Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане
ИмеТеми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер51.49 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.belschool.net/files/razrabotkinauchenici10/936.doc
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане

„История Славянобългарска”

Паисий Хилендарски

„Изворът на Белоногата”

Петко Славейков

„Българи от старо време”

Любен Каравелов

„Криворазбраната цивилизания”

Добри Войников

Теми

Пробуждане на българския народ и заличаване на мрачното минало от националното самосъзнание. „Историята” на светогорския монарх Паисий с право е сочена като основен подтик за фомирането на българкото национално самосъзнание. В дългите години на робството българите са изгубили чувството си за общност, родината за повечето от тях се е свила до собственото им малко градче или селце.Поемата се занимава с няколко основни проблеми на народа. Един от основните такива е съхраняването на жените на етноса, за да не се допусне обезкървяване. Сюжетът е разгърнат очевидно романтически. И именно този романтически реквизит е предназначен най-вече за намиране на подходящи силно въздействащи символни образи, способни да утвърдят ценностите, които народът трябва да пази, за да се съхрани.

Изявяване на типични слабости, които народът се стреми да ограничи, за да утвърди ценностите на битовия си живот – трудолюбието, скромността, отговорността и предаността към семейството. Повествователят е показал някои от най – типичните почти фолклоризирани сблъсъци между героите на „старото време”,облягайки се върху характерните за

бита човешки качества и слабости.

Проблемът за сблъсъка с предизвикателствата на европейската култура вълнува изключително много българската възрожденска интелигенция. Могат да се обособят две основни реакции. Едната е консервативна – според нея българският свят е свят със свой собствен път и облик – много самобитен, нравствено чист. Изводът е „българското” да бъде опазвано с цената на всичко и най вече с отхвърляне на чуждите „моди”. Другата гледна точка е по-открита, позитивно отворена към контактите с чуждия свят. Според нея Европа е символът на цивилизанията и напрадъка.

Идеи

Паисий иска да припомни точно тези неща на своите сънародници – да внесе „свяст” и светлина в главите им. И българите трябва да имат своя история – серия от съдбовни събития от имена на прочути герои. Писането на историята няма да бъде само намиране на и подреждане на изгубеното, той ще бъде особен акт на връщане на паметта, събуждане от вековната амнезия.


В сблъсъка между красивата селска девойка Гергана и турския везир поетът вижда възможност да покаже не просто привързаността на бългърката към родината и любимия, но и да изведе на преден план онези ценности на народността, които я удържат в нейната цялост и са успели да съхранят общността въпреки насилията и злините.

Ако обърнем по-голямо внимание на повествованието в „Българи от старо време”, ще забележим колко често разказвачът говори за разликите, които съществуват между живота на българите и този на другите народи, населяващи Балканския полуостров. От друга страна, пространните описания дават възможност на повествователя да опише всичко, което му е мило на сърцето.

В хода на действието така очертаните позиции са оставени да разгърнат своя конфликтен потенциал. Поведението на чуждите поклонници, е сведено до сляпо подражание. Няма никакъв знак, че те се интересуват и вникват по – дълбоко в предимствата и недостатъците на чуждата традиция. Всичко „френско” в тях е символ на напредък, знак за предимство пред българското. Да живеят „алафрангата”, тоест по френски маниер, става тяхна основна цел.

Проблеми

Една част от българите са изгубили своето българско самосъзнание. Те са забравили миналото и са се отказали от езика си. Нещо повече – те се срамуват от българското си име и език и са се „повлекли” към чуждия пример и чуждия език. Паисий обобщено ги нарича „отцеругатели” – хора, обърнали гръб на бащите си и погребали славата на дедите си. Оттук и драматичния характер на конфликта – българският свят трябва да бъде спасен от жестокото безпаметство, което го е повлякло право към смъртта.По – голямата част от поемата ни прави свидетели на един своеобразен диспут за човешкото щастие. От една страна, са доводите на везира. Според творбата той се влюбва в Гегана и е готов да й предложи всичко най-ценно според собствените си разбирания, за да стане тя негова жена – бяла ханъма. Злато, сребро, ситен маргаре, сарай с дванадест порти и триста прозорци – всичко, което Гергана поиска, може да бъде нейно.

В свадата между двамата побратими постепенно кристализира и още един конфликт, не така изявен на сюжетно равнище, но много по-съществен – конфликтът между стари и млади. За него загатва още заглавието – „Българи от старо време”,

но той се развива най вече във втората част на повестта, която ни запознава с перипетиите около сватбата на Павлин и Лила. Двамата млади нямат нищо общо с бащите си, с техните дребнави ежби, тънки сметки за старото винце и измислени представи за достойнство. Това, което двамата млади искат, е да живеят в любов и разбирателство, да се обичат и уважават.

Основният конфликт в комедията на Войников е между „своя” български свят и „чуждия” свят на френските моди. В творбата той е представен като следствие от „накриво” разбрания чужд пример. Тук има два ясно очертани „лагера”. В единия са поклонниците на френските „моди”. В другия са защитниците на тадицията и на родните добродетели.

Герои

Разглежданият втори предговор от „Историята” заедно с послеслова ни дава добра възможност да откроим и характерните черти на самия автор, да го видим като скрития герой на епохата и на нейните духовни домогвания. Можем да обогатим представите си за личността на Паисий чрез образа, който той си съгражда в текста. Този образ е постижим като се обърнем към начина на мислене, към спецификата на изложението, към емоционалните пристрастия.

Образът на Гергана е всъщност най – яркото постижение на поемата „Изворът на Белоногата”. Само на пръв поглед тя може да се определи като фолклорен образ, но всъщност е добре изваяна и монолитна романтическа героиня, която защитава своето право свободно да избере родина и любим.

Литературните изследователи са открили прототипи на двата главни герои. Хаджи Генчо донякъде напомня за първия учител на Каравелов. Хаджи Геро Мушек, баща на известния възрожденец Найден Геров, а дядо Либен очевидно е базиран на образа на дядото на самия писател.

Ако трябва да бъдем схематични, ще кажем, че в комедията на Войников има два ясно очертани „лагера”. В единия са поклонниците на френските „моди” – мадам Злата, Анка, Димитраки, предводителят „мосю” Маргариди. В другия са защитниците на традицията и родните добродетели – Хаджи Коста, Марийка.. Положителен момент е, че авторът е нюансирал мотивите, които карат героите да изберат едната или другата страна.


Изготвили: Антон, Велислав и Веселин от Х.г клас

Свързани:

Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане
Тематана творбата е “кривото” разбиране на европейските моди в едно българско семейство. Тя поставя актуални проблеми затова трябва...
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, идеи, герои и проблеми в литературата на Българското възраждане
Основна тема е историята на българския народ, като са представени българските царе, светци и патриарси. Като източници Паисйий използва...
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждан
...
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, идеи, проблеми и герои в литературата на модерните времена
...
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане
Запазването на идентичността на българина през годините на робството. Опита на Паисий да спре гърчеенето на българите и да ги убеди...
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане
Българи от старо време” е повест, изградена по типичен за възрожденската литература начин. От една страна, в основата на повествованието...
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, идеи, проблеми и герои в литературата на модерните времена (Романтизъм, Реализъм, Натурална школа в Русия и Натурализъм)

Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, идеи, проблеми и герои в литературата на модерните времена ( Романтизъм, Реализъм, Натуралната школа в Русия, Натурализъм и Символизъм )

Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, идеи, проблеми, герои в литературата на модерните времена
За сюжета като най-важна се откроява темата за несправедливото „ограбване” на човешкото щастие и възмездието за това. Щастието на...
Теми, идеи, проблеми и герои в литературата на Българското възраждане iconТеми, проблеми и герои в литературата на модерните времена
Темата на творбата е за несправедливото „ограбване ” на човешкото щастие и възмездието за това
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом