Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница9/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"


5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза


Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето.


Стефан Томов Радев, машинен инженер - ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.


Анастас Михалев Марковски, електроинженер; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и електротехническата промишленост.


Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер-електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация - експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.


Елена Костадинова Дишлиева, топлинна и масообменна техника.


Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.


Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация трансфер внедряване на технологии и изделия.


Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер - ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки - екология; трудово законодателство; енергетика.


Иван Огнянов Николов, електроинженер - електроенергетика и електрообзавеждане.


Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност климатична, вентилационна техника и топлотехника (специалност стопанско управление и квалификация стопански ръководител и мениджър).


5.2. Съдебна автотехническа експертиза


Иван Георгиев Кратунков, двигатели с вътрешно горене; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферета на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.


Атанас Николов Каварджиков, машинен инженер, специалност по двигатели с вътрешно горене.


5.3. Съдебна строителнотехническа експертиза


Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.


Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.


Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.


Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.


Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.


Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.


Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; квалификация проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.


Мария Стойчева Видолова, строителен техник - промишлено и гражданско строителство.


Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно строителство.


Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.


Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.


Любен Димитров Стоилов, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и сгради - паметници на културата; квалификация по проектиране и строителство на автомагистрали.


Димитър Филипов Хаджиев, среден техник архитектура и строителство.


Минка Христова Салагьорова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.


Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография.


Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и гражданско строителство.


Руска Христова Гънчарова, промишлено и гражданско строителство.


Стефан Райчев Пътников, строителство и архитектура - строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Златка Манолова Стаматова, хидротехническо строителство - строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектанска правоспособност.


Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.


Генадий Янков Бакалов, строителен техник - строителство и архитектура.


Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник - строителство и архитектура.


Румяна Петкова Стефанова, строителен техник - геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.


Яким Алексиев Ръжев, строителен техник - строителство и архитектура.


Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник - строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.


Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник - геодезия и картография.


Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник - строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.


Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.


6. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"


Н. с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология на пластмасите.


7. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"


7.1. Съдебна агротехническа експертиза


Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация - оценител на земеделски земи.


Стефан Христов Беров, инженер по горско стопанство - лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.


Руси Денев Иванов, организация и управление на горското стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.


Владимир Георгиев Даскалов, инженер по горско стопанство.


Минчо Младенов Станев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.


София Асенова Речникова, магистър инженер по горско стопанство.


Асен Недков Речников, инженер по горско стопанство.


Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по горско стопанство.


Здравец Минчев Матев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом