Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница9/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8.1.2. Испания - област Навара, община ЛумбиерПроектът, който ще бъде разгледан като добра практика носи името „Еко- туризъм в защитените зони на Лумбиер, Навара”. Проектът засяга планиране в областта на еко-туризма и управление на защитените територии, включени в община Лумбиер (Навара, Испания), както и разглеждане и оценка на съществуващите ресурси. В рамките на проекта целта е била да се промени до тогава провежданата пасивна политика с активна, ангажираща всички местни структури и фирми. Първоначално тя се е провеждала в областта на планирането и управлението на общественото ползване на териториите, тъй като това са били областите с най-много конфликти между различните организации, но и са предоставяли най-много възможности на местното население да генерират приходи и по-висока заетост.

Схемата се е основавала на три стълба:

 • Създаване на разнообразна база за настаняване и подобряване на инфраструктурата;

 • Заетост на местни групи от населението, които трудно биха били заети в селските райони;

 • Изграждането на обща система за управление.


До ден днешен тази система за планиране и управление е един от принципните източници за заетост в областта. Тя се отличава и със забележителната възможност за трансформирането й в други области, като е провокирала редица други инициативи в област Наварае.


Приложимост на добрата практика:


Представената по-горе испанска община е била изправена пред сходни проблеми в развитието си като общините Крушари и Тервел. Идентифицираните три стълба, на които трябва да се основава една успешна и устойчива стратегия за развитие, могат да послужат като база за при изготвянето на стратегически планови документи за двете целеви общини.

8.1.3. Испания - Проект „Селски туризъм АМБЕР”Проектът „Селски туризъм АМБЕР” е реализиран по програма Леонардо да Винчи и е имал за цел разработването на програма за самообучение на професионално ниво в областта на селския туризъм. Програмата за обучение се фокусира върху възможностите в целевата област за бъдещи и настоящи предприемачи и работници. В нея се разглеждат дисциплини като маркетинг, гостоприемство, привличане на клиенти с допълнителни дейности в областта на селския туризъм.

Проектът е адресиран към нуждите на настоящите и бъдещите предприемачи и служители в областта на селския туризъм, малки и средни предприятия, регионалните и местните организации за развитие на сектора, както и за безработните хора. Основната целева група на проекта АМБЕР са били предприемачите, които вече са ангажирани в сектора, предприемачите, които искат да започнат развитието на такава дейност, както и студентите по туризъм. Бенефициенти са били предоставящите услуги, европейските организации в областта на селския туризъм, държавните институции, както и организациите за професионално обучение.

Изпълнението на проекта започва през октомври 2005 и продължава две години.

Крайни продукти от проекта са следните модули за обучение:

 • „Умения в областта на информационните технологии в селския туризъм – повишаване на предприемаческите възможности и маркетингов потенциал” – съдържа интерактивен обучителен материал „Как да създадете и публикувате свой собствен туристически уеб сайт”;

 • „Основни принципи на гостоприемството при малки заведения в областта на селския туризъм”;

 • „Дейности в областта на селския туризъм – допълнителни атракции за клиентите” – включва четири под-модула: „Вкусотийки – идея за тапас (традиционни испански мезета)”, „Водене на турове”, „Развлекателен риболов”, „Сауната в селския туризъм”.


Модулите са предоставени на CD (с интерактивни елементи) и на хартиен носител. Модулите са разработени, като са взети предвид всички специфики на регионите в отделните държави: национално законодателство, социо-културна среда, географско разположение, стандарт на живот и сертифициране на хотелите.


Приложимост на добрата практика:


Като цяло по-голямата част от проектите в сферата на обучението се реализират по програмата Леонардо да Винчи, където си партнират организации от поне три различни страни-членки. В сферата на обучението, с напредването на информационните технологии, все повече се акцентира върху разработването не уеб базирани платформи, съдържащи модули за самообучение. Предимствата на този метод са, че той е сравнително евтин и достига до неограничен брой потребители от различни страни по света. Обикновено тези модули са със свободен достъп, но понякога се налага и използването на пароли. Предимството на тази практика за общините Тервел и Крушари е свободният достъп до подобни платформи за обучение или биха могли да взаимстват идеята, инициирайки подобен проект, с който да се кандидатства за европейско финансиране. Работата с партньори от други държави би повишило капацитета на разглежданите общини и би допринесло за развитието на човешките ресурси и за внедряването на редица иновативни продукти. Недостатък на тази практика е, че голяма част от материалите са на английски език и достъпа до тях се извършва само чрез интернет.

8.1.4. Австрия – ПиелахталПиелахтал (регион Моствиртел, провинция Долна Австрия) е долина от алпийските предпланини и е избрана за победител сред двадесет и четири кандидата. Там културата, природата, начинът на живот, занаятите и специалитетите се обединяват, за да формират мрежа от иновативни продукти. „Дирндл” или „Корнел”, известен още като череша, е много стар вид, който се отглежда като „търговска марка” на долината. „Дирндл” се представя като туристическа атракция, същевременно атрактивна и образователна. Инициирайки проекти, които съчетават селско стопанство, занаяти и туризъм, както и доклад за устойчивост на националните богатства, Пиелахтал е заслужил титлата „Най-добре развиваща се селска дестинация”.

В Пиелахтал живеят около 18 000 души. В равнината базата за нощувки е около 800 легла, като регистрира около 42 000 леглоденонощия на година. Пиелахтал е известна със своята красива природа, както и с изключително устойчивото си развитие. Железницата Мариазелербан минава през Пилахтал, като свързва столицата на провинцията Пьолтен с град Мариазел.

В Пиелахтал устойчивостта е традиционна. В миналото фермерството е оформяло живота в долината, като заема значителен дял от местните приходи и до днес. Човешката дейност се развива около отглеждането на добитък, птици, овце, билки и плодове, както и най-типичния плод за областта - сайдеровата круша.

Идеята за развитието на Пиелахтал като Еко-регион се е зародила през 1994 г. „Еко” се отнася едновременно за екология и икономика. Целта е регионът да остане екологично непокътнат и икономически процъфтяващ, съчетаващ почивката и развлеченията.

През 1996 г. е създадена Общност за регионално планиране на Пиелахтал, която има за цел да изпълнява местните регионални стратегии.

В развитието на региона, освен на екологията и икономиката, се набляга и на изграждането на мрежи и оползотворяването на културните ресурси. Инициирани са множество културни проекти, сред които „Дни на пиелахталските творци”, редовни програми с фолклорна музика в местните ханове и срещи с директора на Виенския младежки хор.

Интегрирания туризъм осигурява подкрепа и стимули за местното население да предлага туристически продукти. Устойчивостта на региона се отнася не само до характера на предлаганите продукти, но и до начина на комуникация.

Гостите имат възможността да научат принципите и предимствата на устойчивото градинарство и преработката на плодове и билки. В долината има множество маршрути и градини, където туристите могат да се разхождат. Общата дължина на пътеките е 1000 километра.

Съществува голямо разнообразие от грижливо отглеждани природни пейзажи, градини на местните жители, градините Щайншалер. Квалифицирани екскурзоводи разкриват факти за възможностите за разходки, местните пещери и природата.

В долината са изградени два изключителни хотела – Steinschalerhof и Steinschaler Dörfl (малко село в планината). И двата хотела са били автентични ферми, като днес представят висок стандарт на обслужване. Тези „природни хотели” са оформени в типичен за региона стил с употребата на много дървен материал и безброй малки детайли. Разположени в тяхната прекрасна природна среда, те предоставят най-съвременните удобства.

Проучванията сочат, че устойчивостта и здравето ще стават все по-важни фактори за туристите в близкото бъдеще. Ето защо в Пиелахтал се планира разработването на редица проекти, които ще се концентрират върху тези два аспекта. В тази връзка, ще се насърчава включването на здравословни упражнения в туристическите пакети.


Регионът на Пиелахтел се различава от останалите по:

 • Трансфер на потенциал: Докладът за устойчивост на региона е уникален за Австрия и в ролята си на добра практика може да послужи за пример на други дестинации.
 • Здраве – темата на бъдещето: на база на медицински проучвания е развита темата за здравето, като са изготвени и редица академични анализи. Разработеният продукт се основава на лекуване на дисфункции в метаболизма.
 • Здраве и екология: документирано е взаимодействието между здравето и екологията - „Градини за устойчивост”, които имат голям потенциал за развитието на "уникално предложение за продажба" (маркетингова концепция, според която компаниите правят уникални предложения на клиентите, с което ги убеждават да преминат към тяхната марка).
 • Интегриран туризъм: изразява се в сътрудничество между фирми от различните сектори – напр. туризъм, селско стопанство, търговия и местни асоциации.


Приложимост на добрата практика:


Регионът на Пиелахтал притежава сходни природни богатства с тези на общините Крушари и Тервел (красива равнинна природа, развитие на растениевъдството и животновъдството). Прави впечатление наличието на структура, която се грижи за изпълнение на местните регионални стратегии. Практиката би могла да се интегрира в двете разглеждани общини, но за целта трябва да се предприемат мерки по изготвянето и управлението на местните стратегии, за което ще е необходим квалифициран персонал. Препоръчва се в тази сфера общините да работят в тясно сътрудничество с научни работници и външни консултанти, които притежават богат опит в планирането и прогнозирането. Не на последно място, общините могат да черпят опит в развитието на растениевъдството, животновъдството и реновирането на старинни сгради като местни туристически атракции.

Поставянето на фокуса върху развитието на селскостопанския туризъм е едно от преимуществата, които може да използват общините Крушари и Тервел, особено предвид огромния ресурс в тази сфера, с който разполагат. Също така, следва да се фокусират усилията и върху разработването на уникален продукт (unique selling proposition, уникално предложение за продажба), който да бъде водеща тема в привличането на туристи.

8.1.5. Гърция – община ГалаксидиГалаксиди Фокидос, пристанищният град на северното крайбрежие на Коринт Гулф, има стратегическо географско положение, запазващо непокътнато благородното минало. Градът е оформен като традиционна общност, която се отличава с известните капитански къщи. Невероятното културно наследство заедно с обичаите придават уникален вид на града. Ето защо, благодарение на своите природни, културни и социални ресурси, общината развива един конкурентоспособен туристически сектор. Основните фактори за определяне на туристическото развитие на района са:

 • Туристическите ресурси на района и тяхното подходящо използване за създаване на конкурентни предимства;

 • Търсенето в сектора на туризма като резултат на специфичните мотиви насърчаващи туристите да пътуват;

 • Социо-професионалните групи, целящи печалба и други фактори, включени в създаването на туристически продукти и влияещи на управлението на туристическото развитие;

 • Стандартите на туристическото развитие в конкретната област играят важна роля при създаването на основи и услуги;

 • Туроператорите влияят на туристическото търсене;

 • Формираната туристическа политика.


Дестинацията Галаксиди често страда от пренаселване. Това засяга нормалното функциониране на областта и оказва негативно влияние на туристите, както и на местното население. Това поражда въпроса има ли „граници” на туристическото развитие или „колко туристическо развитие” може да поеме конкретната дестинация. Този проблем се наблюдава често в крайбрежните региони. Галаксиди съчетава различни разнообразни туристически атракции, които са изключително подходящи развитието на туристически дейности, като плажове, крайбрежна зона, археологични забележителности, църкви и пещери. Болшинството от хотелите в общината са основно малки семейни хотели и къщи за гости (2-4 звезди), заемащи малка площ. Хотелиерите в Галаксиди нямат подходящо туристическо образование и са негативно настроени спрямо обединението с други представители на туризма.

Имайки предвид тези особености на общината, основните цели на стратегията за туристическо развитие по отношение на туристическия продукт, туристическия пазар и туристическата индустрия са:

 • Преструктуриране и обогатяване на местния туристически продукт;

 • Подобряване на качеството на туристическия продукт;

 • Дифузия на туризма в областта;

 • Разширяване на туристическия пазар и удължаване на туристическия сезон;

 • Постоянен и обединен от една тема маркетинг и публичност на община Галаксиди;

 • Преструктуриране на разпределението на основите в туристическия сектор;

 • Оползотворяването на природните малки и големи планински територии за развитието на алтернативни форми на туризъм;

 • Опазване и проектиране на културните ресурси и тяхната връзка с туризма.


Предвид предложените мерки за туристическата политика в Галаксиди, са включени и няколко взаимозависими категории:

 • Инвестиционни мерки, срещащи се в публични и частни инвестиции в областта на туризма;

 • Административни мерки засягащи основно опазването и подобряването на природните ресурси в района на Галаксиди;

 • Мерки в областта на образованието – обучение на служителите в областта на туризма.


При изпълнението на поставените цели Префектурата на Централна Гърция трябва да: а) състави и изпълни регионален план за развитието на туризма; б) да извърши туристическо изследване; в) подобряване на човешките ресурси и тяхното професионално обучение.

На второ ниво, Префектурата Фокида трябва да: а) развие и изпълни професионална политика за развитие на туризма и маркетингов план; б) подобряване на фундаментите и услугите и в) защита на околната среда.

На трето ниво, община Галаксиди следва да преследва следните цели: а) съставяне и изпълнение на местен план за развитието на туризма; б) изграждането на градски, социални и туристически фундаменти, в) популяризиране на местния туристически продукт; г) опазване на околната среда и осигуряване на нейното устойчиво поддържане; д) създаване на местен научен клуб за прилагане на местната туристическа политика.

На четвърто ниво, по отношение на сътрудничеството между публичния и частния сектор, следва фокуса да се съсредоточи върху: а) защита на печалбите на участниците; б) оформяне на местните политики за туристическо развитие и в) насърчаване на постоянно професионално обучение.

На пето ниво, частните туристически организации в Галаксиди трябва да следват различни стратегии с цел да се справят с конкуренцията. Основна роля тук има маркетинговата политика на организацията, развитието на човешките ресурси, внедряването на информационни технологии, сътрудничество с местните власти с цел създаването на нови организации. Основната цел на тези стратегии е използването, управлението, популяризирането и защитата на туристическите ресурси в Галаксиди, както и развитието на нови форми на туризъм или засилването на съществуващите такива.

На база на формулираните стратегии се изготвя план за действие, в който са описани стъпките за материализиране на дефинираните вече цели. Той е разделен на хоризонтални дейности и тип туризъм.


Маркетингова стратегия на общината

Препоръчва се създаването на офис за туристическо и културно популяризиране. Новата услуга ще се помещава в сградата на община Галаксиди. Агенцията за популяризиране на туризма и културата е иновативна концепция и цели свързването на публичния с частния сектор.

Необходимо е и създаването на маркетингов и комуникационен план на местно ниво, който да цели опазване, иницииране, документиране, оценка и развитие на основни и второстепенни елементи съставящи туристическият продукт на Галаксиди.

Друг важен маркетингов елемент е рекламирането в местната, националната и международната преса, участието в национални и международни туристически изложения, както и интернет рекламата.


Приложимост на добрата практика:


В разработената стратегия за община Галаксиди се наблюдават редица елементи, които са приложими и за региони като общините Крушари и Тервел. Прави впечатление йерархичността при планиране развитието на туристическата дестинация. Формирането на туристическа стратегия започва още в Регионалния план за развитие на сектора, след това тя се конкретизира в общинския план и най-накрая в местния план за развитие на града. При изготвянето на стратегията за развитие на туризма се набляга на публично-частното партньорство и ролята на общината да защитава интересите на местните производители. При промотирането на туристическата дестинация се акцентира на активна медийна реклама, тъй като съществува голяма конкуренция на местно и най-вече на международно ниво. Общините Крушари и Тервел могат да взаимстват основните елементи, на които се основава стратегията за развитие на туризма в община Галаксиди при разработването на своите стратегически документи.

8.1.6. Мрежа от геопарковеПроектът озаглавен „Геопаркове: идеална дестинация за алтернативен туризъм и образователни дейности в селските райони на Европа” засяга сътрудничеството между 7 територии, съдържащи признати геопаркове, членки на Европейската мрежа на геопарковете. Партньорите по проекта са от пет европейски държави и прилагат проекти за местно развитие в рамката на общностната инициатива Leader +.

Геопарковете, които участват в програмата, са членове на Световната мрежа на геопарковете, установена от ЮНЕСКО, което потвърждава уникалността и важността на тяхното геоложко наследство.

Според ЮНЕСКО „геопарк” е територия, която включва геотопни зони с изключителна геоложка важност и уникалност и които територии са защитени. Геопарковете могат да включват и елементи, различни от геологията като архитектурни забележителности, територии от специален екологичен, исторически или културен интерес или дори територии използвани за икономическо развитие.

Европейската мрежа на геопарковете е основана през 2000 г. от четири LEADER II зони с подкрепата на инициативата LEADER IIC. Тя е създадена със съдействието на подразделението на ЮНЕСКО “Отдел науки за земята”. Днес в мрежата членуват 31 геопарка от 12 страни-членки на ЕС и 1 страна-кандидат. Основната цел на мрежата е устойчиво развитие на селските райони чрез популяризиране на геоложкото наследство на територията на всеки геопарк.

Предвидено е партньорите да участват в общи дейности по създаване на стратегии за насърчаване на алтернативния туризъм чрез разработването на нови политики за развитие, нови продукти и нови методи, експериментиране в областта на тези въпроси и извършването на дейности по опазване на геоложкото наследство.

Основната цел на проекта е да популяризира геопарковете като идеална дестинация за обучителни и развлекателни дейности на открито. Проектът е фокусиран върху младите европейски граждани. Тъй като целевата група се състои предимно то ученици, образователни дейности се извършват във всеки геопарк. Поради факта, че целевата група е съставена от представители на различни възрастови групи (от ученици до студенти), образователните материали са съобразени с потребностите на различните посетители.

В рамките на проекта се провеждат проучвания върху развитието на алтернативния туризъм и образователните дейности в селските райони на Европа. Предоставят се съвети на нови геопаркове относно подобряването на тяхното състояние и покриване на международните стандарти за качество. Специални консултанти от членуващите територии проучват новите кандидатури. Настоящата ситуация и нивото на туристическите услуги се изследват и сравняват с европейските геопаркове. На базата на това проучване се оценяват съществуващите услуги и се предлагат подобрения.

Ценен инструмент за развитието на алтернативен туризъм е предлагането на общи туристически пакети и организирането на събития. Освен това, се използват и нови технологии като телевизионна продажба по интернет с цел по-добро достигане на продукта до неговия пазар.

Образователните дейности за университети и училища правят новото поколение по-съпричастно към опазването на околната среда. Сред разработените образователните инструменти са: музейни пакети, тетрадки с упражнения за ученици, информационни дипляни и книги за учителите. Предлагания информационен материал включва: специализирани ръководства за всички възрасти, карти и информационни дипляни.


Инструменти за популяризиране, които ще бъдат използвани:

 • Уеб сайт на геопарковете и неговото периодично обновяване;

 • Информационни пунктове – създаване на пунктове с промоционални панели, разположени в главните информационни центрове на всеки геопарк;

 • Брошури и плакати – брошурите информират посетителите относно туристическите и образователните програми, както и относно предлаганите гео-туристически дейности. Брошурите са основно на английски език, но се публикуват на още четири различни европейски езика;

 • Мултимедийна презентация на CD-ROM – съдържа информационен материал за европейските геопаркове, целящ популяризиране на световния имидж на мрежата.


Приложимост на добрата практика:


Опитът на мрежата от геопаркове дава идеи за обмен на опит между различни дестинации със сходни ресурси. Членството в подобна международна мрежа би предоставило материали и възможности за повишаване квалификациите на служителите, ангажирани в подобна туристическа атракция, както и за използване на мрежата за прилагане на широкомащабни промоционални дейности.

8.1.7. Полша – Долината КарпияНаричана още Долината на шарана, тя покрива територия, която е исторически център за отглеждане на шарани, известна още от Средновековието. Риболовните езерца са разпръснати на стотици хектари в долините Вистула, Скава и Виепрозовка. Най-голямото риболовно езеро е Пилава, разположено в комплекса Прзереб.

Проектът е иницииран от трите общини: Затор, Пзецижов и Спутковице. Други три общини се присъединяват към проекта – Брзежница, Поланка и Осиек – с цел да работят по програма за общо развитие. Тези шест общини от долината Южна Вистула и от Капаските възвишения решават заедно да популяризират това прекрасно късче земя. „Долината на шарана” е програма, съдържаща няколко взаимосвързани дейности, целящи изграждането на кохерентна туристическа оферта, базирана на наличните природни ресурси. Концепцията е базирана на няколко вековни традиции в развъждането на шарани. Тези техники не са се е променили и до днес, което се отразява в уникалния вкус на рибешкото месо. Заторският шаран, известен още като „кралски” шаран, е широко търсен и ценен в цяла Полша. Рибата е включена в списъка с местни деликатеси.

Всяка година, през последната седмица на юни, се състои Фестивал на шарана, когато се приготвят рибни деликатеси.

Долината е любимо място на рибарите и отлична туристическа дестинация.

Риболовните езера са хабитат на голямо разнообразие от редки и застрашени птици и растителни видове.

Териториите на Долна Скава и Горна Вистула са предложени за защитени територии по НАТУРА 2000. Тук има и изградени редица велосипедни маршрути и природни атракции.

Наблюдение на птици - начинът, по който се управлява риболовната икономика, историческите забележителности и оформените езера са предпоставка за голямото биоразнообразие изразяващо се най-ясно в наличието на редки и застрашени видове птици и растения. Това се обуславя и от наличието на реките Сола, Скава и Вистула и разположените в близост запустели чакълени ровове, предоставящи отлични възможности за размножаване и хранене. Това привлича целогодишно стотици орнитолози. Сезонът за наблюдение на птици започва от ранна пролет и продължава до късна есен, въпреки че и през зимата могат да се наблюдават редица видове край незамръзналата част от река Вистула.

Най-добрият начин за транспорт в „Долината на шарана” е с кола или колело. За любителите на колоезденето има изградени над 100 км. велосипедни маршрути.


Проект ITACA

Проектът ITACA (Подобряване на туристическите дейности в района на CADSES) цели да подкрепи устойчивото развитие на защитените райони, част от мрежата Натура 2000. Проектът популяризира равновесието между опазването на природата и оползотворяването на природните ресурси чрез насърчаване на алтернативни форми на туризъм и особено на еко-туризъм.

ITACA се реализира в рамките на програма INTERREG IIIB CADSES за периода от 2006 до 2008 г. с партньори от Република Чехия (Район Карлови Вари), Унгария (Колеж Харсаний Янос), Италия (Регион Ферара) и Полша (Малополска агенция за регионално развитие). Проектът е съ-финансиран от ЕФРР с общ бюджет от 724 500 евро.

В рамките на проекта от полският партньор са реализирани поредица от дейности за насърчаване развитието на еко-туризма в „Долината на шарана”, като:

 • Разработена концепция за велосипеден маршрут от Грабосуце до Затор;

 • Създадена концепция за кану-рали по река Скава;

 • Маркиране на велосипедни маршрути и разработена концепция за нов велосипеден маршрут Затор – Добтзуце;

 • Изготвен анализ на туристическото движение и неговите условия;

 • Разработена маркетингова стратегия на „Долината на шарана”;

 • Издадена готварска книга с рибни ястия и традиционни ястия с прочутия шаран от Затор;

 • Публикуван еко-туритичеки наръчник за „Долината на шарана”;

 • Създаване на уеб сайт на долината съдържащ богата информация за местния еко-туризъм.


Вследствие на големия брой мерки, инициирани в подкрепа на „Долината на шарана” не само по настоящия проект, но и от други спонсори и инициативи, общината се развива като атрактивна туристическа дестинация с всяка изминала година и привлича все повече туристи, като съхранява своето природно богатство.


Приложимост на добрата практика:


Добрата практика доказва, че за развитието на една туристическа дестинация, се изисква преди всичко наличието на инвеститори. Те са били привлечени в „Долината на шарана” посредством реализирането на проекти за изграждането на подходяща туристическа инфраструктура. Предвид сходството на климатичните и природните условия между Долина Карпия и общините Крушари и Тервел, тази практика е напълно приложима.

8.1.8. Финландия – Дивата ТайгаДивата Тайга се намира в най-източната част на Финландия до границата й с Русия. Тя се намира в най-западната част на евроазиатската тайга. Местността е покрита с иглолистни гори, поляни, формирани по време на ледниковия период, бистри реки и богат животински свят. В миналото тук са се състояли редица сражения. Икономиката на района се основава на дребен семеен бизнес, като маркетинговата стратегия на дестинацията залага на реклама на местния начин на живот, традициите и природната среда.

Големите природни запаси на региона заедно със защитените територии от Русия са част от „Зеленият пояс на Европа” (европейска инициатива, целяща изграждането на екологична мрежа и защита на застрашените животински видове). Тези дадености позволяват наблюдаване и снимане на дивия живот. Районът е един от най-добрите за наблюдение на кафява мечка, рис и вълк. Изградени са два центъра за информиране на посетителите в областта на дивия живот. Съществува и възможност за наблюдение на дивия живот през нощта.

Областта позволява голямо разнообразие от дейности, провеждани на открито – от конна езда и риболов до каране на велосипеди и каяк. През есенните дни се предлага бране на гъби и горски плодове. За любителите на силните усещания в Хоса по руската граница има изградено сто-километрово маркирано трасе за велосипедизъм.

На територията има редица исторически забележителности, предимно свързани с минали сражения. Военната история е представена на изложби в Зимния и други музеи с картини, снимки, възстановени окопи и военни укрепления, и издигнати паметници.

Паркът „Духът на Калевала” е нова атракция, чийто ключови характеристики се основават на местната култура и природните дадености. Паркът е подходящ за организиране на тийм билдинг. Паркът предлага няколко атракции:

  • Поход „Тест доколко сте финландец” – това е вид организиран престой в гората, където се цели да се достигнат максимално условията на живот сред природата. Живее се в дървена колиба, прави се преход през гората и др.

  • Игра „Открадни сампо” – това е тематична игра за деца. Всяко дете получава карта с отбелязани предмети, скрити от Коминочистача, които те трябва да открият.

  • „Коледна приказка” – приключението включва три елемента – среща с Дядо Коледа и Вечер с Дядо Коледа. Посетителите пекат любимите сладки на Дядо Коледа, търсят Дядо Коледа с помощта на елфите, возят се на шейна с впрегнати елени, опитват истинска коледна вечеря и др. Тази атракция е една от най-предпочитаните, като резервациите за нея се изчерпват още през ранна есен.


Друга атракция, предлагана от местните ресторанти е т.нар. „Ортодоксален бюфет”, който включва набор от традиционни задушени и печени ястия. Кухнята е подбрана съобразно сезона и по този начин се осигурява голямо разнообразие от ястия по всяко време на годината. За туристите са създадени условия, в които те могат да приготвят традиционен карелийски пай.


Приложимост на добрата практика:


Практиката е пример за изграждането на еко-парк, предоставящ редица забавления за посетители от всяка възраст. Практиката показва как добавеният продукт (кулинария, игри, тематични преходи и т.н.) може да засили местните природни и исторически дадености, като превърне естествения парк в атрактивна туристическа дестинация. Практиката е напълно приложима за общините Крушари и Тервел, като някои от предлаганите във Финландия атракции (напр. наблюдение на диви хищни бозайници) могат да бъдат заменени с наблюдение на птици. За да бъде интегрирана тази практика, е необходимо изграждането на туристическа и най-вече на леглова база. Смесеното население в Тервел и Крушари е предпоставка за наличието на разнообразни местни ястия и деликатеси, които да бъдат предлагани на посетителите.

8.1.9. Ирландия – община КлонакилтиОбщина Клонакилти се намира в Югоизточна Ирландия, има около 3500 жители и над 4000 леглова база (през 1996 г. е имало едва 400 легла). Тя включва 20 града, 10 туристически маршрута, 2 конни бази, 10 риболовни кътчета, възможности за морски риболов и др.

На територията на областта има редица природни забележителности, сред които са местностите „Седемте глави” и „Разходките на Клонакилти”. Посетителите могат да наемат колело за цял ден, за активното практикуване на риболов има на разположение езеро, река и морски бряг. В общинската камара се предлага туристически наръчник, съдържащ 50 местни атракции.

Фестивалите на занаятите са редовни събития в общината. Голяма атракция е фермерският пазар, където се продава голямо разнообразие от местни продукти, като риба, хляб, сирене, занаятчийски изделия, произведения на изкуството и др. По тези пазари често могат да се срещнат разказвачи на местни митове и легенди.

Общинската камара на Клонакилти е добър пример за изграждане на мрежа между различни участници, предоставящи туристически продукти. Камарата обединява представители на всички сектори в региона, а не само на имащите пряк туристически интерес. Това позволява на всички членове да представят идеи и проекти, като това разширява предлагането и развитието на туристически продукти. В частност, това са представители на Камарата, които се грижат за интересите на туристическите представители извън границите на общината.

Развитието на местностите „Седемте глави” и „Разходките на Клонакилти” са пример за подчертаване на селското, природното и културното наследство като конкурентно предимство. Разработени са и планове за запазване на местното блато, обитавано от голямо разнообразие от живи организми.

Като практика за развитието на устойчив туризъм е създадено село с Модели на влакчета. То е изградено на територия край морето, която поради своята непригодност за масивно строителство е била използвана за сметище. Ежегодно увеличаващият се брой на посетителите е доказателство за предвидливостта на всички участници в неговото конструиране. Като резултат от успеха на селището е стартиран надграждащ проект със заглавие ‘Choo Choo Train’, който върви от селото с Модели на влакчета към град Клонакилти и прилежащите му територии.

Исторически забелжителности в областта са Центърът Майкъл Колинс/ Arigideen Heritage Park, реконструкцията на древното селище Lios Na gCon, възстановяване на пръстенообразно военно укрепление от 10 век (единственият подобен исторически обект в Ирландия, възстановен на оригиналното си място) и др.

В областта се провеждат редица събития, като Фестивал „След 50-те” през месец октомври и рали West Cork в средата на март всяка година. Областната управа полага усилия да удължи продължителността туристическия сезон.


Приложимост на добрата практика:


Практиката би могла да бъде полезна на общините Крушари и Тервел по четири основни причини. Първата е възможността за изграждането на мрежа с участието на общините и участници от всички икономически сектори в нея. Не случайно мрежата в ирландската община се помещава в общинската сграда. По този начин се постига по-интегрирано развитие на туристическия продукт, като от това печелят участниците и в останалите икономически сектори. Втората причина се състои в идентифицираните възможности за оползотворяване на участъци, които на пръв поглед са негодни за използване, а третата – създаването на успешни проекти, които да позволяват бъдещо мултиплициране. Чрез надграждането на изпълняваните проекти се постига интегриране на всеки следващ туристически продукт, както и се създава възможност общината лесно да формира дългосрочна визия за своето развитие. Четвъртата причина е реализираната възможност за реконструиране и възстановка на културно-исторически забележителности, които да се превърнат в притегателен център за туристите.

Общините Тервел и Крушари е желателно при изграждането на мрежи за развитието на туризма да следят цялостното икономическо развитие на общината и това как останалите икономически участници да останат интегрирани. В противен случай, развитието на туристическия сектор би било за сметка на други икономически сектори.

8.1.10. Малта - община НадурМалта е държава, гордееща се с високата степен на интеграция на градски и селски райони. Сред конкуриращите се дестинации, Надур е единствената, която успешно успява да покрие изискванията за качество, устойчивост, управление на историческите дадености и напредък и първа успява да предложи на своите посетители продукти на алтернативния туризъм. Реализираният проект от общината съчетава принципите на икономическа, социална, екологична и културна устойчивост.

Надур се намира на остров Гозо. На тази територия се отглеждат ябълки, праскови, круши, сливи, портокали, лимони и др. Общината има богато културно наследство – няколко кули - Ta' Sopu Tower и Ta’ Kenuna Tower, фестивал "Mnarja", който се празнува на 29 юни и води началото си от малтийските сезонни ритуали. Общината разполага и с райони, които се отличават със своята рядка красота и живописност.

Стратегията за развитие на туризма в Надур обхваща следните направления:

 • Качество на живот;

 • Запазване и развитие на природните богатства;

 • Възстановяване на скрит съкровиша и културни местности;

 • Иницииране на по-голямо търсене в областта на туризма;

 • Предприемане на международни инициативи за събиране на ноу-хау в областта на европейските политики и рекламиране на острова.


С население от едва 4700 души и голям процент от територията, излизащ от разрешената за развитие зона, Надур успява в развитието си на туристическа дестинация в областта на селския туризъм и вероятно е единствената такава дестинация в Малта. Благодарение на тази успешно реализирана стратегия, Надур получава Отличие за туристическа дестинация на базата на:

 • Потенциал за агро-туристическата дестинация – Общинският съвет на Надур е катализатор на за развитието на туристическата дестинация. Общината е закупила 7000 цитрусови и маслинови дръвчета, които са били предоставени на местните фермери под формата на субсидия. Тази инициатива не само довежда до съживяване на селскостопанския сектор, но и повишава култивацията в равнините на общината;

 • Комбиниране на туристическото преживяване и местните интереси – общината е идентифицирала фермери, които са били положително настроени към проекта и ги е насърчила да позволяват на туристите да берат плодове. Тъй като първоначално общината се е изправила пред много скептично настроени и консервативни производители, първоначално е започнала да работи само с най-позитивно настроените, като е залагала на това, че по-консервативните ще променят мнението си, като видят проекта в действие;

 • Културно и природно наследство – разработени са 6 маршрута за разходка, които съчетават красивата природа със селскостопански дейности като брането на плодове. Общината организира събития, които се превръщат в традиция и впоследствие са включени в туристическият календар на Надур, като например Карнавалът на Надур (има сатирична тематика и се посещава от все повече хора), Фестивалът на виното (тридневна дегустация на вина), Коледният пазар и др. Тези фестивали са едно отлично попълнение към агро-туризма и опосредстват запълването на пазарната ниша за реализиране на местните продукти.

 • Дейности по реставрация на исторически паметници, което обогатява предлагания исторически продукт и привлича все повече любители на историческия туризъм.

 • Дейности по „разкрасяване” – общината предприема редица дейности по подобряване на местната инфраструктура, оказваща пряко влияние върху потреблението на туристическите продукти.

 • Промоция на дестинацията като място за организиране на срещи и конференции – в последните години се засилват приходите от конгресен туризъм.

 • Организиране на еднократни събития, като срещи между кметове, провеждането на обучения за усвояване на средства от Европейските фондове, честване на 50 години от основаването на ЕС и др.


За изминалото време след въвеждането на тези туристически продукти общината е успяла да докаже на практика, че избраните от нея методи са довели до успешни резултати, привлекли са туристи, успели са да интегрират местните общности и да използват стратегически местните дадености без да ги унищожават безвъзвратно. Като краен ефект от реализирането на този проект е било отчетено покачване в степента на заетост.


Приложимост на добрата практика:


Ценността на предложената добра практика се състои в доказания във времето успех на предложения план за развитие на селски туризъм. Добрата практика показва, как една селска община успява да се развие успешно като туристическа дестинация посредством предприемането на редица взаимно свързани действия. Най-важното тук е, че община Надур предприема инициативи не за развитието на туристически продукти, а по-скоро инициативи, стимулиращи създаването на туристически фирми. Ролята на общината е да създаде предпоставките (на ниво политика и икономически), така че местното население да пожелае да създаде бизнес в този сектор. Ето защо практиката е много ценна от гледна точка на това, че общините Крушари и Тервел са в процес на формиране на своята стратегия за развитието на туризма. Предложеният успешен подход не е характерен за българската икономика. Двете български общини трябва да се съсредоточат върху подобряване на местната инфраструктура и да инициират събития, в които да участват местните предприемачи, напр. различни селскостопански панаири, иницииране на нови фестивали в областта на фолклора и селското стопанство, издаване на печатни материали, които да рекламират туристическите фирми в общините, стимулиране на развитието на селското стопанство и др.

8.1.11. Румъния - област Хатег и Национален парк РетезатОбласт Хатег има една от най-красивите природни дадености и е така разнообразна, че често се счита за малко изображение на Трансилвания. За местността са характерни планините, високите пасища, овчите стада, плажовете, дъбовите гори, овощните градини, поляните и малките села. Територията на Хатег е отправна точка към градовете Дачиан и планините Орастией, както и курорта Геоагиу-Бей, известен със своите древни минерални извори. Туристическият потенциал на Хатег се определя от природните, историческите и културните дадености. Живописността на областта се определя от минералните и термалните извори, ловните резервати, както и с разнообразните архитектурни и фолклорни елементи. Със своята надморска височина от 300-400 метра, регионът е един от най-добрите примери за развитие на планинския еко туризъм. На територията е изградена съвременна пътна мрежа, водеща до всички по-големи зимни курорти.

Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е единственият национален парк в Румъния, заемащ площ от 140 000 акра. На територията му има над 80 високопланински езера.

Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина, дървените къщи в Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и до ден днешен мога да се срещнат фермери, оращи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и занаятчии.

На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106-271 г. пр.н.е. от римски заселници. Това е най-значимият религиозен и културен метрополис в провинция Дачия. От него могат да се видят амфитеатъра и останки от останалите постройки. Други архитектурни забележителности в областта са:

 • Замъкът в Сантамария Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и реконструиран през 19 век;

 • Крепостта в Налатвад;

 • Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил през 13 век;

 • Манастирът Прислоп.


За туристите се предлагат следните атракции:

 • Планински - туристически преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни дейности (планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване със сал), наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), наблюдаване на диви животни, разглеждане на пещери; за любителите на скалното катерене има маршрути от всякаква степен на трудност. Организират се летни лагери за деца и други младежки инициативи.

 • Културни – опит в занаятчийски дейности, разглеждане на средновековни селища.


За популяризиране на дестинацията е изграден интернет портал, съдържащ информация както за местността и всички предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ контакти на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството за потенциалните потребители е, че след всяка атракция е приложена контактна информация на организациите, които я предлагат.

На територията на Геопарк Хатег се развива и модерен туризъм, в който са заложени инфраструктурни мерки (изграждане на агро-туристически пансиони, пътища и информационни пунктове) и предлагането на нови туристически атракции. Сред новите атракции, най-съществена е създаването на открит музей на динозаврите, обитавали местността Хатег, който включва техни репродукции в реални размери.


Приложимост на добрата практика:


Регионът на Геопарк Хатег е отличен като “Region of excellence“ по инициативата на Европейската комисия – EDEN. Той представлява добра практика за развитието на планински туризъм. Проектът предоставя набор от характерните за планинския еко-туризъм атракции. За да се увеличи потокът от туристи се инициира мащабен проект за създаването на открит музей на динозаврите. Другото, с което тази практика би могла да бъде полезна, е разработеният интернет портал, който е пример за активно интегриране на бизнеса в сектора на туризма. Практиката е напълно приложима за целевите общини, като дава идеи за инициирането на туристически продукти и изграждането на туристически интернет портал.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом