Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема
ИмеТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер66.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-vt.bg/pages/575/uplft/CryptoKN08-09.doc
Криптографски методи


Спец. Компютърни науки, 2008/09


Тематичен план на лекциите по учебни часове

Тема

Брой часове

Дата

1

Въведение. Базови криптографски понятия и определения.

2

3 октомври

2

Класически шифри.Шифър на Цезар. Шифри на Виженер. Полиграфови шифри.Шифър на Върнам.

2

10 октомври

3

Псевдослучайни редици. LFSR.

2

17 октомври

4

Потокови шифри.

2

24 октомври

5

Блокови шифри. DES. AES.

2

31 октомври


6

Криптосистеми с публичен ключ (асиметрични криптосистеми). Основна идея и математически модел. Електронен подпис.

2

7 ноември

7

RSA. Задача за раницата. Криптосистема Knapsack. Криптосистема ElGamal.

2

14 ноември

8

Стандарти за електронен подпис. DSS.

2

21 ноември

9

Криптографски хеш функции.

2

28 ноември

10

Елиптични криви. Криптографски алгоритми, базирани на елиптични криви.

2

5 декември

11

Комбинирани криптосистеми. Размяна на ключове. Криптосистема PGP.

2

12 декември

12

Схеми за поделяне на секрета

2

19 декември

12

Презентации на студентите

2

януари

13

Презентации на студентите

2

януари

14

Презентации на студентите

2

януариТематичен план на упражненията по учебни часове

Тема

Брой часове

Група


Дата

1

Алгоритми от теорията на числата с приложение в криптографията ( [3], Глави 3,4)

2

1,2

30 септември,

1 октомври

2

---

2
7,8 октомври

3

Субституционни шифри. Шифър на Цезар. Честотен анализ. ([5], Глава 2)

4
14,15 октомври, 21,22 октомври

4

Афинни шифри. Шифър на Виженер. Плайфер. ([5], Глава 2)

4
28,29 октомври, 4,5 ноември

5

Неразложими полиноми над Zp ( [3], Глава 4)

2
11,12 ноември

8

Public-Key Parameters. ( [3], Глава 4)

2
18,19 ноември

9

RSA

2
25,26 ноември

10

Задача за раницата. Криптосистема Knapsack.

2
2,3 декември

11

Дискретен логаритъм

2
9,10 декември

12

PGP

2
16,17 декемвриПрезентации на курсовите работи.

2
януариТеми за курсова работа


 1. Криптоанализ на шифъра на Виженер (Wikipedia, http://smurfoncrack.com/pygenere/).

 2. Роторни криптографски машини (Wikipedia, http://www.jproc.ca/crypto/)

 3. Криптографията по време на II световна война (wikipedia).

 4. „Grille” (решетъчен) шифър (Wikipedia, http://www.jproc.ca/crypto/, http://www.quadibloc.com/crypto/pp0102.htm).

 5. Стеганография (http://en.wikipedia.org/wiki/Steganography ).

 6. Приложения на Стеганографията (http://www.datahide.com/BPCSe/applications-e.html ).

 7. Password cracking (http://en.wikipedia.org/wiki/Password_cracking ).

 8. Дължина на ключа (Key length: Schneier, http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_key_length , http://www.giac.org/certified_professionals/practicals/gsec/0848.php )

 9. Смарт карти (http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card )

 10. Public key infrastructure (PKI) (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure , http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/pkitutorial.pdf )

 11. Web of trust (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_trust , http://www.wim.uni-koeln.de/uploads/media/The_PGP_Trust_Model.pdf )

 12. Стандартът S/MIME (http://en.wikipedia.org/wiki/S/MIME , http://www.imc.org/smime-pgpmime.html ).

 13. Криптиране на e-mail (http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_encryption )

 14. Фондация за свободен софтуер и GnuPG (http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard , http://gnupg.org/ , http://www.fsf.org/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation )

 15. Blowfish (cipher) (http://en.wikipedia.org/wiki/Blowfish_(cipher) , http://www.schneier.com/blowfish.html )

 16. Twofish (http://www.schneier.com/twofish.html )

 17. Serpent (cipher) (http://en.wikipedia.org/wiki/Serpent_(cipher) , http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html )

 18. Как беше избран стандарта AES (http://en.wikipedia.org/wiki/AES_process , http://csrc.nist.gov/archive/aes/index.html )?

 19. RSA Problem, RSA Factoring Challenge (http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_problem, http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_Factoring_Challenge , http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2092 , http://groups.google.com/group/sci.crypt/msg/a20e42af47ec4a12?pli=1 ) .

 20. Потокови шифри A5/1, A5/2 (cyphers specified for the GSM cellular telephone standard).КРИПТОГРАФСКИ МЕТОДИ


Конспект


 1. Базови криптографски понятия и определения. Симетрични и асиметрични криптосистеми. Блокови и потокови шифри.

 2. Класически шифри.Шифър на Цезар. Шифри на Виженер. Полиграфови шифри. Шифър на Върнам.

 3. Псевдослучайни редици. LFSR.

 4. Потокови (поточни) шифри.

 5. Съвременни симетрични криптографски алгоритми.DES.

 6. AES и алгоритъм Rijndael.

 7. Криптосистеми с публичен ключ (асиметрични криптосистеми). Основна идея и математически модел. Електронен подпис.

 8. RSA.

 9. Задача за раницата. Криптосистема Knapsack.

 10. Криптосистема ElGamal.

 11. Стандарти за електронен подпис. DSS.

 12. Криптографски хеш функции.

 13. Елиптични криви. Криптографски алгоритми, базирани на елиптични криви.

 14. Комбинирани криптосистеми. Размяна на ключове. Криптосистема PGP.

 15. Схеми за поделяне на секрета.Библиография за курса и изпита


 1. Wikipedia - Topics in cryptography, http://en.wikipedia.org/wiki/Topics_in_cryptography

 2. П. Антонов и С.Малчев, Криптография в компютърните комуникации, Варна, 2000.

 3. A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac

 4. Schneier, Bruce. Applied Cryptography, John Wiley & Sons, 1994, Second Edition, 1996.

 5. Peter J. Cameron, Notes on cryptography, http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/crypt.pdf

 6. Nigel Smart, Cryptography: An Introduction, (2nd Edition), http://www.cs.bris.ac.uk/~nigel/Crypto_Book/

 7. William Cherowitzo, Modern Cryptology: Lecture Notes, http://www-math.cudenver.edu/~wcherowi/courses/m5410/m5410f.html

 8. Henk van Tilborg, Fundamentals of Cryptology:
  A Professional Reference and Interactive Tutorial.2008/2009 Лекции: доц.дмн Стефка Буюклиева

Упражнения: ас. Мария Джумалиева,

ас. Катина Тончева

Свързани:

Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Най-голям общ делител. Най-малко общо кратно. Алгоритъм на Евклид. Прости числа. Основна теорема на аритметиката
Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Най-голям общ делител. Най-малко общо кратно. Алгоритъм на Евклид. Прости числа. Основна теорема на аритметиката
Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconСъгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа
Предлагаме примерно годишно разпределение на часовете по математика за използващите учебника на издателство „Просвета“
Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconТематичен план по микроикономика за докторанти
Всички учебници, учебни помагала и специализирани речници по Икономикс, предназначени за икономическите университети
Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconГодишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа

Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconХорариум по учебен план годишният брой часове за изучаване на предмета в трети клас е 32 часа, разпределени по 1 час седмично за 32 учебни седмици № по 
Годишният брой часове за изучаване на предмета в трети клас е 32 часа, разпределени по 1 час седмично за 32 учебни седмици
Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconРазписание на лекциите дни часове

Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconПлан на класния ръководител за провеждане на час на класа
Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове, а дейността в него...
Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Градивни елементи и разпределението им по учебни години и срокове е записан в...
Тематичен план на лекциите по учебни часове Тема iconНа урока
Седмичният хорариум за учебния предмет математика е 4 учебни часа. Общият брой на задължителните учебни часове по математика за клас...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом