Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница1/10
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер1.16 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/svl_varna_2010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд - Варна, за 2010 г.
(Обн., ДВ, бр. 14 от 19.02.2010 г.)


За съдебен район на Варненския окръжен и административен съд

І. Криминалистични експертизи

А) Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Иван Пенчев Медарев, Варна, ул. Люляк 26, ет. 6, ап. 21, тел. 052/318-736; 0898/725 484; 0885/ 840 116.

Николай Стефчев Ризов, Варна, ул. Радко Димитриев 64а, ап. 7, ет. 3, тел.0884/190-187.

Б) Трасологични експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи

ІІ. Съдебномедицински експертизи

Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

А) Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването

Веселин Петков Калоянов, Варна, ул. Дойран 6, тел.: 052/650 630; 0888/924 877, рентгенолог.

Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести

Свилен Стойчев Андонов, Варна, ул. Княз Борис І № 7, тел.: 052/658 400, 0887/225 235, специалист вътрешни и бъбречни болести, здравен мениджмънт и здравноосигурителни отношения с НЗОК.

Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, Варна, ул. Цар Асен 68, вх. А, ет. 4, ап. 7.

В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

Светослав Калчев Калевски, Варна, бул. Осми приморски полк, бл. 122, вх. Б, ап. 157, тел. 052/829-323, 2-13-41.

Г) Лекари – специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички заболявания на сърдечно-съдовата, дихателната, стомашно-чревната и отделителната система, диагностика, лечение и прогноза

Д) Лекари – специалисти по инфекциозни болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологични болести, системи, диагностика, лечение, прогноза и епидемиология

Е) Лекари – специалисти по кожно-венерически болести, компетентни по диагностика, лечение, прогноза и епидемиология

Ж) Лекари – специалисти по уши, нос, гърло, компетентни да се произнасят по всички въпроси

З) Лекари – специалисти по очни болести, притежаващи компетентност по очните болести; диагностика, лечение, прогноза

И) Лекари педиатри – компетентни по всички детски заболявания, диагностика, лечение и прогноза

Й) Лекар токсиколог – компетентен по въпросите на отравянията, диагностика, лечение и прогноза

К) Лекари – специалисти по обща и клинична патология, компетентни да се изказват по специфични патологоанатомични въпроси

Л) Лекар сексолог

М) Лекари – акушерство и гинекология

Н) Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

Благовеста Димитрова Панайотова, Варна, ул. Съборни 16, тел. 052/259-558, 822-121/304.

Вилиям Викторов Доков, Варна, ул. 27 юли 11, ап. 11, 052/644-166; 0889/877-876.

Диана Гочева Господинова, Варна, ул. Цанко Дюстабанов 28, ет. 1, ап. 1, тел. 052/978-449, 0887/622-248, съдебна медицина и дентология;.

Димитър Иванов Ганчев, Варна, ул. МБАЛ „Св. Анна“ – отделение „Съдебна медицина“, тел. 052/307-648, 648-175; 0888/529-493.

Емилия Михайлова Каишева, Варна, ул. Воден 30, ет. 3, тел. 052/658-962; 0898/428-404, съдебна медицина и деонтолог.

Илиана Николова Хаджидечева, Варна, ж.к. Трошево, бл. 56, вх. Г, ет. 4, ап. 74, тел. 052/735-211, 0888/354-077, химик в Центъра по съдебномедицинска експертиза и деонтология.

Сийка Койчева Михова-Илчева, Варна, ул. Ген. Киселов 31, ет. 5, ап. 11, тел. 052/605-730, 648-175; 0897/978-662; 0898/406-694.

Деян Ангелов Демиров, Варна ул. Ген. Столипин 28, ет. 4 ап. 16; тел. 052/607-573;648175; 0888/844-920; 0898/438-404.

Виктор Николаев Стефанов,Варна, бул. Съборни 16, вх. А, ет. 4, ап. 16 тел. 052/622-291, 648-175; 0888/772-803.

ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние

1. Съдебно-психиатрична експертиза.

2. Съдебно-психологична експертиза.

Клинични психолози: 302 851/60 вътр. 474/

Гергана Петрова Момова, Варна, ул. Дрян 10, ет. 5, ап. 15, служебен адрес: МБАЛ „Св. Марина“, ул. Христо Смирненски 1, ІІ психиатрична клиника, тел. дом. 052/731-859, сл. 052/978 785; 052/978 753; 0889/846 993.

Румяна Стоянова Георгиева, Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, вх. 3, ап. 6, тел.052/884-754, клиничен психолог.

Снежанка Борисова Димитрова, Варна, ул. Силистра, бл. 2, вх. В, ап. 68, адрес по л.к.: Варна, ул. Баучер 1, вх. Б, ет. 8, ап. 46, тел. 052/320-033, 0887/311-948.

Траяна Добрева Петкова, Варна, ул. Под игото, бл. 26, вх. Б, ет. 8, ап. 46.

Психолози

3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Лекари психиатри и медицинска психология – компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология

Аделина Боянова Джорджанова, Варна, ул. Велико Христов 15, ет. 6, ап. 13; месторабота: Държавна психиатрична болница с. Карвуна, тел. 058/629 022; факс: 058/629022.

Костадинка Димитрова Крумова, Варна, ул. Струга 29, ет. 8, ап. 129, тел. 052/250-748, нарколог.

Румяна Василева Бояджиева, Варна, ул. Найден Геров 18, ет. 5, ап. 9, частен к-т: Варна, ул. Илинден 1, ет. 3, к-т 310, тел. 052/978 432, GSM 0888/306118.

Христо Добрев Бояджиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, тел. 052/468-740, 822-121.

Лекари детски психиатри

Милена Антонова Топалова, Варна, м-ст Св.Никола 107, вх. 2, ап. 12, тел. 0888/222-038.

4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

ІV. Съдебно-икономически експертизи

1. Съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

Адриан Михайлов Велчев, Варна, ж.к. Бриз І № 059, бл. Е, ап. 21, тел.: 052/ 301 700; 0888/288 989, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Ангел Христов Колев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. В, ет. 11, ап. 52, 0888/606-111, 052/320-257, икономист-счетоводител.

Анелия Стефанова Илиева, Варна, ул. Васил Друмев 7, ап. 7, тел. 0888/403-761, експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически експертизи.

Анна Петрова Димитрова, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 52, вх. 1, ет. 6, ап. 15, тел.: 052/614 949; 0896/607 808, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.

Антоанета Вълчанова Цанева, Варна, ул. Черноризец Храбър 17, ет. 4, ап. 8, тел.: 052/610 641, 0886/145 637, икономист-счетоводител.

Антония Русева Стоянова, Варна, ул. Илинден 25, ет. 5, ап. 13, тел.: 052/611-153; 0886/464630.

Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к. Чайка, бл. 21, вх. Б, ап. 35, тел.: 052/980 525, 0896/662 442, счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул. Котел 14, тел. 052/659-316, 0889/859-484, икономист счетоводител.

Боряна Цветанова Вълкова, Варна, бул. Княз Борис І № 86, тел.: 052/601 433; 0888/996 271, съдебно-икономически експертизи.

Валентина Иванова Димитрова, Варна, ул. Острава №11,ет. 7, ап. 27, тел.: 052/310 913; 0896/498 251, съдебно-икономически експертизи.

Виолета Тодорова Янакиева, Варна, ул. Ген. Георги Попов, бл. 27, вх. А, ет. 6, ап. 106, тел. 052/600 386, 0888/512-443; икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво „Секретно“.

Владимир Николов Караджилов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 56, вх. 4, ет. 6, ап. 87, тел.: 052/614 949; 0898/ 508 244, съдебно-счетоводни експертизи, оценки на МС – активи, недвижими имоти и земеделски земи.

Галина Петрова Георгиева, Варна, ул. Л. Каравелов 79, ет. 1, ап. 1, тел. 052/634-624, 0899/181-859; икономист-счетоводител.

Ганка Георгиева Дончева, Варна, ул. Ген. Цимерман 56, ет. 4, ап. 6, тел.052/611-633, 0888/502 509; дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.

Ганка Янева Кольовска, София, бул. Др. Цанков 17, ап. 7, сл. адрес: Варна, ул. Опълченска 23, ет. 1, ап. 3, тел.: 0888/391174.

Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. Б, ап. 159, тел.: 052/781 692; 0888/666 433, съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инжинеро-техническа и компютърно-техническа експертиза.

Гергана Стоянова Колева, Варна, ул. Поп Харитон 51, ап. 2, тел.: 052/610 322; 0894/352 002, икономист.

Гинка Стоянова Точева, Варна, ул. Топра Хисар 16, ап. 1, ет. 1, адрес за кореспонденция: Варна, пл. Лаврентий 9, офис № 11, тел.: 052/ 612-929, 0888/926 023.

Дафина Иванова Добрева, Варна, ул. Ал. Рачински 15, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел.052/622-155, 0886/024-881; икономически експертизи.

Диана Добрева Велинова, Варна, бул. Хр. Ботев 6, вх. В, ап. 5, тел. 052/601-702 и 0888/710 750, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.

Димитър Йорданов Йорданов, Варна, ж.к. Чайка, бл. 21, вх. Б, тел. 052/980-502, 0888/412-240, икономист-счетоводител.

Димитър Стоянов Момчилов, Варна, бул. Вл. Варненчик 82, тел.: 0888/922 213, съдебно-стокови експертизи.

Димка Неделчева Попова, Варна, ул. Габрово 43, вх. Б, тел. 630-298, 0889/371-053, икономист-счетоводител.

Донка Асенова Димитрова, Варна, ж.к. Чайка, бл. 17, вх. Б, ет. 1, тел.: 052/ 71-21-30; 0886/ 604 141.

Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел.052/750-466, 0887/930-092, 0878/930-092, икономист-счетоводител.

Ева Евгениева Марчева, Варна, кв. Възраждане, бл. 69, вх. 3, ет. 7, ап. 69, тел.: 052/301 458; 0878/527530; 0898/527 530, съдебно-счетоводна експертиза.

Елеонора Йорданова Трифонова, Варна, кв. Въжраждане, бл. 26, вх. 5, ет. 6, ап. 17, тел. 052/456-444, 0889/891-336, дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Емилия Николова Стойнова-Дикова, Варна, ул. Отец Паисий 4, ап. 12, тел.: 052/650 900; 0878/798 545; 0888/798 545, счетоводство и контрол.

Живка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 39, вх. 4, ап. 74; тел. 0888/205332.

Жулиета Господинова Тонева, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ап. 19, 0888/327-363, счетоводител – счетоводство и контрол.

Иван Кирилов Вълчанов, Варна, ул. Гладстон, бл. 4, вх. Б, ап. 26, тел.: 052/310 788, 0899/027992, съдебно-стокови експертизи.

Илина Томова Станчева, Варна, ул. Мир, бл. 1, вх. Б, ет. 8, ап. 4, тел. 052/781-586, 0888/628-058, счетоводител.

Илиян Димитров Гоцев, Варна, ж.к. Чайка, бл. 19, вх. Б, ет. 3, ап. 38; тел. 0888/864 400, счетоводител.

Йордан Ганев Стоянов, Варна, ж.к. Младост 143, вх. 6, ет. 3, ап. 101, тел. 052/754 543, 0886/520 702, икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Йордана Костадинова Иванова, Провадия, ул. София 4, тел.: 0518/42885; 0885/430 373, експерт- икономист.

Керанка Колева Изова-Кунева, Варна, бул. Ген. Колев 87, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел.: 0898/220 339, съдебно-счетоводен експерт.

Корнелия Милева Колева, Варна, бул. Владислав Варненчик 68, ет. 3, ап. 15, тел. 608-678, 0898452516, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

Кремена Димитрова Иванова, Варна, бул. Цар Освободител 105, вх. А, ап. 23, тел.: 0888/596 296.

Кремена Йорданова Костадинова, постоянен адрес: Варна, ж.к. Младост, бл. 150, вх. 8, ап. 8, ет. 3, адрес за кореспонденция: Варна; кв. Аспарухово, ул. Кирил и Методий 24, ет. 2, офис 5, сл.тел. 052/919-810, 0896/834-105; 0882/029 593, магистър „Счетоводство и контрол“.

Маргарита Милчева Добрева, Варна, ул. Найден Геров 42, ап. 11, тел. 052/606-396, факс: 052/608 753; 0889/202-922, служебен адрес: Варна, ул. Цар Симеон І № 25, офис №407, експерт-счетоводител.

Мариана Стефанова Станева, Варна, ул. Ат. Томов 9, ет. 3, ап. 5, тел.: 052/759 827; 0889/291 888.

Мариела Иванова Мачева, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 230, вх. 2, ап. 27, дом.тел.: 568-941, 0878/889 908, офис: 61-51-70, съдебно-счетоводен експерт.

Мариянка Атанасова Нейчева, Варна, кв. Чайка, бл. 17, вх. В, ап. 50, тел.: 052/712 155; 0897/965067; 0893/662 002, съдебно-икономически и счетоводни експертизи.

Милена Валентинова Петрова, Варна, ул. Д. Полянов, бл. 58, вх. Б, ет. 8, ап. 23, тел .052/443-587, 0888/518-373, съдебно-счетоводен експерт.

Милена Колева Василева, Варна, ул. Брегалница 12, ет. 2, ап. 8, тел.: 052/620 900; 0888/977 791, съдебно-счетоводни и финансово икономически експертизи.

Милка Георгиева Купенова, Варна, ул. Гладстон, бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 39, тел. 052/310-787, 0877/656-495, стокознание, икономист-счетоводител.

Милка Паскалева Пърова, Варна, ж.к. Чайка 68, вх. Г, ет. 2, ап. 22, тел:052/710 338; 0886/145 887.

Мина Михайлова Станчева, Варна, ул. Ген. Столетов 15, вх. В, ет. 6, ап. 49, тел.: 052/606 686; 0888/331 108, счетоводен експерт и съдебно-финансова икономическа експертиза.

Мирослава Петрова Иванова, Варна, ул. Кирил и Методий, бл. 38, ет. 9, ап. 42, дом.тел.: 052/373 489; сл. тел.: 052/387 440; 0889/370 533, икономист- финансист.

Надя Енчева Костова, Варна, ул. Селиолу 12, вх. В, ет. 4, ап. 23, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Дунав 5, тел. 052/660 700; 052/660 730, доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.

Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул. Ружа 5, тел.052/502-304, 781-088; 0888/600-843; 0898/577 188, счетоводител, експерт съдебно-счетоводни експертизи и финансово-ценови експертизи.

Николай Ненов Ненов, Варна, ул. Фредерик Кюри 51, вх. Д, ет. 1, ап. 1, сл. адрес: Варна, ул. Христо Попович 9 (в двора), тел.: 052/607-113, 052/625-879; 0889/275-679, строителство и архитектура.

Николай Стефанов Добрев, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Найден Геров 42, ап. 11, тел.: 052/606 396; служ. адрес: Варна, ул. Цар Симеон І № 25, офис 407, тел./факс: 052/608 753; 0889/436 110, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

Пенка Иванова Петкова, Варна, бул. Осми приморски полк 137, бл. 37, ет. 1, вх. А, ап. 3, тел.: 052/304 219; 305 658; 0888/706 432.

Пенка Кирилова Жекова, Варна, бул. Съборни 16, вх. Б, ет. 1, ах.38, тел. 052/613 663, 0888/814-403, експерт-счетоводител.

Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Христо Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел.: 0893/483 002.

Петя Иванова Радева, Варна, ул. Люляк 41, тел.: 052/300 069; 052/ 330 974; 0887/ 748 056, съдебно- счетоводни експертизи.

Петя Иванова Ставрева, Варна, ж.к. Детелина 7, ет. 1, ап. 1, тел.052/783 102, 0888/946-976, експерт-счетоводител, регистриран одитор.

Полина Димитрова Кавръкова, Варна, ул. Кавала 10, тел.: 052/631 674; 0888/810121, счетоводни експертизи.

Радослав Христов Станчев, Варна, ул. Жолио- Кюри 51, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 625-043, сл.тел. 601-518, 0885/126-642, магистър по счетоводство и контрол.

Радка Янева Георгиева, Варна, ул. Дубровник, бл. 8, вх. Ж, ет. 3, ап. 50, тел.: 052/ 601 229; 0888/837-853, дипломиран експерт-счетоводител.

Ралица Стоянова Илиева, Варна, ул. Христо Попович 27, ет. 3, ап. 9, тел. 0877/385-799, икономист.

Румяна Георгиева Симеонова, Варна, бул. Осми приморски полк 55, вх. Б, ет. 3, тел. 052/622-725 и 0885/210-001, съдебно-счетоводни експертизи.

Румяна Грозданова Неделчева, Варна, кв. Виница, ул. К. Павлов 4; тел.: 052/341 499, 052/648 001; 0898/241-309, счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.

Руска Николова Димитрова, Варна, ул. Константин Павлов 6, 052/601-507, 052/600 707; 08888/204-905, лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.

Силвана Анастасова Димитрова, Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 7, ап. 221, дом. тел.: 052/643 976; 0885/535 900, счетоводител.

Силвия Станчева Стоянова, постоянен адрес: Варна, ж.к. Младост, бл. 106, вх. 6, ет. 8, ап. 124, адрес за кореспонденция: Варна, ж.к. Левски, ул. Рощок 14, ет. 2, ап. 5; тел. 0895/643 236, 0887/398-746, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

Симеон Димитров Симов, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 302, вх. 14, ап. 230, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Дунав 5, тел. 052/660 700, 052/660 730, икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.

Сияна Александрова Димитрова, Варна, ул. Хан Омуртаг 7, офис 2, тел. 052/630-654, 0899/852-547, съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво „Строго секретно“.

Стефан Тодоров Данговски, Варна, ул Васил Друмев 9, ет. 6, ап. 43, тел.: 644-225 0888/773-608, лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.

Стоянка Кунева Маринова, Варна, ул. Македония 164, вх. Б, ет. 2, ап. 13; тел. 608-678; 0898/452-511, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.

Таня Димитрова Савова, Варна, ул. 27 юли 7, вх. В, ет. 3, ап. 4, 0887/993-660, сл. тел. 052/306-932, 052/643 764, експерт по финансово-счетоводни експертизи.

Татяна Танева Иванова, Варна, ул. Дебър 34, ап. 1, тел. 052/631 720; 0899/825 140; 0885/976 417, счетоводство и икономика.

Тодорка Павлова Коларова, Варна, бул. Ген. Колев 76, ап. 9, тел. 052/601-506, 052/608481, 0888/865-342, експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.

Трендафил Александров Василев, Варна, ул. Л. Каравелов 15; тел.: 052/600-247, 0887/474-349, 0899/109 226, дипломиран експерт-счетоводител.

Христоско Иванов Богданов, Варна, ул. Топола 1, ет. 6, ап. 11, адрес за кореспонденция: Варна, бул. Княз Борис І № 72, ет. 1, ап. 6; тел. 052/753-877, сл.тел. 052/641-556, 0896/611-442, икономист-счетоводител.

Цветан Иванов Андреев, Варна, ул. Цани Гинчев 9, ап. 7, тел.: 0888/447 267, съдебно-икономически екпертизи.

Цветанка Костадинова Димитрова, Варна, ул. Дебър 47, ап. 3, тел. 052/613-696, 610-517, 0888/796-963, съдебно-счетоводен експерт.

Янка Върбанова Лозанова, Варна, бул. Генерал Колев 38, вх. В, тел. 052/623-907; 0888/229-732, икономист-счетоводител.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом