Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство
ИмеКакви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер218.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mamtomam.files.wordpress.com/2009/12/semeistvo.doc

Следващи стъпки

Ръководство за семейството на хора с аутизъм


Много преди получаване на диагноза Аутизъм , родителите се съмняват, че нещо е различно в тяхното дете. След тестването и консултациите потвърдили подозренията на родителите, първите въпроси, които често възникват са: "Къде да отидем от тук? Какво ще правим сега?"
За Публикуване
Този документ ще осигури общо разбиране на Аутистичния Спектър,
преглед на различни възможности за лечение, както и кратка информация за образованието и услуги, които са от полза да
деца и възрастни с Аутизъм
Какво е аутистично разстройство?

Нарушения от Аутистичния Спектър (ASD) са комплексни неврологични нарушения, които засягат хората в области на социалното взаимодействие и комуникация. Аутизмът и свързаното с него поведение се среща в най-малко 1 на 150 лица . Посочен е като нарушение, при което симптомите могат да се появят при всяка комбинация и с различна степен на тежест.

Характерното аутистично поведение може и да не се забележи в бебешка или ранна детска възраст, но обикновено става явно по време на ранното детство (24 месеца до 6 години). ASD засяга лица във всяка страна и регион на света и не знае, расови, етнически, нито икономически граници


Какви са видовете Аутизъм
Аутистично разтройство:

Присъствие на забележимо неправилно или вредящо развитие в социалното взаимодействие и забележимо ограничен репертоар на действия и интереси. Проявите на разстройството се изменят много в зависимост от степента на свързаност с развитието и хронологическата възраст на индивида.

Дезинтегративното нарущение на детството:През първите две години развитието следва общоприетите норми. Следва регрес поне в две от посочените области: рецептивна или експресивна реч,

социални навици или адаптивно поведение, загуба на контрол върху

тазово-резервоарнитв функции, двигателно маниерничене, като в съпътстващ

вариант се демонстрират социални и комуникативни дефицити и типично поведение на аутистично нарушение.

Синдром на Аспергер: За хората със синдром на Аспергер е трудно да разпознаят сигналите на общуване, които повечето от нас възприемат като даденост и в резултат на това им е по-трудно да общуват и да имат взаимоотношения с околните.

Въпреки това, хората със синдром на Аспергер обикновено имат по-малко затруднения с езика, отколкото тези с класически аутизъм. В повечето случаи говорят правилно, макар че понякога думите им звучат формално или сковано. Хората със синдром на Аспергер обикновено нямат такива съпътстващи затруднения с езика, каквито се свързват с аутизма.


Характеристиките на синдрома на Аспергер обхващат:

 • Нарушения в социалното общуване

 • Държат на непроменливото

 • Тесен кръг на интереси

 • Слаба концентрация

 • Слаба двигателна координация

 • Емоционална уязвимост

 • Затруднения при ученеСиндром на Рет: Разпространение 1:10 000-15 000. 3 от всеки 4 със Синдром на Рет са момичета.

Наблюдава се ранно развитие на умения /до 1,6г./, последвано от бърз регрес, стигащ до частична или пълна загуба на вече придобита сръчност и реч. Фазата на бързият регрес се наблюдава след 2,6-3г., в който се снижава интересът към средата, отсъства общуването, появяват се стереотипни реакции на външни стимули, изразена тревожност, загуба на съществуващи речеви и езикови умения.

Рет-синдромът се диагностира предимно въз основа на:

 • Кратък период в ранното детство,когато детето изглежда,че е постигнало нормален или близък до нормалния прогрес.

 • Период на стагнация в развитието от приблизително в края на първата година,който се запазва до настъпването на регресия.

 • Период на регресия,когато говорните умения и движенията на ръцете намаляват.Наблюдава се между 9-ия и 30-ия месец приблизително.

 • Развитие на повтарящи се движения на ръцете / стискане,тупкане,пляскане,чукане,движение на устата.

 • Поява на негъвкавост затрудненост или нетипичност в позите /положенията/ или походката.

 • Нормална обиколка на главата при раждането,но забавен растеж на същата между два месеца и четири години,приблизителна възраст.

 • Липса на друго заболяване, синдром или увреждане се обяснява от дадените по-горе особености.

Атипичен аутизъм

Атипичен аутизъм се диагностицира според МКБ-10 /международна класификация на болестите-10ревизия/, когато липсват симптоми на един от трите основни категории нарушения

 • социални взаимоотношения;

 • реч и език ;

 • проява на повтарящи се, стереотипни действия.


Опитът показва, че най-добрата терапия за хората с аутизъм е ранното и специализирано обучение, което прави околната среда по-приемлива за тях и е насочено към специфичните дефицити на всеки отделен човек.Днес учените смятат, че няколко гени,

евентуално в комбинация с фактори на околната среда, могат да допринесат за аутизъмAutism Society of America ( 2003) публикува становището си че, “ не съществува позната единствена причина за аутизма, но общо се приема, че се причинява от абнормалности в структурата и функцията на мозъка. Сканиране на мозъка показва разлики във формата и структурата на мозъка при аутистични и не аутистични деца.

Изследователите проверяват определен брой теории, включващи връзка между наследствеността, гените и медицинските проблеми. В много семейства са налице повече от един случай на аутизъм или сходни нарушения, което подкрепя становището за генетична основа.

Все още нито един конкретен ген не е бил обявен за причиняващ аутизъм, но изследователите търсят нерегулярни сегменти от генетичен код, който аутистичните деца може да са наследили.

Също така изглежда, че някой деца се раждат с предразположение към аутизъм, но все още не е изолиран един единствен причинител. ”

Все още не се знае как функционира аутистичния мозък, но се приема, че аутизма е нарушение в развитието на мозъка.

В изследванията на неврохимията се установява, че при аутистите се наблюдава повишено ниво на серотонина в кръвта.

Аутистично разстройство

– симтпомите могат да се появят във всяка комбинация

и с различна степен на тежест.
Какво причинява Аутизъм?


И до ден днешен няма единна ясна теория за произхода на аутизма. Причинните фактори, който се разискват в съвременната литература, се свеждат най-общо до генетични, пренатални, перинатални и постнатални във връзка с времето на въздействие.


Според изследвания на Харвардския факултет по медицина при аутистите се наблюдават абнормалности в лимбичната система( емоционалният център на мозъка ) и в хипокампуса ( паметовите функции).

Клетките в тези области са по- малки и разположени по-нагъсто.

Изследвания на Nelson от университета в Сан Диего установяват връзка на аутизма с нарушено развитие на мозъка, имунната система и гастроентериалния тракт.

Други изследвания показват повишено ниво на пептиди от глутен и казеин в урината на аутистите.

Според намалената имунна защита някои химични съставки в храната не могат да се разградят, в резултат на това тези химикали се натрупват и оказват влияние на мозъка.

Биохимичните изследвания при лица с аутизъм показват и други характерни находки:понижено ниво на серотонин в кръвта, загуба на химични елементи и минерали като Zn, Mg, Mn, Se. Всички тези химични дисбаланси оказват влияние върху поведението на аутистите.

В последните години във Великобритания големи дебати и обществен проблем създадоха изследванията върху връзката между тройната ваксина срещу рубеола, заушка и дребна шарка и аутизма.

Проблема доби гласност през последните няколко години след като голям брой семейства на деца с аутизъм, докладват че след абсолютно нормално развитие и след ваксината децата им драстично регресират и развиват аутизъм.

Изследванията на тези случаи показват, че “ На лице е клинична документация, че от 39 % от децата се проявява регрес след ваксинацията; 11 % са загубили тотално уменията си; и от 30 % развитието е било задържано от момента на ваксинацията, без децата да са загубили уменията развити до този момент. Общо 80 % от всички деца е бил налице регрес в развитието. ”

Макар че всички тези констатации са значителни, те не са доказани на сто процента и се нуждаят от
нататъшно проучване.


може значително да подобри качеството на живот на хората с Аутизъм.

Преодоляването на това състояние е в посока на адаптация на детето

към външния свят, усвояване на

умения за комуникация, самообслужване, натрупване на познания в различни области с различен успех, както и чувство на лична удовлетвореност от заниманията с интересни неща.

Ако искаме интервенцията да е успешна, тя трябва да бъде приложена в съответствие с дадените конкретни условия, поведение и симптоми. Важно е да се разбере причината за всяка проява и след това да се търси начин и средство за неговото преодоляване или намаляване на интензивността му.

След като веднъж на детето му е поставена диагноза „аутизъм”, ние вече трябва да знаем, че то НЕ Е просто бавно развиващо се или само не-социално в рамките на „нормалното”. Трябва да знаем, че то не е просто „глухо” или „проблемно” дете в обичайния смисъл, а личност със свои собствени права и специфични и уникални нужди.Най-ефективната програма за работа е ранната, целесъобразна, и интензивна интервенция.

За да се отговори на всички нужди на лицата с Аутизъм, ефективния подход трябва да бъде гъвкав, и да има редовна
преоценка.


Родителите трябва да разузнаят всички лечения старателно и подхождат предпазливо преди извършване на всяко конкретно лечение.


Как може да се лекува аутизъм?

Въпреки многото медикаменти, които напоследък излязоха на пазара към момента няма конкретно лекарство за лекуване на Аутизъм. Но проучванията показват, че състоянието Аутизъм може да бъде повлияно чрез разбиране, приемане на детето и целенасочена работа. Подходяща ранна образователна интервенция
В следващата таблица се изброяват някои от най-общи подходи, които биха могли да помогнат при работа с аутистичните деца
ЧЕСТО СРЕЩАНИ АЛТЕРНАТИВНИ ТЕРАПИИ


ОБРАЗОВАТЕЛНИ

• Son – Rise – основава се на вярата в „любовта и приемането”, което означава, че родителите приемат болестта на своите деца и съпътстващите я симптоми и ги използват като начин за намиране на път към света на младежите с аутизъм.


• Поведенчески анализ (ABA); известен още като Lovaas, поведенческа или интензивна намеса
• Социални умения


• TEACCH (Лечение и образование на деца с аутизъм и др.недъзи в общуването

•Фрортайм – моделът основан на индивидуалната връзка целяща развитие•Хипотерапия - терапевтично яздене на кон

•Терапия с бойни изкуства

•Подпомагане интегрирането и социализирането на

лицата с аутизъм от екип от физически лица

• Плуване

Логопедична терапия


• Лечение на слуховите преработващи безредия,
• Устно моторнио лечение

• комуникация чрез размяна на картинки - комуникационна система (РЕСS)

• визуални стратегии – използвайки снимки за улесняване на комуникацията или чрез съобщения


Сензорни терапии
• трудова терапия
• терапия за сензорна интеграция
• слухова интеграция обучение
Осигуряване на медицинска помощ


Ако се съмнявате, че вашето дете има атистично поведение, първо се убедете , че определянето му като аутист е направено или потвърдено от професионалист, който има опит с аутисти. За България мястото, в което това състояние се диагностицира е Клиниката по детско-юношеска психиатрия „Св. Никола” към Александровска болница, гр. София.


http://www.alexandrovska-hospital.org/show_page.php?menu_id=6&menu_order_id=1&grandmenu_id=2&main_menu_id=7&submenu_order_id=230
Друго място, което биха Ви помогнали и насочили в работата с децата Ви са екипа на „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица от аутистичния спектър, на ул. Александър Стамболийски №168, гр. София


http://www.autismbulgaria.com/
Този списък не е изчерпателен, просто дава насоки за различни видове терапии и услуги, които могат да бъдат предоставяни на индивида но по предписание на лекар или друг квалифициран специалист.
Ранната интервенция може значително да подобри качеството

на живот на хората с Аутизъм
Родител и семейство Подръжка

Отглеждане на дете с ASD може да бъде предизвикателство. Подкрепата на семейството и комуникацията с приятели

може да помогне на родителите в трудният път, тъй като те се подготвят да предприемат следващите стъпки за подпомагане на тяхното дете.

Все повече и повече родители на деца с Аутизъм заедно си помагат един на друг чрез подкрепа, съвет или действие. Група от хора, подкрепящи родителите на деца с Аутизъм,

са важен ресурс
Родители, на които децата им със АSD са по- големи могат да предоставят безценна информация, която ще ви спести ценно време. Част от мисията на нас родителите, които знаем какво е да живееш с дете с аутизъм включва насърчаване на такива групи.

Агенция за социално подпомагане и Отдел Закрила на детето във Вашият град също може да Ви предостави информация за финансовата помощ, образование, отдих

и лечение.

Няма две лица с Аутизъм да са сходни, затова и
лечението и резултатите при всеки ще са различни. Не забравяйте да проучите всяка терапия и подход внимателно. Книги и друга информация за тези и други лечения са на разположение, и много информация може да се намери в интернет.


Полезни практически съвети


7. Възнаграждение. Изработете схема за възнаграждаване. Детето Ви да печели точки за добро поведение и определен брой точки да означава, че може да получи нещо, което иска и за което има предварителна договорка. Може да използвате каквото искате, за да записвате точките – златни звезди върху подложка, пластмасови жетони, събирани в буркан и т.н. Схемата за възнаграждаване може да работи кратко време, напр 1 точка за всеки 10 минути добро поведение по време на дълго пътуване с кола, и за по-дълги периоди, напр. 10 точки за една седмица в училище, в която всички домашни са свършени навреме. От помощ могат да Ви бъдат “картите за сделка”. Може да ги използвате, за да сключвате сделки с детето си и след това да ги залепвате на хладилника или на кухненската дъска, така че и двамата да си припомняте сделката, която сте сключили - напр. детето прави нещо, което сте поискали след като:

• Поддържа стаята си чиста в продължение на една седмица;

• Облича се за десет минути в продължение на пет последователни дни;

• Не прекъсва майка си докато тя говори по телефона в продължение на една седмица.

В замяна детето получава нещо, което е искало, като например:

• 15 минути повече в Интернет;

• наем на DVD;

• 30 минути повече игра навън.

8. Осигурете мир и спокойствие. Организирайте нещата вкъщи така, че да намалите стреса и конфронтацията. Ако, например, голямото пазаруване с детето ви е кошмар, опитайте се и намерете друго време, в което да напазарувате сама. Ако се ужасявате от дълго пътуване с кола, помислете дали не можете да го разделите на две или три по-кратки пътувания със спирания помежду им, за да може да правите нещо друго. Да, те би трябвало да правят тези неща на тяхната възраст, но струва ли си от това да се прави голям проблем?
1. Съберете колкото може повече информация: Добри начини да направите това са: да говорите с хората, ангажирани в грижите за детето Ви - лекари, мед. сестри, психолози, учители, логопеди. Намерете книги, също много информация можете да намерите в Интернет.

2. Привлечете внимането: когато давате инструкции се уверете, че сте привлекли вниманието на детето си – изключете телевизора/радиото/музиката; използвайте името на детето; при малки

деца нежно хванете ръцете им и насочете лицата им към вашето лице; подходете към по-големите деца фронтално; гледайте ги в очите; говорете ясно, без да крещите

3. Бъдете позитивни. Кажете им по скоро какво да направят, отколкото какво да не правят. “Диди, яж си, ако обичаш, чипса” е по-добро от “Диди, спри да си играеш с чипса”.

4. Изработете ясни правила и ги напишете на хартия, така че да няма спорове по тях. Съсредоточете се върху областите на поведение, които наистина са важни за вас и за останалите в семейството и не хабете усилия за по-маловажните.

5. Установете режим. Децата се държат по-добре при ясен режим, тъй като са по-наясно за това какво се очаква от тях. Промените в режима водят до отвлекаемост и несигурност. Така, че приготвянето за училище сутрин или приготвянето за лягане вечер трябва да следват определен ред и дневен режим.

6. Хвалете детето си. Открийте и уловете моментите, в които детето Ви е добро. Когато изпълни задача или се държи добре, кажете колко сте доволни, и от какво точно сте доволни. Похвалата

трябва да бъде незабавна, а не след часове или дни. Лесно е за детето да попадне в порочния кръг на критиката, което го кара да се чувства лошо, което пък го кара да се държи лошо. Целта е да се установи равностоен кръг от похвали, който да ги кара да се чувстват добри, което пък им помага да се държат по-добре.

9. Фокусирайте се върху силните страни. Направете детето си по-уверено като го хвалите и окуражавате да прави нещата, с които се справя добре.

10. Не мога и не искам. Разковничето при справянето с деца с ASD и ADHD е познаването на разликата между “не мога” и “не искам”. Неизчакването на реда, забравянето на инструкции, дезорганизираността, лесната отвлекаемост – това са част от характеристиките на тези състояния. Върху тях може да се работи и да се поправят, но те не са преднамерена лошотия. Всяко дете, обаче, може също понякога да се държи преднамерено лошо. Като родител вие трябва да сте човека в най-добра позиция да бъдете експерт в разграничаването на “не мога” и “не искам”.

11. Кажете на детето как се чувствате при лошо поведение. Вместо да критикувате детето директно, напр. “Държиш се лошо”, говорете за начина, по който тяхното поведение ви се отразява,

напр. “Наистина се разстройвам, когато...”

12. Избягвайте споровете. Има ясни правила. Вие ги знаете, детето ги знае. Край.

13. Бройте до три (напр. ако детето вземе чужда играчка кажете “Диди, моля те върни динозавъра на Пепи. Броя до три. Едно... (чакайте 5 сек.) две (по-заплашително)...три”.

14. Използвайте “излизането извън игра”. Това е като “наказателната скамейка” в хокея на лед, където играчите направили фал прекарват известно време извън играта. Може да изберете специално място – стол, стъпало, ъгъл, където детето да се успокои (а също и вие да се успокоите) за определен период (напр. 5-10 минути). По време на “излизането извън игра” не говорете на детето и не му отговаряйте. Когато времето изтече не говорете за проблема. Те са си изтърпяли наказанието и сега “досието” им е чисто. Ако детето откаже да излезе извън игра го заплашете, че ще го лишите от привилегия, напр. да играе на компютъра или да излезе да играе футбол. Ако е необходимо, изпълнете заплахата си. Направете табела “не ме безпокойте” Окуражете детето си да я оцвети и да я украси. То може да я използва всеки път, когато има нужда да остане насаме.

15. Грижете се за себе си. Да си родител на дете с ASD или ADHD е изтощително и може да бъде потискащо. Опитайте се да организирате почивки за няколко часа или дори за няколко дни. Трудно е да бъдеш добър родител, когато си на ръба на силите си.

Програми в масовите училища и детски градини


Всички държавни училища и детски градини са длъжни предоставят услуги за деца с ASD. Ако Вашето дете с ASD, притежава ТЕЛК или епикриза от здравно заведение с диагноза и искате то да посещава масово училище или детска градина, но му е нужна допълнителна помощ, то трябва да мине на оценка пред ЕКПО към РИО на съответната област. Екипа трябва да направи оценка на вашето дете и да разработи подходящ образователен план за работа с Вашето дете. Трябва да Ви представи какви услуги ще ползва то от съответния Ресурсен център.

Ролята на оценката е да се идентифицират, какви образователни трудности има, а не да се направи медицинска диагноза. Образователната оценка от екипа трябва да включва професионални знания и опит в областта на Аутизма.
Специално образование на деца в училищна възраст


Определянето на подходящия образователен подход за учениците с ASD трябва да се основава на нуждите на всяко отделно дете. Внимателното оценяване от екип от професионалисти в консултации с родители или настойници ще помогне да се определи подходяща образователна програма за всеки ученик.
Независимо от нивото на детето
проучвания показват, че децата с ASD могат да бъдат повлияни добре от различните терапии и могат да постигнат много в една структурирана образователна среда с подходяща подкрепа съобразена с индивидуалните им нужди. Образователната програма, следва да се основава на интересите на детето и използване визуализации придружаващи инструкциите.
Когато е необходимо, трябва да се съчетават и с други услуги, като например речта или трудова терапия, за моторно умение развитие и сензорна интеграция.
Важно е да се знае, че индивидуалния образователен план е от решаващо значение за успеха на детето в училище.
Определянето на образователният подход за учениците с Аутизъм трябва да се основава на нуждите на всяко индивидуално дете.
Преход


Терминът "преход" се отнася до един от най-критичните периоди, когато хората с ASD трябва да завършат училище и престанат да ползват услугите на училищната система и да преминат в света на възрастните хора. Преходът от гимназията за продължаващото обучение или заетост може да се извършва по-лесно чрез преход планиране, което трябва да бъде включено в индивидуалния образователен план на детето още от 16 годишна възраст. С добър преход планиране, учениците с ASD могат да имат възможност да учат и висше образование, да имат трудова заетост, и независим живот.

Необходимо е родители, учители и персонала на агенцията закрила на детето да работят заедно, за да направят прехода възможно най-лек за детето.


Заетост – Избор

Помогнете на вашият познат или роднина с ASD да започне професия, която включва съчетания /повтаряемост/ и не се нуждае от голямо социално взаимодействие. Дефицитите му могат попречат на постигането на добър работен статус, свързан с
неговото образователно равнище.Бъдещето


Често хората с ASD могат да се научат да компенсират да се справят с тяхното увреждане, доста добре. Макар че всеки отделен индивид е уникален, той може да помогне.

Важно е за семействата, да планира т
услуги за възрастни години преди децата им да са навършили 18. Възможно е да има списъци с чакащи за услуги.

Обърнете се за помощ към вашия местен представител на Съюза на инвалидите в България за повече информация


http://www.disability-bg.org/bg/contacts.php

Важно е за семействата да планират услуги за възрастни години преди индивида да навърши 18
В заключение, тъй като диагнозата Аутизъм може да бъде трудна за семейството, не забравяйте, че с подходящи ресурси, подкрепа и образование, обичан всеки човек с Аутизъм ще успее.Полезни материали и книги за информация:


Аутизмът. Отговори на най- важните въпроси – издателство „ЛиК”

http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=22236


„Аутизъм – диференциална диагноза”, издателство Софи – Р


„Страхът Аутизъм- нов уникален подход” – издателство Феникс

http://www.book.store.bg/p30816/strahyt-autizym-nov-unikalen-podhod-roberto-morales.html


„Малкият тиранин” - издателство Аквариус

http://www.books.bg/books/53/32003.html


„Диагностика и терапия при генерализирани разстройства на развитието” – издателство ФСК


„Седемте степени на увереност, от които се нуждаят децата”- издателство Аквариус

http://www.book.store.bg/c/p-p/m-307/id-22398/sedemte-stepeni-na-uverenost-ot-koito-se-nuzhdaiat-decata-ludvig-koneberg-silke-gramer-rotler.html


„Странна случка с куче през ноща” – издателство "Унискорп"

http://www.book.store.bg/c/p-p/m-417/id-3884/stranna-sluchka-s-kuche-prez-noshtta-mark-hadyn.html


http://www.autism.hit.bg/


http://www.do2learn.com/

образователни игри за изтегляне


http://www.manicheta.com/moi_igri.htm


http://resursencentar.data.bg/p/files/Свързани:

Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconДетски аутизъм – същност, прояви, проблеми и решения Гл ас. Красимира Костадинова нцоза
През 1943 г. Лео Канер въвежда термина аутизъм в детската психиатрия, като представя 11 случая на деца с отличаващо се поведение....
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconАутизъм. Аспергер- синдром. Рет- синдром. Хелер- синдром. АТИПИЧЕН аутизъм. Савант- синдром

Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconГенерална дирекция „Комуникация
Какви са целите на ес? Защо и как е бил създаден? Как функционира? Какви постижения вече е осигурил за гражданите си и какви нови...
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconКакви видовете косми има?
При раждането детето има мъховидни косми – лануго, които опадат до края на шестия месец и се заменят с велус космите. Те са тънки...
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство icon1. Познайте животните по признаците
Назовете какъв е балонът, каква е реката, какво е момичето, какви са ягодите, какви са цвтята
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconДневен център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности "Тацитус"
Дневен център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности “Тацитус”
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconЗащо биологичното разнообразие има значение?
...
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconВидове и места за мониторинг
България значимост, което е основание за мониторинга му. Списък на видовете, най-подходящо време за мониторинг, характеристика на...
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство icon1. Познайте животните по признаците
Назовете какъв е балонът, каква е реката, какво е момичето, какви са ягодите, какъв е вълкът,какви са цвтята
Какви са видовете Аутизъм Аутистично разтройство iconАстма, гърчове, хиперактивност с дефицит на вниманието, фибромиалгия, алергии, хронична умора, аутизъм но Надежда Има

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом