С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб
ИмеС34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб
страница2/6
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер414 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.thorax-bg.com/uploads/KP 82 - 2005.doc
1   2   3   4   5   6


Кодове на процедури по МКБ-9 КМ


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЯТА

*31.73 затваряне на друга фистула на трахея

трахеоезофагеална фистулектомия

*31.75 реконструкция на трахея и конструкция на изкуствен ларинкс

трахеопластика с изкуствен ларинкс

*31.79 друго възстановяване и пластични операции на трахея


ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА лезия или ТЪКАН НА БРОНХ

*32.1 ДРУГА ексцизия НА БРОНХ

резекция на бронх

Изключва:

радикална дисекция (ексцизия) на бронх - 32.6


ЛОКАЛНА ексцизия ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА лезия или тъкан на БЯЛ ДРОБ

Изключва:

Биопсия на бял дроб - 33.26-33.27

* 32.29 друга локална ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на бял дроб

резекция на бял дроб:

БДУ

клиновидна

Изключва:

биопсия на бял дроб - 33.26-33.27

биопсия с ендоскопски достъп - 32.28

обширна ексцизия на лезия на бял дроб - 32.3


*32.3 СЕГМЕНТАРНА РЕЗЕКЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ


*32.4 БЕЛОДРОБНА ЛОБЕКТОМИЯ


*32.5 ПЪЛНА пневмонЕКТОМИЯ

ексцизия на бял дроб БДУ

пневмонектомия (с медиастинална дисекция)


*32.6 РАДИКАЛНА ДИСЕКЦИЯ НА ТОРАКАЛНИ СТРУКТУРИ

блок-(ан блок) дисекция на бронх, лоб на бял дроб, брахиален плексус, интеркостални структури ребра (трансверзален процесус) и симпатикусови нерви


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

33.22 фиброоптична бронхоскопия

Изключва:

такава при биопсия - 33.24, 33.27

33.23 друга бронхоскопия

Изключва:

за аспирация - 96.05

за биопсия - 33.24, 33.27


ХИРУРГИЧЕН КОЛАПС НА БЯЛ ДРОБ

*33.34 торакопластика


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНа ОПЕРАЦИя НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

*33.42 затваряне на бронхиална фистула

затваряне на бронхостомия

фистулектомия:

бронхо-кожна

бронхо-езофагеална

бронхо-висцерална

Изключва:

затваряне на фистула:

бронхомедиастинална - 34.73

бронхоплеврална - 34.73

бронхоплевромедиастинална - 34.73

*33.48 друго възстановяване и пластични операции на бронх


ИНЦИЗИИ НА ГРЪДНАТА СТЕНА И ПЛЕВРАТА

Изключва:

същите като оперативен достъп - не кодирай!

*34.02 експлоративна торакотомия

34.03 ново отваряне на предишна торакотомия


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪДНА СТЕНА, ПЛЕВРА, МЕДИАСТИНУМ И ДИАФРАГМА

34.26 отворена биопсия на медиастинум


*34.4 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ГРЪДНА СТЕНА

ексцизия на лезия на гръдна стена БДУ (с ексцизия на ребра)


ПЛЕВРЕКТОМИЯ

*34.51 декортикация на бял дроб


*34.6 СКАРИФИКАЦИЯ НА ПЛЕВРА

плевросклероза

Изключва:

Инжектиране на склерозиращо средство - 34.92


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЪДНА СТЕНА

*34.73 затваряне на друга фистула на торакс

затваряне на фистули:

бронхоплеврална

бронхоплеврокожна

бронхоплевромедиастинална

*34.79 друго възстановяване на гръдна стена

възстановяване на гръдна стена БДУ


ОБИКНОВЕНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ СТРУКТУРИ

Изключва:

биопсия на лимфна структура - 40.11

*40.21 ексцизия на дълбоки шиен лимфен възел

*40.23 ексцизия на аксиларен лимфен възел


ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ

Изключва:

биопсия на кост - 77.40-77.49

дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69

*77.61 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ на скапула, клавикула и гръден кош (ребра и стернум)


Забележка:

БДУ - без допълнителни указания. Това съкращение е равно на “неопределен”.

НКД – невъзможност да се класифицира другаде, използва се само ако не е достъпна по-точна информация.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconКодове на болести по мкб-10
С76. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconКодове на болести по мкб-10
С15. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconКодове на болести по мкб-10
С17. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconБолести на белия дроб 12 в ъ п рос
Те представляват тънкостенни кухинни образувания, които лежат в белодробния паренхим, но може и извън него. Честотата им е в рамките...
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconВъзприятие и нагласи към рака на белия дроб в България
Доклад от проучване на Ipsos mori, проведено специално за Световната коалиция за борба с рака на белия дроб
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconДопълнителна информация
Световният ден за борба с хобб се отбелязва традиционно на 17 ноември, като тази година инициативата ще премине под надслов: „2010...
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconРак на белите дробове
Ракът на белия дроб представлява неконтролируем растеж на абнормни клетки в единия или и двата бели дроба
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconКарцином на белия дроб
Представлявя новообразувана тьканна маса като резултат на абнормна,некоординирана,автономна и безцелна пролиферация на клетки произхождащи...
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconПримерен тест по математика- 2010-2011 г
Всяка от следващите задачи има само един отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача е верен. За всеки...
С34. 8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Българските граждани, които пребивават повече от 183 дни извън страната през една календарна година могат да не подлежат на задължително...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом