Гимназия "христо ботев" гр. Дупница
ИмеГимназия "христо ботев" гр. Дупница
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер44.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://hrbotev.com/wp-content/uploads/2012/04/ГРАФИК-ПРИКЛЮЧВАНЕ-12-КЛАС.doc
ГИМНАЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. ДУПНИЦА

ЗАПОВЕД


551

26. IV.2012 г., гр. Дупница


На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 137 а от ППЗНП, чл. 29а ал.(1) т.1 чл. 29г от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване и чл. 90 от Правилника за дейността на Гимназия «Христо Ботев» през учебната 2011/2012 год.

НАРЕЖДАМ

 1. Да се проведат изпити за определяне на срочна оценка с ученици от XII клас, чийто отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответен учебен предмет


1.График и училищни комисии за организиране и провеждане на изпитите:

1.1.Математика /ЗП– XII клас/ – 09.05.2012 г. – 14.00 часа

Училищна комисия по организиране на изпита

Флора Петрова Михайлова

Елизабет Милчова Тодорова-Палакарска

Училищна комисия по оценяването

Председател: Елка Асенова Кирилова


Член: Мая Игнатова Ханджийска


1.1.Математика /ПП, ЗИП – XII клас/ – 07.05.2012 г. – 14.00 часа

Училищна комисия по организиране на изпита

Мая Димитрова Владимирова

Иванка Димитрова Кокарова

Училищна комисия по оценяването

Председател: Елка Асенова Кирилова


Член: Мая Игнатова Ханджийска

1.3.Български /ЗИП, ПП –XII клас/ – 08.05.2012 г. – 14.00 часа

Училищна комисия по организиране на изпита

Елена Димитрова Заркова

Златолин Иванов Цанов

Училищна комисия по oценяването

Председател: Мая Давидова Бучова


Член: Мариана Иванова Болюкова

1.4.Български /ЗП –XII клас/ – 10.05.2012 г. – 14.00 часа

Училищна комисия по организиране на изпита

Катя Емилова Божкова

Мариана Любенова Петрова

Училищна комисия по oценяването

Председател: Мая Давидова Бучова


Член: Мариана Иванова Болюков

Конспектите по съответните учебни предмети да се изготвят от председателите на училищните комисии по оценяването за съответните класове и да се представят за заверяване на директора до 03.05.2012 г.

Изпитните билети и материали се заверяват от директора в деня преди изпита.

При провеждане на изпитите членовете на училищната комисия по организиране на изпита в залата спазват чл. 35, ал. (3) от Наредба №4/16.04.2003 г.за документите за системата на Народната просвета.

Съгласно чл. 29д, ал.4 от Наредба № 3/15.04.2003 г. изпитите са писмени с продължителност три астрономически часа.

Членовете на изпитната комисия при оформяне на протоколите от изпитите спазват чл. 36, ал. (3) от Наредба №4/16.04.2003 г.за документите за системата на Народната просвета.

Място за работа на комисиите в сградата на училището - стая № 20. Проверените работи и попълнените протоколи от изпитите да се предадат на директора на следващия ден след провеждане на изпитите, а последния изпит в деня на провеждането - 10.05.2012 г. При оформяне на крайната оценка от изпитите членовете на училищната комисия по оценяването спазват чл. 29з, ал.(1), (2), (3) от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване

Писмената работа се проверява и оценява от членовете на училищната комисия по оценяването съответно с червен и зелен химикал като се спазва чл. 29з ал. т.1 Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване.

Съгласно чл. 29 г ал. (3) от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване до 27.04.2011 г. графикът за провеждане на изпитите определяне на срочна оценка с ученици, чийто отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответен учебен предмет да бъде поставен на информационното табло до канцеларията на 2 етаж в Гимназията.

В срок до 11.05.2012 г. резултатите от изпитите да бъдат съобщени на учениците от класните им ръководители /Парис Николов, Димитър Кърнолски/.

III. На основание чл. 36 ал. (4) и ал. (5) от Наредба №4/16.04.2003 г.за документите за системата на Народната просвета класьора с протоколите от изпитите да се съхраняват в канцеларията на пом. директора до завършване на учебната година.


Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Михайлова Гиздова – пом. директор.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата срещу подпис за сведение и изпълнение.


Геновева Ризова

директор на Гимназия „Христо Ботев”, град Дупница


Запознати със Заповед № 551/26.05.2012 г.


 1. Димитър Стойнев Кърнолски

 2. Мая Давидова Бучова

 3. Мариана Иванова Болюкова

 4. Елка Асенова Кирилова

 5. Флора Петровна Михайлова

 6. Елизабет Милчова Тодоррова-Палакарска

 7. Мая Димитрова Владимирова

 8. Иванка Димитрова Кокарова

 9. Елена Димитрова Заркова

 10. Парис Димов Николов

 11. Мая Игнатова Ханджийска

 12. Златолин Иванов Цанов

 13. Катя Емилова Божкова

 14. Мариана Любенова ПетроваГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА изпити за определяне на срочна оценка с ученици от xii клас, чийто отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответен учебен ПРЕДМЕТ 1. Математика ЗП – 09.05.2012 г. – 14.00 часа

 2. Математика ЗИП, ПП – 07.05.2012 г. – 14.00 часа

 3. Български език и литература ЗП – 10.05.2012 г. – 14.00 часа

 4. Български език и литература ЗИП, ПП – 08.05.2012 г. – 14.00 часаПровеждане на писмените изпити – стая № 20


Геновева Ризова

директор на Гимназия „Христо Ботев”, град Дупница

Свързани:

Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconХристо Ботев" гр. Дупница, учебна 2011/2012 година гимназия "
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ппзнп и във връзка с чл. 17 (2) от Наредба №3/15. 04. 2003 г за системата за оценяване
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconГимназия "христо ботев" – град дупница
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ппзнп и чл. 151 и чл. 152 от Правилника за дейността на училището за учебната 2012/2013 г приет...
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconУченици от Варна, Бургас, Добрич, Кубрат и Балчик спечелиха първото регионално състезание "Eвроскола"
В страсбург за симулация на заседание на Европейския парламент. Победителите са отборите на Първа езикова гимназия — Варна, Гимназия...
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconУченици от Варна, Бургас, Добрич, Кубрат и Балчик спечелиха първото регионално състезание "Eвроскола"
В страсбург за симулация на заседание на Европейския парламент. Победителите са отборите на Първа езикова гимназия — Варна, Гимназия...
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconИнтересите и са в областа на Маркетинга и Рекламата, както и в областа на
Ани Тодорова е родена на 07. 05. 1981 г в град Котел. Завършва Гимназия Христо Ботев гр. Дупница. През 2006 г се дипломира като магистър...
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconИнформация за инсталирани от участника решения от предложения тип за обособена позиция 1
За инсталирани от участника решения от предложения тип за обособена позиция 1 Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба...
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconПрофесионална гимназия по енергетика и минна промишленост "христо ботев" гр. Перник
Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост “христо ботев” гр. Перник
Гимназия \"христо ботев\" гр. Дупница iconПравилник за дейността
Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „христо ботев” – шумен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом