Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.94 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Burgas_2012.rtf
  1   2   3   4   5
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд - Бургас, за 2012 г.


Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.


За съдебен район на Бургаския окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистически експертизи"


Стоян Иванов Желев - образование - висше, специалност - право, квалификация - юрист, експерт-криминалист.


Христо Борисов Дрянков - образование - висше, специалност - юрист, експерт-криминалист.


Щерю Костадинов Николов - образование - висше, специалност - експерт-криминалист, трудов стаж като експерт-криминалист, квалификация - инженер-химик.


Радостин Тодоров Патъров - образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен техник.


Страхил Гаврилов Младенов - образование - висше, специалност - далекосъобщителна техника, квалификация - електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически производства.


Здравко Стоянов Стоянов - образование - висше, специалност - инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация - техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.


Тинка Стефанова Тодорова-Горбан - образование - висше, специалност - строителен инженер по пътно строителство, високо строителство, консултация в строителството - високо строителство.


Христо Димитров Сариев - образование - висше, квалификация - експерт- криминолог; графически експертизи на почерк и подписи; графолог, балистика.


2. Клас "Съдебно-медицински експертизи"


Васил Димитров Йовков - специалност - стоматолог.


Димитър Василев Йовков - специалност - акушер-гинеколог.


Галина Милева, Косьо Янков - съдебни лекари.


Параско Георгиев Парасков - образование - висше, медицина, правоспособност - лекар, специалист - съдебна медицина.


Николай Гинчев Тюфекчиев - образование - висше, специалност - биохимия и микробиология, квалификация - биохимик, микробиолог със специализация вирусология.


Мая Иванова Кичева - образование - висше, специалност - молекулярна и функц. биология, квалификация - биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.


Борис Петров Шахов - образование - висше, специалност - молекулярна биология и микробиология, квалификация - установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ.


3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"


Лорис Бердж Сайян - управител на ОДПЗС - съдебно-психиатрични експертизи.


Веселин Динчев Палазов - ОДПЗС, началник на отделение


Фредерик Лорис Сайян - ОДПЗС, ординатор.


Теодор Иванов Сариев - ОДПЗС, ординатор.


Анелия Дянкова Стоева - ОДПЗС, ординатор.


Жана Димитрова Сидова - ОДПЗС, началник на отделение.


Галена Петкова Вълчкова - образование -висше, специалност - медицина, квалификация - лекар, свидетелство за призната специалност - специалист по психиатрия, месторабота - ОДПЗС - Бургас, длъжност - психиатър - ординатор, удостоверение за следдипломна квалификация - съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психиатрия.


Соня Тодорова Нейчева - ОДПЗС.


Андрей Стоянов Стоянов - образование - висше - медицина, специалност - психиатрия, правоспособност - лекар, професионална квалификация - здравен мениджмънт, месторабота - ОДПЗС "Проф. д-р Ив. Темков" - ЕООД, Бургас, длъжност - началник на отделение, удостоверение квалификация - съдебнопсихиатрична експертиза.


Надя Кирова Желязкова - ОДПЗС, ординатор.


Антоанета Любенова Главанова - ОДПЗС, началник на отделение.


Дияна Марчева Чакърова - ОДПЗС, ординатор.


Румяна Бонева Куцарова - ОДПЗС, ординатор.


Теодора Георгиева Мешова - ОДПЗС, ординатор.


Деян Стоянов Стоянов - ОДПЗС, началник на отделение.


Тодорка Стаматова Павлова - ОДПЗС, ординатор.


Петя Тодорова Ганчева - ОДПЗС, ординатор.


Владимир Янакиев Грънчаров - ОДПЗС, ординатор.


Георги Михайлов Гребенаров - ОДПЗС, ординатор.


Розалина Георгиева Макелова - ОДПЗС, ординатор.


Величка Бъчварова - специалност - психолог.


Валентина Митрева Недева-Белчева - образование - висше, специалност - психология, квалификация - психолог, специализация - клинична и консултативна психология, месторабота - ОДПЗС "Проф. д-р Ив. Темков", длъжност - клиничен психолог, свидетелство за призната специалност, степен - магистър, специалист по клинична психология.


Кета Русева Апостолова - образование - висше, специалност - психология, професионална квалификация - психолог, образование - висше, специалност - предучилищна педагогика, квалификация - детски учител, специализация - изобразително и конструктивно творчество, длъжност - частна практика - психолог, удостоверение за дългосрочен тематичен курс - Транзакционен анализ II модул.


Здравка Велизарова Тодорова - образование - висше, степен магистър, специалност - приложна психология, професионална квалификация - психолог.


Ивелина Йовчева Томова - образование - висше, специалност - психология, квалификация - магистър по психология.


Росица Янева Янева - образование - висше, специалност - педагогика и предучилищна психология; преподавател и организатор - методист предучилищно възпитание, квалификация - специфика в провеждането на превенция на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при психотравмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на общуването.


4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Петя Новакова Няголова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, преквалификация със специалност - икономика, управление на промишлено производство, квалификация - организатор на производството в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Тодор Димитров Ангелов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат - експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат по МСС, удостоверение за подготовка на оператори на системи.


Мариана Димова Ангелова - образование - висше, специалност - маркетинг и планиране, квалификация - икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители; квалификации - право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.


Генко Иванов Генов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Мария Иванова Николова - образование - висше, специалност - международни икономически отношения, квалификация - икономист-международник, диплома средно образование - ЕСПУ с преподаване на английски език.


Наталия Георгиева Карчева - образование - висше, специалност - икономика на труда и социално дело, квалификация - икономист по труда, профил "Социално дело" - педагогически профил, специализация - пенсионно осигуряване, икономист по труда, квалификация - специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.


Рилко Горанов Горанов - образование - висше, специалност - икономика на промишлеността, квалификация - икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта и хранително-вкусовата промишленост, оценител на транспортни средства - леки и товарни автомобили, движимо имущество, движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията.


Станка Демирева Андонова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист, счетоводител.


Тонка Жекова Джалева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Тодор Пенчев Стефанов - образование - висше, специалност - ОПОИИ, квалификация - организатор-икономист, сертификат - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Даниел Йорданов Хаджиатанасов - образование - висше, специалност - международни икономически отношения, квалификация - икономист международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.


Ани Иванова Бъчварова - образование - висше, специалност - организация на производството и управление на промишленото производство, квалификация - икономист, организатор на промишленото производство.


Стефан Христов Корадов - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран експерт- счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и вземания.


Вечислав Христов Чанков - образование - висше, специалност - застрахователно дело, квалификация - икономист-застраховател, профил "Социално дело", квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, съдебно- финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.


Златинка Лефтерова Стоянова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.


Събина Василева Арабаджиева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, свидетелство за професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Никола Димитров Жеков - образование - висше, специалност - икономика и организация на селското стопанство, квалификация - агроикономист.


Еленка Василева Вълканова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация - икономист, специализация - международно управление.


Пепа Георгиева Пашова - образование - висше, специалност - организация на производството и управление в строителството, квалификация - икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Росица Петрова Печуркова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран одитор.


Георги Петров Дочев - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран експерт- счетоводител, дипломиран одитор.


Иванка Костадинова Голева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, вписана в списъка като вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.


Лилия Станкова Плачкова - образование - висше, специалност - икономика и управление на търговията - БАТО, квалификация - дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.


Митко Русев Митев - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността, квалификация - икономист организатор на промишленото производство, следдипломна квалификация - мениджмънт и стопански бизнес, икономист - организация на производството, машинен инженер, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство и транспорта.


Дора Иванова Гарелова - образование - висше, специалност - ИОМТС, квалификация - икономист по материално-техническо снабдяване, свидетелство за специализация - ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.


Жечко Пенчев Костенски - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.


Вяра Добрева Добрева - образование - висше, специалност - ИОМТС, квалификация - икономист по МТС, професионална квалификация - счетоводен експерт - вещо лице, сертификат по МСС.


Йорданка Георгиева Костадинова - образование - висше, специалност - икономика на строителството, квалификация - икономист по строителство, сертификат - съдебно-счетоводен експерт - вещо лице, сертификат по МСС.


Гергана Господинова Балева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, финанси, квалификация - икономист-счетоводител, квалификация - съдебно-счетоводен експерт - вещо лице.


Мария Христова Стойкова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, специалност - публична администрация, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводен експерт по финанси и счетоводство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат по МСС.


Надя Янчева Узунова - образование - висше, специалност - организация на производството и управление в транспорта, квалификация - икономист по транспорта, сертификат - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Мария Димитрова Дошева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти.


Руска Николова Димитрова - образование - висше, специалност - финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация - икономист, месторабота - ОЦСЗУ, длъжност - икономист, финансов контрольор, специализация - специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на бюджетните средства.


Татяна Павлова Кънчева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, специалност социални дейности, вписана в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.


Дафин Михалев Терзиев - образование - висше, специалност - маркетинг и планиране, квалификация - икономист регионалист - стратег, сертификат за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.


Светла Динева Генова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист, специалност - математика, квалификация - математик, специализация - изследване на операциите, счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност, длъжност - старши учител, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Стамен Димитров Стамов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Иван Велинов Скарлатов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист-счетоводител, специализация - организация на отчетността в търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Златка Иванова Григорова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, специалност - организация и управление на селското стопанство, квалификация - агроикономист, преквалификация - педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация - управление на проекти, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз, удостоверение - сертификат за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация - магистър по стопанско управление - "Управление на европейските проекти".


Стефка Генова Иванова - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността, квалификация - икономист по промишленост, удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово- икономически и счетоводни проблеми.


Таня Димитрова Станева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация - магистър по икономика, сертификат за оценителска право-способност за оценка на машини и съоръжения.


Атанас Иванов Дошев - образование - висше, специалност - ОПУС, квалификация - икономист по строителството, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, удостоверение - оценител на земеделски земи, включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.


Христо Периклиев Христов - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, допълнителни квалификации - експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат по МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт- оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "секретно".


Банко Димитров Димитров - образование - висше, специалност - статистика и иконометрия, квалификация - икономист-статистик, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти.


Любимка Петрова Вълкова - образование - висше, степен - магистър, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист- счетоводител.


Димитър Пенчев Сребков - образование - висше, степен - магистър, специалност - икономика на индустрията, професионална квалификация - магистър по икономика.


Жейна Драгомирова Жекова - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, професионална квалификация - икономист по индустрията, икономист-счетоводител.


Недялка Генчева Желева-Колева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация - икономист-счетоводител, специализация - счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Жельо Иванов Ненчев - образование - висше, степен - магистър, специалност - международен туризъм, професионална квалификация - икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ - 1999 г. - 2003 г.


Милица Янчева Пилашева - образование - висше, степен - магистър, специалност икономика и управление на търговията, квалификация - икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация - счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.


Милена Живкова Кънева - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, квалификация - икономист по индустрия, сертификат - вътрешен одитор в публичния сектор.


Божидар Цветанов Павлов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - дипломиран икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, квалификация - публична администрация и европейска интеграция.


Иван Тодоров Кукуринков - образование - висше, специалност - управление и икономика на аграрнопромишлено производство, квалификация - икономист по аграрнопромишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.


Петьо Стоянов Димитров - образование - висше, специалност - икономика и управление на туризма, квалификация - мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.


Наню Василев Нинов - образование - висше, специалност - стокознание, квалификация - стоковед, лиценз - оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.


Христо Цончев Цончев - образование - висше, специалност - икономика, организация и управление на селското стопанство, квалификация - аграрикономист, следдипломна квалификация - специалист по социално осигуряване.


Кета Ангелова Дечева - образование - висше, специалност - стокознание, квалификация - стоковед, следдипломна квалификация - експерт - проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.


Михаил Динев Златев - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Васил Иванов Караманов - образование - висше, специалност - ОПУП, квалификация - икономист по промишлеността, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво "строго секретно".


Анелия Георгиева Узунова - образование - висше, специалност - икономика и управление на строителството, квалификация - икономист по строителството, специалност - финанси, квалификация - магистър по икономика, допълнителна квалификация - корабен агент и спедитор.


Николинка Василева Костадинова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Ели Пенчева Вълчева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.


Скева Марчева Ванева-Патаринска - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Кирилка Иванова Иванова - образование - висше, специалност - икономика на промишленост-та, квалификация - икономист по промишлеността и материално- техническо снабдяване, допълнителна квалификация - вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.


Виктория Стоянова Петкова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.


Детелина Димитрова Павлова - образование - висше, специалност - териториални системи, квалификация - икономист, сертификат за завършен курс "Европейските фондове - как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес".


Розалина Стоянова Лазарова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Тонка Александрова Йотова - образование - висше, специалност - икономика на промишлеността, квалификация - икономист по промишлеността, квалификация - мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат по МСС.


Ненко Марчев Марков - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист счетоводител.


Калинка Стоянова Новакова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, квалификация - съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС.


Людмила Йовчева Кудева - образование - висше, специалност - стокознание, квалификация - стоковед.


Йонка Борисова Колева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист, счетоводител.


Мария Петкова Димитрова - образование - висше, специалност - маркетинг, квалификация - магистър по икономика.


Живка Иванова Жечева - образование - висше, специалност - ОПУП, квалификация - икономист по промишлеността.


Тодорка Димова Георгиева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол.


Стойчо Георгиев Иванов - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, квалификация - икономист-организатор, допълнителна квалификация - курс МСС, НСС.


Таня Петрова Алексиева - образование - висше, специалност - финанси, квалификация - икономист, допълнителна квалификация - МСС.


Гинка Стоянова Радуйчева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика.


Златина Йорданова Вънчева - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността, квалификация - икономист, организатор на промишленото производство, средно образование, специалност - администратор- информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация - специалност - педагогика, професионална квалификация - учител.


Анка Кръстева Желязкова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, счетоводство и контрол в нефинансови предприятия.


Красимир Димитров Атанасов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител, сертификат по МСС.


Мария Петкова Димитрова - образование - висше, специалност - електронна техника, специализация - електронно ядрено и медицинско уредостроене, образование - висше, специалност - маркетинг, квалификация - магистър по икономика.


Красимир Стоянов Димитров - образование - висше, специалност - подвижен железопътен транспорт, квалификация - машинен инженер, специализация - вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация - специалност - приложна математика, специалност - инженер-специалист.


Керка Янкова Тотева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, образование - висше, специалност - животновъдство, квалификация - инженер по животновъдство.


Здравко Иванов Мавров - образование - висше, специалност - икономика и управление на строителството, квалификация - икономист по строителство, придобита правоспособност като борсов посредник (брокер).


Севдалина Григорова Тодорова - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, квалификация - икономист-организатор.


Методи Йорданов Лаков - образование - висше, специалност - управление и планиране народно стопанство, квалификация - икономист-плановик, синтетик, трудов стаж - 20 години.


Ирина Димитрова Стоянова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, финанси, квалификация - магистър по икономика, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Катя Дончева Василева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист - счетоводител, допълнителна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, сертификат - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Таня Андонова Неделчева - образование - висше, специалност - управление и икономика на АПП, квалификация - икономист по АПП, допълнителна квалификация - оценител на цели предприятия и земеделски земи.


Весела Неделчева Щерева - образование - висше, специалност - международни икономически отношения.


Любка Ангелова Иванова - образование - висше, специалност - икономическа информатика, квалификация - икономист по социално-икономическа информация.


Иван Здравков Янев - образование - висше, специалност - международни отношения, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Гергана Жекова Божилова - образование - висше, специалност - финанси, банково дело, професионална квалификация - икономист.


Владислав Димитров Михалев - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист.


Мария Стоянова Стайкова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист, образование - висше, специалност - публична администрация, квалификация - икономист - специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност - специалност банков контрол, сертификат за квалификация - съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, сертификат за квалификация - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Надежда Георгиева Николова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансова контролна дейност и квалификация учител, специалност - делови отношения, квалификация - посредник при делови контакти, допълнителна квалификация - посредник при делови контакти.


Николина Георгиева Гавраилова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Диана Манолова Терзиева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.


Диян Петров Щерев - образование - висше, специалност - икономика и управление на търговията.


Ваня Георгиева Петрова - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността.


Ивелина Йорданова Попова - образование - висше, специалност - магистър по стопанско управление, квалификация - икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.


Еленка Илиева Маринова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Диана Генчева Бимбелова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол.


Иван Стоянов Добрев - образование - висше, специалност - технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация - експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи, оценки и продажби, автотехническа експертиза.


Гергана Иванова Славова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол - икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, квалификация по съдебно-счетоводни експертизи.


Антония Димитрова Борисова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол - магистър по икономика, квалификация - магистър агроном.


Гроздан Иванов Ихчиев - образование - висше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация - счетоводство и контрол.


Павлина Георгиева Петрова - образование - висше, специалност - магистър по икономика и финанси, магистър по счетоводство и контрол, квалификация - бакалавър по стопанско управление, бизнес комуникации на английски език, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво класифицирана информация "строго секретно".


Вергиния Живкова Калчева - образование - висше, специалност - икономист счетоводител по счетоводна отчетност.


Даниела Кирчева Димова-Кожухарова - образование - висше, магистър по икономика - счетоводство и контрол.


Бърза Костадинова Кехайова - образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство - технология, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, длъжност - ръководител проект и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация - счетоводство на малко и средно предприятие, експерт по инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2009...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом