Формуляр за кандидатстване
ИмеФормуляр за кандидатстване
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер50.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://trainings.bcnl.org/documents/trainings/104/application_form_bp02.docФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕУказания за попълване:


С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана от Български център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП с подкрепата на Фондация Америка за България.


Програмата включва 3 етапа:

 1. Обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от НПО.

 2. Подготовка на бизнес план за стартиране на стопанска дейност.

 3. Участие в конкурс за най-добър бизнес план.


Всички организации избрани за участие ще имат ангажимент след преминаване на обученията да развият бизнес план, за който ще могат да получат финансиране. Финансирането следва да се използва целево за развитие на планираната стопанската дейност.


Настоящия формуляр се попълва от официалния представител на кандидатстващата организация!


Моля, попълвайте формуляра, като отговаряте кратко, ясно и изчерпателно на поставените въпроси. След някои от въпросите са дадени указания за тяхното попълване.


Моля изпратете попълнения формуляр на ел. поща info@bcnl.org, факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” № 6, за БЦНП.


Одобрените организации ще бъдат уведомени за включването им в програмата.
Наименование на организацията:
Правна форма

 сдружение фондация друго:.......................

Адрес:
Град:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Електронна поща:
Интернет страница или линк към профила в www.ngobg.info
Официален представител на организацията (име)Посочете имената на представителя на Вашата организация, който ще участва в обучението и последващите срещи за подготвяне на бизнес план:


* * * * *


 1. Кога е регистрирана Вашата организация?

мм/дд/гггг
 1. Мисия и цели на организацията?
Моля, да попълните кратко, ясно и точно мисията на Вашата организация. Колкото по-точно е описана мисията, толкова по-ясно може да се определи нейната връзка с планираната стопанска дейност.


 1. Опишете 3 ключови кампании, проекта, събития или инициативи, които е реализирала Вашата организация през последните три години:

Моля, посочете най-успешните/ ключови инициативи за Вашата организация през последните години. За всяка отделна инициатива, моля посочете нейната цел, към кого е била насочена и какъв резултат е постигнат.
 1. Какъв е броят на хората, ангажирани във Вашата организация през 2011:

Постоянно заети

______ бр.

Доброволци

______ бр.

Временни сътрудници

______ бр.
 1. Общ обем на приходите:

2010

2011

Общо за организацията (от стопанска и нестопанска дейност)

_________________ лв.

_________________ лв.

Приходи единствено от стопанска дейност

_________________ лв.

_________________ лв.
 1. Опишете идеята си за развитие на стопанска дейност

(Не повече от 15 реда).

Какъв е продуктът или услугата, която планирате да предлагате, към кого е насочена тя и как планирате да я осъществявате?


 1. Каква е връзката между планираната стопанска дейност и мисията на Вашата организация

(Не повече от 15 реда)

Как стопанската дейност може да подпомогне развитието на организацията? Какви ресурси и опит на организацията могат да бъде използвани при осъществяване на стопанска дейност? Как ще бъдат използвани приходите от нея?


 1. Опишете ключовите хора, които ще участват в изпълнението на планираната стопанска дейност. Каква е връзката им с Вашата организация? Какъв опит притежават в развитие на конкретната стопанска дейност?

Имена на членове на екипа

Статут/длъжност в нестопанската организация

Опит в планираната стопанска дейностИнициативата се организира в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България".


Свързани:

Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Собствено и фамилно име
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр за кандидатстване iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр за кандидатстване iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване в двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери, организиран от Корпус на мира на сащ в България Срок за кандидатстване: 10 май 2012 г
София, 29-30 май или Велико Търново, 4-5 юни (Отбележете в кой семинар желаете да участвате*)
Формуляр за кандидатстване iconПлик-молба за кандидатстване
Висшето училище по застраховане и финанси, е необходимо да попълните настоящата молба с личните си данни и адреса за кореспонденция...
Формуляр за кандидатстване iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Формуляр за кандидатстване iconПловдивски университет „Паисий Хилендарски Физически факултет Формуляр за кандидатстване за педадгогическа практика по физика или химия в чужбина
С тази формуляр Вие можете да кандидатствате за провеждане на педагогическата си практика в град Хелзинки (по химия) и в град Юваскюла,...
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г
Егн адрес
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом