В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер75.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2012/NAHD/05_2012/123_12.doc
Р Е Ш Е Н И Е


№ .....................

гр. Карлово, 02.05.2012 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Карловският районен съд ІІІ наказателен състав,

на втори май две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ПОПОВА


при участието на секретар П.В.

в присъствието на прокурор Гюрай Мурадов

като разгледа докладваното от съдията

наказателно административен характер дело № 123 по описа за 2012 г.,


Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА обвиняемия В.И.В., роден на *** ***, *******, ***, във *** ЕАД ***, живущ *** ЕГН **********

за виновен в това, че на *** г. в гр. К., обл. П. по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на К.Г.К., ЕГН ********** ***, изразяваща се в сътресение на мозъка, спонтанен аборт, травматичен оток в окосмената част на главата, кръвонасядания по кожата на лицето и лявото бедро и контузия в областта на шията, което й е причинило разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл. 131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал. 1 във вр. с чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание – глоба в размер на 1000 (хиляда) лева.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия В.И.В. да заплати сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 80.00 (осемдесет) лева за възнаграждение на вещо лице.

На основание чл. 190, ал.1 от НПК, разноските по делото за извършената съдебно-стокова експертиза в размер на 35.00 (тридесет и пет) лева, остават за сметка на държавата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Пловдив в 15- дневен срок от днес.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


П.В.

МОТИВИ

към решение по НАХД 123/2012 година на КРС.


Срещу обвиняемия В.И.В., роден на *** ***, ***, *** ***, *** с ***, *** във *** ЕАД ***, живущ *** ЕГН ********** е внесено постановление по чл. 375 от НПК, с което РП К. прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, за извършеното от него престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал. 1 от НК, за това, че на 05.09.2011 г. в гр. ***, обл. *** по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на К.Г.К., ЕГН ********** ***, изразяваща се в сътресение на мозъка, спонтанен аборт, травматичен оток в окосмената част на главата, кръвонасядания по кожата на лицето и лявото бедро и контузия в областта на шията, което й е причинило разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл. 129 от НК.

Прокурорът поддържа внесеното предложение. Пледира на обвиняемия съдът на наложи административно наказание - глоба в размер на 1000 лева.

Обвиняемият не оспорва фактическата обстановка. Моли съда да му наложи минимално наказание.

Защитникът на обвиняемия пледира съдът да наложи наказание в минимален размер.

Съдът като разгледа делото в рамките на фактическите положения, посочени в предложението, намира за установено от фактическа страна следното:

На 05.09.2011 г., понеделник около обяд, К.К. отишла в апартамента си на адрес гр. К., ул. *** № ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***. Имала уговорена среща с В. В. и я изчаквала да пристигне. До апартамента си К. се придвижила с управлявания от нея лек автомобил Опел Астра с рег. № ***, собственост на Д.П. Ч. К. паркирала автомобила пред вход „А” на блока, тъй като пред нейния вход „Б” нямало свободни паркоместа. В близост до входа при беседката били двама съседи от вход „А” – семейство П., които печели чушки с газова горелка. К., ги поздравила и тръгнала към входа си. Около 15 минути, след като била вече в апартамента си, на вратата му се почукало и съседът й А. М. я помолил да слезе и да си премести автомобила, тъй като пречел на живущ във вход „А” човек. К. взела ключовете на автомобила си и слязла пред входа. Видяла на място лице, чието име разбрала по-късно – В.В.. Именно той искал автомобилът на К. да бъде преместен, тъй като му пречел да си свали багаж. Когато минала от лявата страна на автомобила, за да го отключи, К. видяла, че двете гуми са малко омекнали. В този момент В. се приближил до нея и започнал да я пита защо е спряла на това място. Пред К. развил капачките от винтилите на левите колела на колата и казал, че ще спадне гумите. Двамата започнали да си отправят обидни реплики и да се карат, като предмет на спора им било именно мястото, на което бил паркиран автомобилът на К.. При размяната на реплики, В. казал, че ще надраска автомобила, като имал предвид местоположението му, но К. възприела думите му като умишлена заплаха към целостта на вещта.

Наблизо бил спрян автомобилът на В., в който бил въпросния багаж и той отишъл до него, отворил багажника му и взел от там някакъв инструмент – клещи според К.. Когато се върнал, разправията между двамата продължила. Афектиран и изнервен от нежеланието на К. да си премести автомобила, В. я ритнал в левия й крак, нанесъл няколко удара (повече от два) в областта на главата и шията й с юмрук, в който стискал клещите и я бутнал. При ударите К. залитнала назад, но не паднала на земята. В. се прибрал, а Кунчева се качила до апартамента си и се обадила в полицията.

Минути, след като органите на реда – К. Г. и К. К. пристигнали на място, на В. и К. били съставени протоколи за предупреждение. На К. било разяснено, че може да се освидетелства и да подаде жалба в полицията. К. извикала такси и отишла в болницата в гр. К.. След извършения й преглед, тя била настанена в хирургично отделение, където била на стационарно лечение до 08.09.2011 г. Когато била изписана, К. установила, че автомобилът й, който докато била в болницата, останал първоначалното си място пред вход „А”, бил надраскан и била счупена чистачката на задното му стъкло.

Още докато била в хирургичното отделение, К. усетила тъпа поносима болка ниско в корема. Била прегледана и било установено, че стените на корема са меки и няма проблем. Болката продължила и на 10.09.2011 г. се засилила, като дори се появило слабо кафеникаво течение. К. била приета в АГ-отделение и направила аборт. Отново имала болничен престой до 12.09.2011 г. На 13.09.2011 г. К. подала жалба в Районна прокуратура гр. К., заведена под № ***/*** г.

Така установената фактическа обстановка няма съществени различия с фактическите положения установени в постановлението на прокурора и се установява от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите А. П., М. П. и Г.К., въз основа на които се установява, че е възникнал скандал между К. и В. по повод паркирания пред входа автомобил, свидетелката В., с която К. имала среща която станала очевидец на нанесените удари на пострадалата. При извършено разпознаване, В. разпознала лицето, нанасяло удари на К., а именно В.В.. Показанията на малолетния С.С., който с други деца играел на площадката в близост до мястото, където възникнал скандала и от които се установяват нанесените удар с крак и контакт с горната част на тялото, определен от детето като хващане на презрамките на роклята. Косвено от показанията на полицейските служители, които изслушали пострадалата непосредствено след инцидента и възприетите от тях зачервявания по лицето на К..

Фактическата обстановка се установява и от изготвената в досъдебното производство съдебно –медицинска експертиза по писмени данни, от чието заключение е видно, че на К. е била нанесена лека телесна повреда, изразяваща се в сътресение на мозъка, спонтанен аборт, травматичен оток в окосмената част на главата, кръвонасядания по кожата на лицето и лявото бедро и контузия в областта на шията.

Обясненията на обвиняемия дадени в досъдебната фаза на производството съдът не кредитира в частта, с която В. отрича да е нанесъл удари на К., същите са опровергани от показанията на очевидец. В останалата им част съдът кредитира обясненията на обвиняемия досежно предшестващите факти – същите са подкрепени от показанията на останалите разпитани свидетели.

Решението се основава и писмените доказателства , които са събрани по предвидения в НПК ред.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият В. е осъществил обективните и субективните признаци на състава на престъплението по чл. 131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал. 1 от НК, тъй като на 05.09.2011 г. в гр. К., обл. П. по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на К.Г.К., ЕГН ********** ***, изразяваща се в сътресение на мозъка, спонтанен аборт, травматичен оток в окосмената част на главата, кръвонасядания по кожата на лицето и лявото бедро и контузия в областта на шията, което й е причинило разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл. 129 от НК, поради което съдът го признава за виновен в това престъпление.

Причиняването на телесна повреда представлява виновно и противоправно увреждане на здравето на друг човек, като обект на престъплението е телесната неприкосновеност. Всяко разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК са съставомерни по чл. 130, ал.1 от НК. Престъплението винаги е резултатно, на реално увреждане. Осъществяването на изпълнителното деяние е установено от показанията на посочените по-горе свидетели, чиито показания се подкрепят от медицинското удостоверение и заключението на неоспорената СМЕ. От последните две доказателства се установява и вида на причиненото телесно увреждане. Обективните признаци на състава на престъпление по чл. 130, ал.1 от НК са установени по несъмнен начин, като е налице причинна връзка между действията на обвиняемия и настъпилия вредоносен резултат.

Относно квалифициращия признак по хулигански подбуди: за да е извършено деянието по хулигански подбуди, следва да е налице незначителен повод за предизвикването му – да е причинено без смислена причина, като действието е извършено, с умисъл дееца да покаже, че не се счита обвързан със социалните норми. Хулиганския мотив се характеризира само един елемент от състава на престъплението хулиганско – незачитането на обществения порядък. Установено е в производството по делото, че липсва конкретен мотив за поведението на В., неуредените спорове за паркиране пред блока не могат да се приемат за личен мотив, изключващ хулиганските подбуди. Именно в липсата на подов за нанасяне на удари, съдът намира за установено незачитането на обществения порядък. От тези действия се установява и умисъла на дееца да покаже, че не се счита обвързан от социалните норми.

Обвиняемият В. е действал при пряк умисъл, с целени и настъпили обществено опасни последици.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази императивните разпоредби на чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Тъй като обвиняемият не е осъждан до настоящия момент, предвиденото в закона наказание за извършеното от него умишлено престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал. 1 от НК е лишаване от свобода до три години и няма причинени имуществени вреди, то за него са налице всички императивни изисквания за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Съдът намира, че административното наказание следва да бъде определено по отношение на обвиняемия в предвидения от закона минимум, с оглед смекчаващите вината обстоятелства – липса на други противообществени прояви, признанието на вината и съдействие за разкриване на обективната истина още в досъдебната фаза на процеса. С оглед изложеното, на В. съдът налага глоба в размер на 1000 лева.

С така наложеното наказание съдът счита, че ще се осъществят генералната и индивидуалната превенция на закона.

Мотивиран от гореизложеното съдът постанови решението си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


П.В.

Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
В името на народа iconВ името на народа
Ангелов ан дело №18 по описа за 2011г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом