Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница5/11
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Spisak_VL_Varna_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Недко Лазаров Стоянов, п.к. 9300, Добрич, ул. Гоце Делчев 20А, тел. 058/660481, 0895/267041, механизация на селското стопанство.

Стефка Иванова Мавродиева, п.к. 9300, Добрич, ул. Захари Стоянов 23, тел. 058/604 365, 0887/144 311, инженер - уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.

Стефан Петков Стефанов, п.к. 9300, Добрич, ул. Дунав 16, вх. Б, ап. 3, тел. 058/630 133, вътр. 248, машинен инженер.

Радомир Стефанов Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 64, вх. А, ап. 6, тел. 058/775 366, 0898/328 993, инженер - фина механика.

Ангелина Георгиева Кирчева, п.к. 9300, Добрич, ул. Отец Паисий 13, вх. В, ап. 8, тел. 058/3 87 83, машинен инженер.

Ивко Пенков Иванов, п.к. 9000, Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 13 ап. 201/2, тел. 0898/348 374, 052/383 466, 052/302 788, инженер - дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции.

Миглена Атанасова Ангелова, п.к. 9300, Добрич, ул. Панайот Волов 16, тел. 058/4 74 64, 0887/389 123, машинен инженер.

Иван Савов Андонов, п.к. 9650, Каварна, ул. Марица 4, тел. 0570/8 60 61, машинен инженер.

Христо Райнов Минчев, п.к. 9300, Добрич, ул. Райко Даскалов 7А, тел. 058/601 106, 058/604 365, 0886/948450, инженер - далекосъобщителна техника.

Живко Александров Божков, п.к. 9300, Добрич, ул. Алеко Константинов 1, вх. А, ап. 1, тел. 058/2 86 42, 0887/722950, специалист по оценка на машини и съоръжения.

Иван Петров Костов, п.к. 9300, Добрич, ул. Дунав 1, вх. Д, ап. 6, тел. 058/236 77, 0889/323 647, експерт - оценител на машини и съоръжения, корабни машини и механизми.

Иван Добрев Иванов, п.к. 9300, Добрич, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и селското стопанство.

Елена Димитрова Димитрова, п.к. 9500, гр. Генерал Тошево, ул. Г.С. Раковски 1, вх. А, ап. 6, тел. 0897/805266, машинен инженер, селскостопанска техника и оценител на машини и съоръжения.

Пеню Тодоров Петров, п.к. 9300, Добрич, тел. 0888/011815, автоматизация на производството, технически експертизи.

Нели Димитрова Василева, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 20, вх. Д, ап. 9, тел. 0899/750010, 058/602516, машинен инженер, оценител на недвижими имоти и машини, технически експертизи.

Иван Петров Костов, п.к. 9300, Добрич, ул. Дунав 1, вх. Д, ап. 6, тел. 058/823677, 0889/323647, инженер - корабен механик, лицензиран оценител на машини и съоръжения, технически и транспортни експертизи.

Пенка Йоргова Маринова, п.к. 9300, Добрич, ул. Хан Крум 19, ет. 3, ап. 6, тел. 058/845870, 0898/0572734, машинен инженер.

Георги Станчев Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ул. Емона 3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663777, инженер - електроакустика и ултразвукова техника.

Мариян Радев Няголов, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620.

5.2.Съдебна автотехническа експертиза

Велико Атанасов Боев, п.к. 9300, Добрич, ул. Вардар 30, вх. Г, ап. 16, тел. 058/2 06 72, 058/601 295, инженер - ДВГ и изчислителна техника.

Стефан Владимиров Баев, п.к. 9300, Добрич, тел. 058/2 72 37, 058/3 84 89, инженер - ДВГ.

Нели Димитрова Василева, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Дружба 2, бл. 20, вх. Д, ап. 9, тел. 058/783 094, 058/605 203, 0889/750 010, машинен инженер по ССТ.

Жельо Петров Алексиев, п.к. 9300, Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15, вх. Б, ап. 1, тел. 058/776 678, 0889/204 048, инженер - ДВГ.

Емил Стефанов Жечев, п.к. 9300, Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, тел. 058/309 30, 0888/955 302, машинен инженер, оценка на транспортни средства.

Христо Михайлов Игнатов, п.к. 9650, Каварна, ул. Йордан Йовков 3, тел. 0570/8 54 90, автотехнически експертизи.

Тома Иванов Томов, п.к. 9650, Каварна, ул. България 45, тел. 0570/8 40 28, оценка на МПС.

Тони Петров Тонев, п.к. 9300, Добрич, ул. Вида Димитрова 17, тел. 058/4 20 64, 0887/328 649, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.

Стоян Драгнев Иванов, п.к. 9300, Добрич, ул. Хан Крум 13, тел. 058/2-22-87, 0888/227-542, инженер по експлоатация на автомобилна и тракторна техника.

Николай Атанасов Николов, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 39, вх. В ап. 12, тел. 058/84-87-94, 0889/850-127, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с вътрешно горене.

Максим Илиев Марков, п.к. 9300, Добрич, ул. Дунав 16, вх. А, ап. 6, тел. 058/833 875, 0888/626 287, електроинженер, електроенергетика, мениджмънт и приватизация, автотехнически експертизи.

Димитър Стефанов Димитров, п.к. 9500, гр. Генерал Тошево, ул. Ал. Димитров 3, вх. А, ет. 4, ап. 12, тел. 05731/4567, 0898/658 186, технология и управление на транспорта, инженер по транспорта, автотехнически експерт.

Живко Георгиев Желев, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 34, вх. В, ап. 4, тел. 058/841213, 0878/755276, автотехнически експертизи.

Венелин Георгиев Андреев, п.к. 9300, Добрич, ул. Полк. Калотинов 3а, тел. 058/823295, 0897/957506, машинен инженер, автоексперт-оценител.

Енчо Илиев Христов, п.к. 9300, Добрич, ул. Оп. Дим. Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800648, автотехнически експерт.

Цанко Йорданов Цанев, п.к. 9600, Балчик, ж.к. Балик, бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 19, автотехнически експерт.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Величка Костадинова Ташева, п.к. 9300, Добрич, тел. 058/601 703, вътр. 249, 0887/525 088, електроинженер.

Мария Недялкова Славкова, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 54, вх. Б, ап. 24, тел. 058/623070, 0887/366 152, инженер по електроника и кибернетика, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.

Петър Тихомиров Смоков, п.к. 9300, Добрич, ул. Страцин 8, вх. А, ет. 2, тел. 058/3 61 67, 0889/266 383, инженер - технология на металите и машиностроене.

Веселин Генов Чолаков, п.к. 9300, Добрич, ул. Независимост 3, вх. А, ап. 13, тел. 058/2 11 56, 0887/684 407, инженер - електроснабдяване и ел. обзавеждане.

Красен Божидаров Давидов, п.к. 9300, Добрич, бул. 25 септември 34, ап. 3а, тел. 058/601 026, 048/825 747, инженер - математическо осигуряване на изчислителни машини и системи.

Мария Димитрова Михайлова, п.к. 9600, Балчик, ул. Приморска 21, тел. 0579/7 59 00, 0887/509 258, инженер-технолог - хранително-вкусова промишленост.

Атанас Йорданов Николов, п.к. 9300, Добрич, бул. 25 септември 25, вх. Ж, ап. 5, тел. 058/2 90 21, 058/605 414, 058/605 471, инженер - промишлена електроника.

Васил Димов Чеварганов, п.к. 9300, Добрич, ул. Райко Цонев 2Б, електротехника и машинна техника.

Тодор Тодоров Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ул. Панайот Хитов 16Б, тел. 0887/438923, технология на машиностроенето и металорежещи машини, битова и промишлена газификация.

Валентин Мирчев Димитров, п.к. 9300, гр. Генерал Тошево, ул. Трети март 10а, тел. 0888/265389, радиоелектроника, оценка на машини и съоръжения.

Иван Николов Тонев, п.к. 9300, Добрич, ул. Даскал Д. Попов 2, вх. Б, ап. 9, тел. 058/600050, 0896/721857, електрически машини и апарати, автоматизирани учрежденски системи, транспортна дейност с автобуси и таксиметрова дейност.

Георги Станчев Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ул. Емона 3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663777, инженер - електроакустика и ултразвукова техника.

Мариян Радев Няголов, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620.

5.4. Съдебна строително-техническа експертиза

Васил Николов Петров, п.к. 9300, Добрич, ул. Хан Омуртаг 27, тел. 058/83 37 09, 0888 748 940, строителство и архитектура, среден техник.

Добромир Добрев Бояджиев, п.к. 9300, Добрич, ул. Стоян Михайловски 10, тел. 058/3 90 86, 048 898 650, архитект.

Ганка Тодорова Топчева, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 26, вх. Г, ап. 18, тел. 058/3 54 90, 058/2 64 05, 0888 786 784, строителен инженер.

Мария Иванова Хадживасилева, п.к. 9600, Балчик, ж.к. Балик, бл. 24, вх. Б, ап. 4, тел. 0579/7 43 82, 0579/7 10 70, 0887 361 687, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ.

Петра Колева Маринова-Журналова, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 23, вх. А, ап. 8, тел. 058/4 55 37, 058/601 278, геодезист, картография, фотограметрия.

Янка Костадинова Димитрова, п.к. 9300, Добрич, ул. Хан Крум 15, тел. 058/4 86 67, 0889 357 408, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Златка Стоянова Панчева, п.к. 9500, гр. Генерал Тошево, ул. Ал. Димитров 4А, тел. 05731/25 46, строителен техник.

Султанка Леонардова Пеновска, п.к. 9650, Каварна, ул. Ангел Захариев 1, тел. 0570/8 60 61, 0887 438 109, строителен техник.

Татяна Любенова Нейкова, п.к. 9650, Каварна, ул. България 40, тел. 0570/8 60 61, архитект.

Костадин Великов Костадинов, п.к. 9300, Добрич, ул. Иван Георгиев 28, вх. Б, ап. 2, тел. 058/2 17 61, 058/ 2 64 73, 0888 912 309, инженер - геодезия, картография, фотограметрия.

Стойко Киров Кръстев, п.к. 9630, с. Оброчище, община Балчик, ул. Дунав 6, тел. 0579/7 24 73, 0579/6 33 00, техник, геодезия, картография, фотограметрия.

Стамат Ташев Стойчев, п.к. 9650, Каварна, ул. Кап. Д. Добрев 2, тел. 0570/8 33 61, 0887 578 008, строителен техник.

Емилия Георгиева Добрева, п.к. 9300, Добрич, ул. Независимост 14, стая 307, тел. 058/2 92 33, 058/4 23 71, архитект.

Иван Димитров Желязков, п.к. 9600, Балчик, ул. Генерал Попов 17, тел. 0579/7 41 93, 0579/7 58 92, строителен инженер.

Славка Йорданова Атанасова, п.к. 9600, Балчик, ул. Яворов 18, тел. 0579/7 24 73, строителен инженер.

Станьо Рачев Иванов, п.к. 9600, Балчик, ж.к. Балик, бл. 21, вх. А, тел. 0579/7 61 16, 0888 766 451, строителен инженер.

Строимир Крумов Спасов, п.к. 9600, Балчик, ул. Черно море 24б, п.к. 88, тел. 0579/7 66 91, 0888 891 822, строителен инженер.

Марияна Гавраилова Бонева, п.к. 9600, Балчик, ж.к. Балик, бл. 19, вх. Б, ап. 5, тел. 0579/7 46 25, архитект.

Недка Петрова Цанкова, п.к. 9600, Балчик, ул. Д-р Вичев 4, тел. 0579/7 58 97, 0579/7 24 73, главен архитект ОА - Балчик.

Иван Георгиев Каров, п.к. 9600, Балчик, ул. Хан Аспарух 2, тел. 0579/7 49 96, строителен техник.

Светослав Маринов Сивков, п.к. 9600, Балчик, ул. Д-р Зл. Петков 2б, тел. 0579/7 39 34, 0579/7 27 27, строителен техник.

Емил Георгиев Енчев, п.к. 9600, Балчик, ул. Янтра 16, тел. 0888 340 552, строителен инженер.

Павлина Милева Илиева, п.к. 9300, Добрич, ул. Иван Шишман 48, вх. А, ап. 9, тел. 058/2 48 21, 098 639 905, младши експерт - промишлено и гражданско строителство.

Никола Петров Чомаков, п.к. 9450, гр. Тервел, ул. Никола Вапцаров 5, вх. А, ап. 8, тел. 098 901 374, инженер-геодезист.

Мирослав Иванов Кулев, п.к. 9500, гр. Генерал Тошево, ул. Еделвайс 3, тел. 05731/42 71, инженер-агроном.

Анка Петрова Димова, п.к. 9500, гр. Генерал Тошево, ул. Йордан Йовков 64, тел. 05731/20 20, 05731/33 56, инженер-геодезист.

Донка Георгиева Михайлова, п.к. 9650, Каварна, ул. Цар Калоян 35, тел. 0570/8 60 61, техник-геодезист.

Туфка Колева Тодорова, п.к. 9650, Каварна, ул. България 40, вх. А, тел. 0570/8 60 61, инженер-геодезист.

Христо Петков Капралов, п.к. 1000, София, ж.к. Младост, бл. 441, вх. 2, тел. 0570/8 42 19, инженер-геодезист.

Петко Георгиев Лилянов, п.к. 9632, с. Рогачево, община Балчик, ул. Латинка 17, тел. 0579/6 65 69, техник-геодезист.

Йорданка Бончева Тодорова, п.к. 9300, Добрич, бул. Трети март 41, вх. Б, ап. 5, тел. 058/605 233, 058/2 62 66, 0888 912 986, оценка на недвижими имоти, инженер-геодезист.

Валентина Петрова Димитрова-Ковачева, п.к. 9300, Добрич, ул. Марица 4, тел. 058/4 38 30, 0889 703 832, строителен техник.

Радка Василева Николова, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 2, вх. А, ап. 8, тел. 058/669 829, 0888/159 707, строителен техник, оценка на недвижими имоти.

Мария Иванова Хадживасилева, п.к. 9600, Балчик, тел. 0887361687, 057974382, 057971070, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Таня Василева Събева, п.к. 9300, Добрич, бул. Трети март 45, вх. Б, ап. 3, тел. 058831858, 0899954397, промишлено и гражданско строителство, технически експертизи.

Анна Енчева Василева, п.к. 9300, Добрич, ул. Славянска 21, ет. 2, ап. 3, тел. 058625704, 0886358422, архитектура, съдебно-технически експертизи.

Веселин Георгиев Атанасов, п.к. 9300, Добрич, ул. Л. Каравелов 8, вх. Г, ап. 8, тел. 058605543, 0888120216, геодезия, фотограметрия, картография, оценител на земеделски земи и имоти, дейности по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и правилниците за прилагането им, геодезия и кадастър.

Нела Петрова Ангелова, п.к. 9300, Добрич, ул. Илинден 1, тел. 058600998, 0886423292, промишлено и гражданско строителство.

Стоянка Ангелова Спасова, п.к. 9300, Добрич, бул. Трети март 6, вх. Д, ет. 1, ап. 3, тел. 058600998, 0895026858, промишлено и гражданско строителство, строителен контрол.

Ваня Костадинова Пиндикова-Стоева, п.к. 9300, Добрич, бул. Трети март 20, вх. Б, ап. 13, тел. 058600998, 0888922118, промишлено и гражданско строителство, строителен контрол.

Мария Михайлова Качанова-Димитрова, п.к. 9300, Добрич, тел. 0899692165, промишлено и гражданско строителство.

Митка Демирева Андонова, п.к. 9300, Добрич, ул. Л. Каравелов 12, вх. Б, ап. 1, тел. 0899203265, 058837347, промишлено и гражданско строителство, строителство и устройство на територията.

5.5. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Апостол Желев Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ул. З. Стоянов 19, ап. 1, тел. 0887258837, 058666591, метеорология и информатика, компютърни мрежи и метеорология.

Пламен Русев Иванов, п.к. 9300, Добрич, ул. Абрит 5, вх. В ап. 2, тел. 0899984694, радио- и телевизионна техника, информатика, компютърни мрежи и авиационна техника.

Георги Василев Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 16, вх. В, ет. 2, ап. 5, тел. 058848348, 0899991822, техническа експлоатация на летателните апарати, компютърни мрежи и авиационна техника.

Георги Станчев Георгиев, п.к. 9300, Добрич, ул. Емона 3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663777, инженер-електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и видеоскопна експертиза.

Мариян Радев Няголов, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620, радиоинженер, фоноскопна и видеоскопна експертиза.

Цанко Йорданов Цанков, Балчик, ж.к. Балик, бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 19, инженер - радиоелектроника.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

Лазар Димов Неделчев, п.к. 9300, Добрич, ул. Железничарска 22, тел. 058/2 81 29, инженер - противопожарна техника и безопасност.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Никола Тодоров Тодоров, п.к. 9300, Добрич, ул. Генерал Колев 11, вх. Б, ап. 9, тел. 058/2 64 92, инженер - гори и земеделски земи.

Пепа Стефанова Атанасова, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 38, вх. А, тел. 058/2 93 40, 048 860 060, инженер - гори и земеделски земи.

Костадинка Георгиева Добрева, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 33, вх. А, тел. 058/4 85 12, 058/4 63 81, инженер - гори и земеделски земи.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

Георги Иванов Топалов, п.к. 9300, Добрич, ж.к. Балик, бл. 15, вх. Б, ап. 12, тел. 058/771 970, зооинженер.

Стефан Петров Стефанов, п.к. 9300, Добрич, ул. Дим. Спиревски 4, вх. А, ап. 1, тел. 058/4-75-40, зоотехника, зооинженер.

Даринка Николова Стойчева, п.к. 9300, Добрич, ул. Кирил и Методий 57, тел. 058655522, биология и медицинска зоология, обществено здравеопазване, специалист медицинска зоология, дезинфекция, дератизация, дезинсекция.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом