Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет
ИмеОбществена поръчка за избор на изпълнител с предмет
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер21.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.hayredin.com/pic/tehnichesko_zadanie.docx

Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет:

Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите до изплащане на помощта по проект „Рехабилитация на общински пътища в община Хайредин”.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 1. Предмет на поръчката

Консултантски услуги, свързани с изпълнение, управление и отчитане на дейностите по проект „Рехабилитация на общински пътища в община Хайредин“, в изпълнение на Договор № 06/321/00994 от 12.08.2011г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Хайредин.

Обект на договора за безвъзмездна финансова помощ е „Рехабилитация на общински пътища в община Хайредин: Обект № 1: Пътен участък „Път VRC 1037, с. Бързина – с. Рогозен – Малорад /граница с община Борован/, км 0 + 000 – км 6 + 394.40” и Обект № 2: Пътен участък „Път VRC 2163, с. Хайредин – с. Ботево – Липница /граница с община Мизия/, км 0 + 000 – км 10 + 043”.

В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, в съответствие с изискванията на Наредба №25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 1. Обхват на поръчката

 • Предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките на изпълнението на проекта документи;

 • Изпълнителят трябва да подпомага Възложителя при подготовката на документите за плащане, съобразно договореното с ДФ”Земеделие”;

 • Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи;

 • Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”;

 • Контрол по спазване на календарния график за изпълнение на проекта – изготвяне на вътрешни правила за изпълнение, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта;

 • Дейности за отчитане на проекта – изготвяне на документите необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”;

 • Други дейности, необходими при изпълнение на проекта и възникнали по време на изпълнението. 1. Изисквания относно изпълнението на поръчката

 • Изпълнителят трябва да познава и прилага изискванията на Наредба №25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.; указанията на фонда, както и всички нормативни документи кореспондиращи на договора за безвъзмездна финансова помощ;

 • Изпълнителят трябва да предоставя услугите в уговорения вид и срок;

 • Всички изготвени във връзка с изпълнението на проекта документи трябва да отговарят на изискванията на нормативната база;

 • Всички документи трябва да бъдат изготвени на хартиен и електронен носител;

 • Изпълнителят трябва да изготвя междинни доклади за развитието на проекта и окончателен доклад за изпълнение на договора;

 • Изпълнителят ще изпълнява задълженията си по договора до окончателно изплащане на безвъзмездната помощ от ДФ”Земеделие”.

Свързани:

Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconЗадание за малка обществена поръчка с предмет
За малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от служба...
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет iconПокана за подаване на оферти за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет "Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Сметната палата"
Сметната палата на Република България (адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №37), набира оферти от неограничен кръг лица във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом