Медицински университет
ИмеМедицински университет
страница1/7
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mu-varna.net/public/upload/files/news/BLOK31numbered.doc
  1   2   3   4   5   6   7

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Д-р Параскев Стоянов”

гр. Варна, ул. Марин Дринов N 55

Ректор:  052/65 00 57 , факс: 052/65 00 19З А П О В Е Д


Р-100-221

гр.Варна, 16.08.2012 г.


На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове ПМС 235/ 25.09.2008 г. чл.15(1) и решение на КСБВУ при Медицински университет-Варна от 07.08.2012 г.


Н А С Т А Н Я В А М


СЧИТАНО ОТ 17.09.2012 г. до 12.07.2013 г.


І. В студентско общежитие на ул.”Брегалница 1” бл. 3 за учебната 2012/2013 год. следните студенти:

Име, презиме и фамилия

Фак. №

Курс

Специалност

Стая

1.

Слав Стоянов Милушев

11010024

ІІI

Мед.

101

2.

Александър Илиянов Стефанов

11010033

III

Мед.

101

3.

Галина Атанасова Вълчева

11008089

V

Мед.

102

4.

Мария Красенова Георгиева

11008070

V

Мед.

102

5.

Борислава Николаева Борисова

37011007

ІI

Акушер

104

6.

Йорданка Руменова Неделчева

36012006

І

Сестра

104

7.

Татяна Латинова Латунова

11010062

ІІI

Мед.

106

8.

Пламена Валентинова Бялкова

21008018

V

Стом.

107

9.

Хюлия Сюлейман Ешреф

36011012

ІI

Сестра

111

10.

Виждан Кемал Талиб

11011111

ІI

Мед.

111

11.

Вяра Емилова Георгиева


21010022

ІІI

Стом.

112

12.

Емине Недредин Кадир

36011044

ІI

Сестра

112

13.

Илияна Валериева Марчева

11010118

ІІI

Мед.

113

14.

Ралица Христова Христова

11010120

IIІ

Мед.

113

15.

Ваня Тихомирова Асеникова

31012005

I

ЗМ/Б/

114

16.

Глория Лъчезарова Лалова

31012009

I

ЗМ/Б/

114

17.

Мария Кирилова Станилова

11008091

V

Мед.

115

18.

Галина Божидарова Радкова

11008101

V

Мед.

115

19.

Иван Пламенов Тишков до 13.09.2013 г.

11007002

VI

Мед.

201

20.

Стамен Димитров Пишев до 13.09.2013 г.

11007032

VI

Мед.

201

21.

Деница Свиленова Стоянова

11010110

ІІI

Мед.

202

22.

Ралица Стефкова Русева

11010060

III

Мед.

202

23.

Ивайло Георгиев Христов до 31.05.2013 г.

21007017

VI

Стом.

203

24.

Дениз Ширинов Ахмедов

11008057

V

Мед.

203

25.

Магдалена Лазарова Кирова

11011121Мед.

204

26.

Мария Петрова Аврамова

41012003

І

Фарм.

204

27.

Стефка Димитрова Кънева

11010058

ІІI

Мед.

205

28.

Виктория Детелинова Михайлова

11010099

ІІI

Мед.

205

29.

Румяна Асенова Чонева до 30.06.2013 г.

2771

ІII

ИУ

206

30.

Мария Добрева Русева до 30.06.2013 г.

3175

ІІI

ИУ

206

31.

Ивона Стефанова Кочева

11008097

V

Мед.

208

32.

Стела Костова Димитрова

11008072

V

Мед.

208

33.

Жанина Живкова Бързакова до 13.09.2013 г.

11007109

VI

Мед.

210

34.

Ива Валентинова Иванова до 13.09.2013 г.

11007097

VI

Мед.

210

35.

Руси Георгиев Русев

11008052

V

Мед.

211

36.

Сали Ридван Джемал

11008081

V

Мед.

211

37.

Десислава Колчева Пейкова

11011008Мед.

212

38.

Езял Алкинова Тефикова

41010030

III

Фарм.

212

39.

Нели Пламенова Нешева

37012010

I

Акушeр.

213

40.

Християна Росенова Илиева

37011011

ІI

Акушер.

213

41.

Даниела Красимирова Костадинова

11009044

ІV

Мед.

214

42.

Росина Тодорова Моралийска

11010211

IV

Мед.

214

43.

Симеон Здравков Чоканов

21011011

II

Стом.

215

44.

Кирил Желев Желев

11010006

III

Мед.

215

45.

Христо Цветанов Цветков до 13.09.2013 г.

11007068

VI

Мед.

301

46.

Николай Владимиров Стефанов

до 30.06.2013 г.

102516

III

ВВМУ

301

47.

Силвана Петрова Петрова

41012023

І

Фарм.

302

48.

Теодора Щерионова Димова

11010115

ІІI

Мед.

302

49.

Борислава Василева Мънева

41011022

II

Фарм.

303

50.

Ирина Пенчева Маринова до 13.09.2013 г.

11007088

VI

Мед.

304

51.

Айше Юмер Мехмед

11010055

ІІI

Мед.

304

52.

Марияна Георгиева Ангелова

11009116

ІV

Мед.

305

53.

Ивелина Николаева Методиева

11011089

ІI

Мед.

305

54.

Детелина Даринова Петрова

36012027

І

Сестра

306

55.

Кристияна Атанасова Щерева

37012015

І

Акуш.

306

56.

Фатиме Мехмед Орцева от 19.09.2012 г.

11010085

III

Мед.

307

57.

Емине Местанова Ахмедова

11011133

II

Мед.

308

58.

Ралица Валериева Иванова

11009039

ІV

Мед.

310

59.

Тодор Емилианов Раковски

11012114

І

Мед.

312

60.

Деньо Иванов Недялков

31010003

III

ЗМ/Б/

312

61.

Мерлин Мемду Мутаф

11008040

V

Мед.

313

62.

Сюзген Ахмед Манаф

11011154

V

Мед.

313

63.

Лалка Върбанова Цолова- от 19.09.2012 г.

36012017

І

Сестра

314

64.

Цветомира Радославова Манева

36012001

І

Сестра

314

65.

Марио Ованес Чакоян

11009034

IV

Мед.

315

66.

Билял Мустафа Мехмед

33012004

І

ЗМ/М/

315

67.

Силвия Владимирова Атанасова

11008042

V

Мед.

321

68.

Павел Петков Петков

21010005

ІІI

Стом

401

69.

Кирил Пенчев Пенев

21010018

III

Стом.

401

70.

Себеха Мехмедова Талинова

11008047

V

Мед.

402

71.

Александра Красимирова Янкова

11010106

ІІI

Мед.

403

72.

Деница Божидарова Йорданова

21010035

ІІI

Стом.

403

73.

Димитър Василев Милутинов

11008050

V

Мед.

404

74.

Тодор Искренов Калчев

11008096

V

Мед.

404

75.

Александър Динков Господинов

11008094

V

Мед.

405

76.

Живко Илиянов Сиромахов

11008106

V

Мед.

405

77.

Димитър Валентинов Димитров

11012006

І

Мед.

406

78.

Стефан Костов Стефанов

21012002

І

Стом.

406

79.

Ива Филипова Иванова

11011031

II

Мед.

408

80.

Десислава Величкова Вълева

36012036

I

Сестра

408

81.

Драгомир Драгомиров Геров

11008051

V

Мед.

409

82.

Цветелина Тотева Хаджиева

11011036

ІI

Мед.

410

83.

Ралица Николова Първанова

11011044

ІI

Мед.

412

84.

Айше Мехмедова Мехмедова

11011049

ІI

Мед.

412

85.

Геновева Красимирова Дамянова до 31.05.2013 г.

21007002

VI

Стом.

413

86.

Мариета Иванова Кехайова до 31.05.2013 г.

21007011

VI

Стом.

413

87.

Динко Здравков Динев до 13.09.2013 г.

11007038

VI

Мед.

414

88.

Ивайло Илиев Иванов

11011072

ІІI

Мед.

414

89.

Борис Венциславов Андонов

11009061

ІV

Мед.

415

90.

Дойчин Георгиев Николов

11011070

ІІ

Мед.

415

91.

Костадин КрасимирГосподинов

21008011

V

Стом.

419

92.

Петър Пламенов Петров

11009024

ІV

Мед.

501

93.

Ростислав Радославов Манев

11010018

ІІI

Мед.

503

94.

Траян Стоилов Станков

11008058

V

Мед.

506

95.

Димитър Лъчезаров Дамянов

11007040

V

Мед.

507

96.

Ваня Иванчева Иванова

41010023

ІІI

Фарм.

508

97.

Мирела Галинова Нейкова

11010111

ІІI

Мед.

508

98.

Йоана Йорданова Йорданова

41010022

III

Фарм.

509

99.

Иван Стефанов Казмуков

11012071

I

Мед.

510

100

Павел Пламенов Джуров

11012106

I

Мед.

510

101

Виктория Галинова Гатева

21011032

II

Стом.

511

102

Елена Тодорова Димова

21011035

II

Стом.

511

103

Асияна Христофорова Колева до 13.09.2013 г.

11007020

VI

Мед

512

104

Златина Неделчева Делева до 31.05.2013 г.

21007028

VI

Стом.

512

105

Иван Николаев Андреев

11011061

ІI

Мед.

513

106

Тургай Тургай Калинов

11011073

ІI

Мед.

513

107

Кристалина Николаева Стефанова

11010113

ІІI

Мед.

514

108

Томислава Бойкова Миразчийска

11010112

ІІI

Мед.

514

109

Николай Валентинов Димитров

11008074

V

Мед.

519

110

Николай Росенов Николов до 13.09.2013 г.

11007007

VI

Мед

521

111

Диляна Стоянова Иванова

11008021

V

Мед.

601

112

Климентина Пламенова Колева

11008024

V

Мед.

601

113

Соня Кирчева Драганова

11010093

ІІI

Мед.

602

114

Симона Николаева Димулска

11010077

ІІI

Мед.

602

115

Николай Пламенов Францов

21010017

ІІI

Стом.

604

116

Марин Иванов Русев

21010015

ІІI

Стом.

604

117

Цветина Георгиева Василева

11010123

ІІI

Мед.

605

118

Нели Красимирова Величкова

11010052

ІІI

Мед.

605

119

Елица Веселинова Купенова

11010100

ІІI

Мед.

606

120

Фатме Делянова Сашева

36012038

І

Сестра

606

121

Николинка Йорданова Йорданова

11009053

ІV

Мед.

608

122

Ирена Петрова Иванова до 30.06.2013г.

11307

ІV

ИУ

608

123

Емил Юриев Сариев

21008009

V

Стом.

609

124

Калин Красимиров Танов

11010036

ІІI

Мед.

610

125

Тодор Детелинов Ганчев

11008061

IV

Мед.

610

126

Мевсин Мусин Ибрям

11011094

ІI

Мед.

611

127

Габриела Красимирова Киришева

11011129

II

Мед

612

128

Надежда Любенова Асенова

11011116

ІI

Мед.

612

129

Цветелина Антонова Григорова

11011087

ІI

Мед.

613

130

Сибила Людмилова Димова

11011106

ІI

Мед.

613

131

Кремена Стойкова Стойкова

36012029

І

Сестра

614

132

Елена Ненчева Керенска

21010028

ІІI

Стом.

614

133

Иван Емилов Попадийн до 13.09.2013 г.

11007035Мед.

615

134

Тони Константинова Пейчева от 19.09.2012 г.

21010024

ІII

Стом.

619

135

Владислав Красенов Богданов

11008078

V

Мед.

701

136

Йордан Христов Дудински

21010020

ІІI

Стом.

701

137

Ралица Огнянова Русева

11010079

ІІI

Мед.

702

138

Теодора Росенова Карамфилова

11011114

ІI

Мед.

703

139

Иванина Андонова Арабаджиева

11011083

ІI

Мед.

703

140

Симона Ивелинова Дилчовска

21008020

V

Мед.

704

141

Милена Руменова Славчева до 31.05.2013 г.

21007033

VI

Стом.

704

142

Симона Георгиева Янкова

11010039

ІІI

Мед.

705

143

Христина Райкова Стоянова

36012030

І

Сестра

705

144

Стела Димитрова Андонова до 30.06.2013г.

1776

ІV

ИУ

706

145

Сибел Ахмед Осман

21012035

І

Стом.

706

146

Мартен Валериев Терзийски

21010012

ІІI

Стом.

708

147

Здравко Йосифов Пенев

11008093

V

Мед.

708

148

Михаела Цветомирова Тюфекчиева

11008027

V

Мед.

709

149

Антоанета Николаева Павлова

11008016

V

Мед.

710

150

Татяна Петрова Чалъкова

11010105

ІІI

Мед.

710

151

Калоян Юриев Джунов

11010007

ІІI

Мед.

711

152

Енис Инфан Мехмед

41012017

I

Фарм.

711

153

Сали Сейфетинов Салиев

21008008

V

Стом.

712

154

Иво Пламенов Францов до 31.05.2013 г.

21007021Стом.

713

155

Виктор Петров Петров до 31.05.2013 г.

21007020

VI

Стом.

713

156

Камелия Василева Христова

11009083

ІV

Мед.

714

157

Веселина Благоева Василева

36012013

І

Сестра

714

158

Александър Йорданов Йорданов до13.09.2013 г.

11007055

VI

Мед.

721

159

Мария Ангелова Кючукова до 13.09.2013 г.

11007091

VI

Мед.

802

160

Веселина Благоева Василева от 19.09.2012 г.

36012034

I

Сестра

802

161

Николай Александров Николов до 13.09.2013 г.

11007039

VI

Мед.

806

162

Димитър Стефанов Димитров до 13.09.2013 г.

11006053

VI

Мед.

806

163

Антон Орлинов Цветков

11009114

ІІI

Мед.

808

164

Петър Петров Раднев

11010037

III

Мед.

808

165

Ралица Димитрова Панчева

11008025

V

Мед.

813

166

Станимира Бориславова Ставрева

11008020

V

Мед.

813

167

Радостин Руменов Топчийски

11010032

ІІI

Мед.

821


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Медицински университет iconМедицински университет пловдив медицински факултет
В медицински факултет на Медицински университет град Пловдив се обучават студенти по специалността „Акушерка”
Медицински университет iconЗимен Медицински Университет Пампорово, 3-7 декември 2008г
Любомир Странски, ръководител катедра по кожни болести, Медицински университет, София
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г и решение на ксбву при Медицински университет-Варна...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/25. 09. 2008г чл. 15 (2) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г и решение на ксбву при Медицински университет-Варна...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/25. 09. 2008 г чл. 15 (2) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет iconПрограма на Летния Медицински Университет
Терапевтично поведение при усложнения на захарния диабет доц д-р Владимир Христов, ръководител на клиника по ендокринология, Медицински...
Медицински университет iconМедицински университет плевен медицински колеж учебенпла н
Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за еди за образователно-квалификационна...
Медицински университет iconМедицински университет плевен
Чл. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството...
Медицински университет iconМедицински университет
Проф д-р Стефан Иванов Иванов, дмн Ръководител Катедра по Акушердтво и гинекология към Медицински университет – гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом