Проект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
ИмеПроект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
страница1/8
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://psychological.files.wordpress.com/2012/08/izsledvane-kzd.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8
Комисия за защита от дискриминация

Министерство на труда и социалната политика
Проект VS/2010/008/0536 “Равенството – Път към прогрес”

Project VS/2010/008/0536 Equality as a Path to Progress
Национално представително изследване:


Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове в подготвителното и основното образование”


София 2011 г.Възложител

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Реализация на изследването

Дружество на психолозите в България

Период на провеждане

Анкетно проучване сред учителите: 20.05-20.06.2011 г.

Фокус групи с ученици: 26.09 - 07.10.2011 г.


г.

Обем на извадката

- 980 учители от подготвителната и основната образователни степени.

- 132 деца от подготвителната и основната образователни степени

Метод на формиране на извадката

- Анкетно проучване: представителна, целева, разпределена в 98 гнезда пропорционално в цялата страна.

- Фокус групи с двама модератори: целева по степен и етнос


Метод на регистрация на информацията

- Пряко интервю по месторабота на респондентите

Статистическа обработка


Екип на изследването

- Statistica 7.0 на StaSoft

- SPSS 15.0

Иван Игов, Методи Коралов

М


I. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДАННИ


1. Пол: мъже 14%

жени 86%


2. Възраст:


До 30 години

4,69%

31 – 40 години

19,9%

41 – 50 години

40,82 %

51 – 60 години

28,47 %

Над 60 години

6,12 %. Образование:

Процент

средно

0,2

средно специално

0,4

полувисше

9,6

бакалавър

19,1

магистър

69,7

доктор

0,34. Семейно положение:

Процент

неженен/неомъжена

8,9

женен/омъжена

73,8

разведен/разведена

9,8

свободно съжителство

3,1

вдовец/вдовица

3,55. Етническа принадлежност:

Процент

българска

94,9

турска

3,0

ромска

0,4

друго

1,26. Вероизповедание:

Процент

християнско (източноправославно)

92,8

християнско (католическо)

0,1

християнско (протестантско)

1,4

ислямско

3,3

друго

1,47. Доходи в семейството:

Процент

много високи

0,7

по-скоро високи

2,0

средни

67,2

по-скоро ниски

25,0

много ниски

2,7

липсващи

2,38. Преподавате в:

Процент

предучилищен клас

16,0

начална степен (1-4 клас)

41,2

основна степен (5-7/8 клас)

38,8

липсващи

4,09. По кои предмети преподавате в това училище:

Процент

предучилищна

16,1

начален учител

37,9

български език и литература (БЕЛ)

8,4

математика

5,6

английски език

3,1

история

4,6

география и икономика

2,0

физическо възпитание и спорт

2,1

изобразително изкуство

2,0

интегрирано обучение

0,2

информатика и информационни технологии

1,6

музика

1,9

друг чужд език (френски, немски, испански)

1,5

друг специализиран предмет (физика, химия, биология)

5,7

друго

3,3

липсващи данни

3,9


10. Преподавате ли на деца от различни етнически групи:

Процент

да

89,6

не

9,2

липсващи

1,211. Преподавате ли на деца с увреждания или СОП:


Процент

да

58,3

не

39,4

липсващи

2,312. Населено място:

Процент

столица

16,8

областен град

38,2

друг град

24,4

село

20,5


II. РЕЗУЛТАТИ


Дискриминацията в учебните програми и текстовете, по които учениците учат, не е само в съдържанието. Трудните и неразбираемо написани учебници; задачите и изискванията, които не отговарят на възрастовото и интелектуалното развитие на децата; абстрактността и неприложимостта на изучавания материал, също са форма на дискриминация. Ето защо първия въпрос от анкетата бе насочен към тази група фактори:


1. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което преподавате и в учебниците и учебните помагала, по които се готвят учениците ви, се срещат теми, задачи, определения и пр., които:

Таблица 1.1

Никога не съм срещал/а

Много рядко

Понякога

Често

Много често

Не отговарят на възрастовото развитие на децата.

19,69

24,08

38,06

12,86

4,59

Сложни и неразбираеми за децата.

12,65

19,90

41,12

19,90

5,61

Съдържат фактически грешки

34,80

40,10

19,08

2,65

0,82

Са остарели и неактуални.

38,16

31,12

5,20

2,24

2,14

Практически неприложими в реалния свят.

32,96

26,02

26,73

9,49

2,96Не съобразени с възрастовото развитие


Над 80% от учителите в предучилищна, начална училищна възраст и в прогимназиалния курс смятат, че има учебно съдържание и учебници (учебни помагала), които не отговарят на възрастовото развитие на децата. А 17,5% от тях твърдят, че това се случва често и много често. (табл.1.1.). Във възрастов план, най-критични са учителите с най-голям стаж и на възраст 45 – 60 години, както и по-младите (табл. 1.2.). Също така, жените учители са по-критични от мъжете (табл. 1.3.). Най-лошо е положението в начален курс. Там над 20% от учителите смятат, че често и много често учебното съдържание и учебниците не отговарят на детското развитие, а 85% смятат, че има такова, макар и да го срещат по-рядко (табл. 1.4.). Най-малко критични са учителите в предучилищната степен. При тях само 9% смятат, че учебното съдържание не отговаря на възрастовото развитие на децата. В прогимназиалната степен най-лошо е положението в учебното съдържание по химия и физика – там 36,8% от учителите смятат, че то не е пригодено за възрастта на децата, следвано от физическото възпитание и историята (табл. 1.5)


Сложност и неразбираемост


Почти няма учител, независимо от коя образователна степен, който да не смята, че учебния материал, учебниците и помагалата са „Сложни и неразбираеми за децата” – 87,3%, а една четвърт (25,5%) от всички анкетирани твърдят, че това се случва често и дори много често. (табл.1.1.).

По-младите учители по-често са убедени в това. Близо една трета от тях смятат, че несъобразяването с детските възможности е нещо, което се среща постоянно (табл. 1.2.). Това е факт, както в начална, така и в прогимназиална степен. 28,6% от преподавателите от 5 до 7 клас, отбелязват, че това се случва често и дори много често (табл. 1.4.). Най-засегнати са преподавателите по български език и литература: 42,6% от тях са убедени, че често и много често в учебното съдържание и учебниците има сложни и неразбираеми текстове. Останалите приемат, че това се случва по-рядко.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Поздравителен адрес от Председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и спорта към Народното...
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Николаев. Св. Борисов и Христов се обадили на техни колеги, дежурни на други постове в града да установят местонахождението на автомобила...
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци...
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs /2010 /008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Ивана Петрова. Започва да се облича и държи с околните като жена. Това не се приема еднозначно от хората, живеещи в същия квартал....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом