Регламент: Част – А
ИмеРегламент: Част – А
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер110.53 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.it-tlp.com/dw/math_comp.doc

ЧАСТНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ

“Малкият принц”


С подкрепата на РИО - Варна


регионално Математическо състезание

«Малкият принц»

за ученици от първи клас


10 май 2008 година


Регламент:


Част – А

Всяка задача от 1 до 11 има само един верен отговор. «Друг отговор» се приема за верен само при отбелязан резултат в празното квадратче. Задачи от 1 до 6 се оценяват с по 5 точки, задачи от 7 до 11 се оценяват с по 7 точки.

Част – В

Задачата на «Малкият принц» се решава и описва подробно. Оценява се с максимум 10 точки.

Максимален брой точки: 75


Име, презиме:......................................................................................................................................

( попълва се от ученика)


Училище:...............................................................................................................................................

( попълва се от ученика)


Получен брой точки:.................... Класиране:.........място

( попълва се от комисията) (попълва се комисията)


Време за работа: 90 минути


На всички участници пожелаваме успех!


Част – А


1 задача:1

2

3

4

Отначало фигурите били разположени така, както е показано в клетките отляво. После една фигурка била разместена и те се наредили по начин, показан в клетките отдясно.

По какъв начин е била преместена фигурката: на съседна клетка ; през една клетка , през две клетки или по друг, който не е показан?

Загради цифрата под верния отговор.


2 задача:

Цвете, листо, плод и клонка са поставени така, че във всеки ред и във всяка колона да се срещат само веднъж. Като знаеш това, попълни празните клетки.
12

3

4


?5

6

7
?Каква фигура трябва да се постави в клетка 7?:

А) листо Б) цвете В) клонка Г) друг отговор


3 задача:

Пресметни: 8 - 5 + 8 – 5 + 8 – 5

Колко получи?:

А) 5 Б) 8 В) 9 Г) друг отговор


4 задача:

Загради буквата пред колонката, в която и двете пропуснати числа са по-малки от 10:


А) 20=9+ Б) 18=+9 В) 3+=11

15-=14-9 7+4=20- -6=12+2


Г) нямя такава колонка


5 задача:

Колко пъти се среща цифрата 1 в записа на числата от 1 до 20:


А) 10 пъти Б) 11 пъти В) 12 пъти Г) друг отговор


6 задача:

Една дума е записана с флумастер, друга – с молив, а трета с химикал.


ПАЛУБА


АБАЖУР

КАТЕР


Думата, записана с химикал се намира по-далеч от думата ПАЛУБА, в сравнение с думата, написана с молив. Думата ПАЛУБА е записана с флумастер.

Коя дума е записана с молив:


А) АБАЖУР Б) КАТЕР В) ПАЛУБА Г) не може да се

прецени


7 задача:

Мими, Ани и Галин четат книги. Книгата на Мими съдържа най-много страници. Тя прочела 5 от тях. Ани прочела с две страници повече от Мими, а Галин – толково, колкото Мими и Ани заедно.

Според това условие на задачата, на кой въпрос не е възможно да се отговори:


А) Колко страници е прочела Ани;

Б) Колко страници е прочел Галин;

В) Колко страници е книгата на Мими;

Г) Колко страници са прочели тримата общо;


8 задача:

Колко метра плат е имало в един топ, ако от него отрязали 9 метра и останали още 7 метра:


А) 7 метра Б) 9 метра В) 2 метра Г) друг отговор


9 задача:

За физкултурен салон закупили с 12 топки повече, отколкото въженца и с 4 обръчи повече от въженцата. С колко топките са повече от обръчите:


А) не може да Б) с 16 повече В) с 8 повече Г) друг отговор

се прецени


10 задача:

Ако квадратите имат страни с посочените на чертежа размери, то обиколката на триъгълника е:
3 см

А) 9 см

Б) 12 см

В) 15 см


4 см
Г) друг отговор

5 см

11 задача:

Една от стрните на триъгълник е дълга 8 сантиметра. Втората е с 2 сантиметра по-къса. Колко сантиметра е дължината третата страна, ако знаеш, че обиколката му е 19 сантиметра.


А) 5см Б) 10см В) 14см Г) друг отговор


Част – Б

Задача на Малкият принц


В градината си Малкият принц имал 9 червени рози и с 2 повече бели. Откъснал и подарил на своята приятелка Лисицата – 2 червени рози и с 1 повече бели. Общо колко рози останали в градината на Малкият принц?

Запиши подробно решението и отговора на задачата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Варна, ж.к. " Чайка" до бл. 19 тел/факс: 302-924, 300-514

E-mail: office@thelittleprinceschool.com, office@it-tlp.com Website: www.thelittleprinceschool.com, www.it-tlp.com

Свързани:

Регламент: Част – А iconРегламент (EO) №1782/2003 на съвета
Регламент (eиo) №2019/93, Регламент (EO) №1452/2001, Регламент (EO) №1453/2001, Регламент (EO) №1454/2001, Регламент (EO) №1251/1999,...
Регламент: Част – А iconРегламент. Приложение
Част III. 10 от приложение I към Регламент (ЕО) №794/2004 се заменя с приложението към настоящия регламент
Регламент: Част – А iconРегламент на съвета (еио) №2434/92
Част ІІ от Регламент (еио) №1612/68 относно свободата на движение на работници в рамките на Общността
Регламент: Част – А iconПриемливи средства за съответствие и Ръководство с указания за Част Медицина 1
Регламент на Комисията (EС) No 1178/2011 от 3 ноември 2011 г постановяващ техническите изисквания и административни процедури свързани...
Регламент: Част – А iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент: Част – А iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент: Част – А iconРегламент (ЕО) №1157/2003 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета относно режима...
Регламент: Част – А iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент: Част – А iconРегламент (ЕО) №186/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) №2571/97 относно кодовете по Комбинираната номенклатура за бисквити с прибавка...
Регламент: Част – А iconРегламент на ес 1260/99 г
Сапард. Разяснява се изискването за Годишни доклади и тяхната същност. С тази тема се прави заключение и обобщение на знанията, придобити...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом