Преподаватели и студенти, използващи лабораторията
ИмеПреподаватели и студенти, използващи лабораторията
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер133.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://elearning-phys.uni-sofia.bg/~a_tzonev/TEMP/prepodavatel.doc
Данни преподавател:


(2.1.1) Научни лабораториииме

стая

Площ

2)

Ръководител

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията

Брой

1

Спектроскопия на кристали

Б10

24

доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев

доц. д-р Мирослав Абрашев

доц. д-р Митра Балева,

доц. д-р Атанаска Андреева,

ст.н.с ІІ ст. д-р Марушка Сендова (ЦЛСЕНЕИ),

гл. ас. д-р Виктор Иванов,

гл. ас. д-р Геновева Златева (Мед. Акад.)

физик Илия Вергилов (ГГФ),

докт. Катерина Стоичкова,

докт. Александър Атанасов,

докт. Мая Маринова

10(2.1.2) Творческа активност на академичния състав

Катедра

Абревиатура

Научно звание

Научна степенТри имена

Общ брой научни публикации (статии и монографии)

Общ брой учебници и учебни помагала


Брой научни публикации в чужбина


Общ брой написани рецензии и отзиви


Общ брой цитати

Брой студенти, участващи в ръководен от преподавателя проект

Брой студенти от групата на преподавателя, участвали в научни форуми

Общ брой научни публикации (статии и монографии) с участие на студенти/докторанти

Възраст

Брой обучавани докторанти

Брой успешно завършили докторантура

Участие в национални проекти (брой)

Участие в международни проекти (брой)

Брой творчески командировки и специализации в чужбина

Брой студенти (бакалаври и магистри), обучаващи се по европейски програми

Брой часове учебна заетост (общо)

Брой часове учебна заетост (аудиторна заетост)

ФКМ

доц

д-р

Мирослав

Вергилов

Абрашев

18

0

18

12

69

0

0

10

42

0

0

1

0

1

0

370

330
Общо


(2.1.2) Списък на публикации (чужбина):Автори

Заглавие

Списание

Том

Страници

Година

1

M. V. Abrashev, J. Backstrom, L. Borjesson,

V. N. Popov, R. A. Chakalov, N. Kolev,

R. –L. Meng, and M. N. Iliev

Raman spectroscopy of CaMnO3: Mode assignment and

relationship between Raman line intensities and structural

distortions”

Phys. Rev. B

65

184301

2002
(2.1.2) Списък на публикации (български):Автори

Заглавие

Списание

Том

Страници

Година

0

0

0

0

0

0

0(2.1.2) Участия на конференции, публикувани в списания:Автори

Заглавие

Конференция

Град

Държава

Дати

Списание

Том

Страници

Година

1

F. Hamelmann, A. Aschentrup, A. Brechling, U. Heinzmann, M. Abrashev, A. Szekeres and K. Gesheva


Plasma-assisted deposition of thin carbon films from methane and the influence of the plasma parameters and additional gases

13th International School on Vacuum, Electron and Ion Technologies (VEIT 2003),

Edited by N. Guerassimov and D. Karpuzov

Varna

Bulgaria

09.2004

Vacuum,

76

139-142

2004
(2.1.2) Участия на конференции, публикувани в Proceedings:Автори

Заглавие

Конференция

Град

Държава

Дати

Proceedings

Том

Страници

Година
Miroslav V. AbrashevRaman spectroscopy of perovskite-like manganites” (invited talk),

XVI National Symposium on Condensed Matter Physics

Sokobanja,

Serbia & Montenegro

Sept. 20-23, 2004

Proc. XVI National Symposium on Condensed Matter Physics
278 – 281.

2004(2.1.2) Монографии и части от книги:Автори

Заглавие

Издателство

Град

Държава

Страници

Година(2.1.2) Учебници и учебни помагала:Автори

Заглавие

Издателство

Град

Държава

Страници

Година


(2.3.6) Финансиране от договори с външни възложители от страната и чужбинаВъзложител

Ръководител

Колектив

Период

Тема

Финансиране (лв. EUR, USD)

0

0

0

0

0

0

0

(2.3.6) Финансиране от договори от средства на ВУВъзложител

Ръководител

Колектив

Период

Тема

Финансиране

0

0

0

0

0

0

0


(3.3.1) Учебни лабораториииме

стая

Работни места

площ

Ръководител

Преподаватели

Брой обучавани студенти


(3.3.1) Научни лабораториииме

стая

Работни места

площ

Ръководител

Апаратура

1

Спектроскопия на кристали

Б10

2

24

доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев

троен спектрометър Microdil 28,

двоен спектрометър SPEX 1403,

лазери ILA 120, ILA 190
Свързани:

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПреподаватели и студенти, използващи лабораторията

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПреподаватели и студенти, използващи лабораторията
Общ брой научни публикации (статии и монографии) с участие на студенти/докторанти
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПрограма по дисциплината: механика практикум
...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПрограма за срещата между преподаватели от факултет ееа и ученици и преподаватели от пгее "А. Арнаудов" на 09. 12. 2009 г
Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет се среща с бъдещите си студенти от професионалната гимназия...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconТаблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по за периода 2008-2012 г
Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години (2008  2012) на преподаватели...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconІ. Хабилитирани преподаватели и доктори във висши училища в България
Константин Мачев – докторат в сащ, работил във Ферми – лабораторията в Чикаго, церн – Женева, сега професор в Държавния университет...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconМедицински колеж към му пловдив юбилейна научна сесия за преподаватели и студенти

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconСервизна информация за актуални програми, конкурси, стажове и стипендии за ученици, студенти, младежи, преподаватели и организации в областта на науката и образованието 1
Сервизна информация за актуални програми, конкурси, стажове и стипендии за ученици, студенти, младежи, преподаватели и организации...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconФакултет „горска промишленост
Университетски преподаватели, докторанти и студенти; представители от бизнеса – производствени фирми, проектантски бюра, индивидуални...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconОткрит турнир по волейбол
Участници: студенти, преподаватели, служители и всички обичащи и желаещи да спортуват волейбол
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом