3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
Име3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер62.17 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.aubg.bg/RapidASPEditor/MyUploadDocs/ELIApplication_Form_12-13bulF.doc
Молба:

Име: ........................................................……

Фамилия

................................. .......................………..

Собствено Презиме

Образование: ………………………………..

Дата на раждане: ……………...........………..

Адрес: ………………………………………..

…………………………………………………

Тел: ........................…… GSM: ……………..

E-mail: ………………………………………...

Кандидатствам за:

  • Стъпка 1

(начинаещи до средно-напреднали)

  • Стъпка 2

(средно-напреднали до напреднали)

  • Стъпка 3

(подготовка за тестовете SAT и TOEFL)

Отбележете своя избор с ().


Статус на студентите:

По време на обучението си курсистите са редовни студенти на АУБ с всички права и задължения.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец

2. Такса за кандидатстване – EUR 10

3. Диплома за завършено средно образование - над мн. добър 5


Учебен план:

Занятията се провеждат:

От 20 август 2012 до 14 декември 2012

за есенен семестър стъпки 1/2

От 20 август 2012 до 09 ноември 2012

за есенен семестър стъпка 3

От 14 януари 2013 до 17 май 2013

за пролетен семестър стъпки 1/2

От 14 януари 2013 до 05 Април 2013

за пролетен семестър стъпка 3

Учебна програмаСтъпка 1: Този курс достига до ниво средно-напреднали и е предназначен за хора, които не са изучавали английски език до този момент. Продължителността на курса е 500 часа – по 6 часа дневно. По време на обучението курсистите трябва да овладеят основни граматични правила и правопис и да усвоят речников запас от около 4000 думи. В края на обучението курсистите развиват всички езикови умения - слушане, говорене, четене и писане - до ниво средно-напреднали. Успешното завършване на това ниво дава възможност за използване на езика като средство за общуване или е база за следващото ниво.


Стъпка 2: Този курс е продължение на стъпка 1 и достига до ниво напреднали. Курсът е подходящ за хора, завършили предхождащия модул, както и за такива, които владеят английски език на ниво средно-напреднали. Курсистите овладяват отлично писмено и говоримо езика и придобиват езикова и комуникативна компетентност, позволяваща им да кандидатстват в наши и чужди университети.


Стъпка 3: Този курс предлага специализирана подготовка за тестовете SAT и TOEFL в рамките на 300 часа – по 5 часа дневно. Включени са часове по писане и математика. Курсът завършва с институционален TOEFL и SAT валиден за прием в АУБ.

Цена на програмата
Стъпка 1&2

Такса за обучение EUR 1575 за 4 месечен курс

Финансова помощ за българи 20%Остатък за плащане EUR 1260 за 4 месечен курс


Стъпка 3

Такса за обучение EUR 976 за 3 месечен курс

Финансова помощ за българи 20%


Остатък за плащане EUR 781 за 3 месечен курс

Възможност за разсрочено плащане на две вноски - в началото и в средата на семестъра.

Учебници се предлагат в книжарницата на АУБ.


Заплащане:

А. На място в АУБ - в брой в български лева

Б. С банков превод -

Райфайзенбанк, клон Благоевград

Г. Измирлиев 5

2700 Благоевград

IBAN: BG37 RZBB 9155 1087 0037 16

BIC: RZBBBGSF - в лева

IBAN: BG49 RZBB 9155 1187 0037 10

BIC: RZBBBGSF - в долари


IBAN: BG85 RZBB 9155 1487 0037 89

BIC: RZBBBGSF - в евро


Вносната бележка от платена такса за кандидатстване и молбата за записване трябва да изпратите на следния адрес:

Институт по английски език

Американски университет в България

Благоевград 2700

България

При отказване от курса се прилага политиката на АУБ за възстановяване на таксата.


Краен срок за подаване на молби:


3 август 2012, за есенен семестър 2012

4 януари 2013, за пролетен семестър 2013


За Американския университет в България:

АУБ е основан през 1991 година и е първият университет от нов тип в Източна Европа. Образователният подход набляга на самостоятелно и критично мислене и развиване на умения за разрешаване на проблеми. През годините на своето съществуване АУБ е привлякъл изключително добри студенти и изтъкнат преподавателски състав.

Американският университет в България е получил акредитация от Асоциацията на училищата и колежите, Нова Англия (NEASC, Inc.), чрез Комисията по висшето образование.

Американският университет е признат и със законов акт на Великото Народно събрание на Република България. На 14.06.2001 получава пълна институционална акредитация от Министерството на образованието.


За Института за подготовка по английски език:

Институтът за подготовка по английски език към Американския университет в България е основан през 1992 година. Неговата основна цел е обучението и подготовката по английски език на бъдещи студенти. Предлагат се курсове за начинаещи, средно-напреднали, напреднали, както и интензивни курсове по бизнес английски и подготвителни курсове за изпитите SAT и TOEFL.

Атмосферата в АУБ благоприятства и поощрява комуникативните умения, инициативата и поемането на отговорност. Групите са малки (12 – 15 курсисти с един преподавател). Заниманията са интерактивни и включват разнообразие от съвременни ефективни методи и техники в обучението по английски език.

Курсистите могат да използват жилищната база на университета при наличие на свободни места.


За Благоевград, България:

Благоевград е разположен в подножието на Рила. Градът е културен и икономически център за Югозападна България и е само на 100 км южно от София и 75 км северно от Гърция, като освен това е в близост и до Истанбул. Благоевград има население 80 000 души, професионален драматичен театър, опера, исторически музей, кина и множество магазини. Рилският манастир и живописните градове Банско и Мелник са също разположени в голяма близост. Планините Рила и Пирин, които през голяма част от годината са покрити със сняг, предлагат чудесни условия за ски и туризъм.


За повече информация:

Център за подготовка по английски език

Американски университет в България

Благоевград 2700

България

Тел.: (+359) 73 888 556

73 888 557

73 888 555

Факс: (+359) 73 888 178


E-mail: eli@aubg.bg

Web Site: www.aubg.bg/eli

Американски университет в България


Център за подготовка по английски език


Университетска подготвителна програма

(интензивно обучение по английски език)


2012 - 2013

Благоевград 2700

България


Свързани:

3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 iconДиплома за
Свидетелство за зрелост, издадено от средно смесено училище “Христо Кърпачев” град Ловеч за завършено средно образование с отличен...
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 icon1. Диплома за завършено средно образование
Чл. 1 Този правилник регламентира специфичните изисквания за вътрешния ред на чпк”София” в съответствие със знп, ппзнп и зпоо
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 iconДиплома за завършено образование копие

3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5 icon1. Диплома за завършено образование
Професията на инженера по пожарна безопасност е хуманна, отговорна, обществено значима и подлежаща на динамично развитие
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом