Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания
ИмеТехнически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер34.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://static.bnt.bg/public/files/about_texts/1001.doc
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология

Общи изисквания:


1.Сертификати за качество на производителя на апаратурата и за самата апаратура: ISO 9001:2008; ISO 13485:2003 или еквивалентни;

2.Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕС;

4.Медицинската апаратура да е фабрично нова;

5.Апаратурата да е придружена с инструкции за употреба на български език;

6.Да има оторизиран сервиз в Република България;

7.Гаранционен срок: минимум 18 месеца;

8.Декларация за съвместимост с наличната апаратура за всяко едно от посочените лечебни заведения, когато такава се изисква в техническата спецификация.
Ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология


1.Приложение: за диагностика на заболявания в детската възраст и неонатологията вкл. с приложение в кардиологията, абдомен, съдове, повърхностни структури и малки органи.

2. Общи изисквания

2.1. LCD сензорен панел за контрол на работните менюта

2.2.Монитор - LCD минимум 17 инча, променливи посока, наклон, адаптация по височина при работа до кувьоз

3.Методи за изобразяване на кръвоток:

3.1.Цветен доплер

3.2. мощностен доплер при указване посоката на кръвотока

4.Методи за измерване скоростите на кръвотока

4.1.Спектрален - PW, HPRF PW, CW доплер, с възможности за регистрация на високи скорости при сърдечни пороци.

5.Технически параметри:

5.1.Широколентово тъканно хармонично изобразяване

5.2.Филтър за зърнисти артефакти, който да бъде ползван при транскраниални приложения

5.3. Пространствено мултипланарно изображение, съвместимо с всички режими на работа.

5.4.Функция трапецовиден образ.

5.5. Максимална кадрова честота над 900/сек

6. Възможности за оптимизиране на образите според особеностите на изследваното дете

6.1. Максимален брой сменяеми работни честоти на трансдюсерите за В – режим

6.2. Максимален брой сменяеми работни честоти на трансдюсерите за режим Спектрален Доплер

6.3. Максимален брой сменяеми работни честоти на трансдюсерите за режим Цветен Доплер

6.4. Възможност за едновременно изобразяване на контрастен и нативен образ в реално време

6.5. Автоматична оптимизация на образа

7. Методики и програми за измервания

7.1. софтуер за диагностично приложения, вкл. кардиологичен и за абдоминални, съдови и повърхностни структури измервания и за малки органи

7.2. Програма за автоматично определяне на Интима/медиа, автоматично очертаване и изчисления

8.Пренос на данни

8.1. USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет/HDD на образи и филми

8.2. Архив на статични и динамични изображения в суров формат за последващ анализ и обработка

8.3. Пренос на динамични и статични образи в изборни формати

8.4. Да е възможно задаване в софтуера на апарата многостъпков протокол за извършване на всеки вид изследване с цел стандартизиране на изследванията

9. Трансдюсери

9.1. Микроконвексен трансдюсер - трансфонтанелна диагностика

- Поле на сканиране - не по-малко от 60 градуса

- Конвекситет - не по-малко от 20 мм радиус

- Честотен спектър минимум 4 до 10 МХз

- Максимален брой избираеми работни честоти за В – режим

- Максимален брой независимо избираеми честоти за Цветен Доплер, Мощностен Доплер, PW Доплер

9.2. Електорнен конвексен - абдоминална диагностика

- Поле на сканиране - не по-малко от 60 градуса

- Честотен спектър минимум 2 до 6 MHz

- Максимален брой избираеми работни честоти за В – режим

- Максимален брой изборни честоти за хармонично сканиране

- Максимален брой независими избираеми честоти за всеки от режимите цветен Доплер, Мощностен Доплер, PW Доплер

9.3. Електронен фазова решетка - сърце, неонатология

- Поле на сканиране - не по-малко от 90 градуса

- Честотен спектър минимум 2 до 8 MHz

- Максимален брой избираеми работни честоти за В – режим

- Максимален брой избираеми работни честоти за цветен доплер, мощностен доплер

- Максимален брой избираеми работни честоти за спектрален доплер

9.4. Електронен фазова решетка – сърце

- Честотна лента минимум 1 до 5 MHz

- Сменяеми работни честоти независими за всеки от режимите 2D, цветен доплер, спектрален доплер

- Тъканно хармонично сканиране

- Контрастно хармонично сканиране с поне 3 работни честоти

10. Свързване на трансдюсерите - отделни активни конектора за електронни трансдюсери

Свързани:

Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconПриложение №1 техническо задание технически и функционални изисквания към услугите общи изисквания
Е регистриран в ripe като lir доставчик посочват се номер автономна система и iрv4 и ipv6 блокове
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconТехнически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
Сертификати за качество на производителя на апаратурата и за самата апаратура: iso 9001: 2008; iso 13485: 2003 или еквивалентни
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconОбщи положения
Директивата за строителни продукти и част 2 на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните...
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconКонспект по учебна дисциплина „медицинска информатика
Информация, същност, видове, основни компоненти. Общи и технически изисквания към информацията. Медецинска информатика
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconПрограма, системата за класификация и изисквания към учениците/студентите
В училищното образование в Полша (Приложение 1) започва на възраст от пет или шест години в детски ясли или детска участъци,съсредоточени...
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconТехническа спецификация
Общи технически изисквания, свързани с обекта на поръчката – по трите обособени позиции
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconОсновни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода град софия
Настоящите технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода са утвърдени в „Топлофикация София” ад и целят изграждането...
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconТехнически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях в сила от 13. 11. 2007 г. Обн. Дв бр. 92 от 13 Ноември 2007 г. Раздел I. Общи положения
Чл. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на мобилните наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях, чрез...
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconІ. Въведение
Общи изисквания за медицинските специалности по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска...
Технически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания iconПриложение №2 Към Договор № / г. Технически изисквания за подготовка на файлове за печат
Размери в обрязан формат 38 мм височина X 80 мм ширина. Към тях се добавят по 3 мм от всички страни за нож
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом