Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница6/11
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Spisak_VL_Varna_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Велико Вичев Великов, п.к. 9300, Добрич, ул. Емона 2, вх. А, ап. 12, инженер-химик, експерт по опазване на околната среда.

Кирил Стоянов Стоянов, п.к. 9300, Добрич, ул. Независимост 19, вх. Г, ап. 7, дом. тел. 058/821588, 0889 870861, химия, химик, доктор по химия, хим.продукти, технологии, процеси и покрития, електрохимични процеси и покрития, екологични експертизи във връзка с опазване на околната среда, системи за управление на качеството - ISO 9001, анализи и изпитвания за установяване съответствието на различни материали и изделия съгласно изискванията на нормативните актове.

Елена Василева Василева, п.к. 9300, Добрич, ул. Хр. Ботев 14, тел. 058604602, технология на млякото и млечните продукти, музейно дело.

Светлана Георгиева Желязкова, п.к. 9300, Добрич, ул. Кирил и Методий 57, тел. 058655530, химия, специалист по санитарна химия и лабораторни измервания.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

Петър Димитров Петров, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 42, вх. В, ап. 9, тел. 058/4 81 54, 0889 823 930, инженер-химик - ядрена физика и дозиметрия.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

Диана Иванова Марева, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 29, вх. З, ет. 4, ап. 11, тел. 058/602-190, 600-488, в. 563, 0887-462-182, лекар, оценител наркотични вещества.

Бисер Янков Ботев, п.к. 9300, Добрич, ул. П. Хитов 3, вх. А, ап. 5, тел. 58/602852, 0888/731355, специалист, оценител на наркотични и упойващи вещества.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1.Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Веселин Куцаров Милчев, п.к. 9600, Балчик, тел. 0579/7 55 27, ветеринар.

Илия Енчев Енчев, п.к. 9450, гр. Тервел, ул. Хан Аспарух 3, вх. А, ап. 4, тел. 05751/37 27, ветеринар.

Николай Кирилов Минчев, п.к. 9300, Добрич, ул. Цар Самуил 10, тел. 058/2 25 75, 0888 340 537, международен съдия по декоративни птици.

8.2.Съдебна агротехническа експертиза

Тодор Василев Петров, п.к. 9300, Добрич, ул. Кап. Д. Списаревски 4, вх. А, ап. 7, тел. 058/4 56 31, 099 345 217, агроном-полевъд.

Петър Кръстев Хлебарски, п.к. 9450, гр. Тервел, ул. Хан Аспарух 89, тел. 05751/23 93, инженер-агроном.

Мирослав Иванов Кулев, п.к. 9500, гр. Генерал Тошево, ул. Еделвайс 3, тел. 05731/42 71, инженер-агроном.

Иван Савов Ганчев, п.к. 9666, с. Иречек, община Каварна, тел. 0574/52 86, инженер-лесовъд.

Миладин Милчев, п.к. 9649, с. Кранево, община Балчик, тел. 098 503 268, инженер-лесовъд.

9. Клас “Други съдебни експертизи”

Ивелина Иванова Василева, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Иглика, бл. 2, вх. А, ап. 12, тел. 058660680, 0899984615, радио- и телевизионна техника, законови разпоредби, свързани с търговия, туризъм и защита на потребителите.

Красимира Димитрова Мавродиева, п.к. 9300, Добрич, ул. Отец Паисий 13, вх. А, ап. 14, тел. 058839430, 0889711526, счетоводна отчетност, законови разпоредби, свързани с търговия, туризъм и защита на потребителите.

Емилия Иванова Иванова, п.к. 9300, Добрич, ул. Хан Аспарух 10, ап. 17, тел. 0886935330, икономика на търговията, законови разпоредби, свързани с търговия, туризъм и защита на потребителите.

Милена Илиева Гартли, п.к. 9300, Добрич, ул. Ил. Макариополски 25, тел. 0899372429, технологична преработка на полимери, преводач от английски и руски език.

Борислав Валентинов Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 21, вх. Ж, ап. 16, тел. 0899991864, 058669456, икономика и управление на търговията, търговия, туризъм и услуги.

Божан Алексиев Хрисандов, п.к. 9300, Добрич, ул. Тимок 3, вх. Д, ап. 5, тел. 0899991861, търговия и услуги,

Снежана Ангелова Петрова, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 23, вх. Б, ап. 8, тел. 0899419872, икономика и управление на индустрията, трудови и служебни правоотношения.

Ганка Рачева Петрова, п.к. 9300, Добрич, ул. Ив. Вазов 4, вх. А, ап. 2, тел. 058834390, 0899991886, озеленяване, екология.

Светла Ангелова Димитрова, п.к. 9300, Добрич, ул. Кирил и Методий 57, тел. 058600614, медицина и хигиена на труда, специалист трудова медицина.

Грациела Илиева Монова, п.к. 9300, Добрич, ул. Кирил и Методий 57, тел. 058655502, медицина и обществено здравеопазване.

Юлия Божинова Чалъкова, п.к. 9300, Добрич, ул. Кирил и Методий 57, тел. 058655521, медицина и обща хигиена, специалист обща хигиена и безопасност на храните.

Светла Христова Василева, п.к. 9300, Добрич, ул. Кирил и Методий 57, тел. 058655518, технология на животински и хранителни продукти, консервиране и обществено хранене, специалист по безопасност на храните.

Тодор Константинов Димов, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 61, вх. Г, ап. 13, тел. 058605491, история, музейно дело.

Боян Тотев Иванов, п.к. 9300, Добрич, тел. 058602642, история, музейно дело.

Веселин Йорданов Парушев, п.к. 9300, Добрич, ул. Р. Цончев 5, вх. Б, ап. 1, тел. 058602642, история, археология, философия, музейно дело.

Лена Христова Кирилова, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 21, вх. Д, ап. 27, тел. 058604717, история, етнография, немски език, музейно дело.

Надежда Димитрова Иванова, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Дунав, бл. 24, вх. Г, ап. 11, тел. 058604717, културология, културна и социална антропология, музейно дело.

Вяра Николова Панайотова, п.к. 9300, Добрич, ул. Кирил и Методий 31, вх. В, ап. 8, тел. 058604602, история, музейно дело.

Цветолин Иванов Недков, п.к. 9300, Добрич, ул. Цар Самуил 1, вх. А, ап. 18, тел. 058604381, история, музейно дело.

Кремена Иванова Митева, п.к. 9300, Добрич, ул. Полк. Калотинов 10, вх. А, ап. 8, тел. 058602213, български език и литература, музейно дело.

Галина Михайлова Димитрова, п.к. 9300, Добрич, ул. 25 септември 64, вх. Б, ап. 2, тел. 058604381, зооинжинер, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, музейно дело.

Желязко Иванов Желязков, п.к. 9300, Добрич, ул. Крайовски договор 10, тел. 0888570438, право, управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата, ЗЗКИ.

За съдебен район на Разградския окръжен съд

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Кръстю Христов Кръстев, гр. Кубрат, ул. Вапцаров, тел. 0838/3922, 0888968785, графолог, експерт- криминалист.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Бисер Росенов Симеонов, Разград, ул. Бузлуджа 8, тел. 084/662119, 084/641 162/237, онколог, вътрешни болести.

Гечо Вълков Жеков, Разград, ул. Св. Климент 42, тел. 084/24150, 24321/ 283, 4 42 80, 0888 456 530, уши, нос и гърло.

Диана Василева Тодорова, Разград, ж.к. Орел, бл. 11, вх. А, ет. 6, тел. 0898 853 508, съдебна медицина.

Елена Василева Маринова, Разград, ул. Йордан Чобанов 29, тел. 0898580782, специалист уши, нос гърло, слухово протезиране.

Емил Матеев Христов, Разград, ул. Грънчарска 24, вх. А, ап. 12, тел. 084/620815, 0888341673, гинеколог.

Емилия Антонова Антонова-Монева, Разград, ул. В. Търново 1, вх. Г, ап. 18, тел. 084/662299, 0878570118, стоматология.

Искрен Тодоров Калчев, Разград, ул. П. Р.Славейков 12, ап. 10, тел. 084/653017, 624321/ 319, 0898594397, патоанатом

Кирил Русев Пирински, Разград, ул. Крали Марко 6, тел. 084/653981, паразитолог.

Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365, ДНК анализ и идентификация.

Мишел Илиас Озиолор, Разград, бул. Априлско въстание 27, вх. Б, ап. 28, тел. 0888202887, гинеколог.

Николай Върбанов Башаков, Разград, ул. Анани Явашев 19, тел. 084/620591, 0889814783, стоматолог, хирургия, терапия, ортопедия, нумизматик.

Николай Русев Маринов, Разград, ул. Йордан Чобанов 29, тел. 0898975567, урология, андрология и стерилитет.

Николай Стефанов Колев, Разград, ул. Люлебургаз 23, тел. 084/660643, хирургия.

Петър Янков Тодоров, Разград, ул. Неофит Рилски 5, ап. 10, тел. 084/660303, 084/24321/320, 0888838272, невролог, електрофизиология, доплерова сонография, ЕМГ, ДЕГ и ЕЕГ.

Тодор Стоянов Минчев, Разград, ул. Трапезица 2, вх. А, ап. 9, тел. 084/624321/322, 0898649315, съдебна медицина

Тома Драганов Томов, Разград, ж.к. Лудогорие, бл. 6, ап. 56, тел. 084/624321/291, 0898786811, уролог.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Владимир Иванов Заимов, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 68, ап. 30, тел. 084/660607, 618218, 0888818252, психиатър.

Диана Петрова Киселова, Разград, бул. България 9, вх. Б, ет. 4, ап. 7, тел. 0888348552, психиатър.

Петър Дончев Вълканов, Разград, ул. Свети Климент 50, ап. 22, тел. 0887828566, психиатър.

Юлия Георгиева Николова, Разград, ж.к. Орел, бл. 1, вх. 1, ап. 17, тел. 084/660441, специализация психология, съдебен експерт-психолог, философия.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Бонка Златева Цонева, гр. Исперих, ул. Ст. Караджа, бл. Диана, ап. 1, тел. 08331/3821, 08331/5718, счетоводна отчетност.

Боян Василев Минев, Разград, ул. Бели Лом 29, вх. А, ап. 9, тел. 0888 866674, счетоводна отчетност.

Вяра Христова Димова, гр. Исперих, ж.к. В. Априлов, бл. 1, вх. Г, ап. 5, тел. 08331/4372, счетоводна отчетност.

Галена Николова Кирилова, Русе, ул. Студентска 61, бл. Тулча, вх. Б, ап. 2, тел. 082/443385, 0887 840067, 08324/2300, счетоводство и контрол.

Гани Бобев Терзиев, Разград, ж.к. Васил Левски, бл. 4, ап. 17, тел. 084/658857, 660436, счетоводна отчетност.

Геновева Генова Драганова, гр. Исперих, ж. к. Васил Априлов, бл. 2, вх. Г, ап. 11, тел. 08331/4115, 0895361277, счетоводство и контрол, икономика на туризма.

Горка Иванова Косева, гр. Исперих, ул. Васил Левски 97, бл. Плиска, вх. Б, ап. 22, тел. 08331/3677, 08331/4649, 0888882825, механична технология на дървесината, счетоводна и правна дейност на фирмата.

Деяна Ненова Ненова, Разград, бул. Княз Борис 35, ет. 3, ап. 6, тел. 084/627166, 660551, икономист счетоводител.

Димитричка Йорданова Бояджиева, Разград, ул. Васил Левски 10, ап. 8, тел. 084/625 345, магистър икономист по специалност “Държавна администрация и управление”, магистър икономист по специалност “Счетоводство и контрол”

Димитър Савов Косев, гр. Кубрат, ул. Люлин планина 6, тел. 0838/72034, 0838/72035, счетоводна отчетност.

Елисавета Томова Тасева, Разград, ул. Венелин 25, ап. 10, тел. 084/660158, 0888 862 857, счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Иван Петков Абаджиев, Разград, ул. Бели Лом 57, вх. А, ап. 8, тел. 0889154429, 0885582687, икономист-счетоводител, оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Иванка Тодорова Николова, гр. Кубрат, ул. Кирил и Методий 9, тел. 0838/73945, счетоводна отчетност, експерт-счетоводител-

Иванка Тодорова Петкова, Разград, ж.к. Орел, бл. 24, вх. 5, ап. 21, тел. 0898626449, счетоводна отчетност.

Ирина Иванова Методиева, Разград, ул. Вит 13, тел. 0889 732 446, счетоводна отчетност.

Красимир Атанасов Атанасов, Разград, ул. Васил Левски 3, вх. А, ап. 6, тел. 0888530 399, счетоводна отчетност, данъчно производство.

Любен Мичев Йорданов, Разград, ул. Кирил и Методий 5, ап. 1, тел. 0887679 432, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.

Милен Александров Стефанов, Разград, ул. Паркова 16, ап. 5, тел. 0885569 930, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.

Петрова Георгиева, Разград, ул. Перистър 43Б, тел. 084/633043, 0896553205, счетоводна отчетност.

Светлана Цветанова Павлова, Разград, ж.к. Лудогорие, бл. 3, ап. 52, Разград, ул. Цар Асен 2, ет. 3, офис 7, тел. 084/660682, 0888640845, 0898833320, дипломиран експерт-счетоводител, физика на твърдото тяло, химия и технология на полимерите и полимерните материали.

Снежана Иванова Карабелова, Разград, ж.к. Орел, бл. 6, вх. Д, ап. 3, тел. 0889202294, счетоводство и контрол.

Станка Кирилова Добрева, Разград, ул. Иван Вазов 12, ап. 7, тел. 0888957107, счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Стоян Петров Пенев, Разград, бул. Бели Лом 34, ап. 21, тел. 084/651029, 0888956737, счетоводна отчетност и пенсионни експертизи.

Татяна Русева Неделчева, с. Гецово, ул. Хр. Ботев 20, тел. 084/662302, 084/627661, 0889 187 133, счетоводство на предприятието.

Тодор Петков Денев, с. Ушинци, ул. Стефан Караджа 11, тел. 08326/418, 0888877 875, 0885839016, счетоводна отчетност.

Юлия Петрова Пенева, Разград, бул. Бели Лом 56, вх. А, ап. 19, тел. 084/657322, 0898 555 923, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.

Юлиян Йорданов Стойчев, Разград, ул. Анани Явашев 23, ет. 2, ап. 4, тел. 084/651777, 0899821827, счетоводство и контрол.

Янко Георгиев Киров, Разград, ул. Дондуков 3, вх. Б, ап. 4, тел. 084/660690, 690060, 0888838360, счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи и подобрения върху тях, на цели предприятия и обособени части, недвижими имоти, машини и съоръжения, активи, инвестиционни проекти.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Велико Михайлов Цонев, Разград, ул. Перистър 1, вх. Б, ап. 13, ет. 1, тел. 084/650669, управление и икономика на аграрно-промишлени предприятия.

Венцислав Георгиев Николов, Разград, ул. Петър Берон 16, тел. 0898556835, финанси.

Виолетка Станкова Кулева, гр. Кубрат, ул. Н. Й. Вапцаров 2, бл. “Ком”, вх. Б, тел. 0887172 065, икономист, архитектура и строителство.

Данчо Минов Йорданов, Разград, ж.к. Лудогорие 4, ет. 6, ап. 26, тел. 084/622424, 0888850658, икономика на индустрията, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи

Кремена Цонева Неделчева, Разград, ж.к. Орел, бл. 22, вх. Б, ап. 14, тел. 084/651014, 088843515, финанси.

Павлинка Станчева Йорданова, Разград, бул. Априлско въстание 15, вх. А, ап. 8, тел. 084/661 487, 0899 812 854, организация и управление на строителството, оценител на недвижими имоти, финансови институции, земеделски земи и подобренията върху тях.

Пенка Станчева Стоянова, Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 17, вх. В, ап. 18, тел. 084/656180, 0898528854, икономист в промишлеността и селското стопанство, данъчен контрол.

Пенка Христова Цонева, Разград, ул. Грънчарска 24, вх. 8, ап. 10, тел. 084/28413, 0887 639 343, финанси и кредит, данъчно производство.

Петър Иванов Петров, Разград, ул. Дончо Сумпаров 49, вх. В, ап. 1, 0889022 0456, стопанско управление.

Росица Димова Атанасова, Разград, ул. Ст. Караджа 7, ап. 11, тел. 084/624483, пенсионно производство.

Тодор Станчев Николов, гр. Кубрат, ул. Иван Вазов 2, вх. Б, ап. 11, тел. 0838/76126, 0889 459 747, икономист по строителството.

Тотка Димитрова Ганчева, Разград, ул. Анани Явашев 3А, ап. 1, тел. 084/ 655759, 084/ 661273, 0899834640, икономика на търговията и промишлеността.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Анелия Димова Каменова, гр. Кубрат, ул. Вит 54, тел. 0838/4586, 0838/2409, 0878451798, публична администрация и машинен инженер.

Васко Георгиев Станев, гр. Исперих, ул. Стефан Караджа 18А, ет. 1, ап. 2, тел. 08331/3822, 0888776064, машинен инженер, лиценз за оценка на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Велико Георгиев Великов, гр. Кубрат, ул. Мадара 14, вх. А, тел. 0838/4667, 08348/22 02, електрификация и механизация на селското стопанство.

Георги Костадинов Русев, Разград, ул. Цар Симеон 10, ап. 7, тел. 0887 534379, електронна техника и микроелектроника, стопански бизнес и мениджмънт, експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Денка Георгиева Неделчева, Разград, ул. Арда 1, вх. А, ет. 5, ап. 15, тел. 0898962035, промишлена топлотехника.

Димитър Павлов Димитров, Разград, ул. Трапезица 11, вх. А, ет. 5, ап. 9, Разград, ул. Цар Асен 2, ет. 3, офис 6, тел. 084/660682, 0888317840, 0894641285, икономист по промишлеността, ел. снабдяване на промишлено предприятие.

Доско Антонов Филипов, Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 4, ап. 22, тел. 084/662638, 0898 585 847, геодезия, картография, кадастър.

Илиян Гецов Илиев, Разград, ул. Бузлуджа 2, Дом на техниката, ет. 6, стая 4, тел. 084/660396, 0889872558, геодезия, фотограметрия и картография.

Илиян Гецов Илиев, Разград, ул. Бузлуджа 2, Дом на техниката, ет. 6, стая 4, тел. 084/660396, 0889872558, геодезия, фотограметрия и картография.

Ирина Иванова Сайкова, гр. Исперих, ул. Сергей Румянцев 7, тел. 08331/4463, 08331/2178, 0887336532, геодезия, фотограметрия и картография.

Мариана Енева Янева, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 9, вх. А, ап. 1, тел. 0888646270, автоматизация на производството.

Наста Василева Иванова, Разград, ж.к. Орел, бл. 3, вх. 8, ап. 10, тел 084/653978, 084/611012, 0899 450 177, инженер-химик.

Ненко Любомиров Касамаков, с. Дряновец, ул. Братя Миладинови 17, тел. 08318/391, машинен техник.

Никола Ангелов Николов, гр. Исперих, ул. Ал. Стамболийски 21, тел. 08331/6343, 0888969876, механизация на селското стопанство, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство и автотранспорта, оценка на цели държавни и общински предприятия.

нс Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Басанович, бл. 13, ап. 201/2, тел. 052/383466, 052/ 302 788, 0898 348 374, факс 052/302 794, технология на металите и металообработващата техника.

Петър Христов Петров, Разград, ул. Васил Левски 6, вх. А, ап. 6, тел. 084/611220, 0885715501, конструктор-технолог.

Пламен Йорданов Колев, Разград, ул. Иван Вазов 3, ап. 7, тел. 084/661319, 0889230880, инженер по горско стопанство.

Рашид Мехмедов Узунов, гр. Завет, ул. Гео Милев 22, тел. 08342/2033, 08342/2241, 0889385523, технология на машиностроенето и металоообработването.

Слави Иванов Илиев, Разград, бул. Бели Лом 62, вх. В, ап. 64, тел. 084/660249, 0888289499, оценител на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството ISO - 9001, сертификатор на системи за управление на качеството по стандарт ISO - 9001.

Станимир Костадинов Станев, гр. Завет, ул. Освобождение 61, тел. 08342/2304, 0888685009, автоматизация на производството, електроника, автоматика.

Цветан Борисов Тодоров, Разград, бул. Бели Лом 29, вх. Б, ап. 14, тел. 084/661854, 0887274991, технология на машиностроенето и металорежещите машини.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Банко Георгиев Димитров, гр. Исперих, ул. Хан Аспарух, бл. 7, вх. Б, ап. 40, тел. 08331/55 75, 08331/56 47, 0889885892, автомобили, трактори и кари.

Венцеслав Стефанов Димитров, Разград, ул. Св. Климент 36, ап. 33, тел. 084/625180, 0888494135, 661235, двигатели с вътрешно горене, автоексперт-оценител, експерт - оценител на машини и съоръжения, активи.

Ганчо Иванов Малчев, Разград, ул. Искър, бл. Искър, вх. Б, ап. 4, тел. 0889771755, двигатели с вътрешно горене.

Иван Симеонов Витанов, гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 8, вх. В, ап. 13, тел. 0838/3123, 0896992210, двигатели с вътрешно горене.

Илия Атанасов Стефанов, гр. Кубрат, ул. Иван Вазов 10, тел. 0838/2470, оценител на движими вещи.

Марин Трендафилов Маринов, гр. Исперих, ул. П. Волов 1, тел. 08331/2093, 0888685835, автомобили.

Михаела Светломирова Михайлова, Разград, ул. Грънчарска 24, вх. Д, ет. 3, ап. 9, тел. 084/626701, 0885593952, технология и управление на транспорта, автотехнически експертизи.

Стоян Николов Стоянов, гр. Кубрат, ул. Хан Крум 13а, тел. 0838/2280, 0838/3491, 0887507523, автотранспорт.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Антон Николаев Антонов, Разград, ул. Васил Левски 3, вх. А, ап. 8, тел. 084/628461, 08331/2761, технология на силикатите.

Веска Матева Бобева, Разград, ул. Бузлуджа 28, тел. 084/652520, 651051, инженер-химик, технология на ВМС (полимери).

Иванка Пешева Гюрова, Разград, ул. Васил Левски 4, вх. А, ап. 6, тел. 084/661883, 0887835570, технология на силикатите

Йорданка Цонева Петрова, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 8, ап. 22, тел. 084/661129, 0899860611, инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост, оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на машини и съоръжения в сферата на хранителни-вкусовата промишленост.

Неделчо Генов Петков, Разград, ул. Н. Вапцаров 17, вх. Г, ап. 24, тел. 084/615360, органичен синтез и каучук, технологии на лекарствените и органичните съединения, анализ на микроелементи.

Нейко Маринов Стоянов, Разград, бул. Бели Лом 31, вх. Б, ап. 11, тел. 084/660826, 0889631401, химични технологии и биотехнологии.

Петранка Колева Неделчева, Разград, ж.к. Орел, бл. 7, вх. Д, ап. 12, тел. 0887660899, специалист по биотехнологии, екология и техника за опазване на околната среда.

Станка Маринова Антонова, Разград, ул. Васил Левски 3, вх. А, ап. 8, тел. 084/628461, технология на силикатите.

Станка Тодорова Дамянова, Разград, ул. Южен булевард 71, тел. 0898322342, 084/634898, технология на растителните мазнини и етерични масла.

Христо Димитров Василев, Разград, ул. Д. Хранов 6, тел. 084/656237, 0885554750, органична химия, технология на лекарствените, природни органични вещества, разтежни стимулатори и регулатори, експерт на ADR-превоз на опасни товари.

5.4. Съдебна строително-техническа експертиза

Благомир Дончев Григоров, Разград, ул. Васил Левски 38, ап. 8, тел. 084/661492, 0898694736, хидромелиоративни съоръжения.

Владимир Стоилов Владимиров, Разград, ул. Княз Борис 67, вх. А, ап. 7, тел. 0899607025, геодезия, фотограметрия, картография и пътно строителство.

Ганчо Димитров Петров, Разград, ул. Георги Бенковски 36, ет. 1, тел. 084/621672. 660396, 0888691303, маркшайдерство и геодезия.

Георги Кръстев Георгиев, гр. Исперих, ул. Хан Аспарух, бл. 7, ап. 13, тел. 08331/4316, 08331/2169, строителен техник.

Грета Георгиева Тодорова, гр. Кубрат, ул. Христо Смирненски 20, тел. 0895779322, строителство и архитектура.

Даниела Маринова Табакова, Разград, ж.к. Орел, бл. 24, вх. 3, ап. 10, тел. 0889711 798, геодезия, фотограметрия и картография.

Дафинка Йорданова Иванова, Разград, ул. Бузлуджа 3, бл. Ропотамо, ап. 2, тел. 084/656957, ценообразуване в строителството и земемерие.

Елга Милева Бонева, Разрад, ж.к. Освобождение, бл. 8, ап. 30, тел. 0898715176, архитект.

Елка Маринова Койчева, Разград, ул. Грънчарска 26, вх. В, ап. 7, тел. 084/658902, 625262, 0889 607945, архитект.

Емил Тотев Проданов, Разград, бул. Бели Лом № 34, ап. 14., тел. 0877178084, архитект.

Емилия Цонева Георгиева, Разград, бл. Ягода, вх. Г, ап. 54, тел. 084/623549, промишленно и гражданско строителство.

Живко Недков Мичев, гр. Кубрат, ул. Добруджа 2, вх. А, ап. 6, тел. 088727916, конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.

Иванка Димитрова Тодорова, Разград, ж.к. Лудогорие, бл. 1, вх. В, ап. 55, тел. 084/661928, строителство и архитектура.

Йордан Димитров Пенев, Разград, ул. Г. С. Раковски 14, вх. Б, ап. 13, тел. 0899185944, архитект.

Камен Димитров Илиев, Разград, ул. Ст. Николица 6, вх. Г, ап. 3, тел. 084/622752, 0888627179, промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството.

Красимир Костов Кръстев, Разград, бул. Княз Борис 39, ап. 3, тел. 0899278811, земеустройство.

Ленко Христов Филипов, Разград, бул. България 11, вх. Б, ап. 1, тел. 0887663071, пътно строителство и мостове.

Петър Иванов Петров, Разград, ул. Априлско въстание 56, вх. А, ап. 10, тел. 0887275804, геодезия, картография, фотограметрия и кадастър.

Радан Ганев Донев, Разград, ул. Неофит Рилски 3, вх. А, ап. 24, тел. 0887132779, архитект.

Стефан Христов Обрешков, гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 18, ап. 18, тел. 08241/4517, 0838/2380, 0838/3422, 0888779035, архитектура.

Стефка Цонева Донева, Разград, ул. Неофит Рилски 3, вх. А, ап. 24, тел. 084/629490, 0888824284, архитект.

Стойка Георгиева Тодорова, Разград, ул. Арда 2, ап. 2, тел. 084/660961, земеустроител, геодезия.

Христина Христова Джипова, гр. Кубрат, ул. Родопи 37, тел. 0838/6011, строителство и архитектура.

Христо Николов Христов, Русе, ул. Оборище 3, тел. 082/635993, геодезист.

Христомир Великов Панайотов, Разград, ж.к. Орел, бл. 20, вх. В, ап. 5, тел. 084/661913, 084/618177, 0887302970, геодезия, фотограметрия и картография.

5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза

Йордан Богданов Христов, Разград, ж.к. Орел, бл. 5, вх. Б, ап. 5, тел. 084/651295, 0885158219, противопожарна техника и безопасност.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом