Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години
ИмеПрисъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер28.62 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://egiv.net/bg/bel/knigite.doc
Далчевото стихотворение „Книгите”


  1. Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години


- Атанас Далчев заявява своето присъствие в националната ни литература през 20-те години на миналия век – време на модернистични търсения, изразяващи се в дистанцирането от символизма и завръщането на словото към изначалната му първичност и сетивност.


- с веществената плътност и материалност, с предметността на поетическия си свят творецът философ е неделима част от естетическия прелом на 20-те години на ХХ век


- за разлика от останалите творци през този период Далчев е песимистичен с прозренията си за абсурдността на тленното човешко съществуване


  1. Значения, кодирани в паратекста /заглавието и посвещението/


а/основен проблем в стихотворението


  • проблемътът за познанието, за книгите и умозрителния интелектуален опит
  • цивилизацията носи познание, което обаче носи умора и самота и трагично осуетява срещата на човека със смъртта
  • книжното знание се оказва мъртво и умъртвяващо; то отчуждава човека от другите и подменя истинското живеене с фикционалното битие на чуждия опит и чуждото слово
  • заглавието насочва към основната тема
  • посвещението/”На К.Гълъбов/ щрихира контурите на един мълчалив диалог с приятеля ерудит, посветил се на общуването чрез книгите /К.Гълъбов е основоположник на лит.кръг „Стрелец”, в който участва и Далчев/


б/ жанрова особеност на текста


  • лирическият Аз в стихотворението е четящият човек, осъществяващ себе си чрез книгите и драматично осъзнаващ отчуждението си от живота и от хората
  • в този смисъл можем да определим и жанра на поетическия текст като своеобразна елегична изповед равносметка за едно изтляло сред книгите съществуване


3.Основна смислопораждаща опозиция в поетическия текст


- проблемът за самотата, за трагичната изолация от пулса на битието е смислопораждащ в стихотворението


- основната опозиция е „култура – природа”, „натрупана ерудиция – първична неизкушеност”


  • интелектуалецът, самозатворил се в света на чуждия опит, „самозазидал се” сред книгите, е останал извън руслото на живота


Пред мен е книгата разтворена/и денем, и нощя;/все сам, аз не познавам хората,/не зная и света.”


4. Време и пространство /хронотоп/ в творбата


- художественото пространство е максимално свито, затворило човека в малкия свят на интелектуалното съществуване и изолирало го от големия , където са другите хора, истинските страсти, движението и промяната


- времето е циклично, монотонно и безсъбитийно, застинало между страниците на книгата – не живяно


- създава се усещането за едно несъстояло се човешко съществуване, в което значещи са не присъствията, а отсъствията


5. Проблемът за изплъзващия се живот и за познанието


- човекът на цивилизацията копнее по изгубената си естественост, горчиво страда заради безследно отминалите дни, заради изплъзващия му се Живот


- четящият подменя един свят с друг – „Години да четеш за чуждия/живот на някой чужд,/а твоят, никому ненужен, да мине глух и пуст.”


- помъдрелият открива пустотата на битието


- в подтекста се чете копнеж по простичките житейски радости


6. Приносът на Далчев в интерпретацията на темата за познанието и ерудицията


- според една популярна метафора” книгата е прозорец към света”, изглед към познанието; при Далчев обаче книжното познание означава мъртвило;


- то закрива ”прозореца” към истинския свят и неговите простички ежедневни радости


- в далчевската интерпретация на ерудицията се откроява обаче и една своеобразна двойнсвеност; книжното познание е квалифицирано като мъртво и умъртвяващо , от една страна, но е видяно и кото своеобразен наркотик, обсебващ човека, от друга; това е своеобразна интерпретация на мисленето на модерния човек, раздвоен между благата и бремето на цивилизацията;

Свързани:

Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconПрисъствието и отсъствието на човека в стихотворението „Повест от Атанас Далчев
Далчев разкрива същността на нещата по най-обективния път, оголвайки човешкото съзнание от всичко случайно и временно. Генералната...
Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconЖанрове в лирическия дискурс на Атанас Далчев, В: Текст и интерпретация, Благоевград, 1999
Жанрове в лирическия дискурс на Атанас Далчев, В: Атанас Далчев. Текст и интерпретация, София 2001, с. 82-96
Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconАтанас Далчев човека в човека
Истински модерната поезия показва вярно непосредственото психическо протичане. Въпросите,които тя поставя чрез поезията на Атанас...
Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconПовест атанас далчев
Далчев стих се приема почти иронично и предизвиква неволна усмивка, но това е съвсем друга страна от взаимоотношението изкуство –...
Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconСмисъл и безсмислие на вещите в стихотворението на Атанас Далчев „Стаята
Хх век в българската литература се появява творец,взрян в особения живот на предметния свят. Поезията на Атанас Далчев вълнува с...
Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconАтанас далчев "прозорец"
В стихосбирката си "Прозорец"(192б г.) Далчев създава чрез поетиката на "новата вещност" пренаселен с предмети художествен свят....
Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconАтанас Далчев коли

Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconАтанас Далчев болница

Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години icon1. Ролята на вещите в творчеството на Атанас Далчев
Камък в типична за световноизвестни философи субстанция Далчев търси загадката на битието: „Камък, истината в теб прозрях:/вечно...
Присъствието на Атанас Далчев в литературата на 20-те години iconДванадесетокласника
Далчев, Атанас. Стихотворения. Избрани фрагменти и преводи. – София : Пан, 2002. – 194 с
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом