На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
ИмеНа основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
страница1/22
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.62 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/58642/474581/version/1/file/Mag-P.O.-09.r
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


З А П О В Е Д № РД 20-1352/30.10.2009 г.


На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени “магистър”, “бакалавър” и “специалист” и чл. 27, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър” през учебната 2009/2010 година


Н А Р Е Ж Д А М:

Да бъдат записани за студенти - обучение срещу заплащане - за образователно-квалификационната степен “магистър” следните кандидати:


ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА


Специалност ПЕДАГОГИКА – задочно обучение


Педагогика на девиантното поведение – 2 семестъра

1

Цветелина

Николаева

Караниколова

СУ,

Педагогика

11,61

2

Ива

Мирославова

Василева

СУ,

Педагогика

10,66

3

Бистра

Пламенова

Борисова

СУ,

Педагогика

10,48

4

Мария

Красимирова

Ангелова

СУ,

Педагогика

10,48

5

Станислава

Валериева

Николова

СУ,

Педагогика

10,34

6

Даниел

Богомилов

Зарев

СУ,

Педагогика

9,30


Педагогика на девиантното поведение – 3 семестъра

1

Ели

Драгомирова

Антонова

СУ,

Педагогика

11,55

2

Виктория

Симеонова

Милованова

СУ,

Социална п-ка

11,26

3

Анелия

Драгиева

Благоева

СУ,

Педагогика

11,18

4

Силвия

Любомирова

Станчева

СУ,

Б+Х

11,08


Образователен мениджмънт

1

Ели

Христова

Райнова

СУ,

Педагогика

11,37

2

Надя

Пламенова

Димитрова

СУ,

ПНУП

11,23

3

Велин

Асенов

Иванов

ЮЗУ,

НУП

11,21

4

Антония

Антонова

Андреева

СУ,

Българска ф-я

11,04

5

Юлиана

Иванова

Шишкова

АМТИ,

Балетна п-ка

11,00

6

Стела

Тончева

Тончева

СУ,

ПНУП

10,96

7

Мария

Любомирова

Димитрова

СУ,

НУПЧЕ

10,80

8

Николай

Пламенов

Бобадалиев

ШУ,

Английска ф-я

10,71

9

Йорданка

Добрева

Найденова

СУ,

Българска ф-я

10,66

10

Елена

Николова

Кънчева

СУ,

Педагогика

10,48

11

Милена

Иванова

Гошева

СУ,

Ф+М

10,47

12

Татяна

Петрова

Атанасова

СУ,

ПУП

10,43

13

Мария

Тодорова

Пелтешка-Петкова

ВТУ,

НУП

9,73

14

Мария

Керанова

Георгиева

НБУ,

Английска ф-я

9,65

15

Венелина

Пенкова

Пенчева

СУ,

НУПЧЕ

9,57Специалност ПЕДАГОГИКА – редовно обучение


Педагогика на девиантното поведение – 2 семестъра

7

Цветелина

Красимирова

Цветанова

СУ,

Педагогика

10,41


Образователен мениджмънт – 3 семестъра

1

Стефан

Иванов

Стефанов

СУ,

Теология

10,20Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – редовно обучение


Социална работа с деца и семейства – 3 семестъра

1

Емилия

Петкова

Гегова

СУ,

Специална п-ка

11,58Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – задочно обучение


Управление на институции за социална работа – 2 семестъра

1

Тоска

Иванова

Атанасова

СУ,

Философия

11,12

2

Велизара

Лилова

Недкова

ВТУ,

Социални д-сти

10,71

3

Лилия

Василева

Перусанова-Павлова

ЮЗУ,

Социални д-сти

10,23

4

Петър

Сталинов

Мариов

СУ,

Социални д-сти

10,15

5

Петя

Велинова

Николова

СУ,

Социални д-сти

9,44


Управление на институции за социална работа – 3 семестъра

1

Магдалена

Иванова

Стефанова

СУ,

Немска ф-я

11,21

2

Катя

Иванова

Димитрова

СУ,

История

10,86

3

Елена

Дечева

Дянкова

ВЛТУ,

Инженер

10,63

4

Десислава

Алескандрова

Каменова

ВТУ,

Соцеални д-сти

10,48

5

Даниела

Веселинова

Георгиева

СУ,

Философия

9,36


Клинична социална работа – 2 семестъра

1

Даниела

Руменова

Йорданова

СУ,

Социални д-сти

11,76

2

Димитрина

Любенова

Христова

СУ,

Социални д-сти

11,71

3

Теодорина

Петрова

Милушева

СУ,

Социални д-сти

11,67

4

Илиана

Александрова

Димитрова

ЮЗУ,

Социални д-сти

11,37

5

Евелина

Славчева

Роглинова

СУ,

Социални д-сти

10,87

6

Вяра

Георгиева

Николова

СУ,

Социални д-сти

10,58


Клинична социална работа – 3 семестъра

1

Елена

Тодорова

Димитрова

МУ,

Мед.сестра

11,01

2

Перуника

Младенова

Радкова

МУ,

Мед.сестра

10,83

3

Наталия

Константинова

Гугушева

МУ,

Мед.сестра

10,60

4

Елеонора

Миткова

Ненова

МУ,

Мед.сестра

9,96

5

Албена

Кирилова

Расийска

СУ,

Стоп.управл.

9,81

6

Мартин

Георгиев

Йорданов

СУ,

Теология

9,16


Социална работа с деца и семейства – 3 семестъра

1

Нери

Ибраимова

Даутева

СУ,

БИН

11,52

2

Цветослава

Павлинова

Томова

СУ,

ПНУП

11,30

3

Диана

Николаева

Алексиева

НБУ,

Психология

11,16

4

Аксиния

Николова

Георгиева

ЮЗУ,

Социална п-ка

11,03

5

Силвета

Гарабед

Папазян

СУ,

Културология

10,95

6

Мина

Светлозарова

Игова

ВТУ,

Френска ф-я

10,78


Квалификация и пренасочване на работната сила – 2 семестъра

1

Ралица

Костова

Георгиева

СУ,

Социални д-сти

11,85

2

Ася

Любомирова

Александрова

СУ,

Социални д-сти

11,77

3

Петя

Петрова

Колева

СУ,

Социални д-сти

11,73

4

Наталия

Кирилова

Кирова

СУ,

Социални д-сти

11,66

5

Румен

Григоров

Адрианов

СУ,

Социални д-сти

11,65

6

Велислава

Николаева

Павлова

СУ,

Социални д-сти

11,64

7

Елена

Минчева

Казанджиева

СУ,

Социални д-сти

11,63

8

Константин

Радков

Тодоров

СУ,

Социални д-сти

11,49

9

Ралица

Атанасова

Ламбова

СУ,

Социални д-сти

11,37

10

Александър

Вълков

Павлов

СУ,

Социални д-сти

11,30

11

Александър

Любенов

Бончев

СУ,

Социални д-сти

10,92

12

Илиана

Велинова

Велинова

СУ,

Социални д-сти

10,87

13

Станимир

Георгиев

Стоянов

СУ,

Социални д-сти

10,68

14

Рая

Кирилова

Малаганска

СУ,

Социални д-сти

10,29

15

Зорница

Миткова

Тодорова

СУ,

Социални д-сти

10,22

16

Пламена

Бойкова

Боева

СУ,

Социални д-сти

10,19

17

Атанас

Петров

Атанасов

СУ,

Социални д-сти

9,14


Квалификация и пренасочване на работната сила – 3 семестъра

1

Христина

Кирилова

Петрова

СУ,

Педагогика

11,80

2

Десислава

Динева

Колева

СУ,

Педагогика

11,71

3

Ирина

Красимирова

Филипова

СУ,

Педагогика

11,63

4

Мария

Цвяткова

Сярова

СУ,

Специална п-ка

11,63

5

Юлия

Георгиева

Костадинова

СУ,

Социална п-ка

11,61

6

Диляна

Цветанова

Димитрова

ЮЗУ,

Социални д-сти

11,49

7

Зорница

Веселинова

Цветкова

СУ,

Педагогика

11,47

8

Гинка

Георгиева

Бизева

ВТУ,

Социални д-сти

11,45

9

Гергана

Иванова

Куртева

БУ,

Психология

11,42

10

Цветелина

Николаева

Новева

ВТУ,

Социални д-сти

11,05

11

Люба

Георгиева

Чавдарова

СУ,

История

10,94

12

Нели

Милева

Велинова

СВУБИТ,

ИФКИН

10,92

13

Силвия

Стефанова

Дачева

ВТУ,

НУПЧЕ

10,92

14

Евгения

Янкова

Месерджиева

БУ,

Психология

10,75

15

Петя

Петкова

Петкова

СУ,

Унгарска ф-я

10,49

16

Валя

Павлова

Стоянова

СУ,

История

10,29

17

Маргарита

Атанасова

Христова

СУ,

Социални д-сти

10,06

18

Диана

Иванова

Димитрова

СУ,

Социална п-ка

9,89ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconПравила на Икономически университет Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди
Закона за висшето образование (зво) и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconШуменски университет
Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за окс “бакалавър”, “магистър” и “специалист”...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
Магистър” в професионално направление „военно дело” по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление”...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconДългогодишно безработни лица с висше образование и
Център за информация и обучение на дългогодишни безработни с висше образование и завършващи студенти
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconДекларация от Будапеща и Виена относно Европейското пространство за висше образование
Ние, министрите, отговарящи за висшето образование в страните-участнички в Болонския процес, се срещнахме в Будапеща и Виена на 11...
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на iconЕвропейска система за трансфер на кредити (естк)
Болонския процес, действително означава превръщането на естк в обща кредитна система за очертаващото се Европейско пространство за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом