Доброкачественни заболявания на млечната жлеза
ИмеДоброкачественни заболявания на млечната жлеза
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер44.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mysurgery.bg/10a.docx
ДОБРОКАЧЕСТВЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА


Имат важно значени,поради:

1.високата честота и голяма хетерогенност

2.влиянието,което оказват върху качеството на живота на жените

3.рискът,който съществува при някои от хистологичните типове за последващо развитие на карцинома на гърдата(РМЖ)

Етиологията на тези състояния не е напълно известна,но са познати редица фактори (генетични, хурмонални, диетични и др), които имат отношение към развитието им. Проучването им е затруднено, защото кличното и хистологичното разделяне между физиологичните и патологичните промени в млечните жлези не винаги е възможно. Изучаването им подобрява развитието на патогенезата им и подпомага предприемането на превантивни стратегии, целящи в крайна сметка намаляване на риска от развитието на РМЖ

 1. Основни кл. симптоми:

-опипваща се туморна формация

-болки в гърдата(масталгия)

-секреция от мамилата

-кожни промени в областта на зърното и ареолата


 1. Методи за диагностика на заболяванията:

 1. Клинични: самоизследване; клинично изследване

 2. Изобразителни: маммография, ехография, томографска маммография, термография, сцинтимамография

 3. Патоморфологични (биопсични): цитологияч, щанцова, инцизионна и ексцизионна биопсия.


Препоръки на ACS:

Ежемесечно самоизследване след 20 год

Ежемесечен клиничен преглед след 35 год

Мамографско изследване всяка втора година след 40 год и ежегодно в интервала 50-69 год.


 1. Видове доброкачественни заболявания на млечните жлези 1. Аномалии в развитието и растежа: редки, малко клинично значение

 1. Вродени заболявания: amastia, aplasia, athelia, polythelia, polymastia

 2. Аномалии причинении от невроендокринни фактории: хипоплазия, макромастия, гинекомастия
 1. Вызпалителни заболявания: намаляване на хроничните специфични процеси и тенденция за увеличаване на острия пуерперален мастит 1. На лактиращата гърда

 • Остър мастит – най-чест е през 2-3 седм след раждането.В 80% от случаите причинител е Staphelococcus aureus.

 • Галактостаза : бак G(-), Leuc под 106/ml

 • Неинфекциозно възпаление: бак G(-), Leuc над 106/ml

 • Инфекциозен мастит: бак G(-), Leuc над 106/ml

Инфилтрация→флегмон→абсцесс: повърхностен(премамарно,субареоларно),инфрамамарен(паренхиматозен,интерстициален) и ретромамарен абсцеси.

В началната фаза (на целулита) поведението е консервативно.При абсцедиране- пункционна аспирация или оперативно. 1. На не лактираща гърда: хроничен субареоларен абсцес; грануломатозен мастит; галактоцеле; мастна некроза; синдром на Мондор; туберкулоза.
 1. Доброкачествени тумори на млечната жлеза: произхождат от епитела или стромата на гърдата. Най-чести и с най-голямо клинично значение са фиброаденомите и интрадукталния папиллом. 1. Фиброаденом: представлява плътен, най-често единичен, добре ограничен бенигнен тумор, срещащ се в 15-23% от жените. Най-често е между 25-35-годишна възраст. Има бавно протичане, с изклбчение на ювенилния подтип. Поведението включва проследяване в динамика или енуклеация.

 2. Филоиден тумор(cystosarcoma phylloides)

 3. Интрадуктален папиллом: произхожда от епитела на каналите. Засяга предимно възрастни жени, бива единичен и множествен. Серозно-кръвениста секреция е налице в 75% от случаите. Лечението е оперативно – локална ексцизия. Прогнозата е добра.

 4. Аденоми на млечната жлеза.
 1. Фиброкистична болест(ФБК)

Представлява съвокупност от хормонално-индуцирани пролиферативни и регресивни процеси, водещи до структурно преустройство на гърдата.Всяка втора жена има в някаква степен фиброкистично заболяване, особенно между 30-35г. Независимо, че в клиничната практика фиброкистичната болест се употребява главно като диагностичен термен, микроскопски тя се характеризира с редица компоненти,имащи обособени патоморфологични диагнози.

Класификация на фиброкистичните промени на гърдата според потенциалния риск от последващо развитие на карцином (D.Page, W.Dupont, 1985).

 • Непролиферативни (RR=1.0):фиброза, кисти, дуктална ектазия, аденоза, лекостепенна хиперплазия(от 2 до 4 реда)

 • Пролиферативни заболявания:

 • Дуктална лобуларна хиперплазия без атипия (малък риск от 1,5-2 пъти); умерена (над 4 реда) хиперплазия; паиломатоза; склерозираща аденоза; радиални склерозиращи лезии;

 • Атипична хиперплазия (умерен риск от 4-5 пъти): ADH, ALH.

 • Карцинома in situ (висок риск от 8-10 пъти): DCIS, LCIS.

Оценката на потенциалния риск е особенно ценна след установяване на корелациите между хистологичния тип и някои епидемиологични фактории, като фамилна обремененост, менопаузален статус, екзогенни хормони, диета и др.Поведение при ФКБНаблюдениеМедикаментозно лечение
Хирургично лечение • Ежемесечно самоизследване

 • Клиничен преглед на всеки 6 месеца

 • Ехо/маммография: на 18-24 месеца (ежегодно при високорискови)

 • Цитологията на ТАБ (при необходимост).
 • При клинична симптоматика

 • По принцип се започва с нехормонална терапия; диета; псхотерапия; седатива; вит.А и Е; НПВС.

 • Хормонално: Danazol; антиестрогени; пролактинови инхибитори; LHRH агонисти.
 • При високорискови пациентки;

 • При пациентки у които млечните жлези са трудни за изследване;

 • При суспекция за карцином

 • Диагностична ексцизия;

 • Двустранна профилактична субкутанна мастектомия.
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза icon4. доброкачественни заболявания на млечната жлеза
Познаването им подпомага предприемането на превантивни стратегии, целящи в крайна сметка намаляване на риска от последващо развитие...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconПоведение при секреция от млечната жлеза
След опипването на туморна формация в млечната жлеза или появата на болка, спонтанното изтичане на секрет от мамилата е третия по...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconКак се отделя млякото?
Гърдите започват да се подготвят през първите няколко г с още преди раждането. Млечната жлеза, жлезата която произвежда мляко не...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconБхд му-плевен умбал – Плевен онкопластичен подход при рак на млечната жлеза
На 10 12 май 2012 год в гр. Плевен организираме Национална конференция за онкопластичния подход при хирургическото третиране на рака...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconАспирационна цитология от папилата и дуктален лаваж при пациентки със заболявания на млечната жлеза
Дукталният лаваж е нов, минимално инвазивен метод за цитологично изследване на ексфолиативни епителни клетки дукталната система на...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconФакторите, които влияят за появяването на рака, са: начин на живот, възраст, раса, култура, наследственост, пушене, стрес, алкохол, околна среда и др. Съществуват повече от 100 форми на рак и причината за тях може да бъде някоя от посочените по-горе
Най-разпространени и опасни са ракът на белите дробове, на млечната жлеза, на шийката и тялото на матката, на простатата, на дебелото...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconСпецифични индикатори за качество
Опл; отнася се за целеви групи: рак на млечната жлеза (жени над 40 г.), хипертония (ззол от 30 до 50 г.) и диабет (ззол от 30 до...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconБиография на д-р Иво Гергов
Изнася доклади в национални и международни форуми по Онкология и Образна диагностика. Води индивидуални обучения и изнася лекции...

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconВъпрос 27 Физиология на жлезите с вътрешна секреция
Екзокринните жлези отделят своите сетрети в кухините на вътрешните органи или в междуклетъчната среда /или по повърхността на тялото/....

Доброкачественни заболявания на млечната жлеза iconХроничен и остър мастит. Абсцес
Основна структурна единица е делче с около 20 делчеви канали, в него дренира алвеоларен канал,който е свързан с ацина. Лобарния (делчевия)...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом