Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница3/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"


Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно- биологични експертизи.


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"


Вартан Таквор Апрахамян - специалист по благородни метали и камъни.


Георги Костадинов Мандов - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.


Милена Йорданова Стойчева - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.


Невена Благоева Георгиева - съдебно-химическа експертиза.


Пенчо Иванов Кирилов - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.


Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, експертизи на материали, вещества и изделия, физикохимическа експ.


Стоян Илиев Бонев - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.


8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"


Васил Илиев Михов - съдебно-агротехническа експертиза.


Димитър Иванов Трънгалов - съдебноагротехническа експертиза, оценка на зем. земи, трайни насаждения и подобренията в тях.


Донка Нанова Ватева - полевъдство.


Йорданка Запрянова Атанасова - съд. икономически експертизи, съд. стокова експ. в селското стопанство, селскостоп. експертизи в раздел растениевъдство, аграр. икономика, агрономически експертизи, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.


Любомир Алексиев Баталов - съдебни селскостопански експертизи.


Маринка Йорданова Веселинова - съд. стокова експертиза в селското стопанство: раздел растиниевъдство, животновъдство, агроикономика, съдебни агротехнически експертизи, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, агроном лозаро-градинар.


Мария Иванова Мънгова - технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, съдебна физикохимична и биохимична експ. на зърното, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.


Марчо Стоянов Дулев - съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


Мая Сергеева Тимофеева - растителна защита.


Никола Стефанов Кирков - лозаро-градинарство, съдебна агротехническа експ.


Николай Симеонов Кисьов - промишлено рибарство, рибарство и аквакултури.


Цветана Димитрова Гогалчева - съдебна агротехническа експертиза.


Цветанка Хараланова Ковачева - съдебна агротехническа експертиза; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.


Чавдар Симеонов Пантев - съдебна агротехническа експертиза и агроекология.


9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"


Бистра Ангелова Колева - археолог.


Веселин Иванов Василев - музикална педагогика.


Жени Ангелова Танкова - археолог.


Иво Симеонов Топалилов - археолог.


Костадин Атанасов Кисьов - археология и нумизматика.


Мая Мартинова Кютова - археолог.


Славка Стефанова Чернева - антично изкуство.


10. Клас "Други съдебни експертизи"


Анастасия Щерева Атанасова - педагог.


Валентин Ивайлов Стоянов - експерт, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност в строителството.


Ваньо Кирилов Сугарев - експлоатация на жп транспорт.


Виктория Георгиева Ангелова - фармация.


Гергана Иванова Каукова - технология на виното и пивото.


Евгения Иванова Ацалова - обществено хранене и хранителни продукти.


Калинка Илиева Илиева - електротехника.


Маргарита Иванова Добрева - текстил и плетиво.


Мишо Иванов Мацанков - електротехника.


Моник Оник Кюркчиян - патентно право, автоматизация на производството, оценител на нематериални активи.


Натали Ивановна Кънева - технология на микробиологични и ферментационни продукти; др.


Наталия Феодорова Дрешер - технология на растителните мазнини и етеричните масла.


Недялка Петрова Гарова - сурдопедагог.


Недялка Томова Пенчева - патентен специалист, патентен спец. търг. марки пром. дизайни, патенти, лицензии; худож. произв. оценител на нематер. активи.


Цветелин Кирилов Иванов - митнически режими и процедури, мерки на търговската политика "Инкотермс 2000".


За съдебен район на Пазарджишкия окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистични експертизи"


Борис Георгиев Шопов, криминалистика, графология.


Минко Илиев Първанов, експерт-криминалист, графолог.


Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.


Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист - почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.


Лучко Петров Врагов, експерт-криминалист - писмени доказателства.


Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист - почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.


Сашо Павлов Атанасов, графолог.


2. Клас "Съдебномедицински експертизи"


Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.


Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.


Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация.


Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и идентификация.


Валентин Георгиев Гагов, стоматология.


Димитър Иванов Димитров, хирург.


София Петрова Савова, вътрешни болести и ендокринология.


Атанас Лулчев Ташев, СМЕ телесни повреди, СМЕ по писмени данни, СМЕ за телесно здраве.


Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебномедицинска експертиза за индентификация на човек - ДНК.


3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"


Емилия Стоянова Калоферова, психолог.


Велина Георгиева Димова, психолог.


Марина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.


Мая Иванова Коева, психолог.


Владимир Никифоров Дунчев, психолог.


4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност.


Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител.


Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност.


Георги Стоянов Василев, счетоводна отчетност.


Цветана Николова Илиева, икономист, брокер на недвижими имоти.


Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.


Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност.


Румяна Петкова Митева, икономист.


Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност.


Иван Асенов Стоянов, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания.


Стойна Илиева Маринова, икономист.


Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.


Галя Иванова Площакова, икономист.


Александър Дончев Александров, икономист.


Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност.


Румяна Димова Александрова, икономист.


Еленка Георгиева Николова, икономист.


Евгени Димитров Георгиев, икономист - финанси и отчетност.


Костадин Темелков Тосков, стоковед.


Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебно-икономически експертизи.


Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.


Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи.


Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист.


Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна отчетност.


Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.


Зора Кръстева Мацанова, икономист.


Веселина Йорданова Ташева, счетоводна отчетност.


Лушка Николова Атанасова, съдебно-счетоводни експертизи.


Ангел Александров Кацаров, икономист, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.


Мария Лукова Игнатова, счетоводна отчетност.


Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна отчетност.


Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед, лицензиран оценител.


Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност.


Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.


Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност.


Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност.


Надка Петкова Вачкова, оценка търговски предприятия и вземания.


Надка Христова Пиронкова, счетоводна отчетност, данъчен експерт.


Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност.


Славка Димитрова Петричанска, икономист.


Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и земеделски земи.


Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност.


София Георгиева Пейчинова, икономист.


Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност, лицензиран оценител.


Петя Михайлова Иванова, счетоводство и контрол, експерт - оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи.


Димитър Иванов Петров, икономист.


Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти.


Василка Димитрова Тотева, счетоводство и контрол, застраховател, пенсионен осигурител.


Георги Йорданов Коцев, икономист по транспорта.


Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.


Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител-икономист.


Ирина Йорданова Петрова, Пазарджик, счетоводно-икономически експертизи.


Васил Константинов Генчев, икономист по труда, банки и финанси.


Станислав Александров Златанкев, съдебно-икономически експертизи - съдебно-стокови.


5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"


Слави Тодоров Иванов, водно строителство.


Костадин Серафимов Коцев, машинен инженер.


Димитър Иванов Димитров, минен инженер, геодезия, проектант.


Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител недвижими имоти.


Христо Иванов Шондев, машинен инженер.


Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.


Красимир Ангелов Муртов, машинен инженер, технология на металите и металообработваща техника.


Борислав Здравков Генов, архитектура и строителство, експерт - оценител на недвижими имоти.


Галина Стефанова Пеева, инженер-земеустроител, кадастър, геодезия и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО, геодезия, архитектура, строителство.


Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.


Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.


Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.


Стоянка Янкова Тодорова, строителство и регулация по ЗОСОИ, оценител недвижими имоти.


Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.


Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография, кадастър, експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Георги Петров Трендафилов, хидрогеология и инженерна геология.


Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография.


Костадин Димитров Милов, експлоатация на жп транспорт.


Тодор Делков Кошлуков, строителство и архитектура - техник, експерт - оценител на недвижими имоти.


Иванка Иванова Шулева, строителен техник, експерт - оценител на недвижими имоти.


Васил Илиев Маджаров, машинен инженер, ДВГ, оценител машини и съоръжения.


Маргарита Александрова Стоянова, електроинженер, оценки на машини, оборудване и съоръжения.


Стефко Николаев Мирчев, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи.


Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС - конструкции.


Вера Атанасова Клисурска, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.


Атанас Ангелов Димчев, автотехнически експертизи, електротехника, експерт - оценител на инвестиционен проект.


Александър Благов Терзов, машиностроене.


Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.


Гинка Иванова Белева, В и К и оценка на недвижими имоти, техник.


Виктория Якова Петрова, електронна техника и автоматика, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.


Павел Николов Захов, строителство и архитектура.


Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения.


Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, техник по строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.


Николай Ангелов Лупов, архитектура и строителство, оценител на недвижими имоти.


Благовеста Христова Ковачка, експерт - оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронноизмервателна техника, контролно-измервателни прибори и автоматика, енергетик КИП и А, организатор по ремонта.


Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт - оценител на недвижими имоти.


Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт - оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автоексперт-оценител.


Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт - трактори и кари, автоексперт-оценител, оценка техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи.


Васил Николов Милев, ДВГ, транспорт, оценка на машини и съоръжения, автотехническа експертиза.


Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника и технологии, автомобилна техника.


Цветанка Христова Ковачка, електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.


Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт - оценител.


Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка на недвижими имоти.


Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенцията за приватизация.


Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.


Иван Асенов Стоянов, инженер промишлено и гражданско строителство, оценка на миноритарни и мажоритарни пакети от дялове и акции от капитала на предприятие, оценка на капитала на цяло предприятие, оценка на недвижими имоти.


Пенка Василева Василева, строителен инженер В и К, лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ.


Елена Павлова Терзиева, магистър архитект.


Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.


Емил Станоев Михов, строителен техник - геодезия и картография.


Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.


Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи - оценка на недвижими имоти.


Ради Христов Ганев, инженер-химик.


Дафинка Ангелова Джурилова, строителство, оценка на недвижими имоти.


Петя Михайлова Иванова, инженер - ПГС конструкции.


Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп транспорт.


Ивайло Стоилов Пеев, проектант.


Антон Димитров Тонев, съдебни инженерно-технически експертизи, инженерно-технологична, строително-техническа експертиза.


Тенчо Петров Димов, автоматизация и производство на управлението.


Любомир Димитров Велинов, архитектура и строителство.


Станислав Александров Златанкев, съдебни инженерно-технически експертизи, автотехнически и технологични експертизи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом