Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница4/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"


Марияна Петрова Колева, екология и опазване на околната среда.


Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.


Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"


Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.


Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, техника и технология на взривните работи.


Стоян Николов Грозданов, инженер-химик, химия, бедствия и аварии, екология, техника на каучука и пластмаси.


8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"


Васил Владимиров Секулов, агроном.


Цветанка Тодорова Ценова, агроном, лозаро-градинар.


Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен лекар.


Иван Петров Иванов, горско стопанство.


Георги Костадинов Овчаров, инженер по горско стопанство, оценител.


Кирил Тодоров Цанов, инженер по горско стопанство, лесовъд.


Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.


Георги Господинов Делиев, инженер по горско стопанство.


Илия Димитров Гончев, инженер по горско стопанство, лесовъд.


Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд.


Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.


Д-р Илия Николаев Хрисчев, ветеринарен лекар - съдебни ветеринарно- медицински експертизи.


Васил Константинов Генчев, агроном.


9. Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"


Пенка Петрова Николова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.


Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.


10. Клас "Други съдебни експертизи"


Милан Димитров Геров, учител по практика - дървообработване, мебелист.


Йорданка Николова Кацарова, английска филология, лингвистика и превод.


За съдебен район на Старозагорския окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистични експертизи"


Ангел Пенчев Иванов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Ангел Янков Биков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, автотехнически експертизи, съдебен експерт по технически експертизи, инженер-химик.


Антон Нейков Нейков, Раднево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Валентин Данчев Велков, Чирпан, трасологични експертизи, съдебно- балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.


Георги Иванов Радев, Стара Загора, други криминалистични експертизи - ботаническа, зоологическа, микробиологична и ентомологична.


Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Димитър Николов Чувитев, Казанлък, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Ивайло Георгиев Желязков, Гълъбово, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Иван Ганев Танев, Стара Загора, одорологични експертизи.


Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Илиян Йорданов Узунов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Илиян Стойчев Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Кольо Гьоков Гьоков, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до класифицирана информация "поверително".


Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Петко Господинов Петков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.


Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Петко Сидеров Петков, с. Мусачево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право.


Пламен Димов Георгиев, Харманли, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Пламен Петров Стоянов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Светлин Георгиев Стефанов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Свилен Христов Якимов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Стамен Иванов Стойков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Стоян Борисов Христов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, одорологични експертизи.


Тихомир Иванов Иванов, Чирпан, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.


Христо Минчев Златев, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.


2. Клас "Съдебномедицински експертизи"


Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Борис Петров Шахов, София, молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.


Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Даниела Денчева Котивска, Стара Загора, обща медицина, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора, неврология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Лена Николаева Новачкова, Стара Загора, вътрешни болести и професионални заболявания, експертиза на временна и трайна неработоспособност, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Мариус Иванов Кирков, с. Кирилово, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Мая Иванова Кичева, София, биохимик - клиничен химик, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярно-биологични техники.


Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик, микробиолог със специализация "Вирусология", съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярно-биологични техники


Д-р Петко Петров Мечкаров, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ, онкология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора, неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Стоян Иванов Лекушев, Стара Загора, невролог, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Таньо Неделчев Танев, Стара Загора, дентална медицина, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


3. Клас "Съдебна експертиза на психично състояние"


Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Валерия Митева Филипова, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Виолета Василева Златанова, Стара Загора, клинична психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Владимир Нейчев Трънов, Стара Загора, психиатрия, съдебно- психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.


Д-р Георги Динев Кръстев, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Донка Стойчева Терзиева, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебнопсихологични експертизи, психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижиране или домашно насилие, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Екатерина Христова Бирникова-Петкова, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.


Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Иван Тодоров Димитров, Стара Загора, психиатър, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Калинка Димова Дребова, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Камелия Филипова Мирчева-Димитрова, Стара Загора, психология, педагог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, педагогика и психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".


Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора, клиничен психолог, детски психолог - училищен и социален психолог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Маргита Николаева Иванова, Стара Загора, психология, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Мария Николова Митева, Стара Загора, психиатрия, съдебно- психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Милен Ангелов Минев, Стара Загора, клинична психология, училищна и социална психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого- психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Доц. д-р Мирослава Петкова Петкова, Стара Загора, клинична (медицинска) психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, защита правата на подрастващите.


Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Радка Христова Патричева, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Д-р Тодора Христова Бацева, Раднево, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Христо Стойчев Колев, Стара Загора, клинична психология, съдебна психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом