Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница2/11
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Spisak_VL_Varna_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
V. Съдебни инженерно-технически експертизи

1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза. Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти; оценители на машини и съоръжения

Александър Христов Фарашев, Варна, ул. Тихомир, бл. 41, вх. А, ап. 12, ет. 4, тел. 052/502-433, 606-530, машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Ангел Маринов Маринов, Варна, ул. Разлог, бл. 705, вх. 6, ет. 8, ап. 102, тел. 052/883-389, ел. специалист, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул. Ю. Мирчев 14а, тел. 052/659-316, машини и съоръжения.

Валентин Господинов Иванов, Варна, ул. Иглика 8, вх. А, ап. 7, тел. 052/784-988, 0899/987-443, оценител на машини и съоръжения.

Валентина Тодорова Фесчиева, Варна, ул. Ген. Г. Попов 25, вх. А, ап. 42, тел. 052/612-200, 306-319, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Веселин Стоянов Видолов, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 211, вх. 1, ап. 21, тел. 052/468-425, специалист по двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Виолета Стефанова Николова, Варна, ул. Професор Н. Державин 5, вх. Б, ет. 6, ап. 16, тел. 052/623-518, 0899/569-347, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Георги Христов Бояджиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 130, вх. 2, ет. 6, ап. 42, машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.

Георги Иванов Драгиев, Варна, бул. Осми приморски полк 122Б, ап. 130, тел. 052/319-327 и 0888/516-718, лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.

Димитър Великов Димитров, Варна, ул. Ангел Кънчев 20, ет. 6, ап. 50, тел. 052/622-886, 0888/609-910, машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.

Диана Илиева Андреева-Пеева, Варна, ж.к. Чайка, бл. 57, ет. 6, ап. 21, тел. 880-466, 0897/429-312, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел. 052/744-922, 0887/930-092, лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях.

Донка Костова Сивкова, Варна, ул. Отец Паисий 48, ет. 9, ап. 54, тел. 052/622-422, сл. тел. 626-261, 0887/114-981, лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД.

Дочо Маринов Дочев, Варна, ул. Г. Бакалов 17, вх. 9, ет. 1, ап. 110, тел. 052/781-875, 0888/383-742, специалист по автотехнически експертизи, селскостопански, подемно-транспортни и пътностроителни машини, както и пожаротехнически експертизи.

Емил Кирилов Иванов, Варна, ул. Зюмбюл 14, ап. 9, тел. 301-444, 0888/234-971, автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.

Здравко Николов Коларов, Варна, ул. Трепетлика 5, ап. 7, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

Златка Луканова Мишева, Варна, ж.к. Младост, бл. 103, вх. 3, ап. 122, тел. 052/448-222, 233-042, 607-439, машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, експертен оценител на земеделски земи.

Иван Георгиев Инкьов, Варна, ул. Злетово 12, вх. А, ап. 1, тел. 052/776-319, машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Дубровник 13, ап. 202, тел. 052/303-239, машинен инженер.

Илина Томова Станчева, Варна, ул. Мир, бл. 1, вх. Б, ет. 8, ап. 4, тел. 052/781-586, 0888/628-058, лицензиран оценител на машини и съоръжения и цели предприятия.

Йорданка Люцканова Георгиева, Варна, ул. Ал. Рачински 1, вх. В, ап. 53, тел. 052/228-985, 0889/350-298, лицензиран оценител на цели предприятия, машини и съоръжения.

Йорданка Стефанова Куртева, Варна, ул. Славянска 23, ап. 3, тел. 052/614-758, 631-879, 0898/668-892.

Кирил Георгиев Георгиев, Варна, ул. Явор, бл. 4, вх. Б, ет. 4, ап. 4, тел. 052/888-517, 243-193, машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения и недвижими имоти.

Константин Георгиев Костов, Варна, ул. Отец Спиридон, бл. 60, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел. 052/443-625, консултант по сигурността при превоз на опасни товари.

Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост, бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142, 0898/847 647, електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.

Любомир Жеков Калчев, Варна, бул. Вл. Варненчик, бл. 22, вх. 2, ет. 3, ап. 30, тел. 052/471-702, 0887/261-688, специалист по двигатели с вътрешно горене.

Людмил Иванов Милков, Варна, ул. Радост, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 21, тел. 052/511-340, 0878/327 374, специалист по транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.

Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Ген. Цимерман 3, ап. 2, тел. 052/820-619, 601-956, икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.

Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел. 052/508 446, 0888/452-298, оценка на машини и съоръжения.

Митко Петров Томов, Варна, ул. Хр. Самсаров 8Б, специалист по двигатели с вътрешно горене.

Михаил Ангелов Зафиров, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 20, ет. 8, ап. 47, тел. 052/434-952, оценител на машини и съоръжения.

Михаил Николов Серафимов, Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 6, ет. 6, ап. 18, тел. 501-358, 0887/331-363, специалист по двигатели с вътрешно горене.

Неделчо Стойчев Иванов, Варна ул. Подвис 11а, тел. 052/828-118, специалист по двигатели с вътрешно горене.

Николай Вълов Нешев, Варна, ж.к. Чайка, бл. 21, вх. Б, ап. 16, тел. 052/823-032, специалист по двигатели с вътрешно горене.

Николай Симеонов Николов, Варна, ул. Михаил Колони 23, тел. 052/306-981, 0887/617-588, машинен инженер - корабен механик, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199, 0898/539 113, електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.

Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Карамфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, тел. 0887/541-109, 0896/640-010, автоексперт.

Петър Христов Недев, Велико Търново, ул. Оборище 14, ет. 10, ап. 14, тел. 4-69-22, 0885/610-763, автоексперт.

Пламен Благов Илиев, Варна, ул. Ген. Цимерман 3, ап. 4, тел. 610-328, 0888/ 864 55, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения.

Пламенка Борисова Русева, Варна, кв. Виница, ул. Хоризонт 4, тел. 052/843-424, 842-981, машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.

Рафаил Атанасов Задгорски, Варна, ул. А. Кънчев 10, ет. 4, ап. 11, тел. 052/621-890, 0888/717-866, машинен инженер.

Роза Емилова Желева, Варна, бул. Хр. Ботев 18, вх. 7, ет. 7, ап. 173, тел. 052/311-936, 0888/391-877, лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.

Спартак Добрев Джуров, Варна, ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. В, ап. 64, тел. 052/300-382, оценка на кораби, ремонтна дейност и въпроси, свързани с корабоплаването.

Стефан Иванов Капинчев, Варна, бул. Чаталджа 67, ап. 24, тел. 052/605-779, сл. тел. 052/611-510, 0886/444-562, машинен инженер - автотехнически експертизи, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Тодор Петков Николов, Варна, ж.к. Трошево, бл. 17, ет. 5, ап. 62, тел. 052/729-314, 0899/261-324, специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС.

Христо Златев Стоянов, Варна, ул. Л. Каравелов 14, специалист по двигатели с вътрешно горене.

Христо Димитров Каролев, Варна, ж.к. Чайка, бл. 38, вх. 1, ет. 4, ап. 16, тел. 310-372, 0887/822-299, специалист по автотехнически експертизи.

Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов 8, ет. 1, ап. 1, тел. 052/605-963, 643-814, 0889/384-429, електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

В и К

Богдан Крумов Тодоров, Варна, ул. Студентска, бл. 102, ап. 104, тел. 052/304-885, 0889/424-021, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Васил Димитров Костов, Варна, ул. Разлог, бл. 705, вх. 4, ап. 9, тел. 314-660, инженер по водоснабдяване и канализация.

Димитър Стоянов Стефанов, Варна, бул. Цар Освободител, вх. Б, ет. 5, ап. 27, тел. 052/244-621, строителен инженер “Хидромелиоративно строителство”, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества.

Румен Борисов Чифликчиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел. 753-008, 0889/870-949, експерт “Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия.

Пламен Христов Панайотов, Варна, ул. Парижка комуна 14, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Цветана Георгиева Ангелова, Варна, ул. Козлодуй 11, ет. 3, тел. 052/616-048, 61-60-48, 0888/731-346, хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Корабостроители

Атанас Недев Янков, Варна, кв. Трошево, бл. 12Д, ап. 58, тел. 052/441-403, 0888/380-006, машинен инженер, транспортна техника и технологии.

Георги Нанов Златанов, Варна, ул. Радко Димитриев 64, ап. 3, тел. 052/610-809, 216-2628, инженер-корабостроител.

Георги Николов Митев, Варна, ул. Дебър 47, тел. 052/611-817, машинен инженер, специалист по експлоатация и работа с взривни материали и провеждане на взривни дейности.

Евгений Петров Игнатов, Варна, бул. Мария-Луиза 40, тел. 052/620-674, 099/465-863, инженер-корабоводител.

Живко Иванов Жеков, Варна, ул. Генерал Гурко 13, вх. Б, ет. 1, ап. 28, тел. 642-163, 0888/687-009, капитан далечно плаване, одитор по международния код за безопасност на корабите.

Искрен Веселинов Николов, Варна, ул. Люлебургаз 1, тел. 052/322-530, 0898/245-081, машинен инженер по корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене.

Михаил Боянов Бъчваров, Варна, бул. Сливница № 62, тел. 052/623-142, 666-335, 0896/877-800, инженер-корабостроител.

Николай Симеонов Николов, Варна, ул. Михаил Колони 23, тел. 052/306-981, 0887/617-588, машинен инженер - корабен механик, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Радослав Мянков Сираков, Варна, бул. Цар Освободител 64, тел. 052/231-474, 301-465, машинен инженер - корабен механик.

Севдалин Иванов Цветанов, Варна, ул. Кирил и Методий 29, ап. 2, тел. 003598888/924-285, капитан далечно плаване.

Пламен Иванов Белчев, Варна, ул. Клокотница, вх. 11, ап. 132, тел. 00359 8888/888-935.

Ел. специалисти

Ангел Кирилов Киров, Варна, ул. Константин Фотинов 22, ап. 1, тел. 605-238, 605-239, 087/711-194, 0889/455-422, електроспециалист - силнотоков, слаботоков.

Ангел Маринов Маринов, Варна, ул. Разлог, бл. 705, вх. 6, ет. 8, ап. 102, тел. 052/883-389, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Георги Страшимиров Тодоров, Варна, ул. Черешово топче 22, тел. 052/505-284, 052/ 34 34 40, 0885/332 181, 0887/512-923, електроинженер - електроснабдяване и електрообзавеждане.

Здравка Ангелова Коларова, Варна, бул. Осми приморски полк 70, тел. 052/254-303, електроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.

Кирил Димитров Малеев, Варна, ул. Радост, бл. 51, вх. А, ап. 121, електроинженер.

Кичка Тодорова Станева, Варна, бул. Сливнциа 111, тел. 052/658-411, 980-922, 0888/845-646, електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.

Лидия Стоянова Босева, Варна, м-ст Добрева чешма, тел. 0888/896-190, електроинженер - слаботокова техника, съобщителна техника и електроника.

Николай Връбанов Върбанов, Варна, ул. Опълченска 37, тел. 052/236-694, електроинженер.

Николай Минчев Киров, Варна, ул. Т. Икономов 9, тел. 052/643-650, сл. тел. 052/383-289, доктор електроинженер - радиотехника.

Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199, 0898/539-113, електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.

Петър Иванов Василев, Варна, ж.к. Младост, бл. 106, вх. 9, ет. 8, ап. 40, доцент, инженер, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби”.

Пламен Великов Парушев, Варна, ул. Петър Райчев 4, вх. И, ет. 1, ап. 27, тел. 052/871-728, електроинженер.

Пламенка Борисова Русева, Варна, ж.к. Виница, ул. Хоризонт 4, тел. 052/843-424, 842-981, електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.

Румен Борисов Чифликчиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел. 753-008, 0889/870-949, експерт “Архитектура и благоустройство”, В и К, геодезия.

Тодор Петров Лазаров, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 407, вх. 3, ап. 4, тел. 052/472-208, електроинженер - радиоелектронна техника.

Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов 8, ап. 2, тел. 052/605-963, 238-218, електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Програмисти

Виктор Георгиев Златанов, Варна, ул. Радко Димитриев 64, ап. 18, тел. 052/231-254, 437-015, електроинженер, оператор-програмист.

Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видеотехника, киносистеми, компютърна техника, акустика (РТВ)

Ангел Маринов Маринов, Варна, ул. Разлог, бл. 705, вх. 6, ет. 8, ап. 102, тел. 052/883-389, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

Антим Христов Йорданов, Варна, ул. Силистра 12, ет. 2, ап. 1, радио-телевизионна техника.

Валентин Асенов Давидов, Варна, ул. Стефан Караджа 22, тел. 0898/297-040, специалист по радио-, видео- и осигурителна техника.

Виктор Георгиев Златанов, Варна, ул. Радко Димитриев 64, ап. 18, тел. 052/231-254, 437-015, електроинженер, оператор-програмист.

Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. А, ет. 17, ап. 159, тел. 052/781-692, 0888/666-433, инженер по електроника.

Георги Маринов Николов, Варна, ул. Л. Каравелов 14, автотехнически експертизи.

Димитър Атанасов Златинов, Варна, ул. Сан Стефано 96, ап. 2.

Димитър Василев Вълков, Варна, ул. Сливница 68, тел. 052/623-160, 0887/000-306, 0888/554-217, експерт-оценител МПС, експерт “Морско застраховане - транспортно застраховане”.

Димитър Петров Маргин, Варна, бул. В. Левски, бл. 1, вх. 5, ет. 4, ап. 16, тел. 052/888-925, вeщо лице по технически проблеми по МПС.

Дочо Маринов Дочев, Варна, ул. Г. Бакалов 17, вх. 9, ет. 1, ап. 110, тел. 052/824-164, специалист по автотехнически експертизи, селскостопански, подемно-транспортни и пътностроителни машини.

Емил Кирилов Иванов, Варна, ул. Зюмбюл 14, ап. 59, тел. 052/301-444, автомобилна електротехника.

Здравка Ангелова Коларова, Варна, бул. Осми приморски полк 70, тел. 052/ 254-303, електроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.

Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост, бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142, 0898/847 647, електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.

Павел Илиев Щерев, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 21, вх. 1, ап. 3, тел. 052/462-227, инженер по електроника и автоматика.

Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Карамфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, тел. 0887/541-109, 0896/640-010, 052/330-353, оценител на земеделски земи, експерт по радиотехника.

Тодор Кирилов Попов, Варна, ж.к. Чайка, бл. 31, вх. В, ап. 54, тел. 309-634, 0886/821-866, оценител - автотехнически експертизи.

Христо Петров Топузанов, Варна, бул. Вл. Варненчик 36А, тел. 052/224-372, вещо лице по технически и електротехнически въпроси.

Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов 8, ап. 2, тел. 052/605-963, 643 814, 0889/384-429, електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

2. Съдебно-пожаротехническа експертиза

Пожаро-техническа безопасност

Инж. Иван Илиев Иванов, Варна, ул. Вяра, бл.2, вх. 1, ет. 6, ап. 18, тел. 052/759-633, 0888/376-627, инженерно-технически и пожаро-технически експертизи.

3. Съдебна строително-техническа експертиза

Александър Симеонов Симеонов, Варна, ул. Парижка комуна 18, бл. 2, вх. Б, ап. 22, тел. 052/238-875, строителен инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.

Анахит Санасаровна Барсегян, Варна, ул. Парчевич 22, тел. 052/609-377, 0889/527-873, 0895/646-664, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.

Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ж.к. Младост, ул. Радост, бл. 6, вх. Б, ап. 29, тел. 0887/390-950, магистър по противопожарна техника и безопасност, строителен инжинер.

Антоанета Стефанова Герова, Варна, ул. Пирин 10а, тел. 052/624-268, 0888/312-826, строителен инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.

Атанас Панайотов Железов, Варна, бул. Княз Борис I № 60, тел. 052/243- 486, специалност “Икономика на строителството”.

Богомил Радев Лазаров, Варна, кв. Чайка, бл. 68, вх. Ж, ап. 16, тел. 052/ 884-631, строителен инженер - земеустройство.

Борис Димитров Маринов, Варна, ул. А. Георгиев 4, тел. 052/226-733, строителен инженер - конструкции.

Валентин Стоев Василев, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 2, вх. 4, ет. 7, ап. 18, тел. 052/ 471-626, инженер - пътно строителство.

Валентина Асенова Тодорова, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 24, вх. 2, ап. 18, тел. 052/434-874, 600-011, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Валерия Цолова Йотова-Кирилова, Варна, ул. Зограф 40А , тел. 052/255-830, 370-501, вътр. 172, 0898/204-525, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Величка Ангелова Михайлова, Варна, ул. Народни будители 53, вх. А, ап. 2, тел. 052/774-502, 660-385, 0489/09888, строителен техник.

Васил Димитров Власковски, Варна, ул. Братя Миладинови 68, вх. Г, ет. 11, ап. 86, тел. 052/230 930, строителен инженер - земеустройство.

Васил Славов Ковачев, Варна, ул. Македония 35, бл. 4, ап. 32, тел. 626-106, 626-132, архитект.

Венета Витанова Атанасова, Варна, ж.к. Изгрев, бл. 41, ап. 30, тел. 0889/702-960, специалист по промишлено и гражданско строителство.

Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, Варна, ул. Ген. Колев 38, вх. А, ап. 16, тел. 052/634-638, 635-620, 0888/989-522, строителен инженер - земеустройство.

Владимир Георгиев Иванов, гр. Аксаково, област Варна, ж.к. Самолета 3Б, бул. Съборни 19А, ет. 2, тел. 76-33-24, 0888/619-313, 0897/924-461, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Владислав Иванов Андреев, гр. Долни чифлик, област Варна, ул. Осогово 7, тел. 05142/23-25, строителен инженер - геодезист.

Гинка Георгиева Господинова, Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. В, ап. 9, тел. 052/643-118, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Даниела Митева Димова, гр. Вълчи дол, ул. Цанко Церковски 15, сл. тел. 052/633 603, 0889/877 634, специалист по архитектура.

Димитър Райков Савов, Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 4, ап. 14, тел. 052/506-071, 05199/40-72, геодезист.

Денка Стоянова Митева, Варна, ул. Н. Геров 45, вх. Б, ет. 3, ап. 15, тел. 052/884-709, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Донка Илиева Желязкова, Варна, ул. Хоризонт 11, тел. 052/742-328, 742-678, 632-626, строителен инженер - строителство и архитектура.

Екатерина Ганчева Финджекова, Варна, ж.к. Чайка, бл. 42, ап. 42, тел. 052/881-159, архитект.

Емилия Валентинова Иларионова, Варна, ул. Брегалница 60, вх. Б, ап. 69, тел. 052/653-916, строителен техник - строителство и архитектура.

Емилия Любомирова Колчева, Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302-068, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав 202, бл. 13, вх. Г, ап. 57, бул. Съборни 7, ет. 1, ап. 1,тел. 052/606-688, 0886/096 811, строителен инженер - земеустройство.

Живко Маринов Коев, Варна, ул. Граф Игнатиев, бл. 6, вх. Б, тел. 052/363-600, 0888/234-999.

Живко Христов Радославов, Варна, ул. Стара планина 2, вх. Б, ап. 16, тел. 052 /619-685, строителен инженер - земеустройство.

Златка Стефанова Бакалова-Иванова, Варна, ул. Генерал Георги Попов 25, вх. А, ет. 1, ап. 39, тел. 052/306-318, 0886/144-766, инженер по автоматизация на производството, строителство.

Иван Ненчев Цанев, Варна, ул. Македония 87, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел. 618-063, 359-120, 0888/739-181, специалност “Строителство и архитектура”.

Иван Пандов Миленков, Варна, кв. Чайка, бл. 61, вх. Е, ет. 2, ап. 58, тел. 052/881-667, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Иванка Стефанова Синивирска, Варна, бул. Цар Освободител 75, вх. А, ет. 3, тел. 052/613-818, архитект.

Илия Илиев Даскалов, Варна, бул. Княз Борис I № 76, тел. 052/229-232, строителен инженер - железопътно строителство.

Йоана Крумова Кръстева, Варна, ул. Вярност 7, тел. 052/505-293, строителен инженер.

Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево, бл. 35, вх. Б, ап. 25, тел. 052 /456-995, 634-638, 0887/429-335, строителен инженер - геодезист.

Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети Климент 7, тел. 052/227-377, 258-354, 615-100, строителен инженер - геодезист.

Йорданка Борисова Боленова, Варна, ул. Ал. Константинов 24, ет. 4, ап. 9, тел. 052/605-398, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Калина Василева Василева, Варна, ул. Ал. Константинов 21, ет. 10, ап. 29, тел. 052/633-587, 340-085, 0886/840-064, строителен инженер - технология и механизация на строителството.

Кирил Михалев Великов, Варна, ул. Густав Вайганд 9 - 11, вх. А, ет. 2, ап. 11, тел. 634-121, 0889/316-083, 0897/887-605, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Красимира Божкова Кателиева, Варна, ул. Дубровник 36, ет. 3, ап. 7, тел. 052/304-349, 606-833, 0889/224-569, строителен инженер - геодезист.

Красна Димитрова Малинова-Златанова, Варна, ул. В. Петлешков 8А, тел. 052/885-700, строителен инженер.

Кръстина Николова Найденова, Варна, ул. Подвис, бл. 31, ап. 72, тел. 052/33-738, строителен инженер - геодезист.

Ламбия Тодорова Мирчева, Варна, ж.к Възраждане, бл. 26, вх. 1, ет. 8, ап. 23, тел. 052/458-674, строителен инженер - технология и механизация на строителството.

Лиляна Кирилова Вягова, Варна, ж.к Чайка, бл. 68, вх. Б, ап. 30, тел. 052/318-010, икономист, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.

Люляна Христова Панайотова, Варна, бул. Приморски 127, тел. 052/231-561, архитект.

Мариана Христова Марчева, Варна, ул. Иван Богоров 6, тел. 052/605-899, 231-793, строителен инженер.

Милена Христова Димитрова, Варна, ул. Първи май, бл. 28, ап. 61, тел. 052/774-262, 606-585, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Милка Димитрова Атанасова, Варна, бул. Сливница 187, вх. 2, ет. 7, ап. 23, тел. 052/756-904, 0887/973-228, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Милка Пенкова Куманова, Варна, ул. Кавала 39, ет. 2, ап. 10, тел. 052/226-337, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Мильо Христов Стоянов, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 221, вх. 2, ет. 4, ап. 38, тел. 052 /464-025, строителен инженер.

Надежда Стефанова Писарова, Варна, ул. Подвис, бл. 27, вх. В, ап. 54, тел. 052 /331-653, 0878/126-188, строителен техник.

Недко Ангелов Ангелов, Варна, ул. Козлудуй 11, ет. 3, ап. 9, тел. 616-048, 0885/712-738, лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство.

Павлин Мирославов Боев, гр. Аксаково, ул. Лозница 7, строителен инженер.

Паунел Добрев Николов, Варна, ул. Македония 124, вх. Б, ап. 50, тел. 638-798, 0886/ 440-463, строителен инженер.

Пенка Георгиева Любомирова, Варна, ул. Карамфил, бл. 34, вх. Б, ет. 5, ап. 37, тел. 052/330-122, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Петранка Койчева Маринова, Варна, ул. Шар 26, ет. 2, ап. 51, тел. 052 /624-090, 0886/840-215, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Петър Петков Петров , Варна, ул. Ген. Колев 100, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел. 052/827-330, строителен инженер - геодезист.

Пламен Стефанов Калчев, Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302-068, архитект.

Рени Иванова Попова, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 142, тел. 052 /460-646, 250-070, строителен инженер - геодезист.

Румен Борисов Чифликчиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел. 753-008, 0889/870-949, експерт по архитектура и благоустройство, В и К и геодезия.

Румяна Пейчева Неделчева, Варна, ул. Фантазия, бл. 76, вх. Г, ап. 72, тел. 052/504-780, 0889/525-763, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Светлана Стефанова Белчева, Варна, ул. 8 септември 10, бл. 11, вх. А, ап. 47, тел. 052/759-961, строителен инженер - хидромелиоративно строителство.

София Маркова Колева, Варна, ул. К. Иречек 5, тел. 0888/892-821, строителен техник - геодезия и картография.

Сталина Бояджиева Петрова, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. А, ет. 7, ап. 32, тел. 052/827-495, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Стефан Иванов Петров, Варна, ж.к. Чайка, бл. 51, вх. А, ап. 39, тел. 052 /880-454, архитект.

Стефан Петров Георгиев, Варна, ул. Н. Кънчев 6, ет. 2, ап. 4, тел. 052/259-858, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Стефана Димитрова Петрова, Варна, ж.к. Младост, бл. 149, вх. 4, ет. 1, ап. 2, дом. тел. 449-995, служ. тел. 635-177, вътр. 103, 0886/537-199, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Стоянка Ганчева Циброва, Варна, ул. Секвоя 12, ет. 4, ап. 9, тел. 0888/644-036, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

Татяна Стоянова Василева, Варна, ул. Баучер, бл. 3, ет. 3, ап. 67, тел. 052/306 664, 0898/647 599.

Теменужка Митева Рачинска, Варна, ул. Баба Тонка 14, вх. Б, ап. 63, тел. 651-001, 612-417, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Тодор Борисов Рачев, Варна, ул. Кап. Рончевски 8, ап. 39, тел. 052/828-818, 303-315, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Танислав Христов Онцев, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел. 052/566-601, 0888/ 878 802, строителен инженер - технология на строителството.

Шена Метова Хаджиева, Варна, ул. Страхил 5, вх. А, ап. 98, ет. 9, тел. 052/668 284, 624 458, 0889/514 664, геодезия, картография и фотограметрия, специалист по зелено строителство.

Юлия Христова Попова, гр. Долни чифлик, област Варна, ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 18, тел. 052/643-287, 648-457, строителен инженер - земеустройство.

Юрий Иванов Дачев, Варна, ул. Петър Райчев, бл. 4, вх. К, ап. 52, тел. 052/314-088, 0888/061-278, доц. д-р инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом