Какви дидактически цели си поставяте с проекта?
ИмеКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер70.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nuclear-energy.zzl.org/didakticheska_vizitka_fizika.doc
"Дидактическа визитка" на проект:


Ръководител на проекта

Име и фамилия на ръководителите

Ирена Борисова – МГ "Гео Милев" – Плевен

Радка Костадинова – СОУ"Иван Вазов" - Вършец

Училище и клас

МГ "Гео Милев" – Плевен

СОУ"Иван Вазов" - Вършец 12 клас

Вашият учебен проект апробиран ли е в учебния процес?

˅ Да
Каква е темата на учебния проект?

Ядрена енергия
Какви дидактически цели си поставяте с проекта?

  • Създаване на условия за активизация и развитие на продуктивно мислене , способност за анализ и синтез.

  • Развиване на навици за използване на информационни технологии и различни източници на информация за изясняването на проблеми.

  • Изграждане умения за работа в екип.

  • Изграждане на умения за обработка и подреждане в определен ред на голям обем информация .

  • Изграждане на умения за разширяване на знанията и уменията на учениците.

  • Създаване на условия за формиране и развитие на социални компетенции – способност на поемане на отговорност от учениците, съвместно да вземат решения и да ги реализират;

  • Формиране и развитие на комуникативни компетенции – умения да да изкажат своята гледна точка и да покажат алтернативната информация по проблема.
Какви умения формирате с работата по проекта?

  • Умения за използване на информационните технологии като средство за проектно обучение.

  • Умения за анализ на различни източници на информация и използването им за придобиване на нови знания .

  • Умения да се реализира личностния потенциал и способности за развитие.


Какви методически задачи решавате в проекта?

Изучавайки учебния материал в темите " Ядрени реакции.Реакции на деление на урана; Термоядрен синтез . Ядрена енергетика и Атом и атомни ядра", учениците да се запознаят с историята на откритието на явленията , довели до създаването на ядрената енергетика , да се запознаят с деленето на урана, с мирното приложение на енергията на атомното ядро и с ядрените оръжия.

Усвояване на физическите основи на устройството и работата на атомните реактори. Задачата на представената разработка е учениците на само да се запознаят подробно с физичните понятия по темата , но и сами да направят извод да преимуществото и недостатъците на атомната енергия; всеки сам за себе си да определи позиция по отношение на необходимостта от атомна енергетика или алтернативни източиници на енергия.

Успоредно с това да се формират информационно- комуникативни умения. Формиране и развитие на работа с програми, с текстови документи, с препратки към сайтове, спазване на авторски права.


Какви основни въпроси/проблеми поставяте пред учениците?

Да се запознаят с реакция на делене на урана.

Да се запознаят с устройството и принципа на действие на атомен реактор .

Да се запознаят с различни аспекти на приложението на атомната енергия - за мирни и военни цели.


Допълнителни вьпроси/проблеми от учебната тема :

Подробно разглеждане на работата на АЕЦ , оценка на предимствата и недостатъците на АЕЦ и другите ЕЦ. История на най- големите атомни катастрофи- в Три- Майл- Айлънд, САЩ; в Чернобил- Украйна и Фукушима – Япония.

История на създаване и изпробване на атомното оръжие.

Какви самостоятелни изследвания са направили учениците по време на работа по проекта?

Проучвания на информоционни източници, анкета "За и против атомната енергия".Към кои теми от учебния план има отношение проекта?

Физика и астрономия 10 клас - Ядрени реакции.Реакции на деление на урана;Термоядрен синтез .Ядрена енергетика; Атом и атомни ядра

Физика и астрономия 7 клас – Радиоактивност; Използване на ядрената енергияКратка анотация на проекта.

Енергетиката е отрасъл на икономиката на всяка държава, занимаваща се с производство, предаване, преобразуване и рационално използване на енергията. От нея зависи състоянието на икономиката на съответната държава. Затова проблемите на енергетиката са толкова приоритетни. Човекът става все по- могъщ в резултата на изучаването на природните закони и прилагайки ги в своето ежедневие. Но се оказва, че хората не са всесилни и че техническия прогрес има и "тъмна страна": нанася щети върху природата, замърсява атмосферата, моретата и океаните, все повече намаляват горите, а някои видове техники са в състояние да унищожат всичко живо на планетата ни. Затова в съвременността ни става все по-важно как ще използваме природните ресурси и разумното и съхраняващо отношение на човека към природата. Това налага сериозното познаване на достиженията на атомната и ядрена физика. Още повече, че повечето от големите атомни катастрофи стават поради човешки грешки. Затова след изучаването на темите свързани с деленето на урана и атомната енергия в края на учебната 2010/2011г. проведохме семинар , на който учениците изказаха и защитиха своята позиция по отношение на ядрената енергетика. Отбелязахме и 25 години от катастрофата в Чернобил и трагедията от безсилието на хората пред природните бедствия във Фукушима.Оформление на резултатите от проекта

Уеб-страница
Видеоклип
Какъв интервал от време е необходим за изпълнението на проекта (приблизително)?

2 месеца

Какво програмно-техническо осигуряване е било, необходимо за учебния проект?

Техническо осигуряване (отбележете използваната техника)


КомпютъриЦифров фотоапаратДруго: микрофон
Достъп до Интернет
Програмно осигуряване (отбележете използваните...)

Електронни таблици

Програми за обработка на изображения; Adobe Photoshop

Издателски програми : Windows Movie Maker 2.6

Уеб-браузер: Internet explorer, Google Chrome

Електронна поща
Програми за разработка на уеб-страници: Adobe Flash Professional
Други: Microsoft Word
Материали на хартиен носител:

Физика и Астрономия, 10ти клас, Педагог 6

Интернет ресурси: Списък на уеб-адресите, използвани в подготовката на проекта.

www.bulatom-bg.org/files/docs/Book%20for%20schools.pdf

www.chornobyl.ru/ru/chnpp/9-chnpp-today/16-reactor.html

www.icjt.org/an/tech/jesvet/jesvet.htm

www.world-nuclear.org/info/reactors.html

www.science.howstuffworks.com/nuclear-power6.htm

www.en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_nuclear_disasters_and_radioactive_incidents

www.westinghousenuclear.com/Community/WhatIsNuclearEnergy.shtm

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.A3.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BF_.D0.BD.D0.B0_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.B0

www.en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents

www.youtube.com/watch?v=8vJhyFv7Tn4

www.bbc.co.uk/news/technology-16085385

www.ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/com_2011_0784_technical_summary.pdf

www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=production&p1=tech_scheme

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Tmi-2_schematic.svg/2000px-Tmi-2_schematic.svg.png

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/21c_pre_2011/energy/generatingelectricityrev7.shtml

http://www.solarpowernotes.com/non-renewable-energy/nuclear-energy.html

Как ще оцените дейността на учениците, работещи по проекта?

Учениците, работещи по проекта със завидна зрялост и самостоятелност приложиха своите знания умения по физика и КТ, за реализация на проекта си. Те се стремяха към изработване на свой индивидуален стил и почти професионално представят своят интерес на широката публика в мрежата. Едновременно с това предоставят избор на посетителите на сайта , разглеждайки от възможните гледни точки проблемите.


Съдействие на дейността на учениците, работещи по проекта?

Обсъждане на материалите за сайта , консултации при планиране на дейностите, съдействие при провеждането на изследванията.


Свързани:

Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Разширяване и задълбочаване на знанията по темата, както и придобиване на нови такива
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Разширяване и задълбочаване на знанията по темата, както и придобиване на нови такива
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Да се развие умението за самостоятелна работа на учениците с допълнителна научна литература и интернет
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Формиране и развитие на познавателна активност у учениците, разширяване на системата от знания и умения
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Влиянието й върху Земята. Изграждане на основни умения в астрономията за наблюдаване. Използване на основни величини и закономерности...
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Обяснихме изключително подробно най-важните природни явления, образували се вследствие действията и свойствата на светлинните лъчи,...
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconПр и законова регламентация
Пр-ът като цяло е обширна практика, занимаваща се с най-различни дейности. Затова с моята курсова работа ще се опитам по някакъв...
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconОтчет тема на проекта
Чрез осъществяването на изследванията и другите дейности, включени в проекта, се преследват следните основни цели
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconПосещение в Полша по проекта „ Другите и ние" от програмата „ Коменски"
Българи, поляци, немци, датчани – макар и от различни националности – всички ние сме хора и споделяме много общи черти. Да узнаем...
Какви дидактически цели си поставяте с проекта? iconУтвърждавам
Цел на разработката (какви военни способности (цели) се постигат
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом