Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница2/6
Дата на преобразуване01.11.2012
Размер2.08 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iag.bg/data/docs/Prognoza2008.rtf
1   2   3   4   5   6

Съхнене на дуглазката 277 120 397 0 0 0 0 0 367

ЛЗС София 117 45 162 0 0 0 0 0 162

РУГ Кюстендил 2 45 47 0 0 0 0 0 47

РУГ Ловеч 115 0 115 0 0 0 0 0 115

ЛЗС Пловдив 96 75 171 0 0 0 0 0 141

РУГ Пловдив 96 75 171 0 0 0 0 0 141

ЛЗС Варна 64 0 64 0 0 0 0 0 64

РУГ Сливен 64 0 64 0 0 0 0 0 64

Съхнене на лиственицата 1 6 7 0 0 0 0 0 7

ЛЗС София 1 6 7 0 0 0 0 0 7

РУГ Ловеч 1 6 7 0 0 0 0 0 7

Насекомни вредители по широколистните гори 336683 11001 347684 1371 6089 328 0 0 0

Гъботворка 90184 1371 91555 1371 0 0 0 0 0

ЛЗС София 89725 0 89725 0 0 0 0 0 0

РУГ Берковица 4350 0 4350 0 0 0 0 0 0

РУГ Велико Търново 40713 0 40713 0 0 0 0 0 0

РУГ Ловеч 13370 0 13370 0 0 0 0 0 0

РУГ София 31292 0 31292 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 459 0 459 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 459 0 459 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 0 1371 1371 1371 0 0 0 0 0

РУГ Сливен 0 1371 1371 1371 0 0 0 0 0

Златозадка 326 0 326 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 326 0 326 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 326 0 326 0 0 0 0 0 0

Листоврътки 15351 316 15667 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 15351 316 15667 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 14028 0 14028 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 1323 316 1639 0 0 0 0 0 0

Педомерки 18113 88 18201 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 17564 88 17652 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 10558 0 10558 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 7006 88 7094 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 549 0 549 0 0 0 0 0 0

РУГ Сливен 549 0 549 0 0 0 0 0 0

Педомерки и листоврътки 211887 9060 220947 0 6089 0 0 0 0

ЛЗС София 162796 0 162796 0 0 0 0 0 0

РУГ Берковица 27600 0 27600 0 0 0 0 0 0

РУГ Благоевград 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0

РУГ Велико Търново 6920 0 6920 0 0 0 0 0 0

РУГ Кюстендил 80312 0 80312 0 0 0 0 0 0

РУГ Ловеч 4660 0 4660 0 0 0 0 0 0

РУГ София 29304 0 29304 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 28515 9045 37560 0 6089 0 0 0 0

РУГ Kърджали 2261 0 2261 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 26183 7601 33784 0 6089 0 0 0 0

РУГ Пловдив 71 1444 1515 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 20576 15 20591 0 0 0 0 0 0

РУГ Варна 641 0 641 0 0 0 0 0 0

РУГ Русе 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0

РУГ Сливен 2967 0 2967 0 0 0 0 0 0

РУГ Шумен 15168 15 15183 0 0 0 0 0 0

Буков скоклю 237 0 237 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 237 0 237 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 237 0 237 0 0 0 0 0 0

Махалебков молец 219 0 219 0 0 157 0 0 0

ЛЗС Варна 219 0 219 0 0 157 0 0 0

РУГ Варна 219 0 219 0 0 157 0 0 0

Въшки 0 166 166 0 0 166 0 0 0

ЛЗС Пловдив 0 166 166 0 0 166 0 0 0

РУГ Пловдив 0 166 166 0 0 166 0 0 0

Листни въшки 5 0 5 0 0 5 0 0 0

ЛЗС Пловдив 5 0 5 0 0 5 0 0 0

РУГ Kърджали 5 0 5 0 0 5 0 0 0

Щитоносна въшка (игл.) 361 0 361 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 361 0 361 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 361 0 361 0 0 0 0 0 0

Болести по широколистните гори 58401 16771 75172 0 0 0 0 0 56558

Чер имел 403 0 403 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 403 0 403 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 403 0 403 0 0 0 0 0 0

Съхнене на дъба 35611 14317 49928 0 0 0 0 0 40345

ЛЗС София 5692 13740 19432 0 0 0 0 0 19432

РУГ Благоевград 0 1517 1517 0 0 0 0 0 1517

РУГ Кюстендил 1827 58 1885 0 0 0 0 0 1885

РУГ Ловеч 959 0 959 0 0 0 0 0 959

РУГ София 2906 12165 15071 0 0 0 0 0 15071

ЛЗС Пловдив 10045 0 10045 0 0 0 0 0 2685

РУГ Kърджали 961 0 961 0 0 0 0 0 939

РУГ Пазарджик 598 0 598 0 0 0 0 0 598

РУГ Пловдив 7443 0 7443 0 0 0 0 0 1107

РУГ Смолян 41 0 41 0 0 0 0 0 41

РУГ Стара Загора 1002 0 1002 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 19874 577 20451 0 0 0 0 0 18228

РУГ Бургас 7455 205 7660 0 0 0 0 0 6681

РУГ Варна 2803 40 2843 0 0 0 0 0 2843

РУГ Русе 62 0 62 0 0 0 0 0 62

РУГ Сливен 6215 332 6547 0 0 0 0 0 6547

РУГ Шумен 3339 0 3339 0 0 0 0 0 2095

Съхнене на цера 11386 1032 12418 0 0 0 0 0 8622

ЛЗС Варна 11386 1032 12418 0 0 0 0 0 8622

РУГ Бургас 21 0 21 0 0 0 0 0 21

РУГ Варна 4773 1032 5805 0 0 0 0 0 5805

РУГ Русе 1974 0 1974 0 0 0 0 0 674

РУГ Сливен 1702 0 1702 0 0 0 0 0 1702

РУГ Шумен 2916 0 2916 0 0 0 0 0 420

Съхнене на червения дъб 151 0 151 0 0 0 0 0 151

ЛЗС Варна 151 0 151 0 0 0 0 0 151

РУГ Варна 138 0 138 0 0 0 0 0 138

РУГ Русе 13 0 13 0 0 0 0 0 13

Съхнене на бука 6983 1157 8140 0 0 0 0 0 4580

ЛЗС София 2481 1157 3638 0 0 0 0 0 3638

РУГ Кюстендил 305 16 321 0 0 0 0 0 321

РУГ София 2176 1141 3317 0 0 0 0 0 3317

ЛЗС Пловдив 2414 0 2414 0 0 0 0 0 161

РУГ Пловдив 2414 0 2414 0 0 0 0 0 161

ЛЗС Варна 2088 0 2088 0 0 0 0 0 781

РУГ Варна 83 0 83 0 0 0 0 0 83

РУГ Сливен 84 0 84 0 0 0 0 0 84

РУГ Шумен 1921 0 1921 0 0 0 0 0 614

Съхнене на акация 538 36 574 0 0 0 0 0 551

ЛЗС София 507 36 543 0 0 0 0 0 543

РУГ Ловеч 507 10 517 0 0 0 0 0 517

РУГ София 0 26 26 0 0 0 0 0 26

ЛЗС Варна 31 0 31 0 0 0 0 0 8

РУГ Шумен 31 0 31 0 0 0 0 0 8

Съхнене на липата 375 0 375 0 0 0 0 0 375

ЛЗС Варна 375 0 375 0 0 0 0 0 375

РУГ Варна 164 0 164 0 0 0 0 0 164

РУГ Русе 211 0 211 0 0 0 0 0 211

Съхнене на ясена 388 141 529 0 0 0 0 0 525

ЛЗС София 0 10 10 0 0 0 0 0 10

РУГ Ловеч 0 10 10 0 0 0 0 0 10

ЛЗС Пловдив 4 0 4 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 4 0 4 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 384 131 515 0 0 0 0 0 515

РУГ Варна 250 131 381 0 0 0 0 0 381

РУГ Русе 134 0 134 0 0 0 0 0 134

Съхнене на явора 52 46 98 0 0 0 0 0 46

ЛЗС Варна 52 46 98 0 0 0 0 0 46

РУГ Варна 0 46 46 0 0 0 0 0 46

РУГ Шумен 52 0 52 0 0 0 0 0 0

Съхнене на габъра 2352 21 2373 0 0 0 0 0 1285

ЛЗС София 0 21 21 0 0 0 0 0 21

РУГ София 0 21 21 0 0 0 0 0 21

ЛЗС Пловдив 80 0 80 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 80 0 80 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 2272 0 2272 0 0 0 0 0 1264

РУГ Русе 72 0 72 0 0 0 0 0 72

РУГ Шумен 2200 0 2200 0 0 0 0 0 1192

Съхнене на кел.габър 162 0 162 0 0 0 0 0 57

ЛЗС Варна 162 0 162 0 0 0 0 0 57

РУГ Шумен 162 0 162 0 0 0 0 0 57

Съхнене на бряста 0 9 9 0 0 0 0 0 9

ЛЗС Варна 0 9 9 0 0 0 0 0 9

РУГ Варна 0 9 9 0 0 0 0 0 9

Съхнене на горскоплодни 0 12 12 0 0 0 0 0 12

ЛЗС Варна 0 12 12 0 0 0 0 0 12

РУГ Шумен 0 12 12 0 0 0 0 0 12

Насекомни вредители по тополите, върбите и елшите 11843 4594 16437 0 0 16053 656 0 0

Брезов цигарджия 231 0 231 0 0 131 0 0 0

ЛЗС Пловдив 231 0 231 0 0 131 0 0 0

РУГ Пловдив 231 0 231 0 0 131 0 0 0
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом