Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg
ИмеТел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер32.58 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://new.sliven.net/web/rio-sl/stvcon/pokanazakonkurs.doc


Тел./факс:04523/2033;GSM:0885897555;E mail:ou_stoilvoivoda2006@abv.bg,

www.ou-stoilvoivoda.com


Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски „ с. Стоил войвода

Кметство с. Стоил войвода

Фондация „ Стоил войвода „

под Патронажа на

община Нова Загора

с медийната подкрепа на Телевизия „ Яница „

и вестник „ Нова Прес „


ОБЯВЯВАТ


ТРЕТИ

ХУДОЖЕСТВЕНО-ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ДЕЛОТО И

ЖИВОТА НА СТОИЛ ВОЙВОДА


Мото на конкурса:

Вси като рой подир знамето да пристъпяте! „


ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:


Ние вярваме, че трябва да се връщаме към корените си, че това никак не е старомодно! А те – корените на патриотизма са в историята, в чувството за принадлежност към националната общност...

Желанието ни е да изградим, съхраним и предадем на младото поколение традицията за честване паметта на местния и национален герой Стоил войвода. Считаме, че чрез емоционално-художествена интерпретация на историческото познание, може да се провокира интерес към миналото; да се разпали искрата на патриотизма и пламъка на родолюбието у младите хора.

Трябва днес и сега да учим нашите деца на обич към България! За да не угасне светлика на българското, светлика на паметта ни...

РЕГЛАМЕНТ


1. Право на участие в конкурса имат учениците от всички училища на област Сливен от I до VIII клас.


ЛИТЕРАТУРНА ЧАСТ

2. Изисквания за литературните произведения:

2.1. Формат:
до 3 / три / страници А4, шрифт Times New Roman 12;

2.2. Литературен жанр:

- Стихотворение

- Есе

- Разказ

- Литературна история (изследване, студия)

Всеки ученик участва с 1 произведение, в предпочитан от него жанр;
Творбите се включват в 2 възрастови групи:
І група – I - IV клас
ІІ група – V - VIII клас


2.3. Придружаваща информация:

Всеки ученик записва следните данни:
трите имена, училище, адрес, личен телефон и e-mail за връзка.


КОНКУРС ЗА РИСУНКА


*историческа рисунка

*портрет на Стоил войвода

*колаж


3. Изисквания за рисунките:

3.1. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху лист с формат по избор.

Всеки ученик участва с 1 произведение, в предпочитан от него вид, техника и жанр;
Творбите се включват в 2 възрастови групи:
І група – I - IV клас
ІІ група – V - VIII клас

3.2. Придружаваща информация:

Всеки ученик записва върху гърба на листа следните данни:.
трите имена на автора, училище, адрес, личен телефон и e-mail за връзка.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ, посветена на живота и делото на Стоил войвода


* Презентацията може да бъде изпратена на електронната поща на училището или на CD по пощата


4.Срок, форма и начин за предаване на творбите:

По пощата - с пощенско клеймо най-късно до 29 април 2011 г. включително.


5. Творби, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие. Ръкописи не се приемат.


6. Адрес за изпращане на творбите:

с. Стоил войвода, п.к. 8940, община Нова Загора, област Сливен, ул.Симеон Велики 31, Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски „ e – mail : ou_stoilvoivoda2006@abv.bg


7. Оценяване:

7.1. Журито ще се състои от преподаватели по български език и литература, изобразително изкуство, художниците Христо Минчев – Стонса и Иван Стоянов, представители на община Нова Загора и Фондация „ Стоил войвода „
7.2. Журито ще селектира най-добрите литературни произведения и рисунки за представянето им в изложба.

7.3. Учредени са I, II и III награда в литературния конкурс и I, II и III награда в конкурса за рисунка.

* Всички участници ще получат грамота за представяне.
* Изпратените творби и всички права върху литературните произведения и рисунките остават запазени за организаторите на конкурса.

8. Официалното връчване на наградите ще се състои нa 12.05.2011 година.


*** При промяна на датата, организаторите се задължават да уведомят участниците


9. За наградените и изявени ученици, ще бъде организирана опознавателен исторически маршрут:


* Посещение и поднасяне на цветя на паметните места в с. Стоил войвода, свързани с живота и делото на войводата

* Посещение на Сатма чешма – лобното място на Стоил войвода

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Исторически музей-Нова Загора

  • Художествена галерия „Руси Карабиберов”

  • Селищна могила с. Дядово

  • Караново – Селищна могила, Източна могила За контакти и допълнителна информация: 

Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски „ с. Стоил войвода, тел. 04523 20 33, GSM: 0887094439, e – mail: ou_stoilvoivoda2006@abv.bg,

Свързани:

Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconТел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg
Ние вярваме, че трябва да се връщаме към корените си, че това никак не е старомодно! А те – корените на патриотизма са в историята,...
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconТел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg
Едно цяло поколение българи израсна без духовни и патриотични ценности. Липсата на точни ориентири и национална доктрина прави патриотичното...
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg icon83 основно училище"елин пелин" софия, район панчарево, ул."елин пелин"№21, тел./Факс 992 30 60,e-mail: ou83@abv bg
София, район панчарево, ул.”Елин пелин”№21, тел./Факс 992 30 60,e-mail: ou83@abv bg
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconБургас, пл. Св. Св. Кирил и Методий 5,тел/факс +056841979,gsm 0888/804956 e-mail

Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconДневен център за деца с увреждания асеновград
Тел/факс: 0331/6-77-37, gsm: 0879882659 e-mail: dc skype: dc as
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconРегламентиран чк
Осмо основно училище "юрий гагарин" гр. Сливен тел./факс: 044/624537;gsm: 0896788935; e-mail: ou
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconФондация "Подкрепа за реализация"
Видин 3700, ул. “Г. С. Раковски” 13, тел: +359 94 606 632, тел/факс: +359 94 601 986, gsm: +359 899 987 634, e-mail: sr
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconБългарска асоциация за селски и екологичен туризъм басе т
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 3, стая 320; тел. 359 2 979 3363; тел./факс 359 2 971 3485; gsm 0886 455508; e-mail
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconФондация "Подкрепа за реализация"
Видин 3700, ул. “Марин Дринов” 22, тел: +359 94 606 632, тел/факс: +359 94 601 986, gsm: +359 899 987 634, e-mail: sr
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg iconSupport for realization Foundation
Видин 3700, ул. “Марин Дринов” 22, тел: +359 94 606 632, тел/факс: +359 94 601 986, gsm: +359 899 987 634, e-mail: sr
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом