Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със
ИмеЛицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер49.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://file.burgas.bg/predpr/ekologi4ni_iziskvania/markirovka.doc

ОБРАЗЕЦ


ЛИЦАТА, ПУСКАЩИ НА ПАЗАРА ПРОДУКТИ, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА ОПАКОВАНИ СТОКИ

отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със:  1. Идентификационен номер и/или абревиатура


Абревиатура и код, идентифициращи материала, от който е направена дадена опаковка

1. Код и абревиатура(1) на пластмасите:

Материал на опаковката

Абревиатура

Идентификационен код

полиетилен терефталат

PET

1

полиетилен висока плътност

HDPE

2

поливинил хлорид

PVC

3

полиетилен ниска плътност

LDPE

4

полипропилен

PP

5

полистирен

PS

6


2. Код и абревиатура(1) на хартията и картона:

Материал на опаковката

Абревиатура

Идентификационен код

вълнообразен картон

PAP

20

друг картон

PAP

21

хартия

PAP

22


3. Код и абревиатура(1) на металите:

Материал на опаковката

Абревиатура

Идентификационен код

стомана

FE

40

алуминий

ALU

41


4. Код и абревиатура(1) на дървените материали:

Материал на опаковката

Абревиатура

Идентификационен код

дърво

FOR

50

корк

FOR

51


5. Код и абревиатура(1) на текстила:

Материал на опаковката

Абревиатура

Идентификационен код

памук

ТЕХ

60

юта

ТЕХ

61


6.Код и абревиатура(1) на стъклото:

Материал на опаковката

Абревиатура

Идентификационен код

цветно стъкло

GL

70

зелено стъкло

GL

71

кафяво стъкло

GL

72


7. Код и абревиатура(1) на композитните материали:

Материал на опаковката

Абревиатура(2)

Идентификационен код

хартия и картон / метали
80

хартия и картон / пластмаси
81

хартия и картон / алуминий
82

хартия и картон / бяла ламарина
83

хартия и картон / пластмаси/ алуминий
84

хартия и картон / пластмаси / алуминий / бяла ламарина
85

пластмаса / алуминий
90

пластмаса / бяла ламарина
91

пластмаса / метали
92

стъкло / пластмаса
95

стъкло / алуминий
96

стъкло / бяла ламарина
97

стъкло / метали
98

1) Използват се само главни букви.

2) За композитните опаковки се изписва буква “C” и се поставя наклонена черта (С/), като след наклонената черта се изписват абревиатурите за съответните компоненти, разделени с наклонени черти (напр. за опаковка от хартия, полиетилен и алуминий се използва абревиатурата С/PAP/PE/ALU).
  1. Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена

Забележка. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в т.1, а абревиатурата за материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния знак.  1. Маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки

Свързани:

Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconОрганизации по оползотворяване и лица с индивидуално изпълнение на задълженията
Общи разпоредби за лицата пускащи на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за организациите...
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconНаредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Чл. (1) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 зуо маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconПостановление №120 от 30 май 2008 г за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове
Член единствен. Приема Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които...
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconНаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconНаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
Приета с пмс №120 от 30. 05. 2008 г., обн., Дв, бр. 53 от 10. 06. 2008 г., изм и доп., бр. 5 от 20. 01. 2009 г., в сила от 20. 01....
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със icon2/Наредбата урежда обществените отношения, свързани с: управлението на масово разпространените отпадъци /мро/ в т ч
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда разделното екологосъобразно управление на масово разпространени битови, строителни отпадъци и биоразградими...
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconНаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
Обн. Дв бр. 53 от 10 Юни 2008г., изм. Дв бр. 5 от 20 Януари 2009г., изм. Дв бр. 45 от 16 Юни 2009г., изм. Дв бр. 69 от 3 Септември...
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconНаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци Чл. 1
Та, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (мпс) в резултат на въвеждане на мпс на територията на страната...
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconНаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
Приета с пмс №120 от 30. 05. 2008 г., обн., Дв, бр. 53 от 10. 06. 2008 г., изм и доп., бр. 5 от 20. 01. 2009 г., в сила от 20. 01....
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със iconНаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
Юни 2008г., изм. Дв бр. 5 от 20 Януари 2009г., изм. Дв бр. 45 от 16 Юни 2009г., изм. Дв бр. 69 от 3 Септември 2010г., изм. Дв бр....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом