Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница5/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза.


Анна Николова Джанкова, Чирпан, счетоводство, инженер-технолог - технология на животинските хранителни продукти, на консервирането и общественото хранене, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Бялка Златева Касабова, Стара Загора, икономика, дипл. експерт- счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Валерия Желева Димитрова, Раднево, счетоводство и контрол, съдебно- счетоводна експертиза.


Весела Пенкова Георгиева, икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Веселин Димитров Димитров, Казанлък, счетоводство и контрол, експерт - оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза, управленски контрол.


Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи.


Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Виолета Николаева Наневска, Стара Загора, икономист счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво "Поверително", съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Влайка Тенева Желязкова, Стара Загора, Раднево, счетоводител, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза.


Галина Димитрова Грозева, Гурково, маркетинг, счетоводство, финанси и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Георги Иванов Иванов, Чирпан, икономика на промишлеността, банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Господин Димчев Господинов, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.


Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Даниела Пенчева Манолова, Казанлък, икономист статистик, иконометрик, съдебно-счетоводна експертиза.


Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово- икономическа експертиза.


Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза.


Динка Желязкова Кирова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Динка Стоянова Вълчанова, Стара Загора, счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Динко Иванов Динев, Раднево, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи - оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магистър по право, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно", съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Иван Петров Антов, Стара Загора, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Иванка Мънчева Николова, Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Илияна Александрова Асенова, Казанлък, икономист - систем. организатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист счетоводител, международни счетоводни стандарти, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора, счетоводство и контрол, автоексперт-оценител, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно- стокова експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.


Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора, икономист счетоводител, банково и бюджетно счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, финанси и кредит, съдебно- счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза.


Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, икономика на промишлеността, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза.


Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Мариана Демирева Николова, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово- икономическа експертиза.


Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по промишлеността, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Мария Господинова Колева, Стара Загора, икономист счетоводител, експерт- счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Мария Илиева Пенева, Стара Загора, икономист счетоводител, съдебно- счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.


Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, инженер по микроелектроника.


Мария Тодорова Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно- счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза.


Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора, икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Минка Минева Стоянова, Стара Загора, финанси и кредит, международни счетоводни стандарти, курс за подготовка на оценители на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Минка Минчева Тонева, Стара Загора, икономист - управление и планиране, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно- счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокова експертиза.


Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Нина Янкова Статева, Стара Загора, икономист счетоводител, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Николай Йорданов Димитров, Казанлък, икономист контрольор, вътрешен одитор на системи ISO 9001:2000, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист счетоводител, експерт счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, икономист счетоводител, съдебно- счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Пламена Танева Стоянова, Стара Загора, икономист по индустрията, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Радост Тодорова Василева, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, педагогическа правоспособност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора, счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия, съдебно-счетоводни експертизи.


Росица Канева Колева, Гълъбово, регионално планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Румен Георгиев Мерджанов, Стара Загора, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза.


Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара Загора, икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора, счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Слави Тотев Стратев, Стара Загора, финанси и кредит, съдебна финансово- икономическа експертиза.


Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово- икономическа експертиза.


Станка Добрева Христова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно- счетоводни експертизи.


Станислав Колев Стоянов, Стара Загора, икономика и управление на търговията, съдебно-стокова експертиза.


Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно- счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно- стокови експертизи.


Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.


Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора, фирмени финанси, съдебно- счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.


Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, счетоводство и контрол, банки и банково дело, вътрешен одит в публичния сектор, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно", съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Събка Димова Стефанова, Стара Загора, планиране, икономист, оценки на земеделски земи, експерт - оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист счетоводител, съдебно- счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Тодор Ганчев Иванов, Стара Загора, стоковед, съдебно-стокова експертиза.


Тодор Кирилов Крендов, Стара Загора, икономика на строителството, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Цвета Петрова Димитрова, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно- екологични експертизи, оценка на стопанско имущество.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом