Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница1/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд - Пловдив, за 2012 г.


обн., ДВ, бр. 6 от 20.01.2012 г.


За съдебен район на Пловдивския окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистични експертизи"


Ангел Начев Калайджиев - криминалистични експертизи.


Валентин Тодоров Кирков - криминалистични експертизи.


Васко Петров Божев - дактилоскопни, криминалистически експертизи.


Веселин Атанасов Бакалов - трасологични експертизи.


Генадий Раднев Коев - дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Георги Костадинов Мандов - химични, криминалистични експертизи.


Георги Филипов Маровски - дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Димитър Георгиев Кордев - дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Димитър Запрянов Димитров - експ. на вещ. д-ва, криминалистични експертизи.


Емил Тинков Чалмов - почеркови, техн. изсл. на док., криминалистични експертизи,


Здравко Любенов Лазаров - дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Иван Добрев Ганчев - всички видове криминалистични експертизи.


Иван Евгениев Александров - криминалистични експертизи, съдебно- балистични експертизи.


Иван Крумов Димитров - дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Иван Тодоров Драгнев - криминалистични експертизи.


Ивко Пенков Иванов - фрактодиагностични и металографически - трасологични експертизи, графологически - дефектоскопски експертизи.


Иво Бончев Чолаков - почеркови, техн. изсл. на док. криминалистични експертизи.


Илия Георгиев Ангелинов - всички видове криминалистични експертизи.


Йовко Георгиев Зенков - криминалистични експертизи.


Йордан Павлов Иванов-дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Кирил Петров Стоянов - криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.


Кръстьо Георгиев Гаджев - графолог, криминалистични експертизи, техн. изследване на документи.


Мариана Николова Николова - криминалистични експертизи.


Марин Богданов Тарев - боеприпаси.


Марин Иванов Кръстанов - криминалистични експертизи.


Мария Стефанова Тимова - дактилоскопични експертизи.


Милена Йорданова Стойчева-химични, криминалистични експертизи.


Мирослав Димитров Саханджиев - почеркови, техн. изсл. на док., криминалистични експертизи.


Неделчо Атанасов Шопов - дактилоскопични експертизи.


Неофит Неофитов Крумов - дактилоскопични, криминалистични експертизи.


Никола Георгиев Гинов - криминалистични експертизи.


Николай Георгиев Костадинов - експ. на вещ. д-ва, криминалистични експертизи.


Николай Илиев Козумов - трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.


Николай Стоянов Балевски - криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.


Пенчо Иванов Кирилов-химични, криминалистични експертизи.


Пеньо Николов Пенев - боеприпаси.


Петко Костадинов Ламбрев - дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Петър Йозов Изевков - криминалистични експертизи.


Петър Йорданов Стоянов - трасологични, балистични, криминалистични експертизи.


Петър Лалев Муратев - трасологични експертизи.


Пламен Петров Каназирев - криминалистични експертизи.


Росен Георгиев Генчев - криминалистични експертизи.


Сава Ангелов Симеонов - почеркови, техн. изсл. на док., криминалистични експертизи на писмени доказателства, почеркови, техн. изсл. на док.


Сашо Павлов Атанасов - криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.


Станимир Георгиев Добревски - криминалистични експертизи.


Стоимен Георгиев Георгиев - трасологични, балистични, криминалистични експертизи.


Стойко Росенов Вранчев - дактилоскопни, криминалистични експертизи.


Стоян Илиев Бонев - химични, криминалистични експертизи.


Христо Николов Николов - трасологични експертизи.


2. Клас "Съдебномедицински експертизи"


Адриана Колева Маджурова - професионални заболявания и неврология; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Асен Николаев Атанасов - вътрешни болести и кардиология; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.


Атанаска Точева Атанасова - съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени данни.


Бенямин Леон Анави - патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.


Борис Христов Пеев - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди; за установяване на родителския произход.


Борис Петров Шахов - спец. молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съд. мед. експертиза за идентификация на човек.


Венцислав Александров Бояджиев - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Грозданка Куртева Иванова - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.


Димитър Атанасов Мурджев - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


Елена Димитрова Дякова - кожни и венерически болести.


Емил Николов Бъчваров - експертиза на труп, телесни повреди, идентификация на човек, експертиза на телесно здраве.


Здравка Христева Ненчева - съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени данни.


Ива Маркова Маркова - съдебна медицина.


Иван Димитров Дойчинов - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.


Иван Христов Даскалов - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.


Илия Ангелов Аролски - вътрешни болести и професионални заболявания.


Йовко Минчев Шишков - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.


Йонка Атанасова Станева - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.


Лена Иванова Павлова - вътрешни болести; професионални заболявания.


Марин Костадинов Балтов - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.


Мария Георгиева Кумчева - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве.


Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебномедицински експ. за установяване на родителски произход и мед. експ. за идентификация на човека.


Милена Панайотова Петкова - кожни и венерически болести.


Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист по молекулярна биология, медиц. експ. за установяване на родителски произход, експ. за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.


Петкана Добрева Здравчева - вътрешни болести.


Саша Александрова Запрянова - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве.


Светлозар Спасов Спасов - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.


Тодор Стоянов Добрев - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.


Филип Филипов Нухов - кожни и венерически болести.


Янко Тодоров Илиев - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве; клинична токсикология и вътрешни болести.


3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"


Александра Янчева Димова - психолог, експертиза на психично здраве.


Ангел Добринов Ангелов - маг. по психология, съдебнопсихологична експертиза.


Анелия Николова Петкова - детска психология.


Антоанета Василева Тричкова - психиатрия.


Величка Събева Петрова - психология.


Владимир Петров Кръстев - съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза.


Глория Велиславова Рангелова - съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Даниела Атанасова Ковачева - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого- психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Елена Михайлова Иванова-Генова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Людмила Борисова Шекерева - съдебнопсихологична експертиза.


Магдалена Асенова Анастасова - психология.


Маргарита Панова Панова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого- психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Мариана Георгиева Господинова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Мария Даткова Гърбучкова - психиатрия.


Милена Ангелова Трендафилова - психиатрия.


Мими Михайлова Тошева-Мазнева - психология.


Надежда Христова Порязова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого- психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Николай Ангелов Шишков - психология, приложна психология на детската престъпност.


Олга Валентиновна Димитрова - съдебнопсихологична експертиза; психолого- психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Пламен Ангелов Цоков - психология.


Радка Василева Топалова - съдебна психиатрия и съдебна психология, психиатрични експертизи,


Райна Цветкова Димитрова - психиатрия.


Теменужка Метева Рангелова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого- психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Теодора Иванова Арабаджиева - психиатрия.


Тинка Иванова Начева - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого- психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.


Юри Любенов Калоянов - психиатрия.


4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Аксел Яворов Буков - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи,


Александра Николова Маринова - стокознание.


Ана Александрова Скерлетова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Ана Дончева Желязкова - икономист-счетоводител.


Ангел Димитров Гъров - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Андрей Бонев Дочев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.


Анелия Желязкова Спиртова - съдебно-счетоводна експертиза.


Анна Георгиева Славова - икон. на вътр. търговия и реклама, съдебно- счетоводна и финансово икономическа експ., съдебно-стокова експ.


Анна Сергеевна Лозанова - финанси и кредит.


Блага Романова Димитрова - счетоводни експертизи.


Богдан Павлов Траков - счетоводна отчетност, съд.-счетоводни и съд.- икономически експ.


Боян Йорданов Войводов - икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експ.


Валентин Иванов Иванов - счетоводна отчетност.


Валентина Методиева Шиева - съдебно-счетоводна и съдебна финансово- икономическа експертиза.


Валентина Христова Баненкина - съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.


Валерия Георгиева Дунчева - съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.


Вангел Янев Биков - застрахователно дело, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експ.


Ваня Ченкова Смокова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово икономическа експ.


Василка Велева Рабаджийска - ИУС, съдебно-счетоводна и финансово- икономическа експ.


Велика Георгиева Палевска - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Велина Цветкова Узунова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Величка Петкова Йорданова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Величка Цончева Бояджиева - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Венета Йорданова Богданова - ОПОИИ, съдебно-счетоводни, финанс.- икономически и съдебно-стокова експ.


Венета Петрова Томова - съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, с разрешение за достъп до КИ "СС".


Вера Андреева Гавраилова - съдебно-счетоводна експертиза.


Весела Иванова Добрева - съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.


Весела Иванова Колева - счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия; международни икономически отношения.


Весела Стоянова Казашка - счетоводство и контрол.


Веселка Георгиева Иванова - корпоративни финанси.


Веска Василева Григорова - счетоводство и контрол.


Виолета Стоянова Кокова - съдебно-счетоводна експертиза.


Върбинка Николова Рогова - икономика - бизнес администрация; счетоводство и контрол.


Вяра Ганева Минева - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.


Гавраил Димитров Фалков - счетоводна отчетност.


Гено Маринов Маринов - съдебно-счетоводна експертиза, финансово- икономически експертизи.


Георги Атанасов Хаджийски - съдебно-счетоводна експертиза.


Георги Колев Траков - счетоводни експертизи и финансови анализи.


Георги Николаев Мумджиев - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Данчо Тодоров Коруев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експ.


Диана Георгиева Дамянова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експ.


Димитрийка Александрова Шикирова - стоковед.


Димитринка Вълкова Беевска - съдебно-счетоводна експертиза.


Димитър Ангелов Лулчев - счетоводна отчетност.


Димитър Георгиев Гаджуров - съдебно-счетоводна експертиза и съдебно- стокова експертиза.


Димитър Георгиев Димитров - съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.


Димитър Георгиев Йорданов - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Димитър Крумов Стоилов - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни, финанс. иконом.


Димитър Стойчев Хаджиев - съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Димка Петрова Казанджиева - икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-икономическа експ.


Доброслава Желязкова Сидерова - съдебно-счетоводна експертиза.


Донка Иванова Петрова - експерт-счетоводител.


Донка Иванова Стойчева - съдебно-икономически експертизи.


Дора Димитрова Чипилова - счетоводство и контрол.


Дора Любенова Гърчева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни, съдебно-фин.иконом.финанси и кредит, съдебно-стокови експ.


Дочка Петкова Георгиева - счетоводна отчетност.


Екатерина Стоянова Христова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Елена Тодорова Диварова - счетоводство и контрол.


Ели Петрова Иванова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.


Жана Петрова Величкова - икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството.


Жечка Пенева Милчева - съдебно-счетоводна експертиза.


Златка Илиева Николова - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи - счетоводство и контрол.


Златка Янева Минкова - счетоводител и икономист, съдебно-икономически експертизи.


Ива Георгиева Ангелова - счетоводство и контрол.


Иван Григоров Петрунов - счетоводство и контрол, съдебно-икономически и съдебно-счетоводни експертизи.


Иван Тодоров Демерджиев - икономист-счетоводител.


Иванка Ангелова Христева - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експ.


Иванка Стоева Генова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Илия Иванов Попов-икономика на строителството, съдебно-счетоводни експертизи в отрасъл "Строителство".


Илияна Илиева Иванова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.


Ирина Николаева Стоянова - икономика и управление на индустрията; макроикономика.


Йордан Василев Кондов - организация на производство и упр. в пром., съдебно-икономически експертизи, оценка на недвижими имоти, на търг. предприятия и вземания, земеделски земи; съдебно-стокови експ.


Йорданка Петрова Павлова - съдебно-счетоводна експертиза.


Камелия Николова Николова - съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.


Камен Каменов Пехливанов - стопанско управление, съдебно-икономически експертизи.


Карамфил Атанасов Ричев - съдебна финансово-икономическа експертиза.


Катя Аргирова Костова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Катя Иванова Димитрова - икономика на вътрешната търговия.


Кети Стефанова Найденова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.


Кина Кръстева Иванова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Лилия Младенова Миланова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-иконом. и съдебно-стокова експ.


Лиляна Йорданова Христева - икономика и мениджмънт - стоково-оценъчни експертизи.


Любомир Алексиев Баталов - съдебно-икономически експертизи.


Любомир Цветков Йотов - международни икономически отношения; митническа и външнотърговска дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат.


Людмила Ангелова Арменова - икономист, счетоводна и финансова дейност.


Маргарита Ангелова Апостолова - съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.


Маргарита Илиева Топузова - счетоводство и контрол.


Мариана Георгиева Аргирова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Маринка Йорданова Веселинова - съдебно-стокова експертиза.


Мария Ангелова Христова - статистика; корпоративни финанси.


Мария Георгиева Атанасова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.


Мария Георгиева Вълчева - счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи.


Мария Димитрова Ганашева - счетоводство и контрол, съд.-счетоводни и съд.-икономически експ.


Мария Жорес Димова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Мария Иванова Тончева-Чочева - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Мария Кръстева Божилова - финанси.


Мария Павлова Гюрова - икономика на строителството, съд.-счетоводни и финансово-икон. експ.


Мария Рашкова Шопова - съдебно-счетоводна експертиза.


Мария Христова Мърхова - маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни и икономически експ.


Марияна Атанасова Цветилова - съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Марияна Желязкова Трендафилова - икономика на вътрешната търговия.


Марияна Пенчева Пенчева - икономика и управление на пром. предприятие.


Мартин Радославов Райчев - съдебно-счетоводна експертиза.


Мая Матеева Колева - политикономия, съд.-счетоводни и съд. финансово- икон. експ.


Милка Енчева Енева - съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно- стокова експертиза.


Мима Петрова Мирчева - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Михаела Йорданова Абаджиева - счетоводни експертизи.


Надка Илиева Гюзелева - съдебно-счетоводни експертизи.


Надка Колева Цинигарова - счетоводство и контрол; оценки на недв. имоти и търговски предприятия.


Наталия Бориславова Петрова - икономика на транспорта; организация и управление на производството в транспорта.


Недялка Георгиева Герджикова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Нелияна Илиева Иванова - счетоводство и анализ, съдебно-икономически експ.


Ненка Пенчева Пирянкова - финанси.


Ненчо Петров Лазаров - счетоводство и контрол.


Николай Митков Николов - икономист-финансист, съдебно-стокова, съдебна финансово-икономическа експ.


Николай Михайлов Груев - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Николай Рангелов Кънчев - съдебно-счетоводна експертиза.


Николай Стефанов Ненков - счетоводна отчетност.


Николай Юриев Андонов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.


Нина Димитрова Атанасова - съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.


Огнян Тодоров Кънчев - икономика и управление на промишленото производство.


Пенка Ганчева Петрова - експерт-счетоводител.


Пенка Димитрова Дженкова - счетоводство и контрол.


Пенка Стоянова Младенова - счетоводство и контрол, съд.-счетоводна и фин.-икономическа експертиза.


Пенка Танова Иванова - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.


Петко Динчев Тороманов - съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; маркетингови проучвания и пазарна политика, оценка на нематериални дълготрайни активи.


Петърчо Велизаров Миков - счетоводни и финансово-ценови експертизи, фин.-ценови експертизи.


Петя Величкова Койнова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Петя Добрева Налбантова - аграрна икономика.


Пламен Николов Краевски - стоково-оценъчни експертизи.


Пламен Петров Пешлеевски - съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.


Радко Стоянов Калапанков - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Росица Руменова Димитрова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.


Румен Минков Минков - свободна професия - консултант, съд.-счетоводни, фин.-икономически, стопанско управление.


Румен Христов Видев - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Румяна Тодорова Бъчварова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Светлана Илиева Геренска - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Светослав Юлиев Славов - икономика и организация на труда.


Слави Радуилов Николов - съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи.


Станимира Петрова Сакутска - съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза.


Станимира Стефанова Дачева - съдебна финансово-икономическа експертиза.


Стефанка Атанасова Балканджиева - счетоводна отчетност.


Стоилка Делова Танчева - съдебно-стокова експертиза.


Стоян Димитров Кичуков - съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.


Стоянка Димитрова Топурова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Таня Петрова Шопова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.


Таня Стоянова Бачовска - съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.


Таня Стоянова Костова - съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.


Теменужка Огнянова Балабосова - съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.


Тенчо Петков Стоев - национална сигурност и отбрана, съдебно-счетоводни, финанс.-иконом. и съдебно-стокови експертизи.


Тодор Ставрев Балджияйски - счетоводна отчетност, финансово-икономически експертизи,


Тодора Тодорова Христова - икономика на търговията - средно образование, съдебно-счетоводни експ.


Тошко Стоилов Райчев - съдебно-счетоводна експертиза; финансово- икономическа експертиза.


Чавдар Симеонов Пантев - съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, оценки на: недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и подобренията върху тях.


Юлия Здравкова Христева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.


Яна Емилова Тодорова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна и фин.-икономическа експертиза.


Янко Ангелов Митринжаков - организация на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводни експ.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом