В къде е допусната правописна грешка ?
ИмеВ къде е допусната правописна грешка ?
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер34.38 Kb.
ТипВопрос
източникhttp://www.college.bg/wp-content/uploads/2012/05/KS_Test_2012-2013_Primeren.docКОЛЕЖ ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
КСК 2012 / 2013


ТЕСТ - ПРИМЕРЕН


В.1. Къде е допусната правописна грешка ?

а) раскъсвам б) камък в) отдавам г) предавам


В.2. В коя двойка отношението на думите е както при: къмпинг - палатка

а) град - кметство в) паркинг- кола

б) пейка - стол г) баня - вода


В.3. Коя дума е синоним на период ?

а) момент б) етап в) състояние г) време


В.4. Коя от думите означава мнение, разбиране, схващане по даден въпрос ?

а) възглед б) възклик в) възглас г) възход


В.5. Кой фразеологизъм е синоним на "бездействам" ?

а) въртя се на пета в) вързани са ми ръцете

б) оставам на ръце г) лапам мухите


В.6. Цитатът: "Върхът отговори с друг вик: ура!", е пример за:

а) хипербола б) инверсия в) метонимия г) оксиморон


В.7. Пеещите каруци на Сали Яшар от разказа "Песента на колелетата" са вестители на:

а) любовта между хората в) любовта между майстора и хората

б) любовта на човека към света г) любовта между мъжа и жената


В.8. Проблемът за вярата като духовна и нравствена красота Ботев поставя в поемата:

а) "Към брата си" в) "Делба"

б) "Елегия" г) "Моята молитва"


В.9. Прочетете откъса и определете от кое стихотворение е той:

Душата ми е стон. Душата ми е зов.

Защото аз съм птица устрелена:

на смърт е моята душа ранена,

на смърт ранена от любов...

а) от "Миг" в) от "Цветарка"

б) от "На Лора" г) от "Черна песен"


В.10. Как се нарича паузата в израза: "пък... каквото сабя покаже"?

а) алитерация в) апосиопеза

б) поанта г) цезура


В.11. Битката при река Ахелой се води между България и Византия на :

а) 20 август 917 год. в) 10 юли 923 год.

б) 24 март 919 год. г) 11 май 920 год.


В.12. През коя година избухва въстанието начело с Петър Делян ?

а) през 1024 г. в) през 1040 г.

б) през 1033 г. г) през 1050 г.


В.13. Христо Ботев е роден в град :

а) Карлово в) Калофер

б) Панагюрище г) Копривщица


В.14. Кое от следните архитектурни произведения НЕ е дело на майстор Никола Фичев (Кольо Фичето) ?

а) турският конак в Търново в) покритият мост в Ловеч

б) църквата в Рилския манастир г) мостът над река Янтра при гр.Бяла

В.15. Руско-турската освободителна за България война започва:

а) през ноември 1876 год. в) през юни 1877 год.

б) през април 1877 год. г) през пролетта на 1878 год.


В.16. Къде се намира Марианската падина ?

а) в Тихия океан в) в Индийския океан

б) в Атлантическия океан г) в Северния ледовит океан


В.17. ГКПП "Кулата" се намира на гранциата на България с :

а) Ръмъния в) Македония

б) Гърция г) Сърбия


В.18. Къмпинг "Смокиня" се намира в близост до град :

а) Балчик в) Несебър

б) Каварна г) Созопол


В.19. Археологическият резерват "Абритус" се намира в град :

а) Ловеч в) Разград

б) Лом г) Търговище


В.20. Най-високият връх в Алпите е :

а) К 2 в) Мон Блан

б) Шварцвалд г) Олимп


В.21. Единият от катетите на правоъгълен триъгълник е 4 см., а хипотенузата е 5 см. На колко е равен вторият катет ?

а) 3 см. б) 4 см. в) 6 см. г) 9 см.


В.22. Да се реши уравнението :

а) в)

б) г)


В.23. Кое от посочените е вярно ?

а) в)

б) г)


В.24.

а) б) в) г)


В.25. С коя от посочените формули се изчислява обема на цилиндър ?

а) в)

б) г)


Отговори на примерния тест:

1–а; 2–в, 3–б; 4–а; 5-г; 6-в; 7-а; 8-г; 9-б; 10-в; 11-а; 12-в; 13-в; 14-б; 15-в; 16-а; 17-б; 18-г; 19-в; 20-в; 21-а; 22-г; 23-в; 24-а; 25-г.
стр. /

Свързани:

В къде е допусната правописна грешка ? iconВ кой ред е допусната правописна грешка?
В древността (А) богинята на правосъдието (Б) и справедливостта (В) Темида не била
В къде е допусната правописна грешка ? iconВ коя от думите е допусната правописна грешка?
Машинописката (А) се оказа идеялният (Б) сътрудник – сдържан (В) и коректен (Г)
В къде е допусната правописна грешка ? iconВ кой ред е допусната правописна грешка?
В бай Ганьовската (А) епоха ненаситната (Б) жажда за печалба съжителства (В) със страха да се поема отговорност (Г)
В къде е допусната правописна грешка ? iconОбщо условие за задачи 1 3
В изречението след четири от думите е поставен номер. Посочете номера, следващ думата, в която е допусната правописна или граматическа...
В къде е допусната правописна грешка ? iconВ кой от редовете е допусната правописна грешка?
Ако думата в ед. Ч, М. Р. Завършва на нен, пишем нн, но има изключения като именно, фино. Внимавайте съществува ли такава дума в...
В къде е допусната правописна грешка ? icon1. В едно от лицата на глагола скокна е допусната грешка при формата му в минало свършено време. Открийте грешката!
В едно от лицата на глагола скокна е допусната грешка при формата му в минало свършено време. Открийте грешката!
В къде е допусната правописна грешка ? iconДава ход на делото и докладва
Токуда. Заявих, че е допусната грешка при изготвяне на жалбата в името на жалбоподателката, реалното име е А. С. З
В къде е допусната правописна грешка ? iconОбщина бургас
В публичната покана в Раздел Количество или обем, при изписване налягането на бутилката за сгъстен въздух е допусната техническа...
В къде е допусната правописна грешка ? icon2. В кое изречение не е допусната грешка?
Напишете главната буква в началото на всяко изречение и препинателен знак в края му!
В къде е допусната правописна грешка ? iconИкономически университет – варна ксп 200 7 / 2008
Диктовка – Граматичните грешки се санкционират с 0,25 /1 грешка/, правописните с 0,13 /½ грешка/ и ударенията с 0,08 /¼ грешка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом