДАНОВА

ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЕРИ ГАЛЕВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ГЕЛЕВ

ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА

ВАЛЯ БОРЕВА РАЙЧЕВА

ВАНЯ ВАЛЕРИЕВА ДАЦОВА-БОНЕВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА-БОУМИЕСТЕР

ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ПАУНОВА

ВАСИЛ АСЕНОВ МАРИНОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ТРАЙКОВ НАЙДЕНОВ

ВАСИЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ИЛЧОВА

ВАСИЛКА ИСТИЛИЯНОВА ГЕРГОВА

ВАСИЛКА ЦЕКОВА ДИМИТРОВА

ВАСЯ БОЙКОВА БОГДАНОВА

ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ВЕЛИКА СИМЕОНОВА ГЕЛЕВА

ВЕЛИКА СИМЕОНОВА ЯКИМОВА

ВЕЛИКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ВЕЛИН АРАНГЕЛОВ СТОЙКОВ

ВЕЛИН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ВЕЛИН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ВЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕЛИН ВЛАДОВ ИВАНОВ

ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

ВЕЛИН ЕВТИМОВ ГЕЛЕВ

ВЕЛИН МИЛАНОВ АНДРЕЕВ

ВЕЛИН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ

ВЕЛИН НЕДЯЛКОВ ВЕЛИНОВ

ВЕЛИН ПЕТРОВ ТИТОВ

ВЕЛИСЛАВА САШОВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

ВЕНЕТА СТОЯНОВА ГЕРГОВА

ВЕНЕТКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ВЕНЕТКА АСЕНОВА РАЙЧЕВА

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕРГИНИЯ АСЕНОВА РАЙЧЕВА

ВЕРКА АТАНАСОВА СТОИЛОВА

ВЕРКА РАДЕВА СТОИЛОВА

ВЕРКА СТАНОИЛОВА ЦЕНЕВА

ВЕРКА СТОИЛОВА ПАУНОВА

ВЕРКА ЦВЕТКОВА ИЛЧЕВА

ВЕСЕЛИНА ДАВИДКОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛИНА МАНОЛОВА ИЛЧОВА

ВЕСЕЛИНА ЯНАКИЕВА МОНЕВА

ВЕСЕЛИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

ВЕСЕЛИНКА ТОДОРОВА ТИТОВА

ВЕСЕЛКА ТОМОВА ИВАНОВА

ВЕСКА МИТКОВА РАЙКОВА

ВИОЛЕТА РУМЕНОВА БОРИСОВА

ВИОЛЕТА СТОЙЧЕВА СПАСОВА

ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ВИОЛЕТКА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТРОВА

ВИТКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ВЛАДО ИВАНОВ ВЛАДОВ

ГАВРИЛ БОЯНОВ СТОИЛОВ

ГАЛИНА САВОВА АСЕНОВА

ГАЛЯ АСЕНОВА БОРИСОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ГЕНЧО СТАНОИЛОВ ГЕЛЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ БОНЕВ СТОИЛОВ

ГЕОРГИ ВИТАНОВ ИЛЧЕВ

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТОЙНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ БОНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛЕНКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ МАНОЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ МИЛАНОВ ТИТОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ АСЕНОВ

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

ГЕРГАНА ТРАЙКОВА ВЕЛЬОВА

ГИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНКА АТАНАСОВА ЯНЧЕВА

ГИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ГОСПОДИНКА МИХАЛЕВА МЕТОДИЕВА

ГРИГОР ВЕЛИНОВ ТИТОВ

ГРИГОР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ГРИГОР КРЪСТАНОВ ЯКИМОВ

ГРИГОР МИЛАНОВ СТОИЛОВ

ГРОЗДА АТАНАСОВА ЦЕНКОВА

ГРОЗДА НИКОЛОВА ПЕНЧЕВА

ГРОЗДА ЦВЕТКОВА ВЕЛЬОВА

ГРОЗДАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ГРОЗДАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ГЮРГА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНАИЛ БОРИСОВ КУНЕВ

ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ МИНКОВ

ДАНАИЛ РАЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

ДАНИ ДИМИТРОВ СВИЛЕНОВ

ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ТАНЕВА

ДАФИНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

ДЕЛКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ДЕНКА ГРИГОРОВА ТИТОВА

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА БОСАКОВА

ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

ДИАНА МЕТОДИЕВА РАЙКОВА

ДИАНА НАИМ АБУ ГОШ

ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

ДИМИТРА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЯКИМОВА

ДИМИТРИНА ДРАГАНОВА ЯКИМОВА

ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ЦВЕТАНОВА

ДИМИТРИНКА ВЪЛЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТЪР АЛИПИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОСТОВ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГЕЛЕВ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ СТОИМЕНОВ

ДИМИТЪР БОНЕВ СВИЛЕНОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕНЕВ ТОНЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

ДИМИТЪР ИГНАТОВ ЕМАНОИЛОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КАЛИНОВ ЧЕРНЯВСКИ

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ

ДИМИТЪР МИЛАНОВ СТОИЛОВ

ДИМИТЪР НИКИФОРОВ ЦЕКОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯНЧЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИНЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТИТОВ

ДИМИТЪР ПЕТРУНОВ ДИНЕВ

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ПЕНЧЕВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БОРИСОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БОТЕВ

ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ МИТРОВ

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ДОНЧО НАЙДЕНОВ ДОБРЕВ

ДРАГАНА НЕДЕЛКОВА СТОЯНОВА

ЕВГЕНИ БОНЧЕВ ПЕТКОВ

ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ТИТОВ

ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА БОНЕВА

ЕВЕЛИНА ПЕТКОВА ЛАМБЕВА

ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА МЕТОДИЕВА

ЕВСТАТИ АРАНГЕЛОВ ПАУНОВ

ЕВСТАТИ ВЕЛИНОВ ТИТОВ

ЕКАТЕРИНА МАНОЛОВА СТОИЛОВА

ЕЛЕНА ГЕРГИНОВА СТОЙНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БОТЕВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА БОРИСОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА ГЕЛЕВА

ЕЛЕОНОРА МАНОВА МАРИНОВА

ЕЛИСАВЕТА ВЕЛИНОВА СТОИЛОВА

ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА ВЕЛИНОВА-ТИТОВА

ЕЛИЦА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА

ЕЛКА АЛЕКСИЕВА ПАУНОВА

ЕЛКА СТАНОЕВА ПЕНЕВА

ЕМАНУЕЛА ЮЛИЯНОВА ЕВЛОГИЕВА

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ТАНЕВ

ЕМИЛ АТАНАСОВ ВЛАДОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ КОСТОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ НИКИФОРОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ БОНЕВ

ЕМИЛ МЛАДЕНОВ ВЕЛЕВ

ЕМИЛ СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ

ЕМИЛИЯ ВАРАДИНОВА ЛЕНКОВА

ЕМИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИНОВА

ЕМИЛИЯ КУЗМАНОВА АСЕНОВА

ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ПЕШЕВА

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ФИЛИПОВА

ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ГЕЛЕВА

ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА

ЕФТИМИЯ ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

ЖАНА СТОЯНОВА АСЕНОВА

ЖАНИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

ЖУЛИЕТА АСЕНОВА РАЙЧЕВА

ЗДРАВКО АСЕНОВ РАЙЧЕВ

ЗИМБИЛКА МАНОЛОВА БОНЕВА

ЗЛАТАН БОЯНОВ СТОИЛОВ

ИВАЙЛО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ИВАЙЛО МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ПЕТРОВ БОНЕВ

ИВАЙЛО СТАНКОВ МИХАЙЛОВ

ИВАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ИВАН БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ

ИВАН ВЛАДОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

ИВАН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

ИВАН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ

ИВАН НИКИФОРОВ СТОИЛОВ

ИВАН ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ

ИВАН СЛАВЧЕВ ВЕЛИЧКОВ

ИВАН СТАНОИЛОВ СТОЯНОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ТОНЧЕВ

ИВАН ТРАЙКОВ ТОДОРОВ

ИВАНКА АРАНГЕЛОВА ПЕНЧЕВА

ИВАНКА АТАНАСОВА ФИЛИПОВА

ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА РАЙКОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЛЕНКОВА ПЕТРОВА

ИВАНКА ЛОЗАНОВА ПЕНЧЕВА

ИВАНКА МИРЧЕВА КАЦАРОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

ИВАНКА ТРАЙКОВА МЕТОДИЕВА

ИВАНКА ТРАЙКОВА РАЙКОВА

ИГНАТ ВАЛЕНТИНОВ МЕТОДИЕВ

ИГНАТ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ИГНАТ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ИГНАТ МЕТОДИЕВ ЕМАНОИЛОВ

ИГНАТ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

ИГНАТ ЦВЕТКОВ БОТЕВ

ИЛИАН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ИЛИЯ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ СПАСОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ТРАЙКОВ ЕТОВ

ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯНА ОРЛИНОВА МАНЧЕВА

ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА БОНЕВА

ИРИНКА ДРАГАНОВА БОСАКОВА

ИСТИЛИЯНА ПАВЛОВА СТОИЛОВА

ЙОАНА НИКОЛАЕВА ГЕЛЕВА

ЙОНКА ГЕРГИНОВА ГЕЛЕВА

ЙОНКА ПЕТРОВА ГЕЛЕВА

ЙОРДАН БОНЕВ ДАМЯНОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ БОРИСОВ

ЙОРДАН ГРИГОРОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ

ЙОРДАН МАНОЛОВ БОНЕВ

ЙОРДАН МИЛАНОВ БОСАКОВ

ЙОРДАН НАЙДЕНОВ ГЕРГОВ

ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ

ЙОРДАН СЛАВЧЕВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАНА ДРАГИНОВА СТОЯНОВА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА

ЙОРДАНКА БОНЕВА СТОИЛОВА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ВЕЛЕВА

ЙОРДАНКА КРЪСТАНОВА ПЕТКОВА

ЙОРДАНКА ПЕШЕВА ВЕЛИЧКОВА

ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА ПЕНЧЕВА

КАЛИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

КАЛОЯН СТЕФАНОВ СПАСОВ

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ЕМАНУИЛОВА

КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА

КАТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТРОВА

КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

КАТЯ МИТКОВА СПАСОВА

КАТЯ СТЕФАНОВА ШЕНТОВА

КИРИЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ СТОЯНОВ

КОСТАДИН ТРАЯНОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИНКА ЖИВКОВА ВЪЛЧКОВА

КОСТАДИНКА СЕРАФИМОВА СПАСОВА

КРАСИМИР БОРЕВ МИХАЙЛОВ

КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ ГЕЛЕВ

КРАСИМИР СПАСОВ ВЕСЕЛИНОВ

КРИСТИНА ЕМИЛОВА ГЕРГОВА

КРЪСТАН ГЕНЕВ ПЕТКОВ

КРЪСТАН СТАЛИНОВ КРЪСТАНОВ

КРЪСТАНА ИВАНОВА СТОЙКОВА

ЛАЗАР НАЙДЕНОВ ЛАЗАРОВ

ЛАЗАРИНКА БЛАГОЕВА ДАМЯНОВА

ЛАЗАРИНКА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА

ЛЕВЕНА НЕДЯЛКОВА НАЙДЕНОВА

ЛИЛИ СЛАВЧОВА БЛАГОЕВА

ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА БОНЕВА

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ЛИЛИЯ ТРАЙКОВА АБУ-ГОШ

ЛИЛЯНА АРАНГЕЛОВА ВЛАДОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

ЛИЛЯНА СТАНОИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБЕН МЛАДЕНОВ ВЕЛЕВ

ЛЮБЕНА ЕВДОКИМОВА ВАКАРЕЛСКА

ЛЮБЕНА ИЛИЕВА ТАНЕВА

ЛЮБКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЛЮБЕНОВ

ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ ГЕЛЕВ

ЛЮБОМИР БОРИСОВ НИКОЛОВ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЛЮБОМИР ТРЕНДАФИЛОВ ХРИСТОСКОВ

ЛЮБЧО СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ

ЛЮДМИЛ БОРИСОВ СТОЯНОВ

ЛЮДМИЛА ЕМИЛОВА РАЙЧЕВА

МАЛВИНА АСЕНОВА САШОВА

МАЛИН БОНЕВ МАЛИНОВ

МАНОЛ ЦВЕТАНОВ БОНЕВ

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА АСЕНОВА

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИАНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

МАРИАНА НАЙДЕНОВА ГЕРГОВА

МАРИАНА САШЕВА КАЦАРОВА

МАРИЕТА РАЙКОВА ПЕТРОВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

МАРИН СТЕФАНОВ БОГОСЛОВ

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗАРОВА

МАРИЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА

МАРИЯ БЛАГОЕВА МЕТОДИЕВА

МАРИЯ БОНКОВА СТОИЛОВА

МАРИЯ ВЕЛИНОВА ПИЛИЩАРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

МАРИЯ ДИМЧЕВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ МАЛИНОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА БОГДАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ПАВЛОВА ВЕЛИНОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА

МАРИЯ ТРАЙКОВА БОНЕВА

МАРИЯН САШКОВ РАЙЧЕВ

МАРТИН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ

МАРТИН ВЕЛИНОВ КОЛЕВ

МАРТИН ГАНЧЕВ ЦВЕТАНОВ

МАРТИН ЮЛИЯНОВ ЕВЛОГИЕВ

МАРУСЯ АТАНАСОВА СИМЕОНОВА

МАЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА

МАЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

МАЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА

МАЯ ПЕТРОВА ВЛАДОВА

МАЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

МЕТОДИ БОНЕВ СТОЙКОВ

МЕТОДИ ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ

МЕТОДИ ДИМИТРОВ ЦЕНЕВ

МЕТОДИ ИЛИЕВ РАЙЧЕВ

МЕТОДИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

МЕТОДИ ПЕТРОВ МЕТОДИЕВ

МЕТОДИ ХРИСТОВ ИЛЧЕВ

МИГЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МИЛА СТОИЛОВА КОЛЕВА

МИЛАН ГЕОРГИЕВ ТИТОВ

МИЛАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

МИЛКА МАНЧОВА РАЙЧЕВА

МИРОЛЮБ ЗЛАТАНОВ ЗЛАТАНОВ

МИРОСЛАВ МИТКОВ АСЕНОВ

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

МИРОСЛАВА КИРИЛОВА АСЕНОВА

МИТКА КОЛЕВА БОНЕВА

МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

МИТКО АСЕНОВ ИЛИЕВ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ РАЙЧЕВ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ РАЙЧЕВ

МИХАИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

МИХАИЛ РАЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

МИХАЛ ТОДОРОВ СТОЙНОВ

МЛАДЕН БЛАГОЕВ СТОЯНОВ

МЛАДЕН ВЛАДОВ ГЕЛЕВ

МЛАДЕН ЙОРДАНОВ ВЕЛЕВ

МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ

МЛАДЕНКА БОГДАНОВА СТОИЛОВА

НАДЕЖДА БОРИСОВА ПЕТКОВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИВА СТОЯНОВА

НАДЕЖДА САВЕВА ПЕТРОВА

НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЦВЕТАНОВА

НАДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

НАДКА ЛАТЕВА КОСТОВА

НАДКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

НАДКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

НАДКА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА

НАДЯ АНГЕЛОВА НИКИФОРОВА

НАДЯ ДЕЛЧЕВА БОГДАНОВА

НАДЯ НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА

НАДЯ СПАСОВА МИХАЙЛОВА

НАДЯ СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА

НАИМ РАГЕБ САЛИМ-АБУ-ГОШ

НАЙДЕН ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ

НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА

НАТАША МЕТОДИЕВА ГОДЖОВА

НАТАША СТЕФАНОВА ВЛАДОВА

НАТАША ЦЕКОВА ДИМИТРОВА

НЕДЕЛЯ БЛАГОЕВА МИТРОВА

НЕДЕЛЯ ИВАНОВА СТОИЛОВА

НЕДЕЛЯ ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

НЕДКО АСЕНОВ МАРИНОВ

НЕДЯЛКО ВЕЛИНОВ БОНЕВ

НЕЛИ ИЛИЕВА СИМЕОНОВА

НЕЛИ ЙОРДАНОВА СВИЛЕНОВА

НЕЛИ ПЕТРОВА МИТЕВА

НЕНКА БОНЕВА БОНЕВА

НИКОЛА АНДОНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ

НИКОЛА ГАТЕВ МИТЕВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ

НИКОЛА ПАВЛОВ АНДОНОВ

НИКОЛА ПЕТРОВ ИВАНОВ

НИКОЛА СОТИРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА СТЕФАНОВ ТОНЧЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ БОЯНОВ ЗЛАТКОВ

НИКОЛАЙ ВЛАДОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЕМАНУИЛОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ СТАНОИЛОВ

НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

НИКОЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

ОГНЯН КАРЛОВ ЯНКОВ

ОЛГА ВАСКОВА МИХАЙЛОВА

ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ ЯКИМОВ

ПАВЕЛ МИТКОВ АСЕНОВ

ПАВЛИН ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ

ПАВЛИНА СПАСОВА ЕТОВА

ПАВЛИНА ТРАЯНОВА НАТОВА

ПАВЛИНКА ПЕТРОВА БОНЕВА

ПАОЛИНА ВАСИЛИС КЕЛИДУ

ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА ПАУНОВА

ПАУЛИНА ПЕТРОВА ПАУНОВА

ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА-НАТОВА

ПЕНКА ВИДУЛОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ПЕНКА МЕТОДИЕВА РАЙЧЕВА

ПЕНКА МИРЧЕВА ПЕНЕВА

ПЕНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ПЕТРА СПАСОВА ДИМИТРОВА

ПЕТРАНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА

ПЕТРАНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА

ПЕТРАНКА ГРОЗДАНОВА ПЕТРОВА

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ НАТОВ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР АРАНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР АСЕНОВ СТОЙКОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ БОНЕВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ ЯКИМОВ

ПЕТЪР БОГОМИЛОВ БОГДАНОВ

ПЕТЪР ВЕЛИНОВ ТИТОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЛАДОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ГРИГОРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНДОНОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИНЕВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ТАНЕВ

ПЕТЪР КРЪСТАНОВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ВЕЛИНОВ

ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ГЕРГОВ

ПЕТЪР НИКИФОРОВ СТОИЛОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ПАУНОВ ПАНАЙОТОВ

ПЕТЪР СПАСОВ РАДЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ СЛАВЧЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕШЕВ

ПЕТЯ ИВАНОВА ИЛЧЕВА

ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА БОСЕВА

ПЕШО ВАЛЕНТИНОВ МЕТОДИЕВ

ПЕШО ИГНАТОВ ЕМАНУИЛОВ

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ВЛАДОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОСТОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

РАДА ВУТОВА СТАНКОВА

РАДКА ВЛАДИМИРОВА ТИТОВА

РАДОСЛАВ АТАНАСОВ БОРИСОВ

РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

РАДОСЛАВКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

РАДОСТИНА СПАСОВА ИВАНОВА

РАЙКО НАЙДЕНОВ ВАСИЛЕВ

РАЙКО ПЕТРОВ ИВАНОВ

РАЙНА БОНЕВА ГЕЛЕВА

РАЙНА ЙОРДАНОВА БОСАКОВА-ПЕТКОВА

РАЙНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

РАЙНА ЦВЕТКОВА СТОЙКОВА

РАЙЧО ТРАЯНОВ ВЛАДОВ

РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА-ЯКИМОВА

РЕНИ ИВАЙЛОВА АСЕНОВА

РИЛКА МИЛАНОВА МИЛАДИНОВА

РОЗА ВАСКОВА СТОЯНОВА

РОЗА МИЛАНОВА СТОЙКОВА

РОЗАЛИЯ ГАНЧЕВА ЦВЕТАНОВА

РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ

РОСЕН ГАНЧЕВ ЦВЕТАНОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

РОСИЦА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА

РУМЕН ЕМИЛОВ ИВАНОВ

РУМЕН МЕТОДИЕВ РАЙЧЕВ

РУМЕН СТОЙЧЕВ МИТЕВ

РУМЕН ЦЕНКОВ ДИМИТРОВ

РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА

САВАСТИЯ ПАВЛОВА МИЛАДИНОВА

САМЕР НАИМ АБУ-ГОШ

САША СИМЕОНОВА ЛАЗАРОВА

САШКА ИЛИЕВА ИЛЧЕВА

САШКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА

САШКО МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ

САШКО СТАНКОВ СПАСОВ

САШКО СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

СВЕТЛА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

СВЕТЛА КОСТАДИНОВА МИНКОВА

СВЕТЛАНА ИГНАТОВА ВЛАДОВА

СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

СВЕТОСЛАВ ЗАХАРИЕВ ВЕЛИНОВ

СЕВГЮЛ БЕЙЛУЛ МЕТОДИЕВА

СЕВДЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

СЕВДЕЛИНА ПАНАЙОТОВА ПАУНОВА

СЕДЕФКА РАЙЧОВА САШОВА

СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА

СИЛВИЯ ЗАХАРИЕВА ЕМАНУИЛОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА

СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА

СИМЕОН АРАНГЕЛОВ КОСТОВ

СИМЕОН ВЛАДОВ ИВАНОВ

СИМЕОН СТАНАИЛОВ ГЕЛЕВ

СИМОНА РУМЕНОВА КИРИЛОВА

СЛАВЧО НАЙДЕНОВ МЕТОДИЕВ

СНЕЖА РАЙЧЕВА БОРИСОВА

СНЕЖА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА БОНЕВА

СНЕЖАНКА ГРОЗДАНОВА ГЕРГОВА

СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТАНОВА

СОНЯ АНГЕЛОВА ЕМАНУИЛОВА

СОТИР НИКОЛОВ СОТИРОВ

СОФКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

СПАС БОРИСОВ ИВАНОВ

СПАС ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

СПАС КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ

СПАС ХРИСТОВ ВЕСЕЛИНОВ

СПАСКА ТРАЙКОВА СТАНОИЛОВА

СТАЛИН КРЪСТАНОВ ЯКИМОВ

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

СТАНКА СИМЕОНОВА ГЕЛЕВА

СТАНКА СПАСОВА ГЕЛЕВА

СТАНКО АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

СТЕЛА ЙОРДАНОВА НЕДЯЛКОВА

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕНЧЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН ЛЮБЧОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ

СТЕФАН МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ

СТЕФАН СТАНКОВ СПАСОВ

СТЕФАН ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФКА АРАНГЕЛОВА СТОЙКОВА

СТЕФКА ГРИГОРОВА ПАУНОВА

СТЕФКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

СТЕФКА РАЙЧЕВА МАРИНОВА

СТОЕНА ИВАНОВА ЯКИМОВА

СТОЕНА УГРИНОВА ИВАНОВА

СТОИЛ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

СТОИМЕНКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА

СТОЙНО ЕВЛОГИЕВ ГЕРГОВ

СТОЙЧО НИКОЛОВ МИТЕВ

СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕЛЕВ

СТОЯН БОГДАНОВ ИЛЧОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ ГЕЛЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ЕВСТАТИЕВ ПАУНОВ

СТОЯН НИКОЛОВ АСЕНОВ

СТОЯНКА АРАНГЕЛОВА ЯКИМОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА ГЕЛЕВА

СТОЯНКА ДРАГАНОВА МИТЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

СТОЯНКА ТРАЙКОВА СПАСОВА

СТОЯНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА

СТОЯНКА ЯКИМОВА КОСТОВА

СУЗАНА ЕМИЛОВА РАЙЧЕВА

СЪБА ВЪРБАНОВА ВЪРБАНОВА

ТАМАРА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА

ТАМАРА СЕРГЕЕВНА ГАЛИНА

ТАНЯ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА-ЦВЕТАНОВА

ТАНЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ПЕТКОВА ВЕСЕЛИНОВА

ТАНЯ ПЕШОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ СТЕФАНОВА СПАСОВА

ТАТЯНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА

ТЕМЕНУГА ЗДРАВКОВА НАЙДЕНОВА

ТЕМЕНУЖКА КОСТОВА СТОЯНОВА

ТЕОДОРА ВЛАДОВА ПЕТКОВА

ТИНКА МЕТОДИЕВА ИЛЧОВА

ТОДОР МИХАЙЛОВ СТОЙНОВ

ТОДОР СОКОЛОВ РАЙКОВ

ТОДОРА АТАНАСОВА ТОШЕВА

ТОДОРА ТОТЕВА ГЕЛЕВА

ТОДОРКА БОГДАНОВА РАЙЧЕВА

ТОДОРКА ВЪЛЕВА ВЛАДОВА

ТОДОРКА ДОНЕВА ЕМАНУИЛОВА

ТОДОРКА МЛАДЕНОВА ЕТОВА

ТОДОРКА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

ТОНИ ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

ТОНИ ЛЮБОМИРОВ МИЛАНОВ

ТРАЙКО АТАНАСОВ БОНЕВ

ТРАЙКО АТАНАСОВ ЛЕНКОВ

ТРАЙКО БОНЕВ СТОИЛОВ

ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТРАЙКО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ТРАЯН КОСТАДИНОВ ТРАЯНОВ

ТРАЯН РАЙЧЕВ ВЛАДОВ

ТРАЯН СИМЕОНОВ ТОШЕВ

ТРАЯН ЮРИЕВ РАЙЧЕВ

ТРАЯНКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

ТРАЯНКА КИРИЛОВА РАЙКОВА

ТРАЯНКА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА

ТРАЯНКА ТРАЙКОВА НАЙДЕНОВА

ТРЪНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

ФАНКА АТАНАСОВА АСЕНОВА

ФИДАНА АНГЕЛОВА ВЛАДОВА

ФИДАНКА РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА

ХРИСТО АТАНАСОВ СТОИЛОВ

ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО МИЛАНОВ СТОИЛОВ

ХРИСТО ПЕТРУНОВ ПЕНЕВ

ХРИСТО ПЕШЕВ ИЛИЕВ

ХРИСТО РАДКОВ ГЕРГОВ

ЦВЕТАН АТАНАСОВ БОРИСОВ

ЦВЕТАН БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ

ЦВЕТАН ЕВСТАТИЕВ ТИТОВ

ЦВЕТАН МИРЧЕВ СПАСОВ

ЦВЕТАН НЕДЕЛКОВ БОНЕВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАНА ИГНАТОВА МАРИНКОВА

ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ТИТОВА

ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙКОВА

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЛАДОВА-ЦВЕТАНОВА

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАНКА МАРКОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАНКА НЕДЯЛКОВА МЕТОДИЕВА

ЦВЕТАНКА НЕНКОВА НАЙДЕНОВА

ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ЯКИМОВА

ЦВЕТАНКА ТРАЙКОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА СИМЕОНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА АПОСТОЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ПЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ТАНЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА БОНЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕНЕВА

ЦВЕТКО БОРИСОВ СТОЙКОВ

ЦВЕТКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

ЦЕКО ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ

ЦЕКО ТРАЙКОВ ТОДОРОВ

ЦЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

ЦЕНКА ИВАНОВА БОНЕВА

ЦЕНКА НИКОЛОВА СТОИЛОВА

ЦЕНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЦОЛО ИВАНОВ КАЦАРОВ

ЦОНКА ИВАНОВА ПАУНОВА

ЧАВДАР АНГЕЛОВ ГЕЛЕВ

ЧУДОМИРКА МИХАЙЛОВА МЕТОДИЕВА

ЮЛИЯ НАЙДЕНОВА РАНГЕЛОВА

ЮЛИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА

ЮЛИЯН ЕВЛОГИЕВ МАРИНОВ

ЮРИ РАЙЧЕВ ВЛАДОВ

ЮРКЮШ ЗИЙНЕБ АЛИ

ЯНКА ЗАПРЯНОВА РАЙЧЕВА

ЯНКА НИКОЛОВА КУНЕВА

ЯНКО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ЯНКО ПЕТРОВ ПАУНОВ

ЯНКО РУМЕНОВ ЧАКЪРОВ


КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Избирателен списък iconИзбирателен списък

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом