Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница6/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"


5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза


Благой Петров Димитров, Стара Загора, машиностроене за хранителната промишленост, технически надзор за съоръжения под налягане, повдигателни съоръжения - кранове, телфери, газови инсталации - метан, газ, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Васил Динев Ганев, Гълъбово, технология на минното производство, ремонт на ръчно огнестрелно оръжие, съдебни инженерно-технически експертизи, съдебни инженерно-технологични експертизи, съдебни пожаротехнически експертизи.


Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и горската промишленост, патентно дело - представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.


Генчо Тенев Гочев, Стара Загора, електроинженер - автоматика и телемеханика, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Георги Михайлов Шишков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно- техническа експертиза, съдебна компютърнотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.


Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, механизация и електрификация на мините - минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Димитър Денев Димитров, Стара Загора, електроинженер - ел. снабдяване и обзавеждане, метрология - измерване количества нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Димитър Станков Александров, Стара Загора, електроинженер - ел. централи, ел. мрежи, ел. подстанции и ел. системи, електротехника, безопасност и охрана на труда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.


Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия.


Иво Костадинов Иванов, Стара Загора, машинни технологии, електроенергетика, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения, вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, съдебна инженерно- техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.


Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер - хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.


Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер - механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.


Нено Георгиев Драганов, Казанлък, механична технология на дървесината, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно-ботаническа експертиза.


Николай Христов Козарев, Габрово, електроинженер, съдебна инженерно- техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно- стокова експертиза, съдебно-физическа експертиза, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.


Росен Любенов Денков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно- техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.


Светослав Филипов Влахов, Стара Загора, промишлена електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Станислав Генков Станилов, Стара Загора, радиолокационна техника, радиоелектроника, счетоводство, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Стефан Колев Иванов, Казанлък, инженер по горско стопанство, машинен инженер по механизация на горското стопанство и дърводобива, правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и горска техника, лицензиран лесовъд, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно- технологична експертиза.


Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен инженер - механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.


Стоянка Стоянова Иванова, Стара Загора, инженер-технолог - технология на месото, рибата и яйцата, пълна проектантска правоспособност, съдебна инженерно-технологична експертиза.


Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.


Христина Иванова Терзиева, Казанлък, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автоексперт-оценител, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.


5.2. Съдебна автотехническа експертиза


Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, машинен инженер - технология и организация на автомобилния транспорт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.


Валентин Василев Спасов, Казанлък, електроинженер - електроника ППЕ, оценка на държавно и общинско имущество, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер - ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.


Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен инженер - жп транспорт, автомобилен транспорт, съдебна автотехническа експертиза.


Димитър Тодоров Димитров, Раднево, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, ниво на класифицирана информация "Служебна тайна".


Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.


Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, транспортна техника и технологии, оценка на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.


Ивко Пенков Иванов, Варна, технология на металите, ДВГ, фрактодиагностични - автотехнически експертизи; фрактодиагностични - пожаротехнически експертизи; фрактодиагностични - строително-технически експертизи; фрактодиагностични и метолографически - трасологични експертизи, микрографически (графологически) - дефектоскопски експертизи.


Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.


Мариана Христова Христова, Стара Загора, икономист - икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт- оценител, брокер на недвижими имоти, съдебна автотехническа експертиза.


Николай Александров Савов, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство - военен инженер, оценка на МПС, автотехнически експертизи.


Николай Русев Карабойков, Стара Загора, машинен инженер - ДВГ, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, застрахователно дело на МПС.


Радостина Митева Йосифова, Казанлък, машинен инженер - ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.


Росица Тодорова Цветкова, Казанлък, технология и организация на автомобилния транспорт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.


Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен инженер - транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.


Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза.


Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи, разследване на ПТП, теория на автомобила и МПС, физикомеханични експертизи, механика и механични технологии.


Тихомир Александров Александров, Стара Загора, машинен инженер - технология и управление на транспорта, съдебно-технически експертизи, съдебно автотехнически експертизи.


Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, транспорт и енергетика - ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, криминалистични аспекти при разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами.


Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен инженер, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.


Христо Георгиев Влашков, Стара Загора, технология и управление на транспорта, съдебна автотехническа експертиза.


5.3. Съдебна компютърнотехническа експертиза


Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърнотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженернотехнологична експертиза.


Славчо Господинов Кисьовски, Стара Загора, математик-изчислител, счетоводство, съдебна компютърнотехническа експертиза.


5.4. Съдебна строителнотехническа експертиза


Антон Димитров Тонев, Пловдив, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.


Величка Маринова Монева, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебни строителнотехнически експертизи.


Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строителнотехнически експертизи.


Веска Димова Узунова-Кирова, Стара Загора, строителен инженер, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строителнотехническа експертиза.


Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.


Господин Стайков Тотев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.


Груда Христова Илиева, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.


Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.


Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Димитър Ненов Орозов, Казанлък, геодезия и картография, правоспособност и дейности по кадастър, пълна проектантска правоспособност, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.


Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини и съоръжения, съдебна строителнотехническа експертиза.


Динко Георгиев Господинов, Стара Загора, строителен инженер по ПГС - технология на строителството, съдебна строителнотехническа експертиза.


Добромир Недялков Дерменджиев, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Донка Пеева Тачева, Стара Загора, строителен техник, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.


Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строителнотехническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.


Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Арх.н.с. Живка Стоянова Кирчева, Стара Загора, архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.


Иван Видев Минчев, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.


Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.


Илия Тодоров Пандев, с. Горно Сахране, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, съдебна строителнотехническа експертиза.


Йовко Илиев Йовчев, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебни строителнотехнически експертизи.


Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, техник по геодезия, строителство и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.


Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.


Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Мария Манолова Струнджева, Стара Загора, строителен инженер по хидромелиоративно строителство, съдебни строителнотехнически експертизи, оценка на недвижими имоти.


Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, геодезия и картография, оценка на земеделски земи, опазване на околната среда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.


Милена Стойчева Димитрова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, геодезия и картография, съдебни строителнотехнически експертизи.


Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.


Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебно строителнотехническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.


Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора, архитектура, съдебно инженерно- техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.


Райна Георгиева Русева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, икономика на строителството, съдебна строителнотехническа експертиза.


Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора, техник по строителство и архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.


Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, строителен инженер - технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строителнотехническа експертиза.


Стоян Христов Георгиев, Казанлък, хидротехническо строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.


Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.


Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.


Тодорка Димитрова Маринова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, експерт - оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.


Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.


5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза


Петко Вълков Белчев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.


Красимир Василев Бойчев, Казанлък, пожарна и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза.


Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом