Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница8/11
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Spisak_VL_Varna_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
7. Клас “Други съдебни експертизи”

Ирена Тодорова Мърова, 7500 Силистра, бул. Македония 173, ап. 20, педагог, тел. 810218, 0887795553.

Иван Вълев Карастоянов, 7500 Силистра, ул. Дръстър 33, ет. 7, ап. 25, машинен инженер, охрана на труда, тел. 833528.

Христина Николова Георгиева, 7500 Силистра, ул. Одеса 1, ет. 7, ап. 19, строителен инженер - ВиК, тел. 820487, 0888745120.

Огнян Костов Савянов, 7650 Дулово, ул. Васил Левски 32, ет. 2, ап. 5, инженер по горско стопанство, тел. 0897933226.

Евгени Върбанов Аврамов, 7500 Силистра, ул. Кълъраш 32, ет. 2, ап. 5, технология и управление на транспорта, тел. 086/851434, 0887516595, 0889297336.

Алина Младенова Войсилова,7500 Силистра, ул. Отец Паисий, бл. 5, ет. 3, ап. 12, преводач от турски език, тел. 835615, 0893588655.

Исмаил Юмер Топал, 7600 Тутракан, ул. Крайбрежна 6, преводач от турски и румънски език.

За съдебен район на Търговищкия окръжен съд

1. Икономически

Недялко Николов Владимиров, Търговище, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 3, ап. 12, тел. 0601/8-38-53, 6-22-35, GSM 0897990986, икономист-счетоводител.

Мария Георгиева Попхристова, Търговище, ул. Цар Шишман 16А, тел. 0601/8-38-93, моб. тел. 0897 990512, икономист-счетоводител.

Димитър Николов Димитров, Търговище, ул. Братя Миладинови 10, тел. 0601/8-60-42, моб. тел. 0888 293286, икономист-счетоводител.

Иван Бонев Гутев, Търговище, ул. Никола Петков 12, тел. 0601/6-21-51, GSM 0897854772, икономист-счетоводител.

Стоян Колев Стоянов, Търговище, ул. Хаджи Димитър 15, тел. 0601/8-58-42, счетоводна отчетност, общ и специализиран контрол.

Велчо Малчев Велчев, Търговище, ул. Никола Богданов 6, тел 0601/2-52-24, икономист-счетоводител.

Боян Костов Славов, Търговище, ул. Граф Игнатиев 2А, тел. 0601/8-46-59, икономист-счетоводител.

Милчо Петров Петров, Търговище, ул. Раковски 7, тел. 0601/2-60-65, икономист-счетоводител.

Валери Георгиев Симеонов, Търговище, бул. Трайко Китанчев, бл. 33, вх. Б, ап. 1, тел. 0601/6-87-00 и 6-86-89, икономист-счетоводител.

Розка Петрова Гутева, Търговище, ул. Никола Петков 12, тел. 0601/6- 21-51, икономист-счетоводител.

Румяна Радкова Василева, Търговище, ул. Ал. Стамболийски 91, тел. 0601/2-55-78, моб. тел. 0887 512 011, икономика и управление на индустрията - икономист-счетоводител.

Елка Станева Иванова, Омуртаг, ул. Христо Ботев 3, тел. 0605/32-36, лицензиран оценител на земеделски земи, икономист.

Кирил Руменов Кирилов, Търговище, ул. Антим I № 16, вх. А, тел. 0601/2-92-03, икономист-счетоводител.

Благой Георгиев Цветков, Търговище, ул. Ивайло 26, тел. 0601/8-59-89, икономист-счетоводител.

Милена Валентинова Петрова, Търговище, ул. Рила 6, GSM 0888 518 373, икономист-счетоводител.

Стефка Петкова Желязкова, Търговище, ул. Бузлуджа, бл. 1, ап. 19, тел. 0601/8 93 45, икономист-счетоводител.

Стела Великова Владимирова, Търговище, ул. Радецки, бл. 23, вх. Б, тел. 0601/8-44-41, икономист-счетоводител.

Венета Петрова Иванова, Попово, бул. Яворов 17, тел. 0608 2-88-09, икономист.

Росица Георгиева Димитрова, Попово, ж.к. Русаля, бл. 26, тел. 0608/2-54-77, икономист.

Пламен Кирилов Пенчев, Попово, ул. М. Маджаров 7, тел 0608/2-37-17, икономист.

Юлия Бориславова Петрова, Попово, ул. Отец Паисий 10, тел. 0608/2-23-82, икономист.

Петър Стефанов Петров, Попово, ул. Отец Паисий 10, тел. 0608/2-23-82, икономист.

Калин Веселинов Савов, Търговище, ул. Преслав 10, моб. тел. 0888 669249, експерт по финансово-счетоводни проблеми.

Иванка Николова Вачкова, Попово, ул. Димитър Благоев 31, тел. 0608/22407, GSM 0895046152, икономист-счетоводител.

Руска Иванова Павлова, Търговище, ул. Осогово 12, ет. 1, ап. 1, тел. 0601/63705, GSM 0887596745, икономист-счетоводител.

Веселинка Димитрова Петкова, Търговище, ул. Царевец 1, вх. Б, ап. 4, тел. 0601/88426, GSM 0878427922, съдебно-икономически експертизи.

Валентин Методиев Велчев, Търговище, бул. М. Андрей 83, вх. А, ет. 5, ап. 18, тел. 0601/65622, съдебно-счетоводни експертизи.

Елена Банкова Цанкова, Търговище, бул. Трайко Китанчев 47, вх. Г, ет. 5, ап. 60, сл. тел. 0601/61222, GSM 0887800112, икономист-счетоводител.

Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище, ул. Палаузов 32, вх. А, ет. 4, ап. 7, тел. 0601/87711, GSM 0889991136, икономист-счетоводител.

Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител, бл. 4, вх. Б, тел. 0605/2409, икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.

Мариела Гюрова Милтенова, Търговище, ул. Васил Левски 39, ет. 2, ап. 6, тел. 0601/62420, GSM 0885335013, икономист-счетоводител.

2. Технически

Инж. Стилиян Станев Илиев, Търговище, ул. Бенковски 9, вх. А, моб. тел. 0887 366908, двигатели с вътрешно горене, експерт оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.

Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище, ул. Стефан Куцаров 12, моб. тел. 0887 645666, двигатели с вътрешно горене.

Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище, кв. Запад, бл. 2, вх. Д, тел. 0601/4-05-46, моб. тел. 0885 074017, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.

Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище, ул. Братя Миладинови 16, тел. 0601/58828, GSM 0889585840, ел. инженер.

Инж. Йордан Събев Събев, Търговище, кв. Запад, бл. 48, вх. А, ап. 2, тел. 0601/2-21-73. 4-10-17, оценител на машини и съоръжения.

Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово, бул. България 164а, тел. 0608/2-29-80, електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Димитър Петков Петков, Попово, ж.к. Младост, бл. 110, тел. 0608/2-16-43, техническа специалност.

Христо Манев Манев, Попово, бул. България 61, тел. 0608/2-29-98, техническа специалност.

Ванюша Антонова Станкова, Попово, ул. Гагарин 9, тел. 0608/2-26-12, техническа специалност.

Недко Данаилов Петров, Попово, ж.к. Младост, бл. 103, тел 0608/ 2-77-04, техническа специалност.

Анка Русева Динева, Попово, ул. Д. Благоев 45, тел. 0608/2-26-12, техническа специалност.

Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище, ул. Братя Миладинови 15, тел. 0601/8-70-84, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.

Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище, ул. Хаджи Димитър 9, GSM 0886781732, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

3. Строителство, архитектура и геодезия

Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище, ул. Васил Левски 40, вх. Г, ап. 6, тел. 0601/8-69-45, моб. тел. 0886 318278, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

Деню Костов Славов, Търговище, кв. Запад, бл. 1, тел. 0601/2-51-83, строителен техник, геодезист.

Инж. Григор Николов Григоров, Търговище, ул. Палаузов 8, тел. 0601/2-66-73, строителен инженер, ПГС.

Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище, кв. Запад, бл. 2, вх. Е, ап. 15, тел. 0601/4-18-53, строителен инженер, ПГС.

Петър Петров Папуров, Търговище, ул. Раковски 50, тел. 0601/2-12-23, строителен техник, геодезия.

Инж. Веска Досева Дилова, Търговище, ул. Цар Освободител 32, вх. Г, ап. 16, сл. тел. 0601/6-43-12, моб. тел. 0888 549964, строителен инженер, ПГС.

Ирх. Елена Георгиева Калева, Търговище, ул. Славейков 18, тел. 0601/6-20-19, моб. тел. 0888 885596, архитект.

Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище, ул. Трапезица 9, тел. 2-50-21, моб. тел. 0889 920062, строителен инженер, ПГС, оценка на недвижими имоти.

Румяна Стефанова Ганева, Търговище, ул. Троян 12, тел. 0601/8-16-68, строителен техник, строителство и архитектура.

Димитринка Йорданова Радева, Търговище, ул. Хан Крум 6, ап. 7, тел. 0601/6-86-85, моб. тел. 0889/428430, строителен техник, строителство и архитектура. Оценка на недвижими имоти, трасиране на граници, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.

Здравко Атанасов Енчев, Търговище, ул. Цар Освободител 7, моб. тел. 0888 150982, строителен инженер.

Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище, кв. Запад, бл. 4, вх. А, тел. 0601/2-06-36, 68692, строителен инженер.

Татяна Христова Петкова, Търговище, бул. Митрополит Андрей 74, ап. 18, тел. 0601/6-53-41, строителен техник.

Дечка Василева Алексиева, Търговище, ул. Мургаш 3, тел. 0601/2-88-09, агроном.

Инж. Рухшен Гюрджан Хюсеинова, гр. Омуртаг, ул. Волга 102, тел. 0605/35-40, строителен инженер.

Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище, ул. Палаузов 9А, ет. 1, ап. 2, тел. 0601/6-20-29, моб. тел. 0889/511 053, строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти.

Инж. Георги Траянов Георгиев, Търговище, ул. Девня 3, ет. 3, ап. 5, моб. тел. 0889 287452, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

Инж. Сийка Серафимова Добриянова-Бъчварова, Търговище, ул. Република 22, ет. 1, ап. 3, моб. тел. 0886 916450, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

Христина Кънчева Петрова, Търговище, ул. Радецки 23, вх. Б, ап. 18, моб. тел. 0887 302932, оценител на недвижими имоти.

Валентин Димитров Мисирджиев, Попово, ул. Цар Освободител 60, моб. тел. 0888 274553, строителен техник.

4. Медицински

Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище, МБАЛ - Търговище, ул. Царевец, тел. 0601/8-72-12, гинеколог.

Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище, ул. Христо Ботев 36, тел. 0601/6-48-91, съдебен лекар.

Д-р Панайот Койчев Арнаудов, Търговище, ул. Кубрат 11, тел. 0601/8-51-50, гинеколог.

Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище, ул. Иван Асен 5, моб. тел. 0898 517189, психиатър.

Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище, ул. Александър Стамболийски 38, тел. 0601/6-48-91, психиатър.

Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище, ул. Палаузов 32, тел. 0601/6-48-91, психиатър.

Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище, ул. Спиридон Грамадов 12, тел. 0601/6-48-91, психиатър.

Д-р Иван Георгиев Тянев, Търговище, МБАЛ - Търговище, тел. 0601/6 48 91, 6 88 00, психиатър.

Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище, МБАЛ, тел. 0601/6-65-92, психиатър.

Д-р Марияна Христова Генова, гр. Омуртаг, МБАЛ, тел. 0605/35-71, психиатър.

5. Селскостопански

Павлина Тодорова Колева, Попово, ул. Каломенска 8, тел. 0608/2-26-12, GSM 0888855133, агроном.

Вичо Василев Марчев, Търговище, ул. Никола Богданов 3, тел. 0601/2-86-57, зоотехника.

Христо Иванов Славчев, Търговище, ул. Никола Богданов 3, тел. 0601/6-52-02, полевъдство, оценител на селскостопански култури.

Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг, ул. Родопи 33, тел. 0605/35-85, моб. тел. 0897 990 390, експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Генади Христов Ангелов, Търговище, ул. Цар Освободител 9, моб. тел. 0889 767580, оценител на земеделски имоти и експерт - оценител на недвижими имоти.

6. Криминалисти, графолози

Панайот Владимиров Петров, Търговище, ул. Искър 1а, ап. 1, месторабота: РДВР - Търговище, сл. тел. 0601/60-344, моб.тел. 0898720266, експерт-криминалист, графолог.

Добромир Тодоров Добрев, Търговище, ул. Цар Освободител 34, вх. В, ап. 3, месторабота: РДВР - Търговище, сл. тел. 0601/60-022, моб. тел. 0888130919, криминалист.

Неделчо Илиев Янков, Търговище, ул. Антим I № 17б, ет. 4, ап. 10, месторабота: РДВР - Търговище, сл. тел. 0601/60-022, моб. тел. 0898720071, криминалист.

Иван Великов Петков, Търговище, ул. Никола Симов 17, месторабота: РДВР - Търговище, сл. тел. 0601/ 60-472, моб. тел. 0898720359, криминалист.

Галин Петров Доманов, Търговище, ул. Пирин 18, месторабота: РДВР - Търговище, сл. тел. 0601/60-022, моб. тел. и 0898720069, криминалист.

Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг, ул. Генералска 63, вх. 1, ап. 1, месторабота: РПУ - Омуртаг, сл. тел. 0605/37-21, моб. тел. 0899782254, криминалист, графолог.

Софка Великова Игнатова, Попово, ул. Гагарин 1а, месторабота: РПУ - Попово, сл. тел. 0608/2 25-08, моб. тел. 0898720173, криминалист.

7. Психолози, химици, педагози

Ирина Йорданова Вълчева, Търговище, ул. Осогово 10, ет. 2, тел. 0601/2-54-94, психолог.

Боряна Александрова Асенова, Търговище, ул. Ал. Стамболийски 1, ет. 1, ап. 1, тел. 0601/20240, GSM 0885879107, клиничен психолог, позитивен психотерапевт.

Бистра Бориславова Цанева, Търговище, кв. Запад, бл. 48, вх. Г, ап. 21, тел. 0601/2-36-21, инженер-химик, химична технология на дървесината.

Вера Николаевна Кряколова, Търговище, ул. Цар Симеон 3 вх. А, ет. 3, ап. 2, тел. 0601/81605, GSM 0885063810, педагог.

8. Оценители на паметници на културата

Ангел Богданов Конаклиев, Търговище, ул. Бузлуджа 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, месторабота: Регионален исторически музей - Търговище, сл. тел. 0601/6-41-53, моб. тел. 0899 495261, историк, археолог.

Йорданка Костадинова Петкова, Търговище, ул. Лилия 8, вх. Б, ет. 8, ап. 46, месторабота: Регионален исторически музей - Търговище, сл. тел. 0601/6-41-53, моб. тел. 0899 494716, историк.

Стефан Петров Иванов, Търговище, ул. Никола Симов 2, бл. 2, вх. В, ет. 5, ап. 20, месторабота: Регионален исторически музей - Търговище, сл. тел. 0601/6-41-53, моб. тел. 0887 556539, историк, археолог.

Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг, месторабота: Исторически музей - Омуртаг, сл. тел. 0605/24 95, историк, етнограф.

Никола Рафаилов Русев, Попово, ж.к. Младост, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7, месторабота: Исторически музей - Попово, сл. тел 0608/2 35 64, моб. тел. 0886 492056, археолог.

Цончо Стойнов Денев, Търговище, GSM 0899329018 и 0878729141, месторабота: уредник в отдел “Графика” на Художествена галерия “Никола Маринов” - Търговище, специалност “Графика”.

За съдебния район на Шуменския окръжен съд

1. Съдебно-икономически експертизи

Симеон Стефанов Бънков, Шумен, ул. Момчил войвода 2, тел. 054/87-27-48, 0888 266 512, 0898 715 841, висше образование - магистър, специалност “Кооперативно дело”, на свободна практика, общ трудов стаж - 17 г., стаж като вещо лице - 7 г., оценител на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и автомобили.

Славка Димитрова Иванова, Шумен, бул. Симеон Велики 59, ет. 1, ап. 3, тел. 054/88-76-11, висше образование - магистър, специалност “Стокознание”, пенсионер с трудов стаж - 32 г., стаж като вещо лице - 7 г., оценител на движимо имущество.

Диана Кирилова Рангелова, Шумен, ул. Владайско въстание 18, вх. 5, ап. 13, тел. 054/88-35-42, 0886 987 263, висше образование - магистър, специалност “Икономика”, счетоводител в ОКС, трудов стаж - 27 г., стаж като вещо лице - 9 г., оценител на движимо имущество - машини и съоръжения.

Пенка Жечкова Йорданова, Шумен, ул. Дедеагач 12, вх. 3, ет. 3, ап. 38, тел. 054/861 288, 0888009679, висше образование - магистър, специалност “Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол”, трудов стаж - 8 г., стаж като вещо лице - 5г., главен счетоводител в “Телепол” - ЕООД, Шумен, икономист-счетоводител.

Христо Костадинов Христов, Шумен, ул. Жечко Спиридонов, бл. 3, вх. 4, ет. 1, ап. 70, тел. 054/87 94 81, 0888 725 254, висше образование - магистър, специалност “Счетоводна отчетност”, общ трудов стаж - 36 г., стаж като вещо лице - 14 г., счетоводни услуги, на свободна практика, икономически експертизи.

Сузана Савева Недева, Шумен, ул. Априлско въстание 50, тел. 054/800-535, 0888 543 117, висше образование - магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, управител на “Елана трейдинг” - АД, клон Шумен, общ трудов стаж - 15 г., стаж като вещо лице - 5 г., оценител на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, оценка на цели държавни и общински предприятия.

Румяна Лалева Димова, Шумен, ул. Генерал Драгомиров 44, бл. 12, ап. 42, тел. 054/801 085, 0899552566, висше образование - магистър, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, трудов стаж - 34 г., стаж като вещо лице - 5 г., икономист-счетоводител.

Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, Шумен, ул. Рафаил Попов 18, тел. 054/802 815, 0888 534 386, висше образование - магистър, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, трудов стаж - 15 г., стаж като вещо лице - 5 г., експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, на свободна практика.

Румяна Върбева Александрова, Шумен, ул. Цар Освободител 7, ап. 31, тел. 054/86 00 82, 0889 721 922, висше образование - магистър, специалност “Икономист по строителството”, общ трудов стаж - 32 г., стаж като вещо лице - 9 г., експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Дафинка Найденова Илиева, Шумен, ул. Климент Охридски 35,вх. 3, ап. 55, тел. 054/86 74 73, офис 054/ 86 34 75, 0888 447 974, висше образование - магистър, специалност “Икономика на промишлеността”, трудов стаж - 32 г., стаж като вещо лице - 7 г., експерт-счетоводител на свободна практика.

Виолин Веселинов Енчев, Шумен, ул. Владайско въстание 18, вх. 3, ап. 47, тел. 0887 938 550, висше образование - магистър, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж - 24 г., стаж като вещо лице - 5 г., икономист-счетоводител на свободна практика.

Делян Красимиров Димов, Шумен, бул. Мадара 31, ап. 8, тел. 054/831 138, GSM 0889 710 961, висше образование - магистър, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота: “Строителна механизация” - АД, Шумен, главен счетоводител, трудов стаж - 13 г., стаж като вещо лице - 5 г., икономист-счетоводител.

Стела Симеонова Михайлова, Шумен, ул. Света гора 4, вх. 4, ет. 5, ап. 94, тел. 054/87-91-58, GSM 0897412748, висше образование - магистър по специалност “Счетоводна отчетност”, общ трудов стаж - 34 г., стаж като вещо лице - 3 г., икономист-счетоводител, пенсионер.

Тодорка Павлова Коларова, Варна, ул. Ген. Колев 76, ап. 9, тел. 052/608481, тел. 052/601506, GSM 0888865342, висше образование - магистър по специалност “Търговия”, общ трудов стаж - 38 г., стаж като вещо лице - 2 г., експерт по съдебно-счетоводни експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.

Руска Николова Димитрова, Варна, ул. Константин Павлов 6, тел. 052/601507, GSM 0888204905, експерт по съдебно-счетоводни експертизи, лицензиран оценител на недвижими имоти и на цели предприятия.

Ангел Петров Ангелов, Шумен, ул. Иван Рилски 5, вх. 1, ет. 7, ап. 18, тел. 054/831-585, 0888/854948, висше образование - магистър по специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж - 21 г., стаж като вещо лице - 5 г., икономист-счетоводител.

Мирослав Николаев Пиперов, Шумен, ул. Васил Априлов 70, ап. 68. тел. 054/5-27-31, съдебен експерт по технически проблеми и ценообразуване.

Красимира Костадинова Иванова, Шумен, ул. Ген. Драгомиров 15, бл. 19, вх. 2, ет. 8, ап. 48, 0898/530-524, 054/801721, висше - бакалавър, специалност “Математика и икономика”, общ трудов стаж - 21 г., стаж като вещо лице - 3 г., оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения и автотехнически експертизи, на свободна практика.

Лилия Василева Ганчева, Шумен, ул. Софийско шосе 16, ап. 50, тел. 054/980 236, 0897 337296, сл. тел. 054/980 455, висше образование - магистър по специалност “Автоматизация на производството”, общ трудов стаж - 29 г., стаж като вещо лице - 4 г., главен асистент в ВНВАУ - Шумен, оценител на интелектуална и индустриална собственост.

Христина Кънчева Петрова, Шумен, ул. Васил Априлов 46, вх. 2, ет. 1, ап. 26, GSM 0889840191, висше образование - магистър по специалност “Финанси”, общ трудов стаж - 30 г., стаж като вещо лице - 15 г., оценител на недвижими имоти и цели предприятия.

Гюлтен Яхяева Джамбазова, Шумен, ул. Кольо Фичето 10, вх. 4, ап. 82, 054/864302, 0898456446, висше образование - магистър по специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж - 8 г., стаж като вещо лице - 2 г., счетоводител в ЕТ “Хорс Дилър Х. И. Джамбазов” - Шумен.

Галина Радкова Златева, Шумен, ул. Ришки проход 34, ет. 7, ап. 33, тел. 054/866336, 0888245384, висше образование - магистър по специалност “Финанси”, трудов стаж - 8 г., стаж като вещо лице - 2 г., финансов директор на “Родопа - Шумен - 1884” - АД, София, икономист-счетоводител.

Инж. Бисер Асенов Чилингиров, Шумен, бул. Славянски 46, ет. 1, ап. 2, тел. 054/875605, 0888 628 274, висше образование - магистър, специалност “Изчислителна техника”, трудов стаж - 10 г., стаж като вещо лице - 3 г., оценител на стопанско имущество.

Миглена Димитрова Николова, Шумен, ул. Цар Асен 3, 0897 558 706, висше образование - бакалавър, специалност “Икономика и управление на строителството”, трудов стаж - 10 г., счетоводител на “Джордан комерс” - ООД, Шумен, икономически експертизи.

Светлана Добрева Енчева, Шумен, ул. Константин Величков 1, тел. 054/878071, 0887 202 505, 0878 774 230, висше образование - магистър по специалност “Стопански и финансов контрол”, общ трудов стаж - 19 г., учител по екология и опазване на околната среда в ОДК - Шумен, съдебен експерт - икономически експертизи.

Дарина Михайлова Генчева, Шумен, ул. Добруджа 9, вх. 5, ет. 5, ап. 116, тел. 0897 898 965, висше образование - бакалавър, специалност “Икономика”, общ трудов стаж - 3 г., касиер-оператор във “В и К” - Шумен, икономически експертизи.

Красимира Димитрова Димитрова, Шумен, ул. Васил Друмев 23, вх. 2, ет. 2, ап. 14, тел. 054/981 801, 0888 653 350, висше образование - магистър по специалност “Организация на производството и управлението в транспорта”, общ трудов стаж - 30 г., икономически експертизи.

Нели Йорданова Филева, Шумен, ул. Дедеагач 1, ап. 69, ет. 14, тел. 054/863 514, 0899 139 106, висше образование - магистър по специалност “Икономика и управление на промишлеността”, общ трудов стаж - 7 г., главен счетоводител във “Феникс Мел” - ООД, Шумен, съдебно-счетоводни експертизи.

Радка Димитрова Манова, Шумен, ул. Петко Българанов 1в, тел. 054/866 745, 0888 099 937, висше образование - магистър по специалност “Счетоводство и контрол”, общ трудов стаж - 13 г., работи като личен състав и ТРЗ в “Конто - Фискал” - ООД, Шумен, икономически експертизи.

Стефанка Илиева Стоянова, Шумен, ул. Граф Игнатиев 4, ап. 7, тел. 054/871 465, сл. 054/850 755, 0887 206 787, висше образование - магистър по специалност “Счетоводство и контрол”, общ трудов стаж - 15 г., работи като специалист ОБО към “Първа инвестиционна банка” - АД, Шумен, икономически експертизи.

Иванка Стоилова Стоянова, Шумен, ул. Софийско шосе 20, вх. В, ет. 2, ап. 6, тел. 054/979871, моб. 0883339589, магистър по специалността “Счетоводство и контрол”, счетоводител в “Андромеда” - ЕООД, трудов стаж - 17 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом