Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер
ИмеВичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер35.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nvukst.free.bg/files/publikacii_VI4EV.doc
Вичев, Валентин Петров

доцент, доктор, инженер
Вичев, В. Основи на изчислителната техника: Учебник. - ВТС, 1980.Вичев, В. Ръководство за лабораторни упражнения по логически основи, схеми и контрол на предаваната информация в ЕИМ. - ВТС, 1981.(В съавт. с Ст. Станев)Вичев, В. Електронни изчислителни машини: Учебник. - ВТС, 1983. (В съавт. с В. Василев, Ст. Станев, Ст. Моллова, Ц. Цонков)

 


Студии и статииВичев, В. Оценка длины микропрограмм для операционных автоматов. // Известия АН СССР “Техническая кибернетика” № 6, 1972. (В съавт. с Е.Н. Вавилов, Л.М. Осинский)Вичев, В. Оценка на дължината на микропрограмите в операционните автомати. // Трудове на институт № III, № 1, София, 1972.Вичев, В. Операционные автоматы с функционально полными наборами микроопераций. // III конгрес Болгарских математиков, Резюме докладов, ч. 1, Варна, 1972.Вичев, В. Синтез на цифрови управляващи автомати на стандартни елементи. // Трудове на ВА “Г. С. Раковски”, София, 1973.Вичев, В. Структура автомата выделения остатка по модулю. // Сб. “Алгоритмические и аппаратурные методы обслуживания систем управления”, Киев, 1973. (В съавт. с Л.М. Осинский)Вичев, В. Синтез и оценка сложности схем цифровых управляющих автоматов. // Сб. “Алгоритмические и аппаратурные методы обслуживания систем управления”, Киев, 1973. (В съавт. с Л.М. ОсинскийВичев, В. Структурна реализация на операционен автомат с минимално число микрооперации. // Трудове на ВА “Г.С.Раковски”, София, 1973. (В съавт. с К.Д. Колев, Д.Р. Семерджиев)Вичев, В. По въпроса за един клас крайни автомати за контрол по произволен модул. // Трудове на ВА “Г.С.Раковски”, София, 1973. (В съавт. с К.Д. Колев, Д.Р. Семерджиев)Вичев, В. Синтез на крайни автомати с използване на универсален модул. // Трудове на ВНВАУ “Г. Димитров” № 4, Шумен, 1973.Вичев, В. Един метод за синтез на крайни автомати с еднородна абстрактна структура. // Трудове на ВНВАУ “Г. Димитров” № 5, Шумен, 1974.Вичев, В. Реализация на операционен автомат в еднородна среда. // Международен семинар “Теория на автоматите”, Варна, 1975.Вичев, В. Метод за оценка бързодействието на алгоритми за ускорено умножение в отрицателна бройна система. // Трудове на научна конференция, ВНВАУ “Г. Димитров”, Шумен, 1977. (В съавт. с Е.Г. Цолов)Вичев, В. Алгоритъм за моделиране на траектории. // Научна сесия, ВМЕИ – Габрово, 1977. (В съавт. с Г.Г. Бербенков)Вичев, В. Реализация на програмируеми автомати в микропроцесорни системи. // Научна сесия, ВМЕИ – Габрово, 1979. (В съавт. с Ст. Станев, Е.Г. Цолов)Вичев, В. Автоматен подход за оценка на минимални азбуки. // Научна конференция под. 22810, София, 1980.Вичев, В. Използване на микропроцесорите във военното дело. // сп. Военна техника, № 5, 1980. (В съавт. с Ст. Станев, Е.Г. Цолов)Вичев, В. Функционален модул за мултимикропроцесорна ЕИМ. // Научна сесия ВНВАУ “Г.Димитров”, Шумен, 1980. (В съавт. с Ст. Станев)Вичев, В. Индивидуалните микрокомпютри – средство за интензификация на обучението. // сп. Военна техника, № 9, 1984. (В съавт. с Ст. Станев, Е.Г. Цолов)В.Вичев. Автоматен подход за определяне на общия брой q – разрядни двоични м последователности във всички N – разрядни двоични числа // Научна сесия “

100 години Джон Атанасов” , ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен ,

2 2003.В..Вичев, Ст. Огнянов

ИзИзследване на един клас симетрична група и симетрична полугрупа- Научна сесесия, , ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен ,2008.В.Вичев, Б.Узунова, М. Янков

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ С ВГРАДЕНИ МАКРОСИ

Научна сесесия, , ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен ,2008.

Свързани:

Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconБиография лична информация
Доцент, доктор, катедра “Стопанско управление”, иу – Варна, (доцент по 05. 02. 20 Социално управление)
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconЛек-ции
Авторы: доктор географических наук, доцент С. А. Хомич; кандидат исторических наук, доцент Л. М. Гайдукевич; преподаватель О. С....
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconОбщински съвет елена
Относно: Изработване на оупо – Общ устройствен план на община Елена, като дарение от Професор архитект Иван Никифоров, доктор на...
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconДоцент доктор калин спасов калинов
Калинов К., Приложение на системния посход в процеса на оперативно планиране на вмс. Дисертация за придобиване на научна и образователна...
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconВоенна академия
От доцент доктор иван александров гюргаков, доцент в катедра „сухопътни войски”, на факултет “командно – щабен” при ва “георги с....
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconДоцент д-р инж. Христо костов скулев кабинет 218 а упб
Вмеи варна – инженер по специалност “Технология на металите и металорежещите машини”
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconОт Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316
На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по направление „Обществени науки”, област...
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер icon27. 09. 2011 14. 00 часа Академична зала на Военна академия "Г. С. Раковски"
Публична защита на дисертационен труд на тема “Разузнаване с хора в променяща се геостратегическа среда” за придобиване на научна...
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер icon19 април 2012 г. Тема: здравеопазване
Минчо Вичев вчера. Той поясни, че е нарушена координацията между общия телефон и номера на „Бърза помощ 150, и това се дължи на липсата...
Вичев, Валентин Петров доцент, доктор, инженер iconМаксимова Светлана Валерьевна
Научный доктор филологических наук, доцент Федяева Татьяна Анатольевна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом