Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница1/3
Дата на преобразуване01.11.2012
Размер348.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-345_bg.doc
  1   2   3СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
12800/1/12 REV 1

(OR. en)

PRESSE 345

PR CO 45

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3183-то заседание на Съвета

Външни работи

Брюксел, 23 юли 2012 г.

Председател Г-жа Катрин Аштън
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът обсъди развоя на събитията в региона на южното съседство на ЕС, и по специално в Сирия и Либия. Той категорично осъди непрекъснато нарастващата употреба на сила от страна на сирийския режим. Още веднъж Съветът прикани настойчиво сирийския режим веднага да прекрати убийствата на цивилни граждани, да изтегли сирийската армия от обсадените градове и да даде възможност за мирен преход. В отговор на ескалиращото насилие Съветът засили прилагането на оръжейното ембарго на ЕС спрямо Сирия, както и санкциите срещу сирийския режим.

По отношение на Либия Съветът приветства плуралистичното и като цяло мирно протичане на изборите за Общ национален конгрес на 7 юли 2012 г. Съветът отправи сърдечен поздрав към либийския народ за достигането на този важен етап в протичащия преход. Освен това Съветът отново изтъкна готовността на ЕС да предостави по-нататъшна помощ за Либия, по-специално в сферата на сигурността и управлението на границите.

Съветът направи преглед на обстановката в Судан и Южен Судан, една година след независимостта на Южен Судан. Съветът заяви отново силната си подкрепа за цялостното и безусловно изпълнение на пътната карта на Африканския съюз за разрешаването на конфликтите между двете държави след отделянето. Това ще открие много по-положителна перспектива пред двете страни.

Съветът изрази загрижеността си от влошаването на положението в Мали и отрицателното му въздействие върху мира и стабилността в региона и в международен план. Съветът прикани върховния представител и Комисията да отправят предложения с оглед на постепенното възобновяване на сътрудничеството за развитие и на предвиждането на подкрепа за евентуално разполагане в Мали на добре подготвени сили за стабилизиране по линия на Икономическата общност на Западноафриканските държави, с мандат от Съвета за сигурност на ООН и съгласувано с правителството на националното единство и с Африканския съюз.

Съветът приветства постигнатия напредък по общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) след заключенията на Съвета на 1 декември 2011 г., по-специално предстоящото стартиране на три нови мисии по линия на ОПСО, както и продължаващото планиране на подкрепата на ЕС за сигурността на границите в Либия. Освен това Съветът подчерта конкретното въздействие на място на мисиите и операциите по линия на ОПСО.

И накрая, Съветът бе насърчен от постигнатия напредък в изпълнението на Глобалното политическо споразумение (ГПС) в Зимбабве. Съветът изрази съгласие, че тези мерки оправдават незабавното преустановяване на мерките, които се прилагаха по силата на член 96 от Споразумението от Котону. Това ще позволи на ЕС да работи пряко с правителството на националното единство за разработване на нови програми за подпомагане.
СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Южно съседство Error: Reference source not found

Судан и Южен Судан Error: Reference source not found

Мали / Сахел Error: Reference source not found

Демократична република Конго Error: Reference source not found

Обща политика за сигурност и отбрана Error: Reference source not found

Източно партньорство Error: Reference source not found

Китай Error: Reference source not found

Енергетика и външна политика Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Процес на приключване на прехода в Сомалия Error: Reference source not found

 • Ливан Error: Reference source not found

 • Зимбабве Error: Reference source not found

 • Конвенция за биологични и токсични оръжия Error: Reference source not found

 • Отношения с бившата югославска република Македония Error: Reference source not found

 • Отношения с Израел Error: Reference source not found

 • Общо събрание на Организацията на обединените нации Error: Reference source not found

 • Сътрудничество със Съвета на Европа Error: Reference source not found

 • Отношения с Йордания Error: Reference source not found

 • Близкият изток — зона, свободна от оръжия за масово унищожение Error: Reference source not found

 • Борба с разпространението на балистични ракети Error: Reference source not found

 • Стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение Error: Reference source not found

 • Предотвратяване на незаконната търговия с малки оръжия и леко въоръжение Error: Reference source not found

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Сътрудничество с Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията Error: Reference source not found

 • Статут на споразуменията за мисии Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

 • Преразпределяне на средства в рамките на 10-ия Европейски фонд за развитие Error: Reference source not found

 • Финансови вноски в Европейския фонд за развитие Error: Reference source not found

 • Конвенция за продоволственото подпомагане Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Финансова помощ за Испания Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • ЕС—Украйна — издаване на визи Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Върховен представител

Г-жа Катрин АШТЪН Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Белгия:

Г-н Didier REYNDERS Заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпроси

България:

Г-н Николай МЛАДЕНОВ Министър на външните работи

Чешка република:

Г-н Karel SCHWARZENBERG Първи заместник министър-председател и министър на външните работи

Дания:

Г-н Villy SØVNDAL Министър на външните работи

Германия:

Г-н Michael G. LINK Държавен министър, Федерално министерство на външните работи на Германия

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Ирландия:

Г-жа Lucinda CREIGHTON Заместник-министър по европейските въпроси (кабинет на министър-председателя и Министерство на външните работи и търговията)

Гърция:

Г-н Dimitrios KOURKOULAS Държавен секретар за външните работи

Испания:

Г-н Gonzalo DE BENITO SECADES Държавен секретар за външните работи

Франция:

Г-н Laurent FABIUS Министър на външните работи

Италия:

Г-н Giulio TERZI DI SANT'AGATA Министър на външните работи

Кипър:

Г-жа Erato KOZAKOU-MARСOULLIS Министър на външните работи

Латвия:

Г-н Edgars RINKĒVIČS Министър на външните работи

Литва:

Г-н Audronius AŽUBALIS Министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работи

Унгария:

Г-н János MARTONYI Министър на външните работи

Малта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Нидерландия:

Г-н Uri ROSENTHAL Министър на външните работи

Австрия:

Г-н Michaеl SPINDELEGGER Вицеканцлер и Федерален министър на европейските и международните въпроси

Полша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работи

Португалия:

Г-н Paulo PORTAS Държавен министър, министър на външните работи

Румъния:

Г-н Andrei MARGA Министър на външните работи

Словения:

Г-н Karl Viktor ERJAVEC Заместник министър-председател, министър на външните работи

Словакия:

Г-н Miroslav LAJČÁK Министър на външните работи

Финландия:

Г-н Erkki TUOMIOJA Министър на външните работи

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Обединено кралство:

Г-н William HAGUE Първи министър, министър на външните работи и по въпросите на Британската общност


Комисия:

Г-н Щефан ФЮЛЕ Член

Г-н Андрис ПИЕБАЛГС Член

Г-жа Кристалина ГЕОРГИЕВА Член

Г-н Гюнтер ЙОТИНГЕР Член


Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-жа Vesna PUSIĆ Министър на външните работи и европейските въпроси

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Южно съседство

Съветът обсъди обстановката в региона на южното съседство на ЕС, и по-специално в Сирия, Либия и Египет.

Сирия

Съветът прие следните заключения:

"1. „1. ЕС подкрепя сирийския народ в този критичен момент в неговата мирна и смела борба за свобода, достойнство, демокрация и права на човека. ЕС изразява възмущението си от потресаващите убийства в село Тремсех на 12 юли 2012 г. Той категорично осъжда непрекъснато нарастващата употреба на сила от страна на режима, включително използването на тежка артилерия и бомбардировки срещу населени места в явно нарушение на задълженията му съгласно плана Анан и резолюции 2042 и 2043 на Съвета за сигурност на ООН. ЕС призовава за незабавно международно независимо разследване. ЕС приканва настойчиво сирийския режим веднага да прекрати убийствата на цивилни граждани, да изтегли сирийската армия от обсадените градове и да даде възможност за мирен преход в името на доброто на страната. Международното хуманитарно право трябва да се спазва от всички. ЕС е дълбоко загрижен от нарастващото напоследък насилие, включително в Дамаск, което показва спешната необходимост от политически преход, който да отговори на демократичните стремежи на сирийския народ и да върне стабилността в Сирия. ЕС остава ангажиран със суверенитета, независимостта, националното единство и териториалната цялост на Сирия.

2. ЕС остава дълбоко загрижен във връзка с разпространението на последиците от сирийската криза в съседните страни по отношение на сигурността и стабилността. Той призовава сирийския режим да зачита териториалната цялост и суверенитета на съседните държави. Бруталните действия на режима доведоха до трагични последици в Сирия и имат сериозно отражение в съседните страни.

3. Европейският съюз припомня пълната си подкрепа за мисията на съвместния специален пратеник на ООН и на Лигата на арабските държави Кофи Анан и за неговия план от шест точки, който трябва да бъде изпълнен. ЕС оценява високо резултатите от срещата на Групата за действие в Женева от 30 юни 2012 г. и по специално призива за създаването на преходен правителствен орган с пълна изпълнителна власт, съставен от представители на опозицията и на правителството и сформиран по взаимно съгласие. ЕС насърчава Кофи Анан да продължи да работи за изпълнението на този план за преход, включително заедно с Групата за действие, и приканва настойчиво всички страни в конфликта да подкрепят тези усилия.

ЕС оценява високо и резултатите от третата среща на Групата на приятелите на сирийския народ от 6 юли в Париж, която събра заедно повече от 100 държави и организации и демонстрира растящия консенсус сред международната общност в полза на демократичния преход в Сирия, и очаква свикването на следващата среща на групата.

ЕС подчертава, че онези, чието присъствие би подкопало прехода, следва да бъдат изключени и че в това отношение президентът Асад няма място в бъдещето на Сирия.

4. ЕС изразява дълбоко съжаление, че Съветът за сигурност на ООН не успя да постигне съгласие по резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да одобри комюникето на Групата за действие и да предвиди мерки за налагане на спазването на плана Анан съгласно член 41 от Устава на ООН. ЕС изразява съжаление, че по този начин Съветът за сигурност на ООН не успя да изпълни отговорностите си и да подкрепи усилията на съвместния специален пратеник. ЕС настоява за единни действия от всички членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия и Китай, за да се окаже по-солиден и ефективен натиск и да се гарантира, че ще има сериозни последици, ако предишните решения на Съвета за сигурност на ООН продължават да не се спазват.

5. ЕС приветства решението за подновяване на мандата на UNSMIS за последен срок от 30 дни, като отчита препоръките на генералния секретар на ООН за реорганизация на мисията и като взема предвид оперативните последици от все по опасната обстановка със сигурността в Сирия. ЕС припомня, че сирийските власти носят отговорност за сигурността и безопасността на мисията. ЕС е готов да предостави необходимата подкрепа, за да гарантира успеха на мисията за наблюдение.

6. ЕС остава дълбоко загрижен във връзка със състоянието на правата на човека и нарушенията на международното хуманитарно право в Сирия. Систематичните и масови нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени от режима, показват пълно незачитане на правата на човека. ЕС е загрижен и поради неотдавнашните съобщения за предполагаемото използване на касетъчни боеприпаси срещу цивилното население. ЕС потвърждава подкрепата си за Независимата международна анкетна комисия за Сирия и нейните разследвания на предполагаемите нарушения на международното право в областта на правата на човека с цел да се потърси отговорност от виновниците за тези нарушения, включително за тези,

които могат да бъдат определени като престъпления срещу човечеството. ЕС припомня, че на всички виновници за масовите, систематични и груби нарушения на правата на човека трябва да бъде потърсена отговорност. ЕС приветства приетата на 6 юли резолюция на Съвета на ООН по правата на човека относно състоянието на човешките права в Сирия.

7. Като припомня, че сирийските власти носят главната отговорност за сегашната криза, ЕС предупреждава срещу по-нататъшната милитаризация на конфликта и сблъсъците между религиозните общности, което може само да причини допълнителни страдания на Сирия и да доведе до трагични последици за региона.

Във връзка с това ЕС изразява загриженост за закрилата на цивилното население, особено на уязвимите групи и религиозни общности. ЕС е загрижен и поради притока на оръжие в Сирия. Ето защо ЕС призовава всички държави да се въздържат от доставяне на оръжие в страната. ЕС е сериозно обезпокоен от потенциалната употреба на химическо оръжие в Сирия.

8. ЕС оценява високо Националния пакт и Общата политическа идея за прехода в Сирия, които бяха заявени след конференцията на сирийската опозиция, проведена под егидата на Арабската лига в Кайро на 2—3 юли, и насърчава всички групи да продължат да участват в този процес. ЕС продължава да приканва настойчиво всички опозиционни групи да загърбят различията си, да се споразумеят за набор от общи принципи и да започнат да работят за приобщаващ, законен и мирен преход в Сирия. ЕС приканва настойчиво всички опозиционни групи да продължат да подкрепят усилията на Анан и да имат готовност да поемат ръководна роля и да се ангажират с плана за преход, изготвен от Групата за действие за Сирия на 30 юни. В обновена Сирия трябва да има място за всички сирийци, които да упражняват еднакви права, независимо от своя произход, принадлежност, религия, убеждения и пол.

9. ЕС отбелязва положително началото на изпълнението на плана за хуманитарен отговор в Сирия, което беше потвърдено от четвъртия сирийски хуманитарен форум на 16 юли. Въпреки това, предвид влошаващата се хуманитарна обстановка в страната, ЕС призовава всички страни да осигурят пълен и безопасен достъп на хуманитарните работници, тъй като хуманитарните усилия трябва допълнително да се увеличат, да спазват международното хуманитарно право, включително зачитането на правата и закрилата на цивилното население, и да улеснят осъществяването на хуманитарни паузи,

за да може да се доставя безопасно хуманитарната помощ. ЕС е готов да предложи допълнителна подкрепа, включително финансова, за да помогне на съседните страни, включително Ливан и Йордания, да приемат нарастващия брой сирийски бежанци, бягащи от насилието в Сирия. ЕС ще увеличи хуманитарната си помощ за сирийците, включително за вътрешно разселените лица и бежанци, и призовава всички държави да направят същото.

10. ЕС одобри днес списък с имената на нови лица и образувания, подлежащи на ограничителни мерки, по-специално членове на армията, разузнавателните служби и службите за сигурност, пряко замесени в репресиите срещу цивилното население. ЕС постигна съгласие и относно мерки за засилване на прилагането на оръжейното си ембарго. ЕС ще следва политиката си за налагане на допълнителни мерки, насочени срещу режима, а не срещу цивилното население, докато репресиите продължават. ЕС ще продължи също да приканва настойчиво международната общност да се присъедини към усилията му, като предприеме стъпки за прилагането и спазването на ограничителни мерки срещу сирийския режим и неговите поддръжници. Във връзка с това ЕС приветства третото заседание на Международната група за санкции, което се проведе в Доха на 19 юли. Той призовава всички сирийци да се разграничат от репресивната политика на режима, за да се улесни провеждането на политически преход. В това отношение ЕС приветства неотдавнашните случаи на разграничили се от режима високопоставени лица.

11. ЕС припомня, че е готов, веднага щом започне истински демократичен преход, да развива ново и амбициозно партньорство със Сирия във всички области от взаимен интерес, включително чрез мобилизиране на помощ, укрепване на търговските и икономическите отношения и подкрепа за правосъдието в условията на преход и за политическия преход.“

В отговор на ескалиращото насилие в Сирия Съветът засили прилагането на оръжейното ембарго на ЕС спрямо Сирия, както и санкциите срещу сирийския режим. За повече подробности вж. съобщение за печата 12776/12.

  1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом