Програма аупт, Агенция по заетост
ИмеПрограма аупт, Агенция по заетост
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер310.64 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.cci-vratsa.org/downloads/kom_strat.doc
  1   2   3   4Програма АУПТ, Агенция по заетост

„Планиране развитието на туризма в община Враца”

Проект No 5050150805024

Система за комуникация на пазара на труда в сферата на туризма в община Враца

Изпълнител : Търговско-промишлена палата - Враца


Декември , 2006 г.


СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА


В настоящият доклад е изложена методологията, за изграждане на система за проучване, идентифициране, наблюдение и анализ на потребностите от професионално обучение и задоволяване нуждите на пазара на труда, в сферата на туризма в община Враца. В основата на тази методология е заложена философията за комуникацията на пазара на труда.

Екипът на АРИР – Враца разработи настоящата методология за изграждане на система за проучване, идентифициране, наблюдение и анализ на потребностите от професионално обучение в сферата на туризма в община Враца в рамките на Проект „Планиране развитието на туризма в община Враца” по Програма АУПТ на Агенцията по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка, компонент “Планиране на местното икономическо развитие”.

Той изхожда от убеждението, че анализът на пазара на труда в община Враца откроява съществени дефицити по отношение комуникацията както между отделните институции, така и между институциите от една страна и работодатели, служители и работници, от друга. По отношение ситуацията на пазара на труда в община Враца и на състоянието на професионалното обучение и образование в сферата на туризма, представителите на местните икономически партньори единодушно подчертават необходимостта от промени в сътрудничеството между партньорите на пазара на труда, но също така и в съдържанието на работата като контрол на качеството на образователни и обучителни услуги, събиране и анализ на информация относно потребностите на работодателите от квалифицирани кадри, съответствие на предлаганото образование и квалификация на нуждите на работодателите и други.

Основната цел на настоящата Комуникационна стратегия е да предостави на местната икономическа общност политика за задоволяване на бъдещите потребности от квалифицирана работна ръка на пазара на труда в сферата на туризма в община Враца.

За постигането на тази цел проучихме всички изготвени до момента доклади по проекта, съдържащи :


- анализ на капацитета на местните общности и социално-икономическите партньори да планират развитието на туризма в община Враца в новите условия на влизане на страната в ЕС;

- проучване и оценка на ресурсите за туризъм;

- оценка на предлагането и търсенето на работна сили и квалификация в контекста на дългосрочно развитието туризма в община Враца в новите условия на влизане на страната в ЕС;

- клъстърен модел на туризма в гр. Враца и оценка на влиянието на новите стратегически предизвикателства;

- общинска стратегия и план за действие за развитие на туризма в община Враца;

Наред с всички проучвания и оценки, които целят предвиждане на бъдещо развитие на туризма в община Враца, и прогнозите за потребностите от квалификация и умения в тази сфера се характеризират с известна несигурност на предвидените резултати и очакваните ефекти. Необходим е реален и трезв поглед, без надценяване или подценяване на ситуациите.

Ето защо въвеждането на насочена към бъдещето система за развитие на пазара на труда в сектор туризъм в община Враца, която включва анализ на потребностите от умения, е добра стъпка. Но в действителност само тя не е достатъчна. Подобна система може да бъде полезна, само ако тя представлява част от по-обхватна система. По-обхватните системи предоставят информация и осигуряват професионална комуникация между всички заинтересовани страни в социално-икономическата сфера. Те също насърчават комуникацията на пазара на труда и социалното партньорство.

Тъй като работната сила на дадена община е един от най-важните ресурси, които тя притежава, качеството на работната сила следва да присъства като основен компонент както в плановете за икономическо развитие на общината, така и в политиката й по отношение на професионалното образование и обучение. За предпочитане е подобен подход да се прилага в тясно сътрудничество, непрекъснато комуникация, с всички заинтересовани страни, местни и публични власти, и социални партньори.

Схема на комуникацията на пазара на труда в сферата на туризма в община Враца
Представената по-горе схема илюстрира мястото и ролята на основните партньори на пазара на труда, представители на местните и публични власти, и социалните партньори. Ефективността от функционирането на подобна система за комуникация зависи изключително от политическата воля, и психологическата нагласа за комуникация на всички заинтересовани страни. При наличие на подходящо законодателство и квалифицирани и мотивирани експерти и служители в институциите, които изпълняват ключови роли в системата, съвкупността от горните две нагласи ще има положителен принос за развитието на страната.
  1   2   3   4

Свързани:

Програма аупт, Агенция по заетост iconПроект „Ново начало от образование към заетост", финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Белла България” ад стартира кампания по наемане на стажанти по проект „Ново начало – от образование към заетост”, финансиран от Европейския...
Програма аупт, Агенция по заетост iconИзпълнителна агенция по Програма фар bg2003/004-937. 11. 01 Алтернативна заетост схема за безвъзмездна помощ
Компонент 1 “Дейности по обучение и преквалификация от гледна точка на алтернативните форми на стопанска дейност”
Програма аупт, Агенция по заетост iconЗаявки за приоритетни услуги по програма аупт – II цикъл дрсз – София
Психологическо подпомагане и посреднически услуги, насочени към продължително безработни лица
Програма аупт, Агенция по заетост iconДържавна агенция за бежанците при министерския съвет
Държавната агенция за бежанците при мс за достъпа до пазара на труда и трудовата заетост на бежанци и лица с хуманитарен статут
Програма аупт, Агенция по заетост iconПрограма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Формуляр за проект за кандидатстване по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
Програма аупт, Агенция по заетост iconРешение №715
За разкриване на шест субсидирани работни места на пълен работен ден за хора с трайни увреждания по Национална програма за заетост...
Програма аупт, Агенция по заетост iconНационална програма " от социални помощи към осигуряване на заетост"  
Мерките са насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, да приемат работа, да усъвършенстват...
Програма аупт, Агенция по заетост iconАгенция по заетостта
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg051PO001 06 „създаване на заетост на младежите чрез осигуряване...
Програма аупт, Агенция по заетост iconПлан за действие по проектите по програма фар, изпълнявани от изпълнителна агенция към
Изпълнителната агенция към Министерство на икономиката и енергетиката изпълнява 6 проекта по Програма Фар на обща стойност 35. 91...
Програма аупт, Агенция по заетост iconТема: здравеопазване
Службата за заетост и икономическо развитие Финландия, и Европейската мрежа за услуги за заетост (eures)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом