Пол Йонги Чо Увод
ИмеПол Йонги Чо Увод
страница3/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.33 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://poli.hristianstvo.net/downloads/Molitvata_Pol Yongi Cho 48.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Молитва и преодоляване атаките на сатана

Ние живеем в една епоха, в която сатана, поддържан от падналите ангели и демони, е готов да граби и унищожава. Без да зависим от силата на молитвата, ние не можем да победим силата на сатана. Дяволът никога не са го притеснявали църковните ритуали и конституции, но той изпитва смъртен страх от една жива и истинска молитва. Когато започнеш своя истински молитвен живот, бъди готов да се изправиш и преодолееш силата на сатана.

Един човек от моята църква беше алкохолик. Въпреки, че имаше успешен бизнес, той се държеше отвратително със своето семейство и съпруга. Една вечер купил много пиене, довел приятели и започнали парти. Въпреки, че жена му обичала семейството си и до момента търпяла всичко това, тя извикала съпруга си настрана и му казала: „Скъпи, обичам те, но не понасям, когато пиеш. Сега носиш това пиене вкъщи и аз няма да търпя това. Събирам си багажа и заминавам. Утре, когато се събудиш, аз няма да бъда тук. Сбогом!” Изведнъж шокът, че ще изгуби семейството си, го накарал да заплаче. Той знаел, че тя е вярваща християнка. Коленичил до нея и започнал да плаче. „Господи, моля Те, освободи ме от този дух на алкохола!” Той се опитвал толкова често да се избави от алкохола, но без успех. Сега, когато неговата жена го заплашила, че ще го напусне, той принесъл една истинска молитва към Бога. Когато заплакал, чул вътрешен глас в сърцето си: „Ти ще бъдеш освободен до сутринта.” „Аз зная, че до сутринта ще бъда наистина свободен” - извикал той пред жена си. Тя му повярвала, но останала наистина учудена, когато сутринта видяла своя съпруг да изхвърля всичкия алкохол и цигари на боклука.

„Би ли могло това да е действителност?” - се запитала тя. След това се качила в колата си и отишла на работа, където казала на всички, че мъжът й е освободен от алкохола и цигарите. Другите хора във фабриката не посмели да се изсмеят открито, но насаме си казали, че това е само една поредна история. Но в последствие те видели променен неговия начин на живот. Сега цялото им семейство е вярващо, а той е настоятел в нашата църква. Сатана е искал да разбие семейството, но чрез упорство и молитва съпругата удържала пълна победа. Сатана е лъжец и на лъжата баща. Той обича да граби и разрушава, но нашата църква е стъпила на врата му чрез молитва и пост. За да разберем, как молитвата може да срази силата на сатана, която действа върху нашите приятели и любими, ние трябва да разберем, какво Евангелието казва по този въпрос. Сатана е имал достъп до Бога като водач на Небесното хваление (Исая 14:12-15, Езекил 28:13-19). Отминалата известност на сатана става ясна от миналия пасаж. Но защо иска той да граби и унищожава. Бог сътвори човека по свой образ. Той му е дал преимущество. Сатана ревнува човека за мястото му пред Бог и се опитва още от самото му съществуване, да го унищожи. След като Адам и Ева умрели заради своя грях, Бог им обещал, че чрез човешкия род ще му строши главата. Следователно сатана е знаел, че чрез човечеството той претърпи крайното си поражение. През цялата история на човечеството сатана дебне и се стреми този план на Бог да не бъде изпълнен. Опитал се е да опошли човешката раса. Първо се опитал да опетни жената, за да не се роди Исус от девица, но в това си начинание, е претърпял загуба. Бог е имал един човек, който е бил искрен; едно семейство, което спечелило любовта Му, така че Ной бил средството, чрез което човешката раса била запазена от унищожение.

Сатана се опитал да се противопоставя, като се е стремил да унищожи еврейския народ. След това се е опитал да унищожи Самия Исус. Накрая той провесил Сина на Бога на кръста, обаче кръстът не беше краят, а чрез смъртта на нашия велик Исус, сатана беше тотално разгромен. Заради смъртта и възкресението на Исус, на нас също ни е дадена власт над сатана и неговите дела. Значи чрез Исус Христос ние сме повече от победители.


Как властта над сатана се упражнява в молитва

Както казах по-напред, сатана се противопоставя на мотивите на Божието паство повече от всичко друго. Това разбираме от книгата на Даниил. Той бил все още млад, когато бил пленен от вавилонците през 605 г. пр. н. е. Бог допуснал това пленничество да бъде средство, с което на Даниил да бъде дадена ключова позиция в най-голямата империя в онези дни. Тъй, както Йосиф намерил покровителство в Египет, докато преживявал временни успехи, то Даниил бил използван от Бог заради способността му да тълкува сънища. Тази дарба била използвана по-късно да нарисува такъв точен образ на бъдещето, че много учени се съмняват в автентичността на книгата. През 1-та година от царуването на Дарий, бъдещият господар на Средния Изток, тъй като Даниил разбрал пророчеството за Израел, той започнал своята известна непрекъсната молитва за своето паство.

1. Той започнал с изповядването на своите грехове, въпреки че неговата непоколебима вяра била позната на всички евреи, които са били в плен.

2. След това, започнал да моли прошка за целия народ (Даниил 9:16-17). Когато продължил да се моли, молитвите станали по-горещи. Тъй като Даниил продължил в молитва, Бог изпратил ангел Гавраил да го посети. Тогава Гавраил разкрил начина, по който сатана се противопоставя на молитвите на Божието паство (Даниил 10:12-13).

По-късно в тази глава Гавраил показва битката, в която влезе, когато замина от Данаил. В Кителовото тълкувание на Библията на Стария Завет, в един от най-сериозните коментари е направено изложението, че принцът на Персия бил духовната сила, която направлявала успехите на следващото световно управление. Гавраил бил изпратен от Бога, но сатанинските принцове или падналите ангели, повели война срещу Гавраил, за да не бъде отговорено на молитвата на Данаил.

Архангел Михаил бил изпратен да помогне на Гавраил в битката. Данаил се молил 24 дни. Това било времето, необходимо за Божиите духовни сили, да победят падналите ангели. В Захария 3 глава, ние виждаме Божия ангел да говори на сатана. Павел разбрал духовната битка, която сме призвани да водим, като казал: „Нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места” (Ефесяни 6:12). За да поставим всичко това в ясна перспектива, ние трябва да разберем духовната реалност или това, което наричаме „четвърто измерение”.

Сатана бил изхвърлен от рая, където държал висока позиция. Ние сме създадени като по-висши от ангелите, затова сме способни да разберем духовните неща. Сатана е разбрал, че неговото място в рая е заето от човека. Бог му дава наименованието „господар на мрака”: „в когото сте ходили някога, според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството” (Ефесяни 2:2). Тъй като е могъл да упражни реално власт над земната атмосфера, той е могъл да въздейства върху народите.

Бог е дал на човека също и власт, но той я е изгубил в падението, чрез греха на Адам. Обаче Бог не е оставал без свидетел в света. Неговото паство е могло да упражни власт в молитва и застъпничество. Когато Христос е бил на земята, Той е позволил на хората да Го осъдят и бият, обаче чрез Неговия безгрешен живот, изкупвайки смъртта на кръста и великото възкресение, Исус взел ключовете на смъртта и гроба и получил цялата власт. „Тогава Исус се приближи при тях и каза: Даде ми се всяка власт на небето и на земята” (Матей 28:18). На основание на този стих, на нас ни се заповядва да отидем по целия свят и да прогласим царството Божие. Тъй като ние се учим да се молим в Святия Дух, като получим Рема, че ни е дадена властта, можем да стегнем в клещи силата на сатана у хората, нациите и дори народите. Тъй като сатана е лъжец и баща на лъжците, се опитва да ни убеди, че той управлява. Но, като се учим да постим и да се молим, ние можем да упражним нашата вяра и правилна власт. Сатана и неговите сили ще отстъпят пред плана на Бога. Колко важно е за нас, да разберем нуждата от молитвата. Няма друг начин, по който можем да разберем плана на Бога за нашия живот, ако първо не се научим да се молим.

И така, както казах преди, ние трябва първо да желаем да се молим. Нашият проблем е, че ние сме мислили за молитвата, чели сме за нея и дори сме били обучавани върху този предмет, но не сме се молили. Сега е времето да разберем, че молитвата е източник на сила. Сега е времето да позволим на Святия Дух да донесе смирение и отдаване. Сега е времето да се научим как да използваме нашата духовна власт, да се научим как да използваме делото на сатана.

Сега е време за молитва и пост!


ВТОРА ЧАСТ

МОЛИТВАТА И СВЯТИЯТ ДУХ


Сега е времето на Святия Дух. Исус казал на учениците Си, че е задължително за Него да замине, за да дойде Святият Дух. В деня на Петдесятница, Святият Дух дошъл неочаквано и изпълнил 120 вярващи, които чакали в Ерусалим. Това било изпълняване на пророчеството на Йоан Кръстител. При кръщаването на Исус, Святият Дух дойде под формата на гълъб. Целта на гълъба като символ е, да изобрази личността на Святия Дух. Гълъбът е кротък, както и Святият Дух. Вие трябва наистина да знаете природата на Святия Дух, като започнете да общувате с Него. В Стария Завет ние не виждаме Святия Дух като личност. В Новия Завет, Той така говори за Христос, че някой може да пропусне Личността на Третия член на Троицата.


Как да разпознаваме Святия Дух?

Святият Дух може да те благослови, когато четеш Святото Писание. Святият Дух ще те води, когато свидетелстваш. Святият Дух може да те помаже, когато ти проповядваш или поучаваш върху Словото. Но, ако искаш да имаш близко общение с Него, ти е необходимо да се молиш. Аз разбрах тази истина, още в първите дни на моята духовна служба. Опитвах се много упорито да водя хората от църквата, но резултатите бяха нищожни. Когато се молех, Бог проговори в сърцето ми: „Колко пъдпъдъци са щели да уловят израилтяните, ако бяха отишли в пустинята на лов?” Бог продължи да ме пита. Тогава разбрах, че Господ е изпратил вятър, който донесъл пъдпъдъците. Той искаше да ми покаже разликата между преследване на души без стратегията на Святия Дух и работата в съюз с Него. Тогава Бог ми каза нещо, което напълно промени живота ми: „Ти трябва да общуваш и работиш със Святия Дух!

Знаех, че съм роден отново. Знаех, че имам Святия Дух в мен. Обаче си представях Святия Дух като преживяване, а не като Личност. Преди да заспя вечерта, Святият Дух искаше да разговаря с мен. Това другарство с Него ме доведе до съвършено нова промяна в духовната ми дейност. Разгръщането на клетъчната система произлезе от другарството ми със Святия Дух в молитва. Всъщност, всеки принцип или метод, които проповядвам в Корея, и в целия свят, не са произлезли от теологична книга, но донякъде от истинско и интимно общение със Святия Дух в молитва.

В моя личен живот другарството ми със Святия Дух е променило отношението ми към света. Не бих могъл да живея без тази връзка. Сутринта мога да почувствам Неговата свежест, която освежава моето сърце и имам сила да преминавам през предизвикателствата на деня, като зная, че във всяка ситуация, заедно със Святия Дух, ще бъдем абсолютни победители. Открих също, че не съм достатъчно умен, да реша хилядите проблеми, които възникват редовно. Мога само да кажа на Святия Дух: „Благословени Душе, позволи ми да Ти кажа за проблемите, които имам. Зная, че ти знаеш промисъла на Бога и вече имаш отговора.” Със сигурност тогава чакам отговор от Святия Дух. Като открих, че през тези години Той възобновява моите умствени, духовни и физически сили, аз разбрах, че ежедневното общуване със Святия Дух е необходимост. Повече от един час прекарване в молитва сутрин, е прекарване в приятелство със Святия Дух. Всеки път, когато Бог ми дава нещо, аз знам, че то идва чрез Святия Дух, Който живее в мен. Точно, както Святият Дух е накарал Мария да зачне, така Той може да зачне нещо у нас, което в последствие ще бъде родено.

Думата убива, но Духът дава живот. Затова толкова много хора се редят пред нашата църква в неделя за всяка една от нашите седем служби. Затова нашата служба по телевизията е една от най-гледаните програми. Хората не се интересуват дали ще получат знание, но те желаят истината, която е помазана от Святия Дух. Павел е обучавал своите ученици не с думи, а със Святия Дух. Той е говорел на църквата в Коринт и Солун (І Коринтяни 2:4, І Солунци 2:12-13). Святият Дух ни помазва, не само да проповядваме Божието Слово със сила и власт, но Той ни пази и от атаките на сатана. Макар и пастир на най-голямата църква в света, не съм избавен от атаките на хората и дявола. Атаките, които идват от света, не ме тревожат, но ме тревожат атаките на паството, които имат силата да нараняват. Обаче ежедневното общение със Святия Дух ни предпазва не от атаките, но от ефекта на атаките. Стефан проповядвал, изпълнен със Святия Дух и със сила. Павел завършва писмото си до църквата в Коринт така: „Милостта на Господ Исус Христос и любовта на Бог и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Амин.” (ІІ Коринтяни 13:14). Ако молитви ви са празни и безрезултатни, това е, защото не се подчинявате на Божиите принципи и не общувате със Святия Дух. Святият Дух ще ви донесе същата радост и мир, които толкова желаете в сърцето си.

Помнете, че царството Божие не е ядене и пиене, а мир, радост и правда в Святия Дух. Молитвата усилва присъствието Му. В първото си писмо до коринтяните, апостол Павел пише: „При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби” (І Коринтяни 12:1). Този стих може да бъде написан и днес. Голяма част от паството е неосведомено за дарбите и проявите на Святия Дух. От тези, които знаят за тези дарове и прояви, мнозина не знаят кой и кого управляват.

Първо, Святият Дух влиза в човека, когато той се роди отново. След това ние сме задължени да общуваме с Него. Аз наричам това цялостно получаване на Святия Дух. Ние научаваме как да упражняваме нашите духовни дарби чрез молитва.


Дарби на говорене

Дарбите се разделят на дарби на говорене и дарби на служене. Те се дават така, както Бог разпределя на всеки, който иска (І Коринтяни 12:18). Веднъж узнали своята си дарба, ние трябва да я упражняваме и развиваме (І Тимотей 4:14-15). Следващият етап, засегнат от Павел за разбиране на Библейските истини, е, чрез размишляване и молитва. В І Коринтяни 12 глава Павел изброява подробно дарбите на говорене: апостоли, пророци, учители. След това се нареждат, но не по-малко важни са: чудеса, дарби на изцеления, пастири. Първото ниво на дарбите на говорене по-подробно се засягат в писмото до Ефесяните (Ефесяни 4:11). В това първо ниво на дарбите на говорене, се казва каква е тяхната функция в следващия стих. Каква е целта на християнското и пасторското ръководство? Тя е да обучи и ръкоположи хора, да проповядват така, че Тялото на Христос да бъде изградено и заздравено. Как проповедникът разширява и развива своята дейност? Чрез размишление, в молитва. Следователно, дали вие сте пастир или църковен служител, вашата дарба може да нарасне и да се развие единствено чрез молитва и размишление.


Проявленията на Святия Дух

Духовните дарове са дадени от Святия Дух в съгласие с избора на Твореца. Обаче всеки християнин може да разкрие своята дарба. Целта на проявлението е, че всеки в събранието трябва да бъде назидаван. Павел казва: „На всеки се дава проявлението на Духа за обща полза, защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; а на друг вяра чрез същия Дух, а на друг изцелителни дарби чрез единия Дух, а на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както Му е угодно” (ІІ Коринтяни 12:7-11).

Четиринадесета глава на І Коринтяни е посветена на истинската полза при проявлението на Святия Дух, особено що се отнася до публично събрание. Главната цел на това проявление е, да се изгради групата хора, а не да се покаже способността на говорителя. В тринадесета глава се говори за любовта като нещо повече от духовните дарби. Но истинската любов би трябвало да бъде мотивация за практикуването на тези дарби. Забележете, че Павел не казва: „показвам ви по-превъзходно нещо”. А може би той набляга на тринадесета глава като на нещо по-особено. Тъй като Бог е Бог на реда, всички неща, които са вършат в църквата също трябва да са в порядък. Ние учим християните в Корея, да се молят за църквата, да бъде построена на солидна Библейска основа. Ние не отхвърляме духовните дарби. Начинът, по който те биха били разпределени, развити и практикувани е, чрез усърдна молитва. Молитвата ще породи правилно разпределение на духовните дарби. Ще въздържи също и християните от съревнование. Молитвата ще развие мотивацията, която ще поддържа всички духовни дарби. Молитвата е отговорът!

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Пол Йонги Чо Увод iconПол Йонги Чо Увод
Никой не може да оспори, че този безпределен растеж на църквата е по причина на възраждащата се и растяща вяра в цяла Корея. Членовете...
Пол Йонги Чо Увод iconПол Йонги Чо Неделя, 21 април 2002 Стих: Лука 18: 1-8
Молитвата е като духовна война. Не приключваме бързо. Никоя война не приключва лесно. Може да продължи дори цял живот. Молитвата...
Пол Йонги Чо Увод iconПрограма Ноември 2012
Пол-младши и Майки отиват в Луизиана на среща с Уил от "Ред джакет файърармс", с когото обсъждат оръжия по поръчка. Пол-старши опитва...
Пол Йонги Чо Увод icon164 години от рождението на Пол гоген
Анри Йожен Пол Гоген (на френски: Henri Eugène Paul Gauguin) е френски живописец, скулптор и график постимпресионист
Пол Йонги Чо Увод icon107 години от рождението на Жан-Пол сартр
Жан-Пол Сартр (на френски: Jean-Paul Sartre)  е френски философ екзистенциалист, есеист, романист и драматург
Пол Йонги Чо Увод iconПлан за съчинение Увод
...
Пол Йонги Чо Увод icon"Запомни името ми…"
В ролите: Ашър Бук, Кристи Флорес, Пол Яконо, Пол МакГил, Натури Ноутън, Кей Панабейкър, Керингтън Пейн, Колинс Пени, Уолтър Перез,...
Пол Йонги Чо Увод iconДоклад за анализ на извадка от учебници и учебни помагала за начална степен на образование по признака пол
Анализът на учебниците и учебните помагала за началната степен на образование по признака пол е осъществен в периода август-октомври...
Пол Йонги Чо Увод iconДобри настойници на благата на Господаря, докато Той отсъства. Увод
Увод: Станислав Стратиев – „Българска гледна точка”. „Нищо не може да се направи. Нищо не зависи от нас.”
Пол Йонги Чо Увод iconСтрастите Христови като пример за подражание. Увод
Увод: Обичаме да говорим за резултатите от смърта и възкресението на Христос, за ползите за нас. Исус обаче освен изкупление ни остави...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом