Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми
ИмеКласна работа на клас № старобългарската литература има за теми
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер42.67 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://belklasblog.files.wordpress.com/2010/09/d0bad0bed0bdd182d180d0bed0bbd0bdd0b0-d180d0b0d0b1
КЛАСНА РАБОТА

на…………………………………………………………., клас……………..,№………..


1.СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ИМА ЗА ТЕМИ :

а/животът на библейски личности; б/делата на съвременници, допринесли за развитието на славяните и българите; в/участта на народа ни под робство. 1 Т

2.ВОДЕЩИ ЖАНРОВЕ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА СА:

а/ода, поема, роман, повест; б/жития, молитви, похвални слова, апокрифи; в/митове, трагедии, комедии, песни. 1 Т

3.ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА СА:

а/Софокъл, Есхил, Омир, Сафо; б/Вазов, Ботев, Войников, Друмев; в/Ч. Храбър, К. Преславски, Кл. Охридски, К.Философ. 1 Т

4.СВЪРЖЕТЕ ИМЕНАТА НА КНИЖОВНИЦИТЕ С ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ!

Константин Кирил „Азбучна молитва”

Климент Охридски „Проглас към Евангелието”

Черноризец Храбър „Панонски легенди”

Константин Преславски „За буквите” 4 Т

5.ПОПЪЛНЕТЕ ТАБЛИЦАТА:


ГОДИНА ИЛИ ВЕК

СЪБИТИЕ

ЛИЧНОСТ/И

885/6863855Х. ВЕК8 Т

6.НАЧЕРТАЙТЕ ДИАГРАМА НА ПЪТЯ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПОДХОДЯЩИТЕ „КЛЮЧОВИ” ДУМИ ЗА ОБЯСНЕНИЯ!

РЕЧНИК:СМЪРТТА НА МЕТОДИЙ; РОБИ; НЕМСКО ДУХОВЕНСТВО; ИМПЕРАТОР ВАСИЛИЙ; УНИЩОЖЕНА СЛАВЯНСКА ЦЪРКВА,ЦАРИГРАД, СЪРБИЯ, БОРИС, БЪЛГАРИЯ, ЗАТВОР, ВЕНЕЦИЯ.

7.КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ КАЧЕСТВА НЕ Е ПРИСЪЩО НА КИРИЛ СПОРЕД ПРОСТРАННОТО МУ ЖИТИЕ?

а/високообразован, любознателен, упорит, борбен; б/познава много добре Библията; бяга от светския живот, склонен към размисъл, виртуозен оратор;

в/отдаден на личните си страсти, интереси, изолиран от проблемите на народа си, съгласен с тезите на триезичниците.

8.РАЗТЪЛКУВАЙТЕ СКРИТИЯ СМИСЪЛ НА ЗАГЛАВИЕТО „ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО”/ОГРАДЕТЕ ГРЕШНОТО ТВЪРДЕНИЕ!/

а/оповестяване на висок глас, че славяните имат вече своя азбука и могат да четат и пишат на собствения си език;

б/разпространение на вестта, че библейските книги могат да се възприемат и богослужението да се извършва на майчиния език;

в/обръщение към Матей, Марко, Лука, Йоан. 2 Т

9.КЪМ КОЙ ЖАНР СЕ ПРИЧИСЛЯВА ТВОРБАТА?

а/поучително слово/ораторки жанр/; б/кратко житие/проза/; в/извънкултова декламационна поезия.

10.КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕТО?

а/към защитниците на триезичната ерес; б/към църковните служители; в/към всички славяни, целия славянски народ.

11.В НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО СЕ ВЪВЕЖДА ОБРАЗА НА:

а/свети Павел; б/Исус Христос; в/четиримата евангелисти.

12. ИЗТЪКНЕТЕ 3 ОТ ЗНАЧЕНИЯТА НА БУКВЕНОТО СЛОВО СПОРЕД ТВОРБАТА!

а/…………………………….
13.ЦИТИРАЙТЕ СТИХОВЕТЕ, СЪДЪРЖАЩИ АВТОРОВАТА ИДЕЯ !
14.ПОВТОРЕНИЕТО В НАЧАЛОТО НА НЯКОЛКО СТИХА НА ДУМАТА…………………………/Запишете я!/ СЕ НАРИЧА:

а/метафора; б/анафора; в/акростих.

15.КОЕ ОТ ТВЪРДЕНИЯТА ЗА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ НЕ Е ВЯРНО?

а/отличен преводач един от учениците на Методий; б/висш държавник в двора на цар Симеон; в/епископ, богослов, талантлив религиозен поет.

16.ПРОИЗВЕДЕНИЕТО Е НАРЕЧЕНО „АЗБУЧНА МОЛИТВА”, ЗАЩОТО:

а/съдържа азбучни истини за християнската вяра; б/началните букви от всеки стих образуват глаголическата азбука; в/прославя създаването на българската азбука.17.ПРЕПИШЕТЕ 5 ЦИТАТА , КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ МОЛИТВИ НА ЛИРИЧЕСКИЯ ГОВОРИТЕЛ КЪМ КЪМ ВСЕВИШНИЯ


18.КЪМ КОГО СЕ ОБРЪЩА ЛИРИЧЕСКИЯТ ГОВОРИТЕЛ В „АЗБУЧНА МОЛИТВА” И ЗАЩО?

а/към славяните, за да им каже, че имат вече писменост; б/към Бога, за да поиска сили да обяснява, разпространява новата религия на старобълг. език; в/към триезичниците, за да им съобщи, че могат да славят Господ и на друг език.


19.КОЯ МЕТАФОРА ОТ „АЗБУЧНА МОЛИТВА” ИЗРАЗЯВА ИДЕЯТА ЗА РЕВОЛЮЦИОНЕН СКОК, ЗА НОВИЯ ЕТАП В ЖИВОТА НА СЛАВЯНИТЕ?/НАПИШЕТЕ СТИХА!/

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20.ЗАЩО ТВОРЕЦЪТ ИСКА ДА ПОЛУЧИ „ХЕРУВИМСКА СИЛА”?ПОСОЧЕТЕ НЕТОЧНИЯ ОТГОВОР!

а/поетът се стреми към тяхната чистота на ума и душата ; б/херувимите и серафимите са висши небесни същества, най-близо до Бога, и са час от небесното войнство; за да се пренесе в небесните селения на крилете на херувимите.

21.ЛИРИЧЕСКИЯТ ГОВОРИТЕЛ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ТРИТЕ РАВНОПОСТАВЕНИ ЛИЦА НА БОЖЕСТВЕНАТА СЪЩНОСТ, МЕЖДУ КОИТО НЕ Е:

а/Светия Дух; б/Божията майка; в/ Бог Отец; г/Божия Син. 22.ОБЯСНЕТЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМИТЕ И СЛОВОСЪЧЕТАНИЯТА:

а/Св. Седмочисленици………………………………………………………………………..

б/акростих……………………………………………………………………………………

в/кирилица……………………………………………………………………………………

г/канон…………………………………………………………………………………………

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ : 50

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОЦЕНКАТА: X . 4 + 2 =

50

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Свързани:

Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconТеми, учебно
Особености и организация на обучението по бел в клас. Критерии за оценяване. Какво ще учим по български език и литература в осми...
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconТетрадки, пособия и помагала за първи клас
Бел /Български език и литература/-5 тетрадки с тесни и широки редове -1 за работа в клас и 1 за домашна работа
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconПрограма за изпита по старобалгарска литература за докторантски изпит
...
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconКласна работа клас
Всичко в митовете се приема като Митовете по-късно стават основа на различните религии и се срещат в техните писания, които за християните...
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconОбразът на словото в старобългарската литература ( „Проглас към Евангелието", „Азбучни молитви", „За буквите" ) План за съчинение
Образът на словото в старобългарската литература ( „Проглас към Евангелието”, „Азбучни молитви”, „За буквите” )
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconЛитература е "свидетелят"
Увод : Старобългарската литература е “свидетелят” и знакът на превратностите в българската културно историческа съдба. Тя познава...
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconЛитература за седми клас българска литература
Стоянова, Кристиана. Помагало по български език и литература за седми клас : Тестове
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ангелов, Боню Ст.: Из историята на старобългарската и възрожденска литература, Наука и изкуство, София 1977
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconКласна работа-тест за живота и творчеството на яворов на клас №
Стара Загора. Известен е не само като автор на стихотворения, но и на Първите си творби изпраща в сп.”Мисъл”, което е редактирано...
Класна работа на клас № старобългарската литература има за теми iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом