Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект!
ИмеОбщинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект!
страница1/2
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер293.52 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/pr.doc
  1   2
Общинска програма за 2007 г. за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби


Проект!


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА 2007 г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ


I. Специална закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби-Варна.


МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА


ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ


ФИНАНСИРАНЕ


1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане.


Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс в областта на науката, изкуството и спорта на национално или на международно равнище в 2007 година.


Еднократно финансово подпомагане на дете, в размер

до три пъти гарантирания минимален доход за страната.


Брой деца


Необходими средства


1.1. Подпомагане за обучение в курсове по науката и изкуствата, организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.


Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание, в областта на изкуството, науката и спорта, представило препоръка, покана или служебна бележка за включване в курсове по науката и изкуствата.


5 деца


825 лв.


1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни ж възстановителни лагери, конгреси и други международни научни форуми,организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.


Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представило препоръка, покана или служебна бележка за включване в пленер, обучителни и възстановителни лагери.


5 деца


825 лв.


1.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел I от програмата.Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представило покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в


5 деца


825 лв.

раздел I от Програмата.
2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и /или индивидуална подготовка за постъпване в СУ „Г.Бенковски", НУИ, Д Христов" и НГХНИ „К.Преславски" по чл.9,т.2


Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище, представило, препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка.


Еднократно финансово

подпомагане в размер до

гарантирания минимален доход


2

360

ОБЩ БРОИ ДЕЦА:


17 деца


3835 лв


3. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, чрез предоставяне на стипендия.


Ученик до 18-годишна възраст в дневна форма на обучение в общинско училище, който е класиран на I, II или Ш място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включен в програмата по чл. 11, представил документ, удостоверяващ класирането.


12 месечна стипендия в размер 50 на сто от

минималната работна заплата за страната за 2007

година:

едномесечна стипендия - 90 лв.

12 месечна стипендия - 1080 лв.


А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

Необходими финансови средства за изплащане на стипендии през 2007 г. по програмата за 2006 г.


Необходими финансови средства по програмата за 2007

г.


Общо необходими

средства за 2007 г.


3.1. Национален конкурс "Моите детски мечти", организиран от МОН и НДД. Провежда се м.февруари - София.


З възрастови групи в З категории

1 стипендия за 10 месеца от 2007 г. и за 2 месеца за 2008 г.


900лв


3.2. Национален конкурс "Орфеево изворче", организиран от Национален музикално-фолклорен съюз "Орфеево изворче" и Община Стара Загора, индивидуални изпълнители. Провежда се м. март - Стара Загора


З възрастови групи в 6 категории

5 стипендии за 9 месеца за 2007 г. и за 3 месеца за 2008 г.


4050 лв.


3.3. Национален конкурс за детски вокални, вокално-инструментални групи и индивидуални изпълнители, организиран от МОН, НДЦ, ОДК- Пловдив и Община Пловдив. Провежда се м. март - Пловдив


4 възрастови групи за индивидуални изпълнители

1 стипендия за 9 месеца за 2007 г, и за 3 месеца за 2008 г.


810 лв.


3.4. Национален конкурс за есе, организиран от МОН

Провежда се м. май - София.


1 възрастова група

1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


720 лв.


3.5. Национален конкурс "Бог е любов", организиран от МОН

Провежда се м.април - Русе


6 възрастови групи в 4 категории /само първите места/

2 стипендии за 8 месеца за 2007 г, и за 4 месеца за 2008 г.


1440 лв.


3.6. Национален конкурс за детска рисунка очите си видях бедата...", организиран от МОН, ДАГЗ и НДЦ. Провежда се м. април - София.


З възрастови групи в 3 категории

2 стипендии за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


1440 лв.


3.7. Национален конкурс по народно приложно изкуство "Лазарка мома гиздава", организиран от МОН и НДЦ. Провежда се м.април - София


2 възрастови групи

1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


720 лв.


3.8. Национален конкурс „Диньо Маринов" за изпълнители на народна музика: солисти певци и инструменталисти, организиран от МОН, НДЦ, ОДК Варна и Община Варна. Провежда се през м. април - Варна


4 възрастови групи в 2 категории -народни песни и инструменталисти


1 стипендия за 4 месеца от 2006 г. общо 360 лв


5 стипендии за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


З 960 лв.


3.9. Национален конкурс "Млади таланти

организиран от МОН /част от рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания/.

Провежда се м.май - София.


1 възрастова група:

родените между 01.01,1987 г. 15.09.1992 г. в 3 категории

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и

за 5 месеца за 2008 г.630лв


3.10. Национален конкурс за класически, характерни и съвременни танци, организиран от МОН, НДЦ, ОДК-Бургас, Община Бургас.

Провежда се м.май - Бургас


З възрастови групи в 3 категории за индивидуални изпълнители

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.


630 лв.


3.11. Национален конкурс за стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев", организиран от МОН, НДД, ЦРД - Враца и Община Враца.

Провежда се м. май - Враца


2 възрастови групи в 2 категории

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.


630 лв.


3.12. Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура.

Провежда се м. май - София


З възрастови групи

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.


630 лв.


3.13. Национален конкурс по живопис и графика „Врачанска есен", организиран от МОН и Община Враца. Провежда се м. февруари - Враца


З възрастови групи в 2 категории

1 стипендия за 10 месеца за 2007 г. и за 2месеца за 2008 г.


900 лв.


3.14. Национален ученически конкурс „Родолюбие", организиран от Национален клуб „Родолюбив", МОН, НДД и др.

Провежда се м. ноември - София


Възрастова група - до 18 години

1 стипендия за 11 месеца за 2007 г. и за 1 месеца за 2008 г.


990 лв.


3.15. Национален конкурс по народно приложно изкуство "От Коледа до Васильовден", организиран от МОН и НДД.

Провежда се м. декември - София.


2 възрастови групи

1 стипендия за 12 месеца за 2007 г.


1080 лв.


Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ,

СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В

ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
Необходими финансови средства за изплащане на стипендии през 2007г. по програмата за 2006 г.


Необходими финансови средства по програмата за 2007 г.


Общо необходими средства за 2007 г.


3.16. Национални зимни математически състезания и състезания по информатика.

Провеждат се м. януари - Бургас и Варна


5 състезателни групи по информатика, 9 състезателни групи по математика и 3 състезателни групи по математическа лингвистика


5 стипендии за 1

месец от 2006 г.

общо 450лв.


5 стипендии за 11 месеца за 2007 г, и за 1 месеца за 2008 г.


5 400 лв.


3.17. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда Провежда се м.март-април - Русе


1 възрастова група

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.


630 лв.


3.18. Национален пролетен математически

турнир.

Провежда се м. март - Казанлък


5 състезателни групи

1 стипендия за 9 месеца за 2007 г, и за 3 месеца за 2008 г.


810 лв.


3.19. Национално пролетно състезание по физика.

Провежда се м. март - Сливен


5 състезателни групи

1 стипендия за 9 месеца за 2007 г. и за 3 месеца за 2008 г.


810 лв.


3.20. Национално състезание по химия и

опазване на околната среда, организирано от

МОН.

Провежда се м. април, Благоевград


1 възрастова група

1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


720 лв.


3.21. Национална олимпиада по биология и

здравно образование

Провежда се м. април, Велинград


1 възрастова група

1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


720 лв.


3.22. Национална олимпиада по философия.

Провежда се м.април - Казанлък


1 възрастова група

1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


720 лв.


3.23. Национална олимпиада по руски език.

Провежда се м. април - Благоевград


5 възрастови групи

1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


720 лв.


3.24. Национална олимпиада по информатика.

Провежда се м.април - В.Търново


1 възрастова група


1 стипендия за 4

месеца от 2006 г.

общо 360 лв.


1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


1080 лв.


3.25. Национален конкурс за научна разработка и есе "За хляба наш...", организиран от МОН и НДЦ, ФХСБ, ОДК-Благоевград и Община Благоевград.

Провежда се м.април - Благоевград.


1 възрастова група в категория есе

1 стипендия за 8 месеца за 2007 г. и за 4 месеца за 2008 г.


720 лв.


3.26. Национално състезание по биология, организирано от МОН. Провежда се м. май - Габрово


2 състезателни групи

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008


630 лв.


3.27. Национална олимпиада по английски език. Провежда се м. април - София


5 състезателни групи


1 стипендия за 5 месеца от 2006 г. общо 450 лв.


1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.


1080 лв.


3.28. Национална олимпиада по испански език. Провежда се м. април - София

5 състезателни групи
1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.

630 лв.


3.29. Национална олимпиада по география и икономика. Провежда се м. май - В.Търново

2 състезателни групи
1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.

630 лв.


3.30. Национална олимпиада по математика Провежда се м. май - София

3 състезателни групи
1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.

630 лв.


3.31. Национална олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се м. май - Хасково.

1 възрастова група

1 стипендия за 5 месеца от 2006 г. общо 450 лв.

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.

1080 лв.


3.32.. Национална олимпиада по информационни технологии Провежда се м. май.

1 възрастова група

1 стипендия за 5 месеца от 2006 г. общо 450 лв.

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.

1080 лв.


3.33. Национална олимпиада по физика Провежда се м. април- София

1 възрастова група
1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.

630 лв.


3.34. Национална олимпиада по астрономия. Провежда се м. май - Ямбол

2 състезателни групи

I стипендия за 5 месеца от 2006 г. общо 450 лв.

1 стипендия за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.

1080 лв.


3.35. Национален пролетен турнир по информатика.

Провежда се м.юни - Ямбол


5 състезателни групи

1 сгипендия за 6 месеца от 2006 г. общо 540 лв.


1 стипендия за 6 месеца за 2007 г. и

за 6 месеца за 2008

г.


1080 лв.

3.36. Национално състезание по компютърни

мрежи.

Провежда се м. юни - София.


1 възрастова група

1 стипендия за 6

месеца за 2007 г. и

за 6 месеца за 2008

г.


540 лв.


3.37. Национална образователна програма по физика „Физиката в моите очи" - конкурс в Интернет.

Провежда се м.юни - Варна


2 състезателни групи

2 стипендии за 6 месеца за 2007 г. и за 6 месеца за 2008 г.


1080 лв.


3.38. Национална образователна програма по астрономия „Ловци на небесни съкровища" -конкурс в; Интернет. Провежда се м.юни - Варна


2 състезателни групи

2 стипендии за 6

месеца за 2007 г. и

за 6 месеца за 2008

г.


1080 лв.


3.39. Национален конкурс за ученическо фото и видео изкуство, организиран от МОН, НДД, ОДК Пловдив и Община Пловдив. Провежда се м. юни - Пловдив


2 възрастови групи в 2 категории

1 стипендия за 6

месеца за 2007 г. и

за 6 месеца за 2008 г


540 лв.

3.40. Математическо състезание „Европейско Кенгуру"- финален етап, организирано от Съюза на математиците в България и МОН. Провежда се м. август


5 възрастови групи

2 стипендии за 4

месеца за 2007 г. и

за 8 месеца за 2008г


720 лв.


3.41. Национално състезание по природни науки и екология, организирано от МОН. Провежда се м. ноември, Правец


З състезателни групи

1 стипендия за 1

месец за 2007 г. и за

11 месеца за 2008 г


90лв.


3.42. Национален конкурс по гражданско образование "Хората - еднакви и различни", организиран от МОН и НДД. Провежда се м. ноември - София

2 възрастови групи

1 стипендия за 1 месец за 2007 г. и за 11 месеца за 2008


90лв.


3.43. Национален есенен турнир по информационни технологии "Компютърните приложения в класната стая". Провежда се м. ноември - Шумен


2 състезателни групи


2 стипендии за 11 месеца от 2006 г. общо 1980 лв.


2 стипендии за 1 месец за 2007 г. и за 11 месеца за 2008 г


2160 лв.


3.44. Национален есенен турнир по информатика - 5 състезателни групи. Провежда се м. ноември - Шумен

5 състезателни групи

2 стипендии за 1 месец за 2007 г. и за 1 1 месеца за 2008 г


180 лв.


3.45. Национално есенно състезание по физика - 5 възрастови групи. Провежда се м. ноември - Враца


5 състезателни групи
1 стипендия за 1 месец за 2007 г. и за 1 1 месеца за 2008 г


90лв.


В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

Необходими финансови средства за изплащане на стипендии през 2007г. по програмата за 2006 г.

Необходими финансови средства по програмата за 2007 г.


Общо необходими средства за 2007 г.


3.46. Международен конкурс, организиран от МОН под патронажа на Съвета на Европа и/или Европейската комисия. Провежда се м. май - София.

2 възрастови групи в 4 категории

1 стипендия за 7 месец за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г

630 лв.


3.47. Международен детски конкурс в рамките на Фестивала "Слънце, радост, красота", организиран от МОН, НДД, Община Несебър и ОДК - Несебър. Провежда се м. юни - гр. Несебър


З възрастови групи в 2 категории

1 стипендия за 6 месец за 2007 г. и за 6 месеца за 2008 г


540 лв.


3.48. Международен форум по екология „Сребърна" Конкурс за ученически индивидуални проекти по екология и опазване на околната среда. Организира се от МОН, НДД, ЦУТНТ, сдружение „Екосвят" и Община Силистра, Фондация „Еврика" Провежда се м. юни - гр. Силистра


1 възрастова група

1 стипендия за 6 месец за 2007 г, и за 6 месеца за 2008 г


540 лв.


3. 49. Международен конкурс за изпълнители на детска и забавна песен „Речни ноти", Тутракан, организира МОН, НДД, СБК, ОДК и Община Тутракан. Провежда се м. септември - гр. Тутракан


З възрастови групи

1 стипендия за З

месеца за 2007 г. и

за 9 месеца за 2008 г.

270 лв.


Г. ДЪРЖАВНИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ


3.50.Ученически игри за учениците V-XII кл. от Националния спортен календар на МОН. Провеждат се м. май-юни


Възрастова група до 18 години.

2 стипендии за 7 месеца за 2007 г. и за 5 месеца за 2008 г.


1260 лв.


3.51 .Ученически игри за учениците със специални образователни потребности от Националния спортен календар на МОН. Провежда се м. февруари - м. юни


Възрастова група до 18 години.

1 стипендия за 6 месеца за 2007 г.


540 лв.


ОБЩ БРОИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА ЗА 2007 г.


51ОБЩ БРОИ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ I, т. 3:


71 деца

Общо необходими средства за

стипендии

за 2007 г.

50760 лева


ОБЩ БРОИ НА ДЕПАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ 1,т. 1 и т.2


17 деца

Общо необходими средства за еднократно финансово подпомагане за 2007 г. 2835 лева


ОБЩ БРОИ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО т. 1, т. 2 и т.З


за 2007 год.

88 деца

Общо необходими средства по

р.ІІ, т.1, т.2 и т.З за 2007 г.

53 595 лева

  1   2

Свързани:

Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconОбщинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 година раздел І. Закрила на деца с изявени дарби
Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 година раздел І. Закрила на деца с изявени дарби
Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година
Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година
Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 година
Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през
Специална закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване...
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2006 година
За индивидуални изпълнители от втора група – от 14 до 18 годишна възраст за специалностите
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограмата на Министерски съвет на
За условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община аврен
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconПрограмата на Министерски съвет на
За условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община аврен
Общинска програма за 2007 г за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби Проект! iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, в изпълнение на чл. 18 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом