Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница4/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Предизвикателства и тенденции в развитието на туризма в световен мащабПо данни на периодичните доклади на Световната организация по туризъм, от 140 държави-дестинации, посещенията на чуждестранни туристи са намалели с около 7% в целия свят през последната година. Броят на чуждестранните туристи е достигнал 500 милиона души за периода януари-юли 2009 г. в сравнение с 540 милиона за същия период през 2008 г. Текущото ниво на посещения е между стойностите за 2007 г. (514 млн) и 2006 г. (488 млн).

Потреблението на туристически услуги бележи отрицателен ръст за всички страни през първите 7 месеца на 2009 г. Районите в Северна Африка и териториите, намиращи се южно от пустинята Сахара са единствените реализирали положителен ръст в областта на туризма. Най-тежко засегнати са Южна Азия, Северна Америка, Северна, Южна, Средиземноморска, Централна и Източна Европа, както и Близкият Изток. Данните сочат, че най-ниската точка в развитието на туристическия сектор, вече е отмината. За това свидетелстват отчетените стойности за месец юли, които показват относително подобрение в сравнение с предходните месеци – спадът в туризма е едва 4%, в сравнение с 10% през май и 7% през юни.

Друго доказателство за това е намалелият спад в покупката на билети от 3% през юли до 1% през август 2009 г. (в сравнение със 7% през предходните май и юни). За втората половина на септември, самолетните компаннии са резервирали 270 млн. места, което е растеж от 1,4% в сравнение със същия период на миналата година. Асоциацията на европейските авиолинии докладва за спад в приходите от пътникокилометри от 3,9% през януари до 8,8% през февруари 2009 г. Тъй като пътуванията на къси разстояния са засегнати още по-силно, то спадът в пътниците е от 8% през януари на 11% през март 2009 година. Наскоро проведени проучвания сочат, че Франция, Германия, Италия, Дания, Испания и Великобритания отчитат най-голям спад във вътрешно-европейските маршрути.

Спадът в настаняването за Европа и Азия е достигнал съответно 6% и 3% за месеците юли и август 2009 г., в сравнение с двуцифрените стойности преди шест месеца. На територията на Европа най-голям спад в нощувките бележат хотелите в градове като Лондон, Амстердам и Прага, най-вече поради намалелите бизнес посещения. Най-слабо засегната е Западна Европа със спад в нощувките от 9%.

Развлекателният туризъм ще бъде ограничен от загубата на работни места и доверие сред потребителите, придружено от огромния спад в благосъстоянието през последната година. Повечето европейци са запазили своите работи и се възползват от ниските лихвени проценти, за да намалят своите ипотечни вноски. Повечето домакинства все още пътуват, но техните ваканции са с по-кратка продължителност, на по-близки дистанции и с изгодни отстъпки.

Изчислено е че над 25% от европейските туристи търсят нови и алтернативни туристически продукти.

Най-тежко засегнати ще продължат да бъдат бизнес пътуванията.

Изследванията сочат, че ще са необходими близо две години, за да се достигнат нивата, реализирани през 2008 година. Това, разбира се, изключва фактора свинския грип, който може да засегне значително туристическият сектор.


Перспективи


Последните икономически данни сочат че световната икономика започва да показва белези на възстановяване. Въпреки че най-лошото се предполага, че е отминало, предстоят още много предизвикателства. Експертите предупреждават, че възстановяването може да е много бавен процес, както и че глобалната финансова криза твърде вероятно ще остави дълготрайни белези върху световната икономика. Очакванията за 2009 г. са за спад в туризма от [–6%] до [– 4%] .

Съзнавайки, че този сектор може да бъде средство за икономическо възстановяване, много страни прилагат различни стимулиращи мерки, като намаляване на таксите, подобряване на транспортните съоръжения, създаване на финансови системи в подкрепа на туристическите компании, повишаване на заетостта и др. В Европа за стимулиране на туризма залагат на ниски цени на горивата, отстъпки в цените и активна ангажираност от страна на правителството. Туризмът трябва да заема централно място в прехода към „Зелена икономика”, допринасяща за развитието на чистите от въглерод дейности, създаване на работни места в управлението на околната среда и изграждането на енергийна ефективност.

Световната организация по туризъм е съставила „Карта за възстановяване”, която съдържа 15 препоръки, базирани на 3 области на действие: гъвкавост, стимули и зелена икономика – набляга се на това, че секторът може да подкрепя краткосрочни стимулиращи дейности, особено целящите създаването на устойчиви работни места.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом