Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница9/11
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Spisak_VL_Varna_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2. Съдебни инженерно-технически експертизи

Пламен Енев Пеев, Шумен, ул. Брезник 5, тел. 054/875909, 0898788345, висше образование - магистър, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, трудов стаж - 27 г., стаж като вещо лице - 18 г., автоексперт, оценител на машини и съоръжения.

Симеон Стефанов Куцаров, Шумен, ул. Охрид 13, ет. 4, ап. 8, тел. 054/800728, GSM 0888 331824, висше образование - магистър, специалности “Счетоводство и контрол” и “Органична химия”, инженер-технолог, общ трудов стаж - 21 г., стаж като вещо лице - 8 г., оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия.

Инж. Николай Йосифов Стоянов, Шумен, бул. Велики Преслав 37, вх. А, ап. 1, GSM 0885 998805, висше образование - магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд, трудов стаж - 16 г., стаж като вещо лице - 2 г.

Николай Събев Войнов, Шумен, ул. Самара 14, бл. 18, вх. 1, ап. 23, GSM 0887 591607, 0895 776444, висше образование - магистър, специалност “Селскостопанска техника” - машинен инженер, трудов стаж - 27 г., стаж като вещо лице - 4 г., оценител на машини и съоръжения и автотехнически експертизи.

Мурадик Мушех Мурадян, Шумен, ул. Козлодуй 3, ет. 2, GSM 0888 303 815, висше образование - магистър, специалност “Технология на машини и метали”, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, трудов стаж - 31г., стаж като вещо лице - 6 г.

Румен Цветанов Пейчев, Шумен, ул. Симеон Велики 71, вх. В, ап. 51, тел. 054/871981, висше образование - магистър, специалност “Корабостроене”, трудов стаж - 42 г., стаж като вещо лице - 2 г., инженер по ел. безопасност в ОКС - Шумен, оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

Павел Исаев Рангелов, Нови пазар, ул. Шишман 45, тел. 0537/24-48, 0886095336, висше образование - магистър по специалностите “Индустриален мениджмънт” и “Ел. машини и апарати”, електроинженер, автотехнически експертизи.

Максим Стойчев Стоилов, Шумен, ул. Преслав 65, тел. 054/86 91 55, висше образование - магистър, електроинженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.

Петър Стоянов Даулов, Шумен, бул. Велики Преслав 9, вх. Б, ап. 29, дом. тел. 054/860111, GSM 0897944080, висше образование - магистър, специалност Електротехника”, общ трудов стаж - 26 г., стаж като вещо лице - 2 г., електроинженер.

Петко Грудов Шаренков, Шумен, ул. Цар Освободител 8, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел. 054/86 87 83, GSM 0886 105028, висше образование - магистър, инженер по радиоелектронна техника, трудов стаж - 29 г., стаж като вещо лице - 4 г.

Кънчо Генков Кънчев, Шумен, ул. Страхил войвода 7, ет. 4, ап. 10, сл. тел. 054/87-91-19, дом. тел. 054/861502, GSM 0888809395, висше - педагогическо образование, оценител на машини и съоръжения, автоексперт, трудов стаж - 30 г., стаж като вещо лице - 10 г., директор СОТ - община Шумен.

Евгений Христов Ганчев, Шумен, ул. Софийско шосе 16, ап. 50, тел. 054/980 236, сл. тел. 054/980455, GSM 0888594993, висше образование - магистър, специалност “Автоматизация на производството”, оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, на свободна практика, общ трудов стаж - 30 г., стаж като вещо лице - 10 г.

Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 13, ап. 201/2, тел. 052/383-466, 052/383 511, 0898/348-374, 0899 226828, машинен инженер-конструктор, общ трудов стаж - 20 г., стаж като вещо лице - 7 г., комплексни фрактодиагностични - пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически - трасологични ескпертизи.

Инж. Милко Борисов Миланов, Нови пазар, ул. Цар Освободител 16, вх. А, ет. 3, ап. 32, тел. 0537/4945, GSM 0899 313048, GSM 0886 720113, висше - магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни и дълготрайни активи, трудов стаж - 38 г., стаж като вещо лице - 17 г.

Галя Стойчева Симеонова, Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх. 3, ап. 48, дом. тел. 054/87-48-88, GSM 0878 457180, висше - магистър, специалност “Съобщителна и осигурителна техника и системи”, експерт по телекомуникационни съоръжения и системи, общ трудов стаж - 13 г., стаж като вещо лице - 1 г., оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти и земеделски земи.

Стоян Крайчев Крайчев, Шумен, ул. Васил Априлов 61, вх. А, ап. 32, тел. 054/879204, 0888537510, висше - магистър по специалности “Счетоводство и контрол” и “Радиоелектроника”, инженер по радиоелектроника, общ трудов стаж - 46 г., стаж като вещо лице - 1 г.

Радко Георгиев Каменов, Нови пазар, ул. Цар Симеон 43, дом. тел. 0537/23-56, GSM 0898 724575, експерт - криминалист, графологични експертизи, трудов стаж - 34 г., стаж като вещо лице - 32 г., пенсионер.

Григор Иванов Григоров, Шумен, ул. Осми март 13А, ап. 4, тел. 054/877806, GSM 0899 118132, висше военно академично образование - инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, пенсионер, трудов стаж - 41 г., стаж като вещо лице - 2 г.

Александър Господинов Александров, Шумен, ул. Дедеагач 28, вх. 2, ет. 7, ап. 45, дом. тел. 054/44418, сл. тел. 054/831829, GSM 0887611201, висше военно образование - инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, трудов стаж - 42 г., стаж като вещо лице - 2 г., работи в под. 34200 - Шумен.

Георги Трендафилов Стоев, Шумен, кв. Дивдядово, ул. Хр. Михайлов 17, тел. 054/828919, сл.тел. 05351/2151, GSM 0887 475 765, висше военно образование - инженер по артилерийско въоръжение, трудов стаж - 22 г., работи в под. 22720 - Смядово.

Инж. Красен Георгиев Трифонов, Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 16, ет. 3, тел. 0537/27 28, висше образование - магистър, специалност “Технология на металорежещи и металообработващи машини”, общ трудов стаж - 24 г., началник отдел ИО в РЦЗ - Шумен, машинен инженер - оценител на машини и съоръжения.

Димитър Янков Димитров, Шумен, ул. Нанчо Попович 14, ет. 2, ап. 6, тел. 054/ 800 293, 0889 223 858, средно образование, специалност “Радиоелектронна техника”, общ трудов стаж - 18 г., управител на “Трезор 2” - ЕООД, Шумен, автоексперт-оценител, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Евгени Хараланов Хараланов, Шумен, ул. Кирил и Методий 74, ап. 3, тел. 054/980 582, 0897 754 074, висше образование - магистър, специалност “Корабни енергетични машини и механизми”, общ трудов стаж - 29 г., управител “Екотех” - ЕООД, Шумен, машинен инженер.

Инж. Венелин Николаев Борисов, Шумен, ул. Софийско шосе 12, вх. 4, ет. 5, ап. 84, тел. 0887 474 480, висше образование - магистър по изчислителна техника, по финанси, по застраховане и социално дело, месторабота: ЗБК “Балкан” - АД, автоексперт.

Инж. Стефан Станчев Стефанов, Шумен, ул. Съединение 124, ап. 18, тел. 054/830 711, 054/876 134, 0887 697 361, висше образование - магистър, специалност “Изчислителна техника”, общ трудов стаж - 17 г., директор производство в “ПСИТ 35” - ООД, Шумен, инженер по радиоелектроника.

Марчо Георгиев Петев, Шумен, ул. Софийско шосе 4, вх. 5, ет. 7, ап. 112, тел. 054/872 151, 0887 526 016, 0895 430 980, 0878 485 416, висше образование - магистър, специалност “Радиоелектронна техника”, общ трудов стаж - 46 г., пенсионер, автоексперт-оценител.

Венцислав Здравков Илиев, Шумен, ул. Селиолу 3, вх. 1, ет. 1, ап. 2, GSM 0889 714 416, висше образование - магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, общ трудов стаж - 16 г., месторабота: “Вела” - ЕООД, Каспичан, организатор производство, експерт по финансово-икономически проблеми.

3. Съдебни строително-технически експертизи

Инж. Маргарита Янкова Йорданова, Шумен, ул. Ружа Тенева - Северина 19, дом. тел. 054/87-38-14, GSM 0898657061, висше - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство - конструкции”, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, общ трудов стаж - 21 г., стаж като вещо лице - 7 г., на свободна практика.

Сотир Иванов Сотиров, Шумен, ул. Васил Априлов 3, вх. 1, ет. 6, ап. 16, тел. 0888/382818, тел. 054/878070, висше образование - магистър, строителен инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, стаж като вещо лице - 20 г., оценител на недвижими имоти и цели предприятия.

Инж. Станислав Георгиев Момов, Шумен, ул. Филип Тотю 3, тел. 054/87 63 76, 0888303679, висше - магистър, специалност “Транспортно строителство”, строителен инженер, общ трудов стаж - 23 г., стаж като вещо лице - 10 г., оценител на недвижими имоти, на свободна практика.

Петър Павлов Пекарек, Шумен, ул. Ивайло 19, тел. 054/87 79 42 д., 0899 118251, висше - магистър, специалност “Геодезия, картография и фотограметрия”, трудов стаж - 24 г., стаж като вещо лице - 10 г., геодезист.

Росен Иванов Христов, Шумен, бул. Велики Преслав 60, ап. 3, тел. 054/ 857733, 0877479031, висше магистър - специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, инженер-геодезист, трудов стаж - 11 г., стаж като вещо лице - 5 г.

Веселин Колев Григоров, Шумен, ул. Стилиян Чилингиров 15,вх. 1, ет. 2, ап. 3, тел. 054/832995, GSM 0886328189, висше - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, стаж като вещо лице - 4 г., строителен инженер, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.

Станимир Божидаров Станчев, Шумен, ул. Иван Моллов 2, висше образование - военен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж като вещо лице - 4 г.

Петър Маринов Петров, Шумен, ул. Цар Асен I № 11, тел. 054/87 52 91, GSM 0898 808528, висше - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, строителен инженер, трудов стаж - 22 г., стаж като вещо лице - 4 г., на свободна практика.

Златан Атанасов Златев, Шумен, ул. Генерал Драгомиров 38, бл. 9, вх. 1, ап. 23, GSM 0888 876 167, висше - магистър, специалност “Хидромелиоративно строителство”, строителен инженер, стаж като вещо лице - 4 г.

Венетка Витанова Атанасова, Шумен, ул. Цар Освободител 101, вх. 1, ап. 21, GSM 0889 702960, висше - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, строителен инженер-конструктор, оценител на недвижими имоти, общ трудов стаж - 33 г., стаж като вещо лице - 5 г.

Димитринка Величкова Стефанова, Шумен, ул. Страхил войвода 1, вх. В, ет. 2, ап. 4, GSM 0898 437896, висше - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, строителен инженер-конструктор, оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 19 г., стаж като вещо лице - 10 г.

Жулиян Димов Желев, Шумен, ул. Драгоман 17, вх. 2, ап. 15, тел. 0898446457, висше образование - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, строителен инженер, общ трудов стаж - 21 г., стаж като вещо лице - 12 г.

Арх. Янка Иванова Янева, Шумен, ул. Преслав 18, вх. В, ап. 21, дом. тел. 054/883076, сл. тел. 054/800-344, GSM 0886440498, висше - магистър, специалност “Архитектура”, оценител на недвижими имоти, общ трудов стаж - 29 г., стаж като вещо лице - 10 г.

Кремена Маринова Вичева-Желева, Шумен, ул. Драгоман 17, вх. 2, ап. 15, тел. 0899865323, дом. тел. 054/872190, висше образование, специалност “Геодезия и картография”, трудов стаж - 22 г., стаж като вещо лице - 15 г., инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Инж. Станислав Николаев Чакъров, Шумен, бул. Велики Преслав 9, ет. 3, ап. 27, тел. 054/860142, GSM 0898553910, висше - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”, строителен инженер-конструктор, стаж като вещо лице - 19 г.

Виолина Любомирова Гичева, Шумен, ул. Съединение 189, тел. 054/82-08-39, 0898 861331, висше образование, специалност “Геодезия”, общ трудов стаж - 30 г., стаж като вещо лице - 10 г. инженер-геодезист, оценител на земеделски земи.

Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, Шумен, бул. Мадара 29, вх. 1, ет. 6, ап. 18, тел. 054/832245, 0899952003, висше образование - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство - конструкции”, общ трудов стаж - 19 г., стаж като вещо лице - 3 г., началник сектор “КСПООДТЦ” при община Шумен, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство и оценител на недвижими имоти.

Анна Цветанова Миланова, Шумен, ул. Шейново 1, ап. 3, дом. тел. 054/820032, 0899897911, висше - магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство - технология”, строителен инженер промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 23 г., стаж като вещо лице - 8 г.

Валентина Михайлова Терзиева, Шумен, ул. Лозенград 1, вх. 4, ап. 100, тел. 054/863 579, 0885 419 732, висше образование - магистър, специалност “Транспортно и пътно строителство”, общ трудов стаж - 25 г., главен специалист пътно строителство в АМ “Черно море” - АД, Шумен, експерт по пътно строителство и оценител на недвижими имоти.

Николинка Кръстева Митева, Нови пазар, ул. Цар Петър 24, GSM 0889969181, средно спец. образование, специалност “Архитектура и строителство”, строителен техник, стаж по специалността - 34 г.

4. Съдебномедицински експертизи

Д-р Златко Атанасов Златев, Шумен, ул. Трапезица 3, GSM 0887 672531, 054/87 65 76, общ трудов стаж - 27 г., стаж като вещо лице - 7 г., специалност “Патологоанатомия”.

Д-р Хелия Кирилова Божилова, Шумен, ул. Беласица 2, ет. 3, ап. 6, тел. 054/87-79-07, 0887674 093, 0895 622 151, висше образование по медицина, специалност “Патологоанатомия с цитопатология” и “Онкология”, общ трудов стаж - 21 г., стаж като вещо лице - 9 г., месторабота: “МДОЗС Шумен” - ЕООД, началник на Патохистологична лаборатория - патологоанатом.

Д-р Владимир Петков Владов, Шумен, ул. Петър Берон 49, тел. 054/87 20 77, 0898 715854, общ трудов стаж - 24 г., стаж като вещо лице - 7 г., специалности “Патологоанатомия” и “Съдебна медицина”.

Д-р Галин Стефанов Вачков, Шумен, ул. Васил Друмев 35, ап. 2, ет. 1, тел. 054/87 80 06, общ трудов стаж - 22 г., стаж като вещо лице - 7 г., специалност “Съдебна медицина”.

Д-р Христо Добрев Марчев, Шумен, ул. Северна 14, вх. 1, ет. 2, ап. 4, тел. 054/ 82 27 89, 0887 491354, общ трудов стаж - 29 г., специалност “Хирургия”.

Д-р Бисер Любенов Митев, Шумен, ул. Драгоман 8, вх. 3, ет. 3, тел. 054/ 87 28 31, 0898 46 72 97, общ трудов стаж - 25 г., специалности “Хирургия” и “Онкохирургия”.

Д-р Христо Благоев Узунов, Шумен, ул. Димчо Дебелянов 12, ет. 1, тел. 054/82 16 18, 0887 944282, общ трудов стаж - 22 г., специалност “Хирургия”.

Д-р Огнян Илиев Обретенов, Шумен, ул. Марица 8, ет. 3, тел. 054/86 41 58, 0898 605362, общ трудов стаж - 29 г., специалности “Хирургия” и “Детска хирургия”.

Д-р Теодор Игнатов Граматиков, Шумен, ул. Македония 24, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 054/87-89-16, 0888 434298, общ трудов стаж - 27 г., специалности “Хирургия” и “Детска хирургия”.

Д-р Валентин Тодоров Семков, Шумен, ул. Владайско въстание 18 вх. 2, ет. 6, ап. 70, тел. 054/82 81 51, 0886 947652, общ трудов стаж - 21 г., специалности “Хирургия” и “Гръдна хирургия”.

Д-р Стефан Митев Стоянов, Шумен, ул. Битоля 1, ап. 2, тел. 054/82 62 43, 0887 726815, общ трудов стаж - 21 г., “Неврохирургия”.

Д-р Чавдар Илиев Кръстев, Шумен, ул. Тодор Икономов 9А, тел. 054/87 24 37, 0888 434586, общ трудов стаж - 28 г., специалности “Хирургия” и “Неврохирургия”.

Д-р Милан Георгиев Пеев, Шумен, ул. Скобелев 41, ап. 41, тел. 054/87 49 49, 0886 840125, общ трудов стаж - 29 г., специалност “Ортопедия и травматология”.

Д-р Алексей Петков Моканов, Шумен, ул. Плиска 14, ет. 3, ап. 9, тел. 054/86 53 35, 0887 259177, общ трудов стаж - 30 г., специалност “Ортопедия и травматология”.

Д-р Веселин Койнов Койнов, Шумен, ул. Цар Освободител 7, ап. 61, тел. 054/86 13 95, 0889 269357, общ трудов стаж - 21 г., специалност “Ортопедия и травматология”.

Д-р Валентин Димитров Димитров, Шумен, ул. Васил Априлов 70, вх. 1, ет. 2, ап. 4, тел. 054/87 38 29, 0888 828273, общ трудов стаж - 12 г., специалност “Ортопедия и травматология”.

Д-р Стоян Атанасов Домусчиев, Шумен, ул. Хан Аспарух 17, ет. 2, тел. 054/83 30 13, 0877 066535, общ трудов стаж - 29 г., специализация “Урология”.

Д-р Данаил Георгиев Атанасов, Шумен, ул. К. Пейчинович 8, ет. 1, тел. 054/87 48 41, 0888 359833, общ трудов стаж - 25 г., специалност “Урология”.

Д-р Томи Сократов Томов, Шумен, ул. Вл. Вичев 15, ет. 1, ап. 3, тел. 054/82 56 91, 0888 252735, общ трудов стаж - 22 г., специалност “Урология”.

Д-р Бисерка Колева Илиева, Шумен, ул. Петър Берон 4, вх. Б, ет. 7, ап. 45, тел. 054/ 87 15 54, 0896 683180, общ трудов стаж - 31 г., специалност “Очни болести”.

Д-р Снежана Пенчева Начева, Шумен, ул. Победа 7, ет. 3, тел. 054/87 73 88, 0889 013498, общ трудов стаж - 23 г., специалност “Очни болести”.

Д-р Ралица Емилова Нейкова, Шумен, ул. Цар Освободител 108, ет. 3, тел. 054/ 87 66 50, 0895 485975, общ трудов стаж - 25 г., специалност “Очни болести”.

Д-р Маргарита Коева Мартинова, Шумен, ул. Македония 29 вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел. 054/87 92 95, 0889 232589, общ трудов стаж - 24 г., специалност “Очни болести”.

Д-р Галина Ташкова Георгиева, Шумен, ул. Цар Освободител 8, вх. А, ап. 2, тел. 054/ 88 27 28, 0888 339438, общ трудов стаж - 28 г., специалност “Акушерство и гинекология”.

Д-р Георги Владимиров Антонов, Шумен, ул. Александър Стамболийски 16, тел. 054/87 65 87, 0888 856127, общ трудов стаж - 26 г., специалност “Акушерство и гинекология”.

Д-р Марин Атанасов Начев, Шумен, ул. Оборище 4, вх. 1, ап. 3, тел. 054/ 87 60 39, 0888 252733, общ трудов стаж - 30 г., специалност “Акушерство и гинекология”.

Д-р Даринка Тодорова Димова, Шумен, ул. Княз Борис 9, вх. Б, ап. 3, тел. 054/82 76 53, 0888 975720, общ трудов стаж - 15 г., специалност “Акушерство и гинекология”.

Д-р Светла Йорданова Арнаудова, Шумен, ул. Неофит Рилски 6, вх. 1, ап. 13, тел. 054/80 01 29, 0899 923969, общ трудов стаж - 24 г., специалности “Акушерство и гинекология” и “Онкология”.

Д-р Николай Цветанов Бъчваров, Шумен, ул. Македония 12, вх. 2, ет. 1, ап. 9, тел. 054/87 05 19, 0889 293526, общ трудов стаж - 24 г., специалност “Вътрешни болести”.

Д-р Петкана Иванова Вълчанова, Шумен, ул. Московска 10А, тел. 054/80 15 24, 0888 284714, общ трудов стаж - 28 г., специалности “Вътрешни болести” и “Кардиология”.

Д-р Малина Иванова Симеонова, Шумен, ул. Тодор Икономов 9А, тел. 054/87 24 37, 0888 586168, общ трудов стаж - 30 г., специалности “Вътрешни болести” и “Кардиология”.

Д-р Георги Иванов Иванов, Шумен, ул. Вичо Папазов 22, вх. 3, ет. 1, ап. 31, тел. 054/982 770, 0888 394446, общ трудов стаж - 27 г., специалности “Вътрешни болести” и “Гастроентерология”.

Д-р Парашкева Райкова Вичева, Шумен, ул. Херсон 6, ет. 2, ап. 9, тел. 054/86 52 00, 0888 707427, общ трудов стаж - 30 г., специалност “Детски болести”.

Д-р Гинка Александрова Иванова, Шумен, ул. Васил Друмев 24, ет. 2, тел. 054/ 86 98 95, 0887 384975, общ трудов стаж - 30 г., специалност “Детски болести”.

Д-р Галин Колев Чобанов, Шумен, ул. Васил Априлов 3, вх. 1, ет. 7 ап. 8, тел. 054/87 97 81, 0889 918823, общ трудов стаж - 20 г., специалност “Детски болести”.

Д-р Севдалина Стойкова Делчева, Шумен, ул. Владайско въстание 128, ет. 3, тел. 054/88 50 94, 0887 466739, общ трудов стаж - 28 г., специалности “Детски болести” и “Неонатология”.

Д-р Събина Баева Граматикова, Шумен, ул. Македония 24, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 054/87 89 16, 0888 266422, общ трудов стаж - 27 г., специалности “Детски болести” и “Неонатология”.

Д-р Албена Христова Паскалева-Костова, Шумен, ул. Цар Освободител 14, ет. 8, ап. 50, тел. 054/83 31 93, 0888 304579, общ трудов стаж - 20 г., специалност “Инфекциозни болести”.

Д-р Емилия Николаева Пенева, Шумен, ул. Македония 6, вх. 2, ет. 2, ап. 5, тел. 054/87 08 81, 0886 755029, общ трудов стаж - 23 г., специалност “Детски болести”.

Д-р Валя Кунева Стойчева, Шумен, ул. Софроний Врачански 25, ет. 2, тел. 054/87 87 67, 0889 681021, общ трудов стаж - 16 г., специалност “Инфекциозни болести”.

Д-р Ивайло Кирилов Петров, Шумен, ул. Македония 12, вх. 1 ет. 4, ап. 8, тел. 054/87 48 08, 0888 332005, общ трудов стаж - 26 г., специалност “Нервни болести”.

Д-р Ирена Георгиева Бургова, Шумен, ул. Цар Освободител 55, ет. 5, ап. 9, тел. 054/88 50 56, 0888 436562, общ трудов стаж - 22 г., специалност “Нервни болести”.

Д-р Моника Костадинова Помакова, Шумен, ул. Софроний Врачански 14, тел. 054/87 35 47, 0898 641816, общ трудов стаж - 16 г., специалност “Нервни болести”.

Д-р Сава Иванов Савов, Шумен, ул. Ружа Тенева - Северина 14, тел. 054/87 01 60, 0887 176908, общ трудов стаж - 18 г., специалност “Нервни болести”.

Д-р Петко Стоянов Загорчев, Шумен, ул. Граф Игнатиев 21, тел. 054/87 17 12, 0889 917506, общ трудов стаж - 33 г., специалности “Анестезиология и реанимация”, “Токсикология” и “Клинична токсикология”.

Д-р Дошо Любомиров Петков, Шумен, ул. Петра 9, ет. 2, тел. 054/80 22 88, 0888 331846, общ трудов стаж - 33 г., специалност “Анестезиология и реанимация”.

Д-р Красимир Веселинов Кръстев, Шумен, ул. Добруджа 21, вх. 1, ет. 4, ап. 10, тел. 054/ 86 62 92, 0888 284327, общ трудов стаж - 34 г., специалност “Анестезиология и реанимация”.

Д-р Недю Димитров Недев, Шумен, ул. Марица 6, вх. Б, ет. 5, ап. 25, тел. 054/86 84 39, 0899 944559, общ трудов стаж - 30 г., специалност “Нефрология”.

Д-р Хартюн Левон Аведисян, Шумен, ул. Симеон Велики 31, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел. 054/86 44 56, 0889 435608, общ трудов стаж - 28 г., специалност “Нефрология”.

Д-р Юлия Димитрова Илиева, Шумен, ул. Владайско въстание 24, вх. 5, ет. 5, тел. 054/83 13 22, 0888 961001, общ трудов стаж - 22 г., специалност “Физиотерапия, рехабилитация и курортология”.

Д-р Крисимир Живков Бозов, Шумен, ул. Цар Иван Александър 15, ет. 4, ап. 7, тел. 054/ 86 35 58, 0898 435973, общ трудов стаж - 21 г., специалност “УНГ”.

Д-р Росица Илиева Страшимирова, Шумен, ул. София 29, ет. 1, ап. 1, тел. 054/ 87 96 90, 0888 799560, общ трудов стаж - 19 г., специалност “УНГ”.

Д-р Ивелин Юриев Христов, Шумен, ул. Червена стена 22, бл. 2, вх. 1, ап. 16, тел. 054/82 12 29, 0887 735048, общ трудов стаж - 15 г., специалност “УНГ”.

К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, GSM 0887575365, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, биохимик-клиничен химик, специалист в областта “ДНК анализ и идентификация”, трудов стаж - 18 г., стаж като вещо лице - 1 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом