Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница3/6
Дата на преобразуване01.11.2012
Размер2.08 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iag.bg/data/docs/Prognoza2008.rtf
1   2   3   4   5   6

Тополов цигарджия 3834 122 3956 0 0 1940 0 0 0

ЛЗС Пловдив 3834 122 3956 0 0 1940 0 0 0

РУГ Kърджали 666 0 666 0 0 666 0 0 0

РУГ Пазарджик 418 0 418 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 2750 122 2872 0 0 1274 0 0 0

Тополов листояд 6376 2110 8486 0 0 10428 0 0 0

ЛЗС София 0 400 400 0 0 400 0 0 0

РУГ Берковица 0 105 105 0 0 105 0 0 0

РУГ Благоевград 0 295 295 0 0 295 0 0 0

ЛЗС Пловдив 1564 276 1840 0 0 1158 0 0 0

РУГ Kърджали 393 0 393 0 0 162 0 0 0

РУГ Пазарджик 132 121 253 0 0 121 0 0 0

РУГ Пловдив 895 155 1050 0 0 731 0 0 0

РУГ Стара Загора 144 0 144 0 0 144 0 0 0

ЛЗС Варна 4812 1434 6246 0 0 8870 0 0 0

РУГ Варна 0 63 63 0 0 63 0 0 0

РУГ Русе 4473 1371 5844 0 0 8468 0 0 0

РУГ Сливен 339 0 339 0 339 0 0 0

Върбов листояд 0 20 20 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 0 20 20 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 0 20 20 0 0 0 0 0 0

Елшов листояд 2 0 2 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 2 0 2 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Листни въшки 34 0 34 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 34 0 34 0 0 0 0 0 0

РУГ Стара Загора 34 0 34 0 0 0 0 0 0

Тополова петниста златка 764 0 764 0 0 743 614 0 0

ЛЗС Пловдив 764 0 764 0 0 743 614 0 0

РУГ Kърджали 680 0 680 0 0 680 614 0 0

РУГ Пловдив 84 0 84 0 0 63 0 0 0

Тополова зелена бронзовка 63 0 63 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 63 0 63 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 63 0 63 0 0 0 0 0 0

Малка тополова стъклянка 234 1265 1499 0 0 1503 42 0 0

ЛЗС Пловдив 230 1265 1495 0 0 1495 42 0 0

РУГ Kърджали 66 0 66 0 0 66 42 0 0

РУГ Пловдив 164 1265 1429 0 0 1429 0 0 0

ЛЗС Варна 4 0 4 0 0 8 0 0 0

РУГ Сливен 4 0 4 0 0 8 0 0 0

Малък тополов сечко 231 1077 1308 0 0 1308 0 0 0

ЛЗС Пловдив 231 1077 1308 0 0 1308 0 0 0

РУГ Пловдив 231 1077 1308 0 0 1308 0 0 0

Нематоди 74 0 74 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 74 0 74 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 74 0 74 0 0 0 0 0 0

Болести по тополите, върбите и елшите 1136 623 1759 0 0 619 431 0 465

Дотихиза 115 188 303 0 0 188 0 0 0

ЛЗС Пловдив 115 188 303 0 0 188 0 0 0

РУГ Пловдив 115 188 303 0 0 188 0 0 0

Цитоспора 11 0 11 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 11 0 11 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 11 0 11 0 0 0 0 0 0

Некроза по кората на тополите 431 0 431 0 0 431 431 0 0

ЛЗС Пловдив 431 0 431 0 0 431 431 0 0

РУГ Kърджали 431 0 431 0 0 431 431 0 0

Съхнене на топола 242 417 659 0 0 0 0 0 447

ЛЗС София 0 417 417 0 0 0 0 0 417

РУГ Кюстендил 0 3 3 0 0 0 0 0 3

РУГ Ловеч 0 414 414 0 0 0 0 0 414

ЛЗС Пловдив 39 0 39 0 0 0 0 0 30

РУГ Пловдив 39 0 39 0 0 0 0 0 30

ЛЗС Варна 203 0 203 0 0 0 0 0 0

РУГ Русе 203 0 203 0 0 0 0 0 0

Съхнене на върбата 337 0 337 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 337 0 337 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 337 0 337 0 0 0 0 0 0

Съхнене на елшата 0 18 18 0 0 0 0 0 18

ЛЗС София 0 18 18 0 0 0 0 0 18

РУГ Кюстендил 0 18 18 0 0 0 0 0 18

Болести по горскоплодни 522 2676 3198 0 0 0 0 0 2628

Бактериоза 0 570 570 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 0 570 570 0 0 0 0 0 0

РУГ Шумен 0 570 570 0 0 0 0 0 0

Съхнене на ореха 5 5 10 0 0 0 0 0 10

ЛЗС Варна 5 5 10 0 0 0 0 0 10

РУГ Варна 5 5 10 0 0 0 0 0 10

Съхнене на кестен 517 2101 2618 0 0 0 0 0 2618

ЛЗС София 517 2101 2618 0 0 0 0 0 2618

РУГ Благоевград 517 2101 2618 0 0 0 0 0 2618

Повреди от дивеч и гризачи 813 976 1789 0 0 1033 157 0 0

Повреди от дивеч /игл/ 455 13 468 0 0 22 157 0 0

ЛЗС София 80 0 80 0 0 0 80 0 0

РУГ Ловеч 80 0 80 0 0 0 80 0 0

ЛЗС Пловдив 375 13 388 0 0 22 77 0 0

РУГ Kърджали 65 13 78 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 105 0 105 0 0 0 77 0 0

РУГ Смолян 205 0 205 0 0 22 0 0 0

Повреди от дивеча /шир/ 224 682 906 0 0 593 0 0 0

ЛЗС София 0 196 196 0 0 196 0 0 0

РУГ София 0 196 196 0 0 196 0 0 0

ЛЗС Пловдив 114 0 114 0 0 0 0 0 0

РУГ Стара Загора 114 0 114 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 110 486 596 0 0 397 0 0 0

РУГ Варна 110 89 199 0 0 0 0 0 0

РУГ Сливен 0 397 397 0 0 397 0 0 0

Мишевидни гризачи 134 281 415 0 0 418 0 0 0

ЛЗС Варна 134 281 415 0 0 418 0 0 0

РУГ Варна 130 281 411 0 0 411 0 0 0

РУГ Сливен 4 0 4 0 0 7 0 0 0

Плевелна и паразитна растителност 1962 398 2360 0 0 318 636 0 1050

Чер имел 982 80 1062 0 0 0 0 0 1050

ЛЗС Варна 982 80 1062 0 0 0 0 0 1050

РУГ Бургас 713 80 793 0 0 0 0 0 781

РУГ Варна 269 0 269 0 0 0 0 0 269

Плевели 980 318 1298 0 0 318 636 0 0

ЛЗС Варна 980 318 1298 0 0 318 636 0 0

РУГ Варна 980 318 1298 0 0 318 636 0 0

Повреди от абиотични фактори 28986 4714 33700 0 0 0 131 0 21388

Ветролом (игл.) 3327 1546 4873 0 0 0 0 0 4047

ЛЗС Пловдив 3291 1546 4837 0 0 0 0 0 4011

РУГ Kърджали 19 0 19 0 0 0 0 0 19

РУГ Пазарджик 238 1452 1690 0 0 0 0 0 1579

РУГ Пловдив 611 30 641 0 0 0 0 0 0

РУГ Смолян 2349 0 2349 0 0 0 0 0 2349

РУГ Стара Загора 74 64 138 0 0 0 0 0 64

ЛЗС Варна 36 0 36 0 0 0 0 0 36

РУГ Сливен 36 0 36 0 0 0 0 0 36

Ветролом (шир.) 7212 0 7212 0 0 0 0 0 6752

ЛЗС Пловдив 871 0 871 0 0 0 0 0 411

РУГ Пловдив 473 0 473 0 0 0 0 0 13

РУГ Смолян 398 0 398 0 0 0 0 0 398

ЛЗС Варна 6341 0 6341 0 0 0 0 0 6341

РУГ Сливен 6341 0 6341 0 0 0 0 0 6341

Ветровал (игл.) 5774 516 6290 0 0 0 64 0 2721

ЛЗС София 631 325 956 0 0 0 0 0 956

РУГ Велико Търново 631 325 956 0 0 0 0 0 956

ЛЗС Пловдив 4746 191 4937 0 0 0 64 0 1368

РУГ Пазарджик 828 0 828 0 0 0 0 0 795

РУГ Пловдив 3438 177 3615 0 0 0 0 0 267

РУГ Смолян 346 0 346 0 0 0 64 0 252

РУГ Стара Загора 134 14 148 0 0 0 0 0 54

ЛЗС Варна 397 0 397 0 0 0 0 0 397

РУГ Сливен 390 0 390 0 0 0 0 0 390

РУГ Шумен 7 0 7 0 0 0 0 0 7

Ветровал (шир.) 1452 55 1507 0 0 0 0 0 695

ЛЗС София 0 25 25 0 0 0 0 0 25

РУГ София 0 25 25 0 0 0 0 0 25

ЛЗС Пловдив 1396 30 1426 0 0 0 0 0 614

РУГ Пловдив 745 0 745 0 0 0 0 0 0

РУГ Смолян 50 0 50 0 0 0 0 0 50

РУГ Стара Загора 601 30 631 0 0 0 0 0 564

ЛЗС Варна 56 0 56 0 0 0 0 0 56

РУГ Сливен 56 0 56 0 0 0 0 0 56
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом