Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница6/6
Дата на преобразуване01.11.2012
Размер2.08 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iag.bg/data/docs/Prognoza2008.rtf
1   2   3   4   5   6

Плевели 604 1121 1725 0 0 1676 102 0 0

ЛЗС София 418 606 1024 0 0 1014 10 0 0

РУГ Берковица 0 66 66 0 0 66 0 0 0

РУГ Благоевград 0 172 172 0 0 162 10 0 0

РУГ Велико Търново 112 10 122 0 0 122 0 0 0

РУГ Кюстендил 70 0 70 0 0 70 0 0 0

РУГ Ловеч 122 90 212 0 0 212 0 0 0

РУГ София 114 268 382 0 0 382 0 0 0

ЛЗС Пловдив 86 116 202 0 0 225 17 0 0

РУГ Kърджали 16 0 16 0 0 16 0 0 0

РУГ Пазарджик 23 8 31 0 0 71 0 0 0

РУГ Смолян 17 100 117 0 0 100 17 0 0

РУГ Стара Загора 30 8 38 0 0 38 0 0 0

ЛЗС Варна 100 399 499 0 0 437 75 0 0

РУГ Бургас 50 40 90 0 0 60 30 0 0

РУГ Варна 50 150 200 0 0 200 0 0 0

РУГ Русе 0 150 150 0 0 150 0 0 0

РУГ Сливен 0 59 59 0 0 27 45 0 0

Повреди от дивеч /игл/ 2 0 2 0 0 2 0 0 0

ЛЗС Пловдив 2 0 2 0 0 2 0 0 0

РУГ Смолян 2 0 2 0 0 2 0 0 0

Мишевидни гризачи 266 95 361 0 0 352 9 0 0

ЛЗС София 205 49 254 0 0 250 4 0 0

РУГ Берковица 0 26 26 0 0 26 0 0 0

РУГ Благоевград 0 8 8 0 0 8 0 0 0

РУГ Велико Търново 2 10 12 0 0 12 0 0 0

РУГ Кюстендил 50 0 50 0 0 46 4 0 0

РУГ Ловеч 46 5 51 0 0 51 0 0 0

РУГ София 107 0 107 0 0 107 0 0 0

ЛЗС Пловдив 38 1 39 0 0 39 0 0 0

РУГ Kърджали 1 0 1 0 0 1 0 0 0

РУГ Пазарджик 37 1 38 0 0 38 0 0 0

ЛЗС Варна 23 45 68 0 0 63 5 0 0

РУГ Бургас 12 0 12 0 0 12 0 0 0

РУГ Варна 0 40 40 0 0 40 0 0 0

РУГ Русе 6 0 6 0 0 6 0 0 0

РУГ Сливен 5 5 10 0 0 5 5 0 0

Ветролом (шир.) 5 0 5 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 5 0 5 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 5 0 5 0 0 0 0 0 0

Слани 25 5 30 0 0 34 1 0 0

ЛЗС Пловдив 25 5 30 0 0 34 1 0 0

РУГ Kърджали 14 5 19 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 10 0 10 0 0 34 0 0 0

РУГ Стара Загора 1 0 1 0 0 0 1 0 0

Мразоизхвърляне 2 0 2 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 2 0 2 0 0 0 0 0 0

РУГ Смолян 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Съхнене от суша 18 29 47 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 18 29 47 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 3 1 4 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 0 5 5 0 0 0 0 0 0

РУГ Стара Загора 15 23 38 0 0 0 0 0 0

Слънчев пригор 75 0 75 0 0 60 0 0 0

ЛЗС Пловдив 75 0 75 0 0 60 0 0 0

РУГ Пловдив 60 0 60 0 0 60 0 0 0

РУГ Стара Загора 15 0 15 0 0 0 0 0 0

Наводнение 5 0 5 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 5 0 5 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 5 0 5 0 0 0 0 0 0

Градушка 3 0 3 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 3 0 3 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 1 0 1 0 0 0 0 0 0

РУГ Стара Загора 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Повреди от пороен дъжд 1 3 4 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 1 3 4 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 1 3 4 0 0 0 0 0 0

Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236

Борова процесионка 157810 27276 185086 12348 0 60 8613 19293 0

Зимна летораслозавивачка 28 0 28 0 0 0 28 0 0

Ръждива борова листна оса 90352 5954 96306 1994 3960 0 0 0 0

Самотна борова листна оса 283 0 283 0 0 0 74 0 0

Въшки 76 0 76 0 0 0 0 0 0

Голям горски градинар 1012 0 1012 0 0 0 0 0 52

Голям боров хоботник 290 0 290 0 0 290 0 0 0

Върхов корояд 1733 34 1767 0 0 0 52 0 1043

Шестзъб корояд 45 0 45 0 0 0 0 0 45

Двузъб корояд 5 0 5 0 0 0 5 0 0

Типограф 33 8 41 0 0 0 17 0 24

Халкограф 191 0 191 0 0 0 0 0 191

Корояди 4851 2958 7809 0 0 0 3093 0 4881

Сечковци /игл./ 0 869 869 0 0 0 0 0 0

Болести по иглистните гори 19259 5772 25031 0 0 1646 0 0 18465

Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) 104 0 104 0 0 0 0 0 0

Изсъхване на иглиците от Hendersonia & Lophodermella 60 0 60 0 0 0 0 0 0

Боров въртун 1193 0 1193 0 0 1646 0 0 0

Ръжда по смърча 16 32 48 0 0 0 0 0 0

Коренова гъба 338 253 591 0 0 0 0 0 591

Сърцевинно гниене 300 0 300 0 0 0 0 0 300

Бял имел 87 0 87 0 0 0 0 0 0

Съхнене на белия бор 11147 3472 14619 0 0 0 0 0 11645

Съхнене на черния бор 4761 1885 6646 0 0 0 0 0 4759

Съхнене на елата 658 4 662 0 0 0 0 0 606

Съхнене на смърча 317 0 317 0 0 0 0 0 190

Съхнене на дуглазката 277 120 397 0 0 0 0 0 367

Съхнене на лиственицата 1 6 7 0 0 0 0 0 7

Насекомни вредители по широколистните гори 336683 11001 347684 1371 6089 328 0 0 0

Гъботворка 90184 1371 91555 1371 0 0 0 0 0

Златозадка 326 0 326 0 0 0 0 0 0

Листоврътки 15351 316 15667 0 0 0 0 0 0

Педомерки 18113 88 18201 0 0 0 0 0 0

Педомерки и листоврътки 211887 9060 220947 0 6089 0 0 0 0

Буков скоклю 237 0 237 0 0 0 0 0 0

Махалебков молец 219 0 219 0 0 157 0 0 0

Въшки 0 166 166 0 0 166 0 0 0

Листни въшки 5 0 5 0 0 5 0 0 0

Щитоносна въшка (игл.) 361 0 361 0 0 0 0 0 0

Болести по широколистните гори 58401 16771 75172 0 0 0 0 0 56558

Чер имел 403 0 403 0 0 0 0 0 0

Съхнене на дъба 35611 14317 49928 0 0 0 0 0 40345

Съхнене на цера 11386 1032 12418 0 0 0 0 0 8622

Съхнене на червения дъб 151 0 151 0 0 0 0 0 151

Съхнене на бука 6983 1157 8140 0 0 0 0 0 4580

Съхнене на акация 538 36 574 0 0 0 0 0 551

Съхнене на липата 375 0 375 0 0 0 0 0 375

Съхнене на ясена 388 141 529 0 0 0 0 0 525

Съхнене на явора 52 46 98 0 0 0 0 0 46

Съхнене на габъра 2352 21 2373 0 0 0 0 0 1285

Съхнене на кел.габър 162 0 162 0 0 0 0 0 57

Съхнене на бряста 0 9 9 0 0 0 0 0 9

Съхнене на горскоплодни 0 12 12 0 0 0 0 0 12

Насекомни вредители по тополите, върбите и елшите 11843 4594 16437 0 0 16053 656 0 0

Брезов цигарджия 231 0 231 0 0 131 0 0 0

Тополов цигарджия 3834 122 3956 0 0 1940 0 0 0

Тополов листояд 6376 2110 8486 0 0 10428 0 0 0

Върбов листояд 0 20 20 0 0 0 0 0 0

Елшов листояд 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Листни въшки 34 0 34 0 0 0 0 0 0

Тополова петниста златка 764 0 764 0 0 743 614 0 0

Тополова зелена бронзовка 63 0 63 0 0 0 0 0 0

Малка тополова стъклянка 234 1265 1499 0 0 1503 42 0 0

Малък тополов сечко 231 1077 1308 0 0 1308 0 0 0

Нематоди 74 0 74 0 0 0 0 0 0

Болести по тополите, върбите и елшите 1136 623 1759 0 0 619 431 0 465

Дотихиза 115 188 303 0 0 188 0 0 0

Цитоспора 11 0 11 0 0 0 0 0 0

Некроза по кората на тополите 431 0 431 0 0 431 431 0 0

Съхнене на топола 242 417 659 0 0 0 0 0 447

Съхнене на върбата 337 0 337 0 0 0 0 0 0

Съхнене на елшата 0 18 18 0 0 0 0 0 18

Болести по горскоплодни 522 2676 3198 0 0 0 0 0 2628

Бактериоза 0 570 570 0 0 0 0 0 0

Съхнене на ореха 5 5 10 0 0 0 0 0 10

Съхнене на кестен 517 2101 2618 0 0 0 0 0 2618

Повреди от дивеч и гризачи 813 976 1789 0 0 1033 157 0 0

Повреди от дивеч /игл/ 455 13 468 0 0 22 157 0 0

Повреди от дивеча /шир/ 224 682 906 0 0 593 0 0 0

Мишевидни гризачи 134 281 415 0 0 418 0 0 0

Плевелна и паразитна растителност 1962 398 2360 0 0 318 636 0 1050

Чер имел 982 80 1062 0 0 0 0 0 1050

Плевели 980 318 1298 0 0 318 636 0 0

Повреди от абиотични фактори 28986 4714 33700 0 0 0 131 0 21388

Ветролом (игл.) 3327 1546 4873 0 0 0 0 0 4047

Ветролом (шир.) 7212 0 7212 0 0 0 0 0 6752

Ветровал (игл.) 5774 516 6290 0 0 0 64 0 2721

Ветровал (шир.) 1452 55 1507 0 0 0 0 0 695

Ветролом и ветровал (игл.) 1179 224 1403 0 0 0 0 0 1403

Ветролом и ветровал (шир.) 176 43 219 0 0 0 0 0 219

Снеголом (игл.) 5851 1082 6933 0 0 0 0 0 4597

Снеголом (шир.) 671 0 671 0 0 0 0 0 25

Снеговал (игл.) 561 0 561 0 0 0 0 0 83

Снеговал (шир.) 50 0 50 0 0 0 0 0 27

Снеголом и снеговал (игл.) 359 169 528 0 0 0 0 0 528

Снеголом и снеговал (шир.) 119 51 170 0 0 0 0 0 170

Слани 168 40 208 0 0 0 0 0 0

Съхнене от суша 1962 921 2883 0 0 0 0 0 0

Слънчев пригор 0 67 67 0 0 0 67 0 0

Градушка 121 0 121 0 0 0 0 0 121

Свлачище 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Горски пожари 82489 83942 166431 0 0 0 0 0 134156

Повреди от пожари - иглолистни 16968 39919 56887 0 0 0 0 0 51664

Повреди от пожари - широколистни 65521 44023 109544 0 0 0 0 0 82492

Антропогенен фактор 12 0 12 0 0 0 0 0 0

Механични повреди 12 0 12 0 0 0 0 0 0

Повреди в горски разсадници 2168 2220 4388 0 0 4438 395 0 0

Самотна борова листна оса 3 0 3 0 0 1 2 0 0

Листоврътки 5 0 5 0 0 5 0 0 0

Педомерки 3 0 3 0 0 3 0 0 0

Испанска муха 2 0 2 0 0 2 0 0 0

Тополов цигарджия 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Тополов листояд 190 30 220 0 0 221 0 0 0

Тополова нощенка 30 0 30 0 0 30 0 0 0

Тополов пъпкояд 10 0 10 0 0 10 0 0 0

Тополов молец 0 20 20 0 0 20 0 0 0

Листни въшки 67 22 89 0 0 90 0 0 0

Хермес 17 0 17 0 0 17 0 0 0

Зелен скакалец 9 0 9 0 0 9 0 0 0

Скакалци 4 0 4 0 0 4 0 0 0

Акациев семеяд 66 80 146 0 0 491 0 0 0

Лешников хоботник 0 5 5 0 0 5 0 0 0

Смърчов коренов хоботник 16 0 16 0 0 33 0 0 0

Малка тополова стъклянка 169 23 192 0 0 20 172 0 0

Малък тополов сечко 0 105 105 0 0 0 105 0 0

Кореногризещи вредители 93 212 305 0 0 319 0 0 0

Майски бръмбър 9 0 9 0 0 9 0 0 0

Сив червей (зимна нощенка) 0 40 40 0 0 40 0 0 0

Житен скоклю 0 20 20 0 0 20 0 0 0

Попово прасе 11 15 26 0 0 26 0 0 0

Сляпо куче 6 1 7 0 0 5 4 0 0

Къртица 4 0 4 0 0 3 0 0 0

Полягане на пониците 98 128 226 0 0 231 0 0 0

Кореново гниене 77 80 157 0 0 176 0 0 0

Сиво гниене 6 2 8 0 0 22 0 0 0

Изсипване иглиците на бора 18 9 27 0 0 41 0 0 0

Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) 14 10 24 0 0 49 0 0 0

Изсипване на иглиците по дугласката 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Катранена плесен 2 0 2 0 0 4 0 0 0

Брашнеста мана 37 18 55 0 0 59 0 0 0

Мани 13 0 13 0 0 13 0 0 0

Петна по листата 5 5 10 0 0 10 0 0 0

Кафяви петна по листата на тополите 0 120 120 0 0 120 0 0 0

Боров въртун 8 0 8 0 0 14 0 0 0

Ръжди по иглиците 6 0 6 0 0 12 0 0 0

Ръжди по тополите 139 20 159 0 0 159 0 0 0

Ръжди 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Некрози 5 0 5 0 0 5 0 0 0

Цитоспора 10 0 10 0 0 10 0 0 0

Некроза по кората на тополите 6 0 6 0 0 0 0 0 0

Рак по иглолистните 3 0 3 0 0 3 0 0 0

Плевели 604 1121 1725 0 0 1676 102 0 0

Повреди от дивеч /игл/ 2 0 2 0 0 2 0 0 0

Мишевидни гризачи 266 95 361 0 0 352 9 0 0

Ветролом (шир.) 5 0 5 0 0 0 0 0 0

Слани 25 5 30 0 0 34 1 0 0

Мразоизхвърляне 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Съхнене от суша 18 29 47 0 0 0 0 0 0

Слънчев пригор 75 0 75 0 0 60 0 0 0

Наводнение 5 0 5 0 0 0 0 0 0

Градушка 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Повреди от пороен дъжд 1 3 4 0 0 0 0 0 0

Всичко : 800983 170786 971769 15713 10049 24785 14288 19293 240946
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом