Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница8/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Определяне на фактори, дефиниращи добри практики в алтернативния туризъмНа база на извършената характеристика на общините Крушари и Тервел, се вижда, че те имат сходни туристически профили, обособени от своето близко географско разположение – приблизително еднаква отдалеченост от международното летище във град Варна и областния център град Добрич, еднакъв климат, релеф, сходен бит и култура, общи природни и архитектурни забележителности и др. Сходството между Крушари и Тервел, е предпоставка за разработването на общи, за двете туристически дестинации, продукти – напр. туристически маршрути, обхващащи обекти от териториите на двете общини.

От направеният анализ личи и че община Тервел има по-добре развита транспортна и туристическа инфраструктура в сравнение с община Крушари, което ще улесни интегрирането на добрите практики там.

Вследствие на направената характеристика на туристическата база в двете общини се търсят добри практики в следните области на алтернативния туризъм:

 • Еко-туризъм;

 • Ловен туризъм;

 • Селски туризъм;

 • Културно-исторически туризъм.


Също така предложените добри практики ще трябва да предлагат възможни решения на установените необходимости за развитието на сектора на туризма, като:

 • Разработване на общ стратегически план за развитие на туризма;

 • Изграждане и откриване на културно-информационен и туристически център;

 • Включване на местното население в сектора на туризма;

 • Повишаване на капацитета на човешките ресурси;

 • Изграждане на мрежи и клъстери в сектора на туризма;

 • Маркетинг на туристическите дестинации;

 • Подобряване на материално-техническата база - направа на екопътеки, указателни и информационни табели, пейки, детски площадки, места за палене на огън, биваци и др. съоръжения и условията за посещение на туристи до природни и културни обекти (паркинги и др.);

 • увеличаване на броя на нощувките.


На базата на така установените фактори за идентифициране на добри практики, в следващата точка е представен опитът на няколко европейски и български общини и региони.

 1. Добри практики
8.1. Европейски съюзЗа изготвянето на настоящия анализ са подбрани практики в общини, които са отличени като Отлични европейски дестинации по инициативата EDEN. EDEN е инициатива на Европейската комисия, целяща да увеличи познаваемостта на по-малко популярни дестинации, които не само са реализирали изключителни постижения в областта на туризма, но и са подпомогнали специалисти и територии да максимизират своя потенциал и да развиват туристически услуги чрез интегрирането на принципа за устойчиво развитие.

8.1.1. Италия – община СпечияОбщина Спечия се намира в Южна Италия, провинция Лече (Регион Пулия), в сърцето на нос Санта Мария ди Лука, който е граничната точка, отделяща Йонийско от Адриатическо море. Това е местност с богата природна и културна стойност и важен център на селскостопанската икономика в региона. Общината е ярък пример за пресечна точка на традициите и иновациите. Например, на територията й се намира замъкът Протонобилисимо, датиращ от 15 век, както и обществено достъпен Център за напреднали дигитални услуги. Характерното за общината е, че от фасадите на сградите са премахнати всички телефонни и електрически кабели, както и че пътната настилка от 19 век е била възстановена.

Възстановени са и стари подземни мелници за добиване на олио (някога пещерите в местността са служели за добиване на зехтин) и магазинът за тютюн в село Кардилиано. Старият замък Протонобилисимо съхранява местната мултимедийна библиотека и мултифункционален филмов архив на Европейското Средиземноморие.

Проектът на общината е реализиран с финансовата подкрепа на Международният съвет за кино, телевизионна и аудиовизуална комуникация на ЮНЕСКО. Традиционните фермерски дейности са трансформирани в сектор за производство на билки, съставляващ много важна част от икономиката на Спечия, тъй като след тяхното събиране и обработка те се лансират в специализирани магазини. Пример за устойчиво развитие е усилието на новият Туристически център, който функционира като еко-селище и използва алтернативни източници на енергия, като вятърна и слънчева енергия. Община Спечия е възстановила също така голяма част от типичните за региона гозби. В областта на културата, общинската администрация е възстановила бившия францискански черен манастир, датиращ от 15 век. Важен международен туининг проект за младите хора привлича участници от Спечия и други села от Финландия, Германия, Унгария и Полша.


Приложимост на добрата практика:


Съвременните тенденции в развитието на туризма налагат създаването на иновативни продукти, основаващи се на информационните технологии, което дава възможности за повишаване на конукрентоспособността на дестинацията. Това изисква текущо следене на съвременните туристически тенденции, от които да се генерират идеи за реализирането на нови проекти. Тази практика е изключително полезна, но към момента би било трудно тя да се реализира предвид ниската степен на използване на информационните технологии на територията на двете общини. Ето защо, е важно при изработването на бъдещи стратегически и маркетингови документи да се заложи на внедряването на информационни технологии в обществената дейност.

На територията на общините Тервел и Крушари (предвид техния сравнително равнинен релеф) съществуват много добри условия за извършване на реклама на екологични практики – използване на екологични продукти, разработване на инициативи за опазване на околната среда, които същевременно са важни предпоставки за развитие на екологичен туризъм. Не на последно място, следва да се има предвид, че развитието на туристическата дестинация ще привлече много временно пребиваващи туристи, което неминуемо ще наруши екологичното равновесие, ако не се вземат адекватни мерки, като например изграждане на съоръжения за отпадъци в туристическите маршрути, тоалетни, въвеждане на контрол върху чистотата и т.н.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом